Павліченко Лариса Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Сучасний англомовний дискурс досудового слідства: комунікативно - прагматичний аспект."


Дата захисту: 27.09.2018		

	

Науковий керівник: Яшенкова Ольга Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.04 - Германські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСинєгуб Ярослава Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Формування української соціологічної термінології. "


Дата захисту: 27.09.2018		

	

Науковий керівник: Чумак Володимир Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.01 - Українська мова
Захист у СВР: Д 26.001.19

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКобченко Наталя Віталіївна
Назва дисертаційної роботи: "Явища подвійності й перехідності в системі синтаксичних зв'язків сучасної української мови"


Дата захисту: 27.09.2018		

	

Науковий керівник: Мойсієнко Анатолій Кирилович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.02.01 - Українська мова
Захист у СВР: Д 26.001.19

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиХорольський Олексій Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Структурні та нерівноважні властивості розчинів полівінілового спирту у диметилсульфоксиді та воді"


Дата захисту: 25.09.2018		

	

Науковий керівник: Руденко Олександр Пантелеймонович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.14 - Теплофізика та молекулярна фізика
Захист у СВР: Д 26.001.08

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСисак Катерина Ярославівна
Назва дисертаційної роботи: "Локально нiльпотентнi алгебри Лi диференцiювань комутативних кiлець."


Дата захисту: 24.09.2018		

	

Науковий керівник: Петравчук Анатолій Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.06 - Алгебра та теорія чисел
Захист у СВР: Д 26.001.18

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиШапошніков Антін Олегович
Назва дисертаційної роботи: "КВАЗІДЕРЖАВА ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКИ"


Дата захисту: 24.09.2018		

	

Науковий керівник: Постригань Григорій Федорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Захист у СВР: Д 26.001.41

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЦімболинець Руслана Федорівна
Назва дисертаційної роботи: "Бімономіальні матриці над комутативними кільцями"


Дата захисту: 24.09.2018		

	

Науковий керівник: Бондаренко Віталій Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.06 - Алгебра та теорія чисел
Захист у СВР: Д 26.001.18

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиІванова Ілона Ігорівна
Назва дисертаційної роботи: "Неокорпоративізм у політичній практиці Скандинавських країн"


Дата захисту: 24.09.2018		

	

Науковий керівник: Цвих Володимир Федорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Захист у СВР: Д 26.001.41

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКулешова Олена Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Циклічні 2- азагетарил -3- енамінонітрили в синтезі функціоналізованих азагетероциклів, металокомплексів та зондів."


Дата захисту: 20.09.2018		

	

Науковий керівник: Воловенко Юліан Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.03 - Органічна хімія
Захист у СВР: Д 26.001.25

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиБуханько Валерій Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Двофотонна активація вивільнення нітроген ( ІІ ) оксиду з рутеній - нітрозильних комплексів, що містять ліганди різної електронодонорної здатності. "


Дата захисту: 20.09.2018		

	

Науковий керівник: Войтенко Зоя Всеволодівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.03 - Органічна хімія
Захист у СВР: Д 26.001.25

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиОліх Олег Ярославович
Назва дисертаційної роботи: "Акусто- та радіаційно-індуковані явища в поверхнево-бар'єрних кремнієвих та арсенід-ґалієвих структурах"


Дата захисту: 17.09.2018		

	

Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.04.07 - Фізика твердого тіла
Захист у СВР: Д 26.001.23

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСаєнко Галина Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "ПРОЦЕСИ ФАЗОУТВОРЕННЯ В БІНАРНИХ І БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ АМОРФНИХ СПЛАВАХ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТЕМПЕРАТУРНО-ЧАСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ"


Дата захисту: 17.09.2018		

	

Науковий керівник: Лисов Володимир Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.07 - Фізика твердого тіла
Захист у СВР: Д 26.001.23

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиРИБАК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Назва дисертаційної роботи: "МІСТОБУДІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ"


Дата захисту: 12.09.2018		

	

Науковий керівник: Мельник Роман Сергійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиНестор Яна Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ"


Дата захисту: 12.09.2018		

	

Науковий керівник: Мяловицька Ніна Анатоліївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.02 - Конституційне право; муніципальне право
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиШатіло Володимир Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Конституційний механізм державної влади в Україні: проблеми співвідношення організаційних структур і функцій"


Дата захисту: 11.09.2018		

	

Науковий керівник: Мяловицька Ніна Анатоліївна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.02 - Конституційне право; муніципальне право
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиДУБОВИК ОЛЬГА ІГОРІВНА
Назва дисертаційної роботи: "ІСТОРИКО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОДЕЛЕЙ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ"


Дата захисту: 11.09.2018		

	

Науковий керівник: Захарченко Петро Павлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиГуменюк Ярослав Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Диверсифікація зовнішньоторговельних звязків аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації"


Дата захисту: 10.09.2018		

	

Науковий керівник: Ступницький Олексій Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСікорський Юрій Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОБІЛЬНОСТІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В ТНК."


Дата захисту: 10.09.2018		

	

Науковий керівник: Заблоцька Ріта Олександрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиІщенко Анастасія Іванівна
Назва дисертаційної роботи: "Історія становлення українського телебачення: виникнення телевізійних професій та апробація жанрів екранного мистецтва (1939 – 1969 рр.)"


Дата захисту: 05.09.2018		

	

Науковий керівник: Гоян Віта Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.04 - Теорія та історія журналістики
Захист у СВР: Д 26.001.34

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиДавидова Людмила Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Організаційно - структурна і функціональна специфіка університетського видавництва "


Дата захисту: 05.09.2018		

	

Науковий керівник: Теремко Василь Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.05 - Теорія та історія видавничої справи та редагування
Захист у СВР: Д 26.001.34

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиМА МІНЬ
Назва дисертаційної роботи: "МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УСНОГО КИТАЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ"


Дата захисту: 03.09.2018		

	

Науковий керівник: Асадчих Оксана Василівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 13.00.02 - теорія та методика навчання (класичні мови)
Захист у СВР: К 26.001.49

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиРОЖКО ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА
Назва дисертаційної роботи: "НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УКЛАДАННЯ ВЕЛИКОМАСШТАБНОГО ЕЛЕКТРОННОГО АТЛАСУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ"


Дата захисту: 30.08.2018		

	

Науковий керівник: Ковальчук Іван Платонович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.12 - Географічна картографія
Захист у СВР: Д 26.001.07

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиВоровка Володимир Петрович
Назва дисертаційної роботи: "ПРИАЗОВСЬКА ПАРАДИНАМІЧНА ЛАНДШАФТНА СИСТЕМА"


Дата захисту: 30.08.2018		

	

Науковий керівник: Шищенко Петро Григорович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне природокористування
Захист у СВР: Д 26.001.07

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиБЄЛІКОВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПЕРИФЕРІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ"


Дата захисту: 29.08.2018		

	

Науковий керівник: Мезенцев Костянтин Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.02 - Економічна і соціальна географія
Захист у СВР: Д 26.001.07

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиМАШІКА ГАННА ВАСИЛІВНА
Назва дисертаційної роботи: "СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА"


Дата захисту: 29.08.2018		

	

Науковий керівник: Олійник Ярослав Богданович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 11.00.02 - Економічна і соціальна географія
Захист у СВР: Д 26.001.07

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЗахисти здобувачів 226 — 250 з 2721
Початок | Поперед. | 8 9 10 11 12 | Наст. | Кінець Всі