Черкас Богдан Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Дарфурський конфлікт як чинник міждержавних відносин у Північно-Східній Африці"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Дорошко Микола Савович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Захист у СВР: Д 26.001.29
Федоренко Максим Ігорович
Назва дисертаційної роботи: "Ринкова трансформація банківської системи КНР"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Румянцев Анатолій Павлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Тарнавська Сніжана Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Реорганізація та розвиток вищої освіти в УРСР (1920-ті - початок 1930-х років)"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Слюсаренко Анатолій Гнатович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Сорокіна Любов Валеріївна
Назва дисертаційної роботи: "Функціонування мітохондрій клітин експериментальних пухлин у динаміці росту та за введення натрію дихлорацетату"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Хижняк Світлана Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.04 - Біохімія
Захист у СВР: Д 26.001.24
Рябчук Анастасія Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Структурні чинники відтворення та соціальної репрезентації бездомності"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Оксамитна Світлана Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 22.00.03 - Соціальна структури та соціальні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.30
Попов Андрій Валерійович
Назва дисертаційної роботи: "Асимптотичні наближення розв’язків крайових та спектральних задач в тонких областях"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Мельник Тарас Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.02 - Диференціальні рівняння
Захист у СВР: Д 26.001.37
Платонова Айше Вадимівна
Назва дисертаційної роботи: "Контентне наповнення та аудиторні характеристики рекламних матеріалів кримських газет"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Фінклер Юрій Едуардович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.06 - Прикладні соціально-комунікаційні технології
Захист у СВР: Д 26.001.34
Передерій Ірина Григоріївна
Назва дисертаційної роботи: "В'ячеслав Липинський у громадсько-політичному та науковому житті України й української еміграції першої третини ХХ ст."


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Верба Ігор Володимирович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Оржеховський Станіслав Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Критика соціальної феноменології як основи соціальних досліджень"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Чуйко Вадим Леонідович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.02 - Діалектика і методологія пізнання
Захист у СВР: Д 26.001.17
Мороз Галина Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Свобода суб'єктв як умова наукового пізнання (методологічний аналіз)"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Чуйко Вадим Леонідович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.02 - Діалектика і методологія пізнання
Захист у СВР: Д 26.001.17
Маринець Катерина Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Дослідження розв'язків нелінійних крайових задач на основі параметризації"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Ронто Микола Йосипович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.02 - Диференціальні рівняння
Захист у СВР: Д 26.001.37
Мазуренко Євген Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Модифіковані біокомпозитними плівками на основі SiO2 та наноматеріалів електроди для амперометричного визначення сорбітолу і холіну"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Тананайко Оксана Юріївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.02 - Аналітична хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03
Ліціс Олена Олегівна
Назва дисертаційної роботи: "Синтез та дослідження координаційних сполук лантаноїдів з лігандами карбациламідофосфатного типу"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Амірханов Володимир Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.01 - Неорганічна хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03
Лещенко Марина Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Інтеграційні стратегії ТНК на основі розвитку холдингових структур"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Сазонець Ігор Леонідович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Корольова Олена Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Спортивні журнали незалежної України: сучасний стан, тенденції розвитку"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Мелещенко Олександр Костянтинович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.01 - Теорія та історія комунікацій
Захист у СВР: Д 26.001.34
Ковязіна Кароліна Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Роль соціального капіталу у формуванні соціального статусу особи в сучасному українському суспільстві"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Куценко Ольга Дмитрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 22.00.03 - Соціальна структури та соціальні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.30
Діденко Тетяна Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Стаціонарні стани радіаційної повзучості при наявності комплексів дефектів"


Дата захисту: 22.04.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.07 - Фізика твердого тіла
Захист у СВР: Д 26.001.23
Гребіник Сергій Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Продукування активних форм кисню та зміна рівня цитозольного Са2+ у трансформованих Т-клітинах за дії фотозбудженого фулерену С60"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Матишевська Ольга Павлівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.04 - Біохімія
Захист у СВР: Д 26.001.24
Батрименко Олег Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Бюрократія в системі сучасної демократії"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Цвих Володимир Федорович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Захист у СВР: Д 26.001.41
Трохименко Вікторія Іванівна
Назва дисертаційної роботи: "Еволюція ринку банківських послуг за умов глобалізації"


Дата захисту: 19.04.2013		

	

Науковий керівник: Гражевська Надія Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки
Захист у СВР: Д 26.001.13
Сливка Тетяна Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Ієрархічне та мережеве структурування корпоративної власності"


Дата захисту: 19.04.2013		

	

Науковий керівник: Мандибура Віктор Омелянович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки
Захист у СВР: Д 26.001.13
Решетник Марія Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Структурно-геологічна інформативність магнітних властивостей гірських порід докембрійського фундаменту (на прикладі Українського щита)"


Дата захисту: 18.04.2013		

	

Науковий керівник: Сухорада Анатолій Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 04.00.22 - Геофізика (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.42
Давибіда Лідія Іванівна
Назва дисертаційної роботи: "Регіональний довгостроковий прогноз природного режиму грунтових вод із використанням геоінформаційних технологій (на прикладі Житомирської і Дніпропетровської областей)"


Дата захисту: 18.04.2013		

	

Науковий керівник: Кузьменко Едуард Дмитрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 04.00.05 - Геологічна інформатика (геологічні науки)
Захист у СВР: Д 26.001.42
Бурда Наталія Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Формування та ефективність використання персоналу сільськогосподарських підприємств"


Дата захисту: 17.04.2013		

	

Науковий керівник: Ткаченко Валентина Григоріївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист у СВР: Д 26.001.12
Лагутіна Катерина Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Фінансовий механізм корпоративних злиттів і поглинань в Україні"


Дата захисту: 17.04.2013		

	

Науковий керівник: Науменкова Світлана Валентинівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит
Захист у СВР: Д 26.001.12
Захисти здобувачів 2526 — 2550 з 2721
Початок | Поперед. | 100 101 102 103 104 | Наст. | Кінець Всі