Шкляр Сергій Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання у правовідносинах з органами Антимонопольного комітету України"


Дата захисту: 27.02.2013		

	

Науковий керівник: Подцерковний Олег Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.04 - Господарське право, господарсько-процесуальне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Кононов Владислав Віталійович
Назва дисертаційної роботи: "Правовий режим земель прибнрнжних захисних смуг в Україні"


Дата захисту: 27.02.2013		

	

Науковий керівник: Носік Володимир Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.06 - Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Бевз Олена Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Правовий режим земель історико-культурного призначення в Україні (історичні ареали населення місць)"


Дата захисту: 27.02.2013		

	

Науковий керівник: Балюк Галина Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.06 - Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Хоменко Михайло Михайлович
Назва дисертаційної роботи: "Відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами"


Дата захисту: 26.02.2013		

	

Науковий керівник: Майданик Роман Андрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Ткаченко Валентина Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб за Кримінальним кодексом України"


Дата захисту: 26.02.2013		

	

Науковий керівник: Берзін Павло Сергійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Захист у СВР: Д 26.001.05
Тимченко Марина Дмитрівна
Назва дисертаційної роботи: "Імунологічні аспекти моделювання хронічного катарального риніту"


Дата захисту: 26.02.2013		

	

Науковий керівник: Мельников Олег Феодосієвич
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.05 - Ботаніка
Захист у СВР: Д 26.001.14
Ключникова Антоніна Іванівна
Назва дисертаційної роботи: "Динаміка імунної відповіді при внутрішньомозковому введенні алогенних клітин у мишей"


Дата захисту: 26.02.2013		

	

Науковий керівник: Лісяний Микола Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.09 - Імунологія
Захист у СВР: Д 26.001.14
Жаркова Людмила Дмитрівна
Назва дисертаційної роботи: "Молекулярно-біологічна основа адаптації вірусів грипу А (H1N1) та (H3N2) до нового хазяїна та нові вітчизняні антигрипозні препарати"


Дата захисту: 26.02.2013		

	

Науковий керівник: Рибалко Світлана Леонтіївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.06 - Вірусологія
Захист у СВР: Д 26.001.14
Андріїв Дмитро Миронович
Назва дисертаційної роботи: "Розслідування злочинів, спрямованих на заволодіння житлом"


Дата захисту: 26.02.2013		

	

Науковий керівник: Когутик Іван Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Захист у СВР: Д 26.001.05
Алексашина Юлія Борисівна
Назва дисертаційної роботи: "Договір в приватному праві як регулятор суспільних відносин"


Дата захисту: 26.02.2013		

	

Науковий керівник: Кузнєцова Наталія Семенівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Щербіна Артем Михайлович
Назва дисертаційної роботи: "Аналіз даних вибіркових обстежень з неповною інформацією"


Дата захисту: 25.02.2013		

	

Науковий керівник: Майборода Ростислав Євгенович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37
Фищук Ірина Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Еволюція механізму первинного розміщення акцій українських підприємств на міжнародних фондових ринках"


Дата захисту: 25.02.2013		

	

Науковий керівник: Каніщенко Олена Леонідівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Турка Тетяна Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Будова напівгруп відповідностей"


Дата захисту: 25.02.2013		

	

Науковий керівник: Ганюшкін О.Г.
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.06 - Алгебра та теорія чисел
Захист у СВР: Д 26.001.18
Сенько Володимир Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Інституціоналізація громадської освіти в сучасних демократичних суспільствах"


Дата захисту: 25.02.2013		

	

Науковий керівник: Цвих Володимир Федорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Захист у СВР: Д 26.001.41
Призіглей Марії Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Особливості політичної участі в умовах демократичної трансформації суспільства"


Дата захисту: 25.02.2013		

	

Науковий керівник: Гончарук Валерій Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Захист у СВР: Д 26.001.41
Пагіря Олександр Михайлович
Назва дисертаційної роботи: "Відносини між ОУН(б) і УПА та збройними силами Угорщини в 1942-1945 рр."


Дата захисту: 25.02.2013		

	

Науковий керівник: Патриляк Іван Казимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Крайсвітня Юлія Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Столипінська аграрна реформа: історіографія проблеми."


Дата захисту: 25.02.2013		

	

Науковий керівник: Сорока Юрій Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Захист у СВР: Д 26.001.20
Кайдан Наталія Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Скінченні кільця"


Дата захисту: 25.02.2013		

	

Науковий керівник: Кириченко Володимир Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.06 - Алгебра та теорія чисел
Захист у СВР: Д 26.001.18
Глазунова Ольга Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Стратегія просування міжнародного бренду країни в сучасних умовах глобалізації"


Дата захисту: 25.02.2013		

	

Науковий керівник: Старостіна Алла Олексіївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Акбаш Катерина Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Асимптотична поведінка екстремальних значень випадкових векторів"


Дата захисту: 25.02.2013		

	

Науковий керівник: Мацак Іван Каленикович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37
Івченкова Олена Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Моделювання попиту на карткові послуги комерційного банку в умовах невизначеності"


Дата захисту: 22.02.2013		

	

Науковий керівник: Рекова Наталія Юріївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Захист у СВР: Д 26.001.13
Сенчило Надія Олексіївна
Назва дисертаційної роботи: "Соціальна турецька новела першої половини ХХ століття: жанрові особливості, типологія героїв"


Дата захисту: 22.02.2013		

	

Науковий керівник: Дерменджі Омер
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.04 - Література зарубіжних країн
Захист у СВР: Д 26.001.39
Новікова Вікторія Валеріївна
Назва дисертаційної роботи: "Моделі аналізу та прогнозування інфляційних процесів на основі нечіткого дерева рішень"


Дата захисту: 22.02.2013		

	

Науковий керівник: Волошин Олексій Федорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Захист у СВР: Д 26.001.13
Долінська Оксана Ярославівна
Назва дисертаційної роботи: "Державні зовнішні запозичення в системі макроекономічного регулювання в умовах глобалізації"


Дата захисту: 22.02.2013		

	

Науковий керівник: Ігнатюк Анжела Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки
Захист у СВР: Д 26.001.13
Величко Марія Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Поетика арабо-іспанської середньовічної лірики"


Дата захисту: 21.02.2013		

	

Науковий керівник: Маленька Т.Ф.
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.04 - Література зарубіжних країн
Захист у СВР: Д 26.001.39
Захисти здобувачів 2526 — 2550 з 2606
Початок | Поперед. | 100 101 102 103 104 | Наст. | Кінець Всі