Мазуренко Євген Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Модифіковані біокомпозитними плівками на основі SiO2 та наноматеріалів електроди для амперометричного визначення сорбітолу і холіну"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Тананайко Оксана Юріївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.02 - Аналітична хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03
Ліціс Олена Олегівна
Назва дисертаційної роботи: "Синтез та дослідження координаційних сполук лантаноїдів з лігандами карбациламідофосфатного типу"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Амірханов Володимир Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.01 - Неорганічна хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03
Лещенко Марина Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Інтеграційні стратегії ТНК на основі розвитку холдингових структур"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Сазонець Ігор Леонідович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Корольова Олена Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Спортивні журнали незалежної України: сучасний стан, тенденції розвитку"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Мелещенко Олександр Костянтинович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.01 - Теорія та історія комунікацій
Захист у СВР: Д 26.001.34
Ковязіна Кароліна Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Роль соціального капіталу у формуванні соціального статусу особи в сучасному українському суспільстві"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Куценко Ольга Дмитрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 22.00.03 - Соціальна структури та соціальні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.30
Діденко Тетяна Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Стаціонарні стани радіаційної повзучості при наявності комплексів дефектів"


Дата захисту: 22.04.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.07 - Фізика твердого тіла
Захист у СВР: Д 26.001.23
Гребіник Сергій Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Продукування активних форм кисню та зміна рівня цитозольного Са2+ у трансформованих Т-клітинах за дії фотозбудженого фулерену С60"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Матишевська Ольга Павлівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.04 - Біохімія
Захист у СВР: Д 26.001.24
Батрименко Олег Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Бюрократія в системі сучасної демократії"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Цвих Володимир Федорович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Захист у СВР: Д 26.001.41
Трохименко Вікторія Іванівна
Назва дисертаційної роботи: "Еволюція ринку банківських послуг за умов глобалізації"


Дата захисту: 19.04.2013		

	

Науковий керівник: Гражевська Надія Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки
Захист у СВР: Д 26.001.13
Сливка Тетяна Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Ієрархічне та мережеве структурування корпоративної власності"


Дата захисту: 19.04.2013		

	

Науковий керівник: Мандибура Віктор Омелянович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки
Захист у СВР: Д 26.001.13
Решетник Марія Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Структурно-геологічна інформативність магнітних властивостей гірських порід докембрійського фундаменту (на прикладі Українського щита)"


Дата захисту: 18.04.2013		

	

Науковий керівник: Сухорада Анатолій Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 04.00.22 - Геофізика (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.42
Давибіда Лідія Іванівна
Назва дисертаційної роботи: "Регіональний довгостроковий прогноз природного режиму грунтових вод із використанням геоінформаційних технологій (на прикладі Житомирської і Дніпропетровської областей)"


Дата захисту: 18.04.2013		

	

Науковий керівник: Кузьменко Едуард Дмитрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 04.00.05 - Геологічна інформатика (геологічні науки)
Захист у СВР: Д 26.001.42
Бурда Наталія Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Формування та ефективність використання персоналу сільськогосподарських підприємств"


Дата захисту: 17.04.2013		

	

Науковий керівник: Ткаченко Валентина Григоріївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист у СВР: Д 26.001.12
Лагутіна Катерина Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Фінансовий механізм корпоративних злиттів і поглинань в Україні"


Дата захисту: 17.04.2013		

	

Науковий керівник: Науменкова Світлана Валентинівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит
Захист у СВР: Д 26.001.12
Карюк Вікторія Іванівна
Назва дисертаційної роботи: "Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності на промислових підприємствах"


Дата захисту: 17.04.2013		

	

Науковий керівник: Єхануров Юрій Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист у СВР: Д 26.001.12
Задорожній Олександр Віталійович
Назва дисертаційної роботи: "Тіофенові ізостери модифікованого алкалоїду глікозмініну"


Дата захисту: 16.04.2013		

	

Науковий керівник: Ковтуненко Володимир Олексійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.03 - Органічна хімія
Захист у СВР: Д 26.001.25
Ляшенко Руслан Олегович
Назва дисертаційної роботи: "Приведення судових рішень у цивільних справах до примусового виконання"


Дата захисту: 15.04.2013		

	

Науковий керівник: Фурса Світлана Ярославівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Азархін Кирило Андрійович
Назва дисертаційної роботи: "Онтологічні інтенції свідомості: феноменологія і прагматика"


Дата захисту: 15.04.2013		

	

Науковий керівник: Дем'янов Володимир Олександрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.01 - Онтологія, гносеологія, феноменологія
Захист у СВР: Д 26.001.27
Газізова Олена Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Українознавчі аспекти культурно-освітнього розвитку етнічних громад Автономної Республіки Крим (1991-2010 рр.)"


Дата захисту: 09.04.2013		

	

Науковий керівник: Бевз Тетяна Анатоліївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.12 - Українознавство
Захист у СВР: Д 26.001.01
Орищенко Ірина Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Становлення та розвиток медієвістики в Київському університеті Св, Володимира в 30-х роках ХІХ--на початку ХХ ст."


Дата захисту: 08.04.2013		

	

Науковий керівник: Рудь Микола Олексійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Ломака Олександр Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Етнічні процеси в Центрально-українському регіоні в кінці 40-х - початку 90-х років ХХ століття (на матеріалів Кіровоградської області)"


Дата захисту: 08.04.2013		

	

Науковий керівник: Парсамов Сергій Суренович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.05 - Етнологія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Купченко-Гринчук Олексій Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Найманці та найманство в англійській армії в роки Столітньої війни (1337-1453 рр.)"


Дата захисту: 08.04.2013		

	

Науковий керівник: Ставнюк Віктор Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Довгей Жанна Іллінічна
Назва дисертаційної роботи: "Будова групи трикутних автоморфізмів кільця многочленів від двох змінних над заданим полем"


Дата захисту: 08.04.2013		

	

Науковий керівник: Лавренюк Ярослав Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.06 - Алгебра та теорія чисел
Захист у СВР: Д 26.001.18
Гудзенко Станіслав Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Факторстепені симетричної групи зліченного степеня"


Дата захисту: 08.04.2013		

	

Науковий керівник: Ганюшкін О.Г.
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.06 - Алгебра та теорія чисел
Захист у СВР: Д 26.001.18
Горбач Тимур Сергійович
Назва дисертаційної роботи: "Польща і Тевтонський Орден у ХІІІ–ХV ст.: військово-дипломатичний аспект відносин"


Дата захисту: 08.04.2013		

	

Науковий керівник: Рудь Микола Олексійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Захисти здобувачів 2701 — 2725 з 2884
Початок | Поперед. | 107 108 109 110 111 | Наст. | Кінець Всі