Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Рагуліна Олена Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Функціональні властивості ймовірності небанкрутства страхової компанії та їх застосування"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Бондарев Борис Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37
Непийвода Христина Дмитрівна
Назва дисертаційної роботи: "Біохімічні характеристики та параметри функціональної активності пухлинних клітин під впливом епідермального фактора росту за дефіциту сироваткових факторів"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Гарманчук Людмила Василівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.04 - Біохімія
Захист у СВР: Д 26.001.24
Мандзюк Марина Григорівна
Назва дисертаційної роботи: "Міцелярна екстракція біологічно активних органічних та неорганічних сполук фазами на основі цетилпіридиній хлориду"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Куліченко Сергій Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.02 - Аналітична хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03
Луньо Леся Євгенівна
Назва дисертаційної роботи: ""Соціальна природа імені людини (на матеріалі метричних книг латинською, українською та польською мовами, ХІХ – перша половина ХХ ст.)""


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Мацюк Галина Петрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.15 - Загальне мовознавство
Захист у СВР: Д 26.001.19
Косьмій Юрій Васильович
Назва дисертаційної роботи: "Конституювання соціальних суб’єктів політичного процесу в сучасній Україні"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Кирилюк Федор Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Захист у СВР: Д 26.001.41
Ільченко Юлія Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Існування розв’язків диференціальних рівнянь зі зсувом аргументу та необмеженими операторними коефіцієнтами в банаховому просторі"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Чайковський Андрій Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.02 - Диференціальні рівняння
Захист у СВР: Д 26.001.37
Гуцалюк Інна Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Українські національні органи влади на Волині (1917-1921 рр.)"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Гаврилюк Олександр Никифорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Губанов Віктор Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Спектроскопія фононів, екситонів і екситонних комплексів та їх симетрія в кристалах і періодичних наноструктурах"


Дата захисту: 25.03.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.04.05 - Оптика, лазерна фізика
Захист у СВР: Д 26.001.23
Грицюта Наталія Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Рекламна етика: принципи, чинники, реалії, тенденції"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Іванов Валерій Феліксович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 27.00.01 - Теорія та історія комунікацій
Захист у СВР:
Гридчина Вікторія Віталіївна
Назва дисертаційної роботи: "Семіотичні методи дослідження візуальної інформації в науці про соціальні комунікації"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Василенко Микита Кімович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.01 - Теорія та історія комунікацій
Захист у СВР:
Виговська Ольга Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Зовнішньополітичні аспекти національної безпеки України в інформаційній сфері"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Рижков Микола Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Захист у СВР: Д 26.001.29
Буско Тетяна Олегівна
Назва дисертаційної роботи: "Радіаційно-стимульована фотоактивність тонких плівок нанокомпозитів ТіО2"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Куліш Микола Полікарпович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.07 - Фізика твердого тіла
Захист у СВР: Д 26.001.23
Урсуленко Олександр Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Економіко-математичне моделювання розвитку ринку нерухомості в умовах асиметричної інформації"


Дата захисту: 22.03.2013		

	

Науковий керівник: Черняк Олександр Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Захист у СВР: Д 26.001.13
Мостепанюк Алла Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Розвиток державно-приватного партнерства в трансформаційній економіці"


Дата захисту: 22.03.2013		

	

Науковий керівник: Гражевська Надія Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки
Захист у СВР: Д 26.001.13
Русін Руслан Мирославович
Назва дисертаційної роботи: "Історична трансформація художнього образу у пластичному мистецтві (європейський контекст)"


Дата захисту: 21.03.2013		

	

Науковий керівник: Панченко Валентина Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.08 - Естетика
Захист у СВР: Д 26.001.28
Євлаш Тетяна Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Обілк та аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємств оптової торгівлі"


Дата захисту: 20.03.2013		

	

Науковий керівник: Топоркова Олена Вячеславівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
Захист у СВР: Д 26.001.12
Горбась Ірина Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Управління диверсифікованими підприємствами на ринку будівельної кераміки"


Дата захисту: 20.03.2013		

	

Науковий керівник: Черваньов Дмитро Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист у СВР: Д 26.001.12
Аманжаєв Довран Гурбангельдиєвич
Назва дисертаційної роботи: "Іпотечне кредитування в соціально-економічному розвитку Туркменістану"


Дата захисту: 20.03.2013		

	

Науковий керівник: Романюк Микола Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит
Захист у СВР: Д 26.001.12
Ігнатенко Ірина Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Філософсько-антропологічний вимір феномену самотності: від модерну до постмодерну"


Дата захисту: 18.03.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.04 - Філософська антропологія, філософія культури
Захист у СВР: Д 26.001.27
Семикрас Василя Васильовича
Назва дисертаційної роботи: "Філософсько-методологічні основи правового вчення Б.Кістяківського"


Дата захисту: 18.03.2013		

	

Науковий керівник: Огородник Іван Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.05 - Історія філософії
Захист у СВР: Д 26.001.27
Карповець Максим В'ячеславович
Назва дисертаційної роботи: "Місто як світ людського буття: філософсько-антропологічний аналіз"


Дата захисту: 18.03.2013		

	

Науковий керівник: Козловський Віктор Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.04 - Філософська антропологія, філософія культури
Захист у СВР: Д 26.001.27
Зінько Тарас Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Аналіз і синтез алгоритмів для розпізнавання й класифікації та їх застосування в обробці мовних сигналів і зображення"


Дата захисту: 14.03.2013		

	

Науковий керівник: Донченко Володимир Степанович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Перцов Андрій Сергійович
Назва дисертаційної роботи: "Мінімаксне оцінювання параметрів крайових задач для бігармонічного рівняння та рівнянь лінійної теорії пружності"


Дата захисту: 14.03.2013		

	

Науковий керівник: Подлипенко Юрій Костянтинович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Парасунько Богдан Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Культурно-просвітницькі товариства в громадському русі Росії на початку ХХ ст."


Дата захисту: 11.03.2013		

	

Науковий керівник: Стельмах Сергій Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Міщенко Анна Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Образ дерева в традиційній обрядовій культурі українців (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)"


Дата захисту: 11.03.2013		

	

Науковий керівник: Казакевич Геннадій Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.05 - Етнологія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Захисти здобувачів 2951 — 2975 з 3073
Початок | Поперед. | 117 118 119 120 121 | Наст. | Кінець Всі