Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Кицан Юрій Іванович
Назва дисертаційної роботи: "Підслідність кримінальних справ"


Дата захисту: 29.01.2013		

	

Науковий керівник: Погорецький Микола Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Захист у СВР: Д 26.001.05
Калинюк Наталя Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Тактика проведення очної ставки"


Дата захисту: 29.01.2013		

	

Науковий керівник: Котюк Іван Ілліч
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Захист у СВР: Д 26.001.05
Черцова Оксана Валеріївна
Назва дисертаційної роботи: "Еволюція демократизаційного впливу США на постбіполярну міжнародну систему"


Дата захисту: 28.01.2013		

	

Науковий керівник: Рижков Микола Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Захист у СВР: Д 26.001.29
Черінько Ігор Павлович
Назва дисертаційної роботи: "Політика Великої Британії щодо розширення Європейського Союзу (1997-2010 рр.)"


Дата захисту: 28.01.2013		

	

Науковий керівник: Матвієнко Віктор Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Захист у СВР: Д 26.001.29
Перепелятніков Георгій Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Радиоэкологическое обоснование рационального ведения растениеводства при загрязнении территории радиоактивными выбросами после ядерных и радиационных инцидентов"


Дата захисту: 28.01.2013		

	

Науковий керівник: Пристер Борис Самуілович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 03.00.01 - Радіобіологія
Захист у СВР: Д 26.001.24
Кашуба Ольга Віталіївна
Назва дисертаційної роботи: "Документи Головліту УРСР як історичне джерело 1944-1991 рр."


Дата захисту: 28.01.2013		

	

Науковий керівник: Щербак Микола Григорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Захист у СВР: Д 26.001.20
Ісаєв Юрій Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Спеціальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця"


Дата захисту: 28.01.2013		

	

Науковий керівник: Прилипко Сергій Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Девізоров Денис Сергійович
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання укладення трудового договору з особливими категоріями працівників"


Дата захисту: 28.01.2013		

	

Науковий керівник: Ярошенко Олег Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Дахненко Марина Валеріївна
Назва дисертаційної роботи: "Життя та діяльність С.А. Ковпака (1887-1967 рр.)"


Дата захисту: 28.01.2013		

	

Науковий керівник: Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Гладун Юлія Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Громадсько-політична діяльність українців у Канаді 1950-х - початку 1990-х рр."


Дата захисту: 28.01.2013		

	

Науковий керівник: Терес Наталія Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Васильєва Ольга Олексіївна
Назва дисертаційної роботи: "Двір гетьманів Лівобережної України у 1663-1734 рр."


Дата захисту: 28.01.2013		

	

Науковий керівник: Сокирко Олексій Григорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Гомон Наталія Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Відтворення персоніфікації в іспансько-українському перекладі"


Дата захисту: 25.01.2013		

	

Науковий керівник: Калустова Ольга Михайлівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.16 - Перекладознавство
Захист у СВР: Д 26.001.11
Великодська Олена Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Трансформації присудка в англо-українському перекладі"


Дата захисту: 25.01.2013		

	

Науковий керівник: Карабан В'ячеслав Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.16 - Перекладознавство
Захист у СВР: Д 26.001.11
Ткаченко Надія Олексіївна
Назва дисертаційної роботи: "Масова культура в Україні: тенденції та закономірності розвитку"


Дата захисту: 24.01.2013		

	

Науковий керівник: Кривда Наталія Юріївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.12 - Українознавство
Захист у СВР: Д 26.001.43
Сіренко Василь Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Комп'ютерне моделювання та чисельний аналіз детермінованого хаосу в неідеальних гідродинамічних системах"


Дата захисту: 24.01.2013		

	

Науковий керівник: Швець Олександр Юрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Моренець Ірина Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Суфіксальне дієслівне словотворення у сучасній іспанській мові: семантичний аспект"


Дата захисту: 24.01.2013		

	

Науковий керівник: Магушинець Іван Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.05 - Романські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11
Ліндер Ярослав Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Дослідження практичної стійкості диференціальних включень з імпульсним впливом"


Дата захисту: 24.01.2013		

	

Науковий керівник: Пічкур Володимир Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Заболотна Наталія Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Політичні аспекти ісламу: основні етапи еволюції та сучасні особливості"


Дата захисту: 24.01.2013		

	

Науковий керівник: Конотоп Людмила Григорівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.11 - Релігієзнавство
Захист у СВР: Д 26.001.43
Горбатенко Микола Юрійович
Назва дисертаційної роботи: "Змішаний варіаційний підхід до оцінювання розв'язків та детермінованих даних лінійних еліптичних та параболічних рівнянь в умовах невизначеності"


Дата захисту: 24.01.2013		

	

Науковий керівник: Подлипенко Юрій Костянтинович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Бондаренко Мар'яна Костянтинівна
Назва дисертаційної роботи: "Соціолінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти німецькомовної реклами"


Дата захисту: 24.01.2013		

	

Науковий керівник: Сахарчук Людмила Іллівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.04 - Германські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11
Чевела Галина Анатоіївна
Назва дисертаційної роботи: "Проблеми підвищення ефективності інвестиційної діяльності страхових компаній регіону та шляхи їх вирішення"


Дата захисту: 23.01.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит
Захист у СВР: Д 26.001.12
Семенко Тетяна Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Облік та аудит податку на додану вартість на цукрових заводах"


Дата захисту: 23.01.2013		

	

Науковий керівник: Купалова Галина Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
Захист у СВР: Д 26.001.12
Нестеренко Віктор Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Вартісно-орієнтоване стратегічне планування в банку"


Дата захисту: 23.01.2013		

	

Науковий керівник: Васильченко Зоя Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит
Захист у СВР: Д 26.001.12
Супрун Надія Тарасівна
Назва дисертаційної роботи: "Логіка як практична дисципліна в Київській духовній академії (1819-1920 рр.)"


Дата захисту: 21.01.2013		

	

Науковий керівник: Хоменко Ірина Вікторівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.06 - Логіка
Захист у СВР: Д 26.001.27
Семенченко Федор Григорович
Назва дисертаційної роботи: "Ціннісний вимір політичної діяльності"


Дата захисту: 21.01.2013		

	

Науковий керівник: Кирилюк Федор Михайлович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Захист у СВР: Д 26.001.41
Захисти здобувачів 2976 — 3000 з 3015
Початок | Поперед. | 117 118 119 120 121 | Наст. | Кінець Всі