Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Ігнатенко Ірина Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Філософсько-антропологічний вимір феномену самотності: від модерну до постмодерну"


Дата захисту: 18.03.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.04 - Філософська антропологія, філософія культури
Захист у СВР: Д 26.001.27
Семикрас Василя Васильовича
Назва дисертаційної роботи: "Філософсько-методологічні основи правового вчення Б.Кістяківського"


Дата захисту: 18.03.2013		

	

Науковий керівник: Огородник Іван Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.05 - Історія філософії
Захист у СВР: Д 26.001.27
Карповець Максим В'ячеславович
Назва дисертаційної роботи: "Місто як світ людського буття: філософсько-антропологічний аналіз"


Дата захисту: 18.03.2013		

	

Науковий керівник: Козловський Віктор Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.04 - Філософська антропологія, філософія культури
Захист у СВР: Д 26.001.27
Зінько Тарас Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Аналіз і синтез алгоритмів для розпізнавання й класифікації та їх застосування в обробці мовних сигналів і зображення"


Дата захисту: 14.03.2013		

	

Науковий керівник: Донченко Володимир Степанович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Перцов Андрій Сергійович
Назва дисертаційної роботи: "Мінімаксне оцінювання параметрів крайових задач для бігармонічного рівняння та рівнянь лінійної теорії пружності"


Дата захисту: 14.03.2013		

	

Науковий керівник: Подлипенко Юрій Костянтинович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Парасунько Богдан Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Культурно-просвітницькі товариства в громадському русі Росії на початку ХХ ст."


Дата захисту: 11.03.2013		

	

Науковий керівник: Стельмах Сергій Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Міщенко Анна Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Образ дерева в традиційній обрядовій культурі українців (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)"


Дата захисту: 11.03.2013		

	

Науковий керівник: Казакевич Геннадій Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.05 - Етнологія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Банті Ріна
Назва дисертаційної роботи: "Політика Великої Британії стосовно "кольорової" імміграції в період урядів М.Тетчер (1979-1990 рр.)"


Дата захисту: 11.03.2013		

	

Науковий керівник: Машевський Олег Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Кличко Світлана Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Типологічна характеристика ЗМК Криму (1954-2004 рр.)"


Дата захисту: 06.03.2013		

	

Науковий керівник: Остапенко Ніна Фелемонівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.04 - Теорія та історія журналістики
Захист у СВР:
Вербовий Руслан Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Композиційно-графічна модель українського молодіжного журналу"


Дата захисту: 06.03.2013		

	

Науковий керівник: Шевченко Вікторія Едуардівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.05 - Теорія та історія видавничої справи та редагування
Захист у СВР:
Денисова Дар'яна Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Міжнародно-правова відповідальність міжнародних міжурядових організацій"


Дата захисту: 05.03.2013		

	

Науковий керівник: Дмитрієв Анатолій Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Шпакович Ольга Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Розвиток правових механізмів реалізації актів органів міжнародних організацій"


Дата захисту: 04.03.2013		

	

Науковий керівник: Муравйов Віктор Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Важна Катерина Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Концепція кримінальної відповідальності держави"


Дата захисту: 04.03.2013		

	

Науковий керівник: Антипенко Володимир Федорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Галів Уляна Богданівна
Назва дисертаційної роботи: "Ідеографічний словник поетів-шістдесятників: семантика, когніція, мотивація"


Дата захисту: 01.03.2013		

	

Науковий керівник: Тищенко Оксана Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.01 - Українська мова
Захист у СВР: Д 26.001.19
Якимець Наталія Романівна
Назва дисертаційної роботи: "Соціалько-етичний вимір філософії Кароля Войтили"


Дата захисту: 28.02.2013		

	

Науковий керівник: Аболіна Тетяна Георгіївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.07 - Етика
Захист у СВР: Д 26.001.28
Щербина Людмила Францівна
Назва дисертаційної роботи: "Метатеоретичне мислення психотерапевта: модель, механізми, технологія розвитку"


Дата захисту: 28.02.2013		

	

Науковий керівник: Бурлачук Леонід Фокович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 19.00.01 -Загальна психологія, історія психології
Захист у СВР: Д 26.001.26
Титаренко Олена Яківна
Назва дисертаційної роботи: "Аспектуальна категорія фазовості і граматична семантика виду дієслова в сучасній російській мові"


Дата захисту: 28.02.2013		

	

Науковий керівник: Богданович Галина Юрьєвна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.02.02 - Російська мова
Захист у СВР: Д 26.001.19
Пожидаєва Ірина Валентинівна
Назва дисертаційної роботи: "Лінгвопрагматичний аспект маніпулятивного дискурсу блогосфери (на матеріалі англійської, російської, української і французької мов)"


Дата захисту: 28.02.2013		

	

Науковий керівник: Компанцева Лариса Феліксівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.15 - Загальне мовознавство
Захист у СВР: Д 26.001.19
Олексійчук Людмила Валеріївна
Назва дисертаційної роботи: "Церковне право як християнська нормативна система"


Дата захисту: 28.02.2013		

	

Науковий керівник: Лубський Володимир Іонович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.11 - Релігієзнавство
Захист у СВР: Д 26.001.43
Матицин Олексій Ігорович
Назва дисертаційної роботи: "Художньо-естетичні особливості українського іконопису XV-XVI століть"


Дата захисту: 28.02.2013		

	

Науковий керівник: Панченко Валентина Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.08 - Естетика
Захист у СВР: Д 26.001.28
Богатирьова Наталія Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Релігійність і кримінальна правосвідомість: філософсько-соціальні аспекти"


Дата захисту: 28.02.2013		

	

Науковий керівник: Горбаченко Тетяна Григорівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.11 - Релігієзнавство
Захист у СВР: Д 26.001.43
Шкляр Сергій Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання у правовідносинах з органами Антимонопольного комітету України"


Дата захисту: 27.02.2013		

	

Науковий керівник: Подцерковний Олег Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.04 - Господарське право, господарсько-процесуальне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Кононов Владислав Віталійович
Назва дисертаційної роботи: "Правовий режим земель прибнрнжних захисних смуг в Україні"


Дата захисту: 27.02.2013		

	

Науковий керівник: Носік Володимир Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.06 - Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Бевз Олена Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Правовий режим земель історико-культурного призначення в Україні (історичні ареали населення місць)"


Дата захисту: 27.02.2013		

	

Науковий керівник: Балюк Галина Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.06 - Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Хоменко Михайло Михайлович
Назва дисертаційної роботи: "Відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами"


Дата захисту: 26.02.2013		

	

Науковий керівник: Майданик Роман Андрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Захисти здобувачів 2976 — 3000 з 3080
Початок | Поперед. | 118 119 120 121 122 | Наст. | Кінець Всі