Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Кузнєцова Анастасія Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Чинники деструктивних впливів у міжнародних відносинах"


Дата захисту: 11.02.2013		

	

Науковий керівник: Романенко Юрій Вікторович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Захист у СВР: Д 26.001.29
Шаблій Олена Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Теоретичні та методологічні засади німецько-українського юридичного перекладу"


Дата захисту: 08.02.2013		

	

Науковий керівник: Карабан В'ячеслав Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.02.16 - Перекладознавство
Захист у СВР: Д 26.001.11
Дембовська Людмила Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "пряма і непряма композитна номінація в англійській мові: соціодискурсивний аспект"


Дата захисту: 08.02.2013		

	

Науковий керівник: Омельченко Лариса Федорівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.04 - Германські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11
Шиянова Ірина Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Засоби відтворення функціональної перспективи речення в іспансько-українському перекладі"


Дата захисту: 07.02.2013		

	

Науковий керівник: Чередниченко Олександр Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.16 - Перекладознавство
Захист у СВР: Д 26.001.11
Мегела Катерина Іванівна
Назва дисертаційної роботи: "Відтворення дискурсивних маркерів в українських перекладах англовомних художніх творів"


Дата захисту: 07.02.2013		

	

Науковий керівник: Некряч Т.Є.
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.16 - Перекладознавство
Захист у СВР: Д 26.001.11
Скляренко Олеся Богданівна
Назва дисертаційної роботи: "Жанрово-стилістична домінанта оповідань Інгеборг Бахманн"


Дата захисту: 06.02.2013		

	

Науковий керівник: Тимченко Євгенія Петрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.04 - Германські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11
Берегова Ольга Андріївна
Назва дисертаційної роботи: "Лінгвостилістичні та комунікактивно-функціональні характеристики іспанської народної загадки"


Дата захисту: 06.02.2013		

	

Науковий керівник: Корбозерова Ніна Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.05 - Романські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11
Толкунов Андрій Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Геолого-економічна оцінка та інвестиційна привабливість нафтогазоперспективних об'єктів східної частини українського сектору Чорного моря"


Дата захисту: 29.01.2013		

	

Науковий керівник: Михайлов Володимир Альбертович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 04.00.19 - Економічна геологія
Захист у СВР: Д 26.001.32
Сіньова Людмила Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання соціального захисту остарбайтерів"


Дата захисту: 29.01.2013		

	

Науковий керівник: Щербина Віктор Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Лежнєва Тетяна Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Санкції в трудовому праві України"


Дата захисту: 29.01.2013		

	

Науковий керівник: Щербина Віктор Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Кицан Юрій Іванович
Назва дисертаційної роботи: "Підслідність кримінальних справ"


Дата захисту: 29.01.2013		

	

Науковий керівник: Погорецький Микола Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Захист у СВР: Д 26.001.05
Калинюк Наталя Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Тактика проведення очної ставки"


Дата захисту: 29.01.2013		

	

Науковий керівник: Котюк Іван Ілліч
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Захист у СВР: Д 26.001.05
Черцова Оксана Валеріївна
Назва дисертаційної роботи: "Еволюція демократизаційного впливу США на постбіполярну міжнародну систему"


Дата захисту: 28.01.2013		

	

Науковий керівник: Рижков Микола Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Захист у СВР: Д 26.001.29
Черінько Ігор Павлович
Назва дисертаційної роботи: "Політика Великої Британії щодо розширення Європейського Союзу (1997-2010 рр.)"


Дата захисту: 28.01.2013		

	

Науковий керівник: Матвієнко Віктор Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Захист у СВР: Д 26.001.29
Перепелятніков Георгій Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Радиоэкологическое обоснование рационального ведения растениеводства при загрязнении территории радиоактивными выбросами после ядерных и радиационных инцидентов"


Дата захисту: 28.01.2013		

	

Науковий керівник: Пристер Борис Самуілович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 03.00.01 - Радіобіологія
Захист у СВР: Д 26.001.24
Кашуба Ольга Віталіївна
Назва дисертаційної роботи: "Документи Головліту УРСР як історичне джерело 1944-1991 рр."


Дата захисту: 28.01.2013		

	

Науковий керівник: Щербак Микола Григорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Захист у СВР: Д 26.001.20
Ісаєв Юрій Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Спеціальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця"


Дата захисту: 28.01.2013		

	

Науковий керівник: Прилипко Сергій Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Девізоров Денис Сергійович
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання укладення трудового договору з особливими категоріями працівників"


Дата захисту: 28.01.2013		

	

Науковий керівник: Ярошенко Олег Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Дахненко Марина Валеріївна
Назва дисертаційної роботи: "Життя та діяльність С.А. Ковпака (1887-1967 рр.)"


Дата захисту: 28.01.2013		

	

Науковий керівник: Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Гладун Юлія Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Громадсько-політична діяльність українців у Канаді 1950-х - початку 1990-х рр."


Дата захисту: 28.01.2013		

	

Науковий керівник: Терес Наталія Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Васильєва Ольга Олексіївна
Назва дисертаційної роботи: "Двір гетьманів Лівобережної України у 1663-1734 рр."


Дата захисту: 28.01.2013		

	

Науковий керівник: Сокирко Олексій Григорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Гомон Наталія Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Відтворення персоніфікації в іспансько-українському перекладі"


Дата захисту: 25.01.2013		

	

Науковий керівник: Калустова Ольга Михайлівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.16 - Перекладознавство
Захист у СВР: Д 26.001.11
Великодська Олена Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Трансформації присудка в англо-українському перекладі"


Дата захисту: 25.01.2013		

	

Науковий керівник: Карабан В'ячеслав Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.16 - Перекладознавство
Захист у СВР: Д 26.001.11
Ткаченко Надія Олексіївна
Назва дисертаційної роботи: "Масова культура в Україні: тенденції та закономірності розвитку"


Дата захисту: 24.01.2013		

	

Науковий керівник: Кривда Наталія Юріївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.12 - Українознавство
Захист у СВР: Д 26.001.43
Сіренко Василь Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Комп'ютерне моделювання та чисельний аналіз детермінованого хаосу в неідеальних гідродинамічних системах"


Дата захисту: 24.01.2013		

	

Науковий керівник: Швець Олександр Юрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Захисти здобувачів 3051 — 3075 з 3104
Початок | Поперед. | 121 122 123 124 125 | Наст. | Кінець Всі