Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Левітас Світлана Феліксівна
Назва дисертаційної роботи: "Міфопоетика жіночих образів в англійській готичній новелістиці кінця ХІХ-початку ХХ ст."


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Бовсунівська Тетяна Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.04 - Література зарубіжних країн
Захист у СВР: Д 26.001.39
Костюк Віктор Леонтійович
Назва дисертаційної роботи: "Правосуб'єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики"


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Хуторян Наталія Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Кирилюк Оксана Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Фольклоризм сучасної авторської пісні"


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Наумовська Олеся Владиславівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.07 - Фольклористика
Захист у СВР: Д 26.001.15
Дочу Аліна Рашитівна
Назва дисертаційної роботи: "Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики (на матеріалі англійського орнітонімікону)"


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Биховець Наталія Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.15 - Загальне мовознавство
Захист у СВР: Д 26.001.19
Долгоновська Людмила Григорівна
Назва дисертаційної роботи: "Громадські об'єднання національних меншин України в збереженні етнічної ідентичності"


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Обушний Микола Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.12 - Українознавство
Захист у СВР: Д 26.001.43
Денісова Галина Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Підстави та порядок заявлення і вирішення відводів (самовідводів) посадових осіб, які ведуть провадження в кримінальній справі"


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Сірий М.І.
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Захист у СВР: Д 26.001.05
Анісімова Ніна Павлівна
Назва дисертаційної роботи: "Поезія покоління 80-х ХХ ст. у системі пізнього українського модернізму"


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Ковалів Юрій Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.01.01 - Українська література
Захист у СВР: Д 26.001.15
Яремович Петро Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Розвиток міжнародних господарських логістичних комплексів в Україні"


Дата захисту: 23.04.2013		

	

Науковий керівник: Румянцев Анатолій Павлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Сахно Людмила Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Асимптотичні та спектральні методи для статистичного оцінювання випадкових процесів та полів"


Дата захисту: 23.04.2013		

	

Науковий керівник: Леоненко Микола Миколайович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37
Петрук Андрій Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Регулювання світового ринку інтелектуальної власності"


Дата захисту: 23.04.2013		

	

Науковий керівник: Расшивалов Дмитро Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Черкас Богдан Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Дарфурський конфлікт як чинник міждержавних відносин у Північно-Східній Африці"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Дорошко Микола Савович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Захист у СВР: Д 26.001.29
Федоренко Максим Ігорович
Назва дисертаційної роботи: "Ринкова трансформація банківської системи КНР"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Румянцев Анатолій Павлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Тарнавська Сніжана Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Реорганізація та розвиток вищої освіти в УРСР (1920-ті - початок 1930-х років)"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Слюсаренко Анатолій Гнатович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Сорокіна Любов Валеріївна
Назва дисертаційної роботи: "Функціонування мітохондрій клітин експериментальних пухлин у динаміці росту та за введення натрію дихлорацетату"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Хижняк Світлана Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.04 - Біохімія
Захист у СВР: Д 26.001.24
Рябчук Анастасія Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Структурні чинники відтворення та соціальної репрезентації бездомності"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Оксамитна Світлана Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 22.00.03 - Соціальна структури та соціальні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.30
Попов Андрій Валерійович
Назва дисертаційної роботи: "Асимптотичні наближення розв’язків крайових та спектральних задач в тонких областях"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Мельник Тарас Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.02 - Диференціальні рівняння
Захист у СВР: Д 26.001.37
Платонова Айше Вадимівна
Назва дисертаційної роботи: "Контентне наповнення та аудиторні характеристики рекламних матеріалів кримських газет"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Фінклер Юрій Едуардович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.06 - Прикладні соціально-комунікаційні технології
Захист у СВР:
Передерій Ірина Григоріївна
Назва дисертаційної роботи: "В'ячеслав Липинський у громадсько-політичному та науковому житті України й української еміграції першої третини ХХ ст."


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Верба Ігор Володимирович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Оржеховський Станіслав Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Критика соціальної феноменології як основи соціальних досліджень"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Чуйко Вадим Леонідович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.02 - Діалектика і методологія пізнання
Захист у СВР: Д 26.001.17
Мороз Галина Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Свобода суб'єктв як умова наукового пізнання (методологічний аналіз)"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Чуйко Вадим Леонідович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.02 - Діалектика і методологія пізнання
Захист у СВР: Д 26.001.17
Маринець Катерина Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Дослідження розв'язків нелінійних крайових задач на основі параметризації"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Ронто Микола Йосипович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.02 - Диференціальні рівняння
Захист у СВР: Д 26.001.37
Мазуренко Євген Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Модифіковані біокомпозитними плівками на основі SiO2 та наноматеріалів електроди для амперометричного визначення сорбітолу і холіну"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Тананайко Оксана Юріївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.02 - Аналітична хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03
Ліціс Олена Олегівна
Назва дисертаційної роботи: "Синтез та дослідження координаційних сполук лантаноїдів з лігандами карбациламідофосфатного типу"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Амірханов Володимир Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.01 - Неорганічна хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03
Лещенко Марина Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Інтеграційні стратегії ТНК на основі розвитку холдингових структур"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Сазонець Ігор Леонідович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Корольова Олена Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Спортивні журнали незалежної України: сучасний стан, тенденції розвитку"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Мелещенко Олександр Костянтинович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.01 - Теорія та історія комунікацій
Захист у СВР:
Захисти здобувачів 3101 — 3125 з 3305
Початок | Поперед. | 123 124 125 126 127 | Наст. | Кінець Всі