ПІДГРУШНА ОЛЕНА ГРИГОРІВНА
Назва дисертаційної роботи: "ВІДТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ГУМОРУ В УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ"


Дата захисту: 30.03.2017		

	

Науковий керівник: Радчук Віталій Дмитрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.16 - Перекладознавство
Захист у СВР: Д 26.001.11

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКУЛІШ Тетяна Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "ПАРАНОЯЛЬНА РИТОРИКА В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ"


Дата захисту: 30.03.2017		

	

Науковий керівник: Фоменко Олена Степанівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.04 - Германські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКУЧМА Ольга Леонідівна
Назва дисертаційної роботи: "СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ"


Дата захисту: 29.03.2017		

	

Науковий керівник: Іншин Микола Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиБІЛІЧЕНКО Іван Сергійович
Назва дисертаційної роботи: "ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ"


Дата захисту: 29.03.2017		

	

Науковий керівник: Процевський Віктор Олександрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиКУЗЬМЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ"


Дата захисту: 29.03.2017		

	

Науковий керівник: Сергєєва Діана Борисівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза
Захист у СВР: Д 26.001.05

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиПОБЕРЕЖНИК АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Назва дисертаційної роботи: "ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ"


Дата захисту: 29.03.2017		

	

Науковий керівник: Яновська Олександра Григорівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза
Захист у СВР: Д 26.001.05

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКУЗНЄЦОВА Катерина Ігорівна
Назва дисертаційної роботи: "ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ"


Дата захисту: 29.03.2017		

	

Науковий керівник: Скороход Юрій Степанович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Захист у СВР:

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиТкач Тетяна Ярославівна
Назва дисертаційної роботи: "Гуманітарна діяльність ООН з подолання наслідків стихійних лих"


Дата захисту: 29.03.2017		

	

Науковий керівник: Яковенко Наталя Леонідівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Захист у СВР:

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиТарадій Кирил Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Вплив радіаційного опромінення на параметри фазової рівноваги рідинних систем"


Дата захисту: 28.03.2017		

	

Науковий керівник: Гаврюшенко Дмитро Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.14 - Теплофізика та молекулярна фізика
Захист у СВР: Д 26.001.08

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЧернолевська Єлизавета Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Кластерна структура одноатомних спиртів у конденсованому стані"


Дата захисту: 28.03.2017		

	

Науковий керівник: Погорелов Валерій Євгенійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.14 - Теплофізика та молекулярна фізика
Захист у СВР: Д 26.001.08

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиМАМАЛИГА ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА
Назва дисертаційної роботи: "ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ"


Дата захисту: 27.03.2017		

	

Науковий керівник: Каніщенко Олена Леонідівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКоперльос Руслана Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "КОНЦЕПТ “СКЛАДНІСТЬ” В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ"


Дата захисту: 27.03.2017		

	

Науковий керівник: Добронравова Ірина Серафимівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.09 - Філософія науки
Захист у СВР: Д 26.001.17

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКИРИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "ПІЗНЬОТРИПІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПОДНІПРОВ’Я В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУР СХІДНОЇ ЄВРОПИ"


Дата захисту: 27.03.2017		

	

Науковий керівник: Рижов Сергій Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиТРОХИМЕНКО ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА
Назва дисертаційної роботи: "ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ НІМЦІВ В КОНТЕКСТІ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ"


Дата захисту: 27.03.2017		

	

Науковий керівник: Казакевич Геннадій Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.05 - Етнологія
Захист у СВР: Д 26.001.01

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиТимошкевич Тарас Дмитрович
Назва дисертаційної роботи: "Геометричні властивості ймовірнісних мір в лінійних просторах та функціональні нерівності"


Дата захисту: 27.03.2017		

	

Науковий керівник: КУЛИК Олексiй Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКуліченко Вадим Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Синтез і властивості складних оксидів на основі РЗЕ, лужноземельних металів та нікелю"


Дата захисту: 27.03.2017		

	

Науковий керівник: Неділько Сергій Андрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.01 - Неорганічна хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЗатула Дмитро Васильович
Назва дисертаційної роботи: "Оцінки розподілу напівнорм Гельдера від випадкових процесів та їх застосування"


Дата захисту: 27.03.2017		

	

Науковий керівник: Козаченко Юрій Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиБАСТРАКОВА АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА
Назва дисертаційної роботи: "ВПЛИВ СТИЛЮ БАТЬКІВСЬКОГО ВИХОВАННЯ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДЛІТКІВ"


Дата захисту: 24.03.2017		

	

Науковий керівник: Власова Олена Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.07 Педагогічна та вікова психологія
Захист у СВР: Д 26.001.26

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиБожко Юлія Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "МОТИВАЦІЙНО-КОГНІТИВНІ КОРЕЛЯТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУВЕРЕННОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПРОГРАМІСТА"


Дата захисту: 24.03.2017		

	

Науковий керівник: Юрчинська Ганна Кирилівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.01 -Загальна психологія, історія психології
Захист у СВР: Д 26.001.26

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЯгіяєв Ілля Ігорович
Назва дисертаційної роботи: "ЧИННИКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ АТЕЇСТА"


Дата захисту: 23.03.2017		

	

Науковий керівник: Данилюк Іван Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.01 -Загальна психологія, історія психології
Захист у СВР: Д 26.001.26

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСАВЧЕНКО  ОЛЕНА  ВЯЧЕСЛАВІВНА
Назва дисертаційної роботи: "ПСИХОЛОГІЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ"


Дата захисту: 23.03.2017		

	

Науковий керівник: Засєкіна Лариса Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 19.00.01 -Загальна психологія, історія психології
Захист у СВР: Д 26.001.26

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЛавриненко Вікторія Євгенівна
Назва дисертаційної роботи: "Біологічний вплив вуглецевих матеріалів різної дисперсності на курячі ембріони"


Дата захисту: 22.03.2017		

	

Науковий керівник: Чайковський Юрій Богданович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.11 - Цитологія, клітинна біологія, гістологія
Захист у СВР: Д 26.001.38

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиМоскальчук Марина Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Соціально-антропологічний вимір в сучасному світському гуманізмі"


Дата захисту: 20.03.2017		

	

Науковий керівник: Бойченко Олександр Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.04 - Філософська антропологія, філософія культури
Захист у СВР: Д 26.001.27

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиНезабитовський Георгій Вадимович
Назва дисертаційної роботи: "Логіко-методологічні засади евристики в науковій аргументації"


Дата захисту: 20.03.2017		

	

Науковий керівник: Хоменко Ірина Вікторівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.06 - Логіка
Захист у СВР: Д 26.001.27

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиБОРДЕНЮК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ СІЛ, СЕЛИЩ ТА МІСТ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА"


Дата захисту: 15.03.2017		

	

Науковий керівник: Дзера Олександр Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.06

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЗахисти здобувачів 301 — 325 з 2285
Початок | Поперед. | 11 12 13 14 15 | Наст. | Кінець Всі