Грицюта Наталія Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Рекламна етика: принципи, чинники, реалії, тенденції"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Іванов Валерій Феліксович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 27.00.01 - Теорія та історія комунікацій
Захист у СВР:
Гридчина Вікторія Віталіївна
Назва дисертаційної роботи: "Семіотичні методи дослідження візуальної інформації в науці про соціальні комунікації"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Василенко Микита Кімович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.01 - Теорія та історія комунікацій
Захист у СВР:
Виговська Ольга Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Зовнішньополітичні аспекти національної безпеки України в інформаційній сфері"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Рижков Микола Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Захист у СВР:
Буско Тетяна Олегівна
Назва дисертаційної роботи: "Радіаційно-стимульована фотоактивність тонких плівок нанокомпозитів ТіО2"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Куліш Микола Полікарпович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.07 - Фізика твердого тіла
Захист у СВР:
Урсуленко Олександр Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Економіко-математичне моделювання розвитку ринку нерухомості в умовах асиметричної інформації"


Дата захисту: 22.03.2013		

	

Науковий керівник: Черняк Олександр Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Захист у СВР: Д 26.001.13
Мостепанюк Алла Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Розвиток державно-приватного партнерства в трансформаційній економіці"


Дата захисту: 22.03.2013		

	

Науковий керівник: Гражевська Надія Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки
Захист у СВР: Д 26.001.13
Русін Руслан Мирославович
Назва дисертаційної роботи: "Історична трансформація художнього образу у пластичному мистецтві (європейський контекст)"


Дата захисту: 21.03.2013		

	

Науковий керівник: Панченко Валентина Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.08 - Естетика
Захист у СВР:
Євлаш Тетяна Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Обілк та аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємств оптової торгівлі"


Дата захисту: 20.03.2013		

	

Науковий керівник: Топоркова Олена Вячеславівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
Захист у СВР:
Горбась Ірина Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Управління диверсифікованими підприємствами на ринку будівельної кераміки"


Дата захисту: 20.03.2013		

	

Науковий керівник: Черваньов Дмитро Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист у СВР:
Аманжаєв Довран Гурбангельдиєвич
Назва дисертаційної роботи: "Іпотечне кредитування в соціально-економічному розвитку Туркменістану"


Дата захисту: 20.03.2013		

	

Науковий керівник: Романюк Микола Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит
Захист у СВР:
Ігнатенко Ірина Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Філософсько-антропологічний вимір феномену самотності: від модерну до постмодерну"


Дата захисту: 18.03.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.04 - Філософська антропологія, філософія культури
Захист у СВР: Д 26.001.27
Семикрас Василя Васильовича
Назва дисертаційної роботи: "Філософсько-методологічні основи правового вчення Б.Кістяківського"


Дата захисту: 18.03.2013		

	

Науковий керівник: Огородник Іван Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.05 - Історія філософії
Захист у СВР: Д 26.001.27
Карповець Максим В'ячеславович
Назва дисертаційної роботи: "Місто як світ людського буття: філософсько-антропологічний аналіз"


Дата захисту: 18.03.2013		

	

Науковий керівник: Козловський Віктор Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.04 - Філософська антропологія, філософія культури
Захист у СВР: Д 26.001.27
Зінько Тарас Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Аналіз і синтез алгоритмів для розпізнавання й класифікації та їх застосування в обробці мовних сигналів і зображення"


Дата захисту: 14.03.2013		

	

Науковий керівник: Донченко Володимир Степанович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні науки)
Захист у СВР:
Перцов Андрій Сергійович
Назва дисертаційної роботи: "Мінімаксне оцінювання параметрів крайових задач для бігармонічного рівняння та рівнянь лінійної теорії пружності"


Дата захисту: 14.03.2013		

	

Науковий керівник: Подлипенко Юрій Костянтинович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР:
Парасунько Богдан Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Культурно-просвітницькі товариства в громадському русі Росії на початку ХХ ст."


Дата захисту: 11.03.2013		

	

Науковий керівник: Стельмах Сергій Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР:
Міщенко Анна Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Образ дерева в традиційній обрядовій культурі українців (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)"


Дата захисту: 11.03.2013		

	

Науковий керівник: Казакевич Геннадій Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.05 - Етнологія
Захист у СВР:
Банті Ріна
Назва дисертаційної роботи: "Політика Великої Британії стосовно "кольорової" імміграції в період урядів М.Тетчер (1979-1990 рр.)"


Дата захисту: 11.03.2013		

	

Науковий керівник: Машевський Олег Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР:
Кличко Світлана Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Типологічна характеристика ЗМК Криму (1954-2004 рр.)"


Дата захисту: 06.03.2013		

	

Науковий керівник: Остапенко Ніна Фелемонівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.04 - Теорія та історія журналістики
Захист у СВР:
Вербовий Руслан Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Композиційно-графічна модель українського молодіжного журналу"


Дата захисту: 06.03.2013		

	

Науковий керівник: Шевченко Вікторія Едуардівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.05 - Теорія та історія видавничої справи та редагування
Захист у СВР:
Денисова Дар'яна Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Міжнародно-правова відповідальність міжнародних міжурядових організацій"


Дата захисту: 05.03.2013		

	

Науковий керівник: Дмитрієв Анатолій Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР:
Шпакович Ольга Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Розвиток правових механізмів реалізації актів органів міжнародних організацій"


Дата захисту: 04.03.2013		

	

Науковий керівник: Муравйов Віктор Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР:
Важна Катерина Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Концепція кримінальної відповідальності держави"


Дата захисту: 04.03.2013		

	

Науковий керівник: Антипенко Володимир Федорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР:
Галів Уляна Богданівна
Назва дисертаційної роботи: "Ідеографічний словник поетів-шістдесятників: семантика, когніція, мотивація"


Дата захисту: 01.03.2013		

	

Науковий керівник: Тищенко Оксана Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.01 - Українська мова
Захист у СВР:
Якимець Наталія Романівна
Назва дисертаційної роботи: "Соціалько-етичний вимір філософії Кароля Войтили"


Дата захисту: 28.02.2013		

	

Науковий керівник: Аболіна Тетяна Георгіївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.07 - Етика
Захист у СВР:
Захисти здобувачів 3251 — 3275 з 3358
Початок | Поперед. | 129 130 131 132 133 | Наст. | Кінець Всі