Долінська Оксана Ярославівна
Назва дисертаційної роботи: "Державні зовнішні запозичення в системі макроекономічного регулювання в умовах глобалізації"


Дата захисту: 22.02.2013		

	

Науковий керівник: Ігнатюк Анжела Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки
Захист у СВР: Д 26.001.13
Величко Марія Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Поетика арабо-іспанської середньовічної лірики"


Дата захисту: 21.02.2013		

	

Науковий керівник: Маленька Т.Ф.
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.04 - Література зарубіжних країн
Захист у СВР:
Суховий Денис Іванович
Назва дисертаційної роботи: "Фінансування державних соціальних гарантій на регіональному рівні"


Дата захисту: 20.02.2013		

	

Науковий керівник: Тропіна Валентина Борисівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит
Захист у СВР:
Кірей Оксана Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Облік і контроль необоротних активів в системі управління машинобудівних підприємств"


Дата захисту: 20.02.2013		

	

Науковий керівник: Швець Віктор Григорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
Захист у СВР:
Віцько Олена Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Профілактика наркотизму як соціальна технологія: регіональний вимір"


Дата захисту: 18.02.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 22.00.04 - Спеціальні та галузеві соціології
Захист у СВР:
Чорна Мар'яна Василівна
Назва дисертаційної роботи: ""Особливі відносини" ВеликоїБританії та США за правління лейбориських урядів (1997 - 2010 рр.)"


Дата захисту: 11.02.2013		

	

Науковий керівник: Комаренко Олександр Юрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР:
Філатов Максим Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Суспільно-політичні дискусії в США щодо відносин з КНР (2001 - 2009 рр.)"


Дата захисту: 11.02.2013		

	

Науковий керівник: Грищенко Тарас Арнольдович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР:
Троцан Дарина Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Образ дороги в системі традиційних уявлень українців (ХІХ - початок ХХ ст.)"


Дата захисту: 11.02.2013		

	

Науковий керівник: Гончаров Олександр Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.05 - Етнологія
Захист у СВР:
Кузнєцова Анастасія Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Чинники деструктивних впливів у міжнародних відносинах"


Дата захисту: 11.02.2013		

	

Науковий керівник: Романенко Юрій Вікторович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Захист у СВР:
Шаблій Олена Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Теоретичні та методологічні засади німецько-українського юридичного перекладу"


Дата захисту: 08.02.2013		

	

Науковий керівник: Карабан В'ячеслав Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.02.16 - Перекладознавство
Захист у СВР:
Дембовська Людмила Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "пряма і непряма композитна номінація в англійській мові: соціодискурсивний аспект"


Дата захисту: 08.02.2013		

	

Науковий керівник: Омельченко Лариса Федорівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.04 - Германські мови
Захист у СВР:
Шиянова Ірина Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Засоби відтворення функціональної перспективи речення в іспансько-українському перекладі"


Дата захисту: 07.02.2013		

	

Науковий керівник: Чередниченко Олександр Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.16 - Перекладознавство
Захист у СВР:
Мегела Катерина Іванівна
Назва дисертаційної роботи: "Відтворення дискурсивних маркерів в українських перекладах англовомних художніх творів"


Дата захисту: 07.02.2013		

	

Науковий керівник: Некряч Т.Є.
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.16 - Перекладознавство
Захист у СВР:
Скляренко Олеся Богданівна
Назва дисертаційної роботи: "Жанрово-стилістична домінанта оповідань Інгеборг Бахманн"


Дата захисту: 06.02.2013		

	

Науковий керівник: Тимченко Євгенія Петрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.04 - Германські мови
Захист у СВР:
Берегова Ольга Андріївна
Назва дисертаційної роботи: "Лінгвостилістичні та комунікактивно-функціональні характеристики іспанської народної загадки"


Дата захисту: 06.02.2013		

	

Науковий керівник: Корбозерова Ніна Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.05 - Романські мови
Захист у СВР:
Толкунов Андрій Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Геолого-економічна оцінка та інвестиційна привабливість нафтогазоперспективних об'єктів східної частини українського сектору Чорного моря"


Дата захисту: 29.01.2013		

	

Науковий керівник: Михайлов Володимир Альбертович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 04.00.19 - Економічна геологія
Захист у СВР:
Сіньова Людмила Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання соціального захисту остарбайтерів"


Дата захисту: 29.01.2013		

	

Науковий керівник: Щербина Віктор Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР:
Лежнєва Тетяна Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Санкції в трудовому праві України"


Дата захисту: 29.01.2013		

	

Науковий керівник: Щербина Віктор Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР:
Кицан Юрій Іванович
Назва дисертаційної роботи: "Підслідність кримінальних справ"


Дата захисту: 29.01.2013		

	

Науковий керівник: Погорецький Микола Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Захист у СВР:
Калинюк Наталя Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Тактика проведення очної ставки"


Дата захисту: 29.01.2013		

	

Науковий керівник: Котюк Іван Ілліч
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Захист у СВР:
Черцова Оксана Валеріївна
Назва дисертаційної роботи: "Еволюція демократизаційного впливу США на постбіполярну міжнародну систему"


Дата захисту: 28.01.2013		

	

Науковий керівник: Рижков Микола Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Захист у СВР:
Черінько Ігор Павлович
Назва дисертаційної роботи: "Політика Великої Британії щодо розширення Європейського Союзу (1997-2010 рр.)"


Дата захисту: 28.01.2013		

	

Науковий керівник: Матвієнко Віктор Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Захист у СВР:
Перепелятніков Георгій Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Радиоэкологическое обоснование рационального ведения растениеводства при загрязнении территории радиоактивными выбросами после ядерных и радиационных инцидентов"


Дата захисту: 28.01.2013		

	

Науковий керівник: Пристер Борис Самуілович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 03.00.01 - Радіобіологія
Захист у СВР: Д 26.001.24
Кашуба Ольга Віталіївна
Назва дисертаційної роботи: "Документи Головліту УРСР як історичне джерело 1944-1991 рр."


Дата захисту: 28.01.2013		

	

Науковий керівник: Щербак Микола Григорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Захист у СВР: Д 26.001.20
Ісаєв Юрій Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Спеціальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця"


Дата захисту: 28.01.2013		

	

Науковий керівник: Прилипко Сергій Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР:
Захисти здобувачів 3301 — 3325 з 3354
Початок | Поперед. | 131 132 133 134 135 | Наст. | Кінець Всі