Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка


КОВАЛКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Назва дисертаційної роботи: "БОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ОБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ "


Дата захисту: 22.09.2020		

	

Науковий керівник: Орлюк Олена Павлівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиБЄЛІНГІО ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 
Назва дисертаційної роботи: "ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН СУБ'ЄКТАМИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ "


Дата захисту: 22.09.2020		

	

Науковий керівник: Діхтієвський Петро Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиНавозенко Олександр Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Фотофізичні властивості та розробка композитів на основі ціанінових барвників для малоенергозатратних джерел світла"


Дата захисту: 21.09.2020		

	

Науковий керівник: Ящук Валерій Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.05 - Оптика, лазерна фізика
Захист у СВР: Д 26.001.23

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиНаконечна Олеся Іванівна
Назва дисертаційної роботи: "Особливості формування і властивості інтерметалідів, карбідів перехідних металів та нанокомпозитів на їх основі"


Дата захисту: 21.09.2020		

	

Науковий керівник: Макара Володимир Арсенійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.04.07 - Фізика твердого тіла
Захист у СВР: Д 26.001.23

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиНІКОЛАЄНКО ТИМОФІЙ ЮРІЙОВИЧ 
Назва дисертаційної роботи: "КВАНТОВО-МЕХАНІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАРЯДІВ АТОМІВ, ЇХ КОВАЛЕНТНОЇ ТА ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В БІОМОЛЕКУЛАХ "


Дата захисту: 15.09.2020		

	

Науковий керівник: Булавін Леонід Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.04.14 - Теплофізика та молекулярна фізика
Захист у СВР: Д 26.001.08

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиПопко Вадим Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Транснаціональне кримінальне право: міжнародно-правові засади"


Дата захисту: 14.09.2020		

	

Науковий керівник: Буткевич Ольга Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиРозора Ірина Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Статистичні властивості оцінок імпульсних перехідних функцій"


Дата захисту: 14.09.2020		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиВАЩЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА
Назва дисертаційної роботи: "СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"


Дата захисту: 08.09.2020		

	

Науковий керівник: Олійник Ярослав Богданович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.02 - Економічна і соціальна географія
Захист у СВР: Д 26.001.07

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКолотуха Ігор Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ МІСТА КИЄВА: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ"


Дата захисту: 08.09.2020		

	

Науковий керівник: Мезенцев Костянтин Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.02 - Економічна і соціальна географія
Захист у СВР: Д 26.001.07

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиТрегубенкоТетяна Миколаївна 
Назва дисертаційної роботи: "Українські церковні музичні осередки кінця XVI –XVIII ст.: особливості формування та діяльності"


Дата захисту: 07.09.2020		

	

Науковий керівник: Кагамлик Світлана Романівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиГРИГОРАК АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА 
Назва дисертаційної роботи: "СВІТОГЛЯДНІ ОРІЄНТИРИ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ У СВІТЛІ ІКОНОГРАФІЇ СТРАШНОГО СУДУ XV–XVIII СТ. "


Дата захисту: 07.09.2020		

	

Науковий керівник: Чуткий Андрій Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКУЗЬМЕНКО ОКСАНА МИРОСЛАВІВНА
Назва дисертаційної роботи: "ДРАМАТИЧНЕ БУТТЯ ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ФОРМИ ВИРАЖЕННЯ (ПЕРІОД ПЕРШОЇ ТА ДРУГОЇ СВІТОВИХ ВОЄН)"


Дата захисту: 04.09.2020		

	

Науковий керівник: Павлюк Степан Петрович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.01.07 - Фольклористика
Захист у СВР: Д 26.001.15

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКОБЕЦЬ Наталія Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "СЛОВАЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ДІАЛОГ: ЛІТЕРАТУРНИЙ ВИМІР"


Дата захисту: 03.09.2020		

	

Науковий керівник: Татаренко Алла Леонідівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.05 - Порівняльне літературознавство
Захист у СВР: Д 26.001.15

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиАтаманчук Вікторія Петрівна 
Назва дисертаційної роботи: "МОДЕЛЮВАННЯ ФІКЦІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ПЕРСОНАЖА В УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ 20-50-Х РОКІВ ХХ СТ. "


Дата захисту: 03.09.2020		

	

Науковий керівник: Семенюк Григорій Фокович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.01.01 - Українська література
Захист у СВР: Д 26.001.15

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСупрун Володимир Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Аксіологічна концептосфера жіночої прози української діаспори середини ХХ століття"


Дата захисту: 02.09.2020		

	

Науковий керівник: Семенюк Григорій Фокович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.01.01 - Українська література
Захист у СВР: Д 26.001.15

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЗАСЕНКО Олексій Юрійович
Назва дисертаційної роботи: "ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ"


Дата захисту: 28.08.2020		

	

Науковий керівник: Шнирков Олександр Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиГрицишин Анна Тарасівна
Назва дисертаційної роботи: "Управління міжнародними резервами в країнах Центральної та Східної Європи"


Дата захисту: 28.08.2020		

	

Науковий керівник: Лапчук Богдан Юрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиБОНДАР  ІРИНА ВАДИМІВНА 
Назва дисертаційної роботи: "ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В ЦИВІЛІСТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ "


Дата захисту: 27.08.2020		

	

Науковий керівник: Фурса Світлана Ярославівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.10

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКОСТЮЧЕНКО ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 
Назва дисертаційної роботи: "ПРАВОВІ ЗАСАДИ АСОЦІАЦІЇ У ВІДНОСИНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ТРЕТІМИ КРАЇНАМИ Й МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА УКРАЇНОЮ "


Дата захисту: 26.08.2020		

	

Науковий керівник: Шпакович Ольга Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиШАМБОРОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ОЛЕГОВИЧ 
Назва дисертаційної роботи: "ЗАКОНОМІРНОСТІ ДОСЯГНЕННЯ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ "


Дата захисту: 03.07.2020		

	

Науковий керівник: Філіпенко Антон Сергійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиМАЛЬСЬКИЙ МАРКІЯН МАРКІЯНОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ"


Дата захисту: 01.07.2020		

	

Науковий керівник: Фурса Світлана Ярославівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.10

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКолотілова Наталія Андріївна
Назва дисертаційної роботи: "Логіка та риторика: складові взаємозв’язку"


Дата захисту: 30.06.2020		

	

Науковий керівник: Комаха Лариса Григорівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 09.00.06 - Логіка
Захист у СВР: Д 26.001.27

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСаковська Олександра Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Поняття “corpus” у філософії св. Томи Аквінського"


Дата захисту: 30.06.2020		

	

Науковий керівник: Лютий Тарас Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.05 - Історія філософії
Захист у СВР: Д 26.001.27

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКондратьєв Ігор Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "ЛІВОБЕРЕЖНІ СТАРОСТВА КИЇВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ: СОЦІАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ XIV – XVII СТ. "


Дата захисту: 30.06.2020		

	

Науковий керівник: Дятлов Володимир Олександрович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 07.00.02 Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиБОРТНИЦЬКА ВІТА ВІКТОРІВНА
Назва дисертаційної роботи: "СПРОЩЕНИЙ ПОРЯДОК ВИДАЧІ ОСІБ З УКРАЇНИ "


Дата захисту: 26.06.2020		

	

Науковий керівник: Татаров Олег Юрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Захист у СВР: Д 26.001.05

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЗахисти здобувачів 26 — 50 з 3061
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі