Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка


ДЕЙНЕКА Артемій Вадимович
Назва дисертаційної роботи: "ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АКТОРНО-МЕРЕЖЕВОЇ ТЕОРІЇ ДЛЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ АГЕНТНОСТІ "


Дата захисту: 28.09.2020		

	

Науковий керівник: Малес Людмила Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 22.00.01 - Теорія та історія соціології
Захист у СВР: Д 26.001.30

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЛЕШЕНОК Уляна Сергіївна 
Назва дисертаційної роботи: "ЕМПІРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ОСНОВІ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ "


Дата захисту: 28.09.2020		

	

Науковий керівник: Горбачик Андрій Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 22.00.02 - Методологія та методи соціологічних досліджень
Захист у СВР: Д 26.001.30

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСепетий Дмитро Петрович 
Назва дисертаційної роботи: "ІНТЕРАКЦІОНІЗМ ЯК НАПРЯМ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ СВІДОМОСТІ: ПСИХОФІЗИЧНА ПРОБЛЕМА В АНАЛІТИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ "


Дата захисту: 28.09.2020		

	

Науковий керівник: Жадько Віталій Андрійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 09.00.01 - Онтологія, гносеологія, феноменологія
Захист у СВР: Д 26.001.27

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЯмненко Ростислав Євгенійович
Назва дисертаційної роботи: "Дослідження процесів накопичення з просторів Орліча"


Дата захисту: 28.09.2020		

	

Науковий керівник: Козаченко Юрій Васильович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиДзязько Олександр Григорович
Назва дисертаційної роботи: "Ізоморфнозаміщені складнооксидні сполуки та фази на основі РЗЕ і перехідних 3d- металів."


Дата захисту: 28.09.2020		

	

Науковий керівник: Неділько Сергій Андрійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 02.00.01 - Неорганічна хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиАльхававша Мохаммад Нагар Свейлем
Назва дисертаційної роботи: "РОЗРОБКА ТА АНАЛІЗ СИСТЕМИ ВІДКРИТИХ ДАНИХ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ"


Дата захисту: 24.09.2020		

	

Науковий керівник: Глибовець Микола Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні)
Захист у СВР: Д 26.001.09

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиОЗЕРОВА ВІКТОРІЯ АНДРІЇВНА
Назва дисертаційної роботи: "СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ МОЛОДІ З РІЗНИМ ЕКОНОМІЧНИМ СТАТУСОМ"


Дата захисту: 24.09.2020		

	

Науковий керівник: Спіцина Лариса Валеріївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.05 - Соціальна психологія, психологія соціальної роботи
Захист у СВР: Д 26.001.26

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКличковський Сергій Олексійович
Назва дисертаційної роботи: "Соціально-психологічні особливості формування психологічного клімату на підприємстві у кризовий період"


Дата захисту: 24.09.2020		

	

Науковий керівник: Коваленко Алла Борисівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.05 - Соціальна психологія, психологія соціальної роботи
Захист у СВР: Д 26.001.26

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЛЕЩЕНКО ІВАН В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Назва дисертаційної роботи: "СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ОЖИРІННЯ "


Дата захисту: 23.09.2020		

	

Науковий керівник: Фалалєєва Тетяна Михайлівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин
Захист у СВР: Д 26.001.38

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКравцова Зоріна Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Конституційно-правові засади організації і здійснення державної влади в Україні"


Дата захисту: 23.09.2020		

	

Науковий керівник: Лотюк Ольга Степанівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.02 - Конституційне право; муніципальне право
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСолодова Катерина Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Практика Європейського суду з прав людини у системі джерел адміністративного права"


Дата захисту: 23.09.2020		

	

Науковий керівник: Мельник Роман Сергійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКОВАЛКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Назва дисертаційної роботи: "БОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ОБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ "


Дата захисту: 22.09.2020		

	

Науковий керівник: Орлюк Олена Павлівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиБЄЛІНГІО ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 
Назва дисертаційної роботи: "ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН СУБ'ЄКТАМИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ "


Дата захисту: 22.09.2020		

	

Науковий керівник: Діхтієвський Петро Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиНавозенко Олександр Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Фотофізичні властивості та розробка композитів на основі ціанінових барвників для малоенергозатратних джерел світла"


Дата захисту: 21.09.2020		

	

Науковий керівник: Ящук Валерій Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.05 - Оптика, лазерна фізика
Захист у СВР: Д 26.001.23

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиНаконечна Олеся Іванівна
Назва дисертаційної роботи: "Особливості формування і властивості інтерметалідів, карбідів перехідних металів та нанокомпозитів на їх основі"


Дата захисту: 21.09.2020		

	

Науковий керівник: Макара Володимир Арсенійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.04.07 - Фізика твердого тіла
Захист у СВР: Д 26.001.23

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиНІКОЛАЄНКО ТИМОФІЙ ЮРІЙОВИЧ 
Назва дисертаційної роботи: "КВАНТОВО-МЕХАНІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАРЯДІВ АТОМІВ, ЇХ КОВАЛЕНТНОЇ ТА ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В БІОМОЛЕКУЛАХ "


Дата захисту: 15.09.2020		

	

Науковий керівник: Булавін Леонід Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.04.14 - Теплофізика та молекулярна фізика
Захист у СВР: Д 26.001.08

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиПопко Вадим Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Транснаціональне кримінальне право: міжнародно-правові засади"


Дата захисту: 14.09.2020		

	

Науковий керівник: Буткевич Ольга Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиРозора Ірина Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Статистичні властивості оцінок імпульсних перехідних функцій"


Дата захисту: 14.09.2020		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиВАЩЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА
Назва дисертаційної роботи: "СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"


Дата захисту: 08.09.2020		

	

Науковий керівник: Олійник Ярослав Богданович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.02 - Економічна і соціальна географія
Захист у СВР: Д 26.001.07

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКолотуха Ігор Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ МІСТА КИЄВА: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ"


Дата захисту: 08.09.2020		

	

Науковий керівник: Мезенцев Костянтин Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.02 - Економічна і соціальна географія
Захист у СВР: Д 26.001.07

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиТрегубенкоТетяна Миколаївна 
Назва дисертаційної роботи: "Українські церковні музичні осередки кінця XVI –XVIII ст.: особливості формування та діяльності"


Дата захисту: 07.09.2020		

	

Науковий керівник: Кагамлик Світлана Романівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиГРИГОРАК АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА 
Назва дисертаційної роботи: "СВІТОГЛЯДНІ ОРІЄНТИРИ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ У СВІТЛІ ІКОНОГРАФІЇ СТРАШНОГО СУДУ XV–XVIII СТ. "


Дата захисту: 07.09.2020		

	

Науковий керівник: Чуткий Андрій Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКУЗЬМЕНКО ОКСАНА МИРОСЛАВІВНА
Назва дисертаційної роботи: "ДРАМАТИЧНЕ БУТТЯ ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ФОРМИ ВИРАЖЕННЯ (ПЕРІОД ПЕРШОЇ ТА ДРУГОЇ СВІТОВИХ ВОЄН)"


Дата захисту: 04.09.2020		

	

Науковий керівник: Павлюк Степан Петрович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.01.07 - Фольклористика
Захист у СВР: Д 26.001.15

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКОБЕЦЬ Наталія Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "СЛОВАЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ДІАЛОГ: ЛІТЕРАТУРНИЙ ВИМІР"


Дата захисту: 03.09.2020		

	

Науковий керівник: Татаренко Алла Леонідівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.05 - Порівняльне літературознавство
Захист у СВР: Д 26.001.15

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиАтаманчук Вікторія Петрівна 
Назва дисертаційної роботи: "МОДЕЛЮВАННЯ ФІКЦІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ПЕРСОНАЖА В УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ 20-50-Х РОКІВ ХХ СТ. "


Дата захисту: 03.09.2020		

	

Науковий керівник: Семенюк Григорій Фокович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.01.01 - Українська література
Захист у СВР: Д 26.001.15

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЗахисти здобувачів 101 — 125 з 3143
Початок | Поперед. | 3 4 5 6 7 | Наст. | Кінець Всі