Сиротенко Антон Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "ОБМЕЖЕНІ ТА ІНТЕГРОВНІ ЗІ СТЕПЕНЕМ р РОЗВ’ЯЗКИ РІЗНИЦЕВИХ ТА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У БАНАХОВОМУ ПРОСТОРІ"


Дата захисту: 24.04.2018		

	

Науковий керівник: Городній Михайло Федорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.02 - Диференціальні рівняння
Захист у СВР: Д 26.001.37

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСамусенко Петро Федорович
Назва дисертаційної роботи: "Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціально-функціональних рівнянь з виродженнями"


Дата захисту: 23.04.2018		

	

Науковий керівник: Шкіль Микола Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.01.02 - Диференціальні рівняння
Захист у СВР: Д 26.001.37

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиНіколаєнко Аліна Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "ВПЛИВ ОПРОМІНЕННЯ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ МОДУЛЬОВАНИХ СТРУКТУР У ПОТРІЙНИХ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СЕГНЕТОЕЛЕКТРИКАХ"


Дата захисту: 23.04.2018		

	

Науковий керівник: Боровий Микола Олександрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.07 - Фізика твердого тіла
Захист у СВР: Д 26.001.23

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиІляш Святослав Андрійович
Назва дисертаційної роботи: "КІНЕТИКА ФОТОПРОВІДНОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ РЕКОМБІНАЦІЇ НЕРІВНОВАЖНИХ НОСІЇВ ЗАРЯДУ В БАР’ЄРНИХ СТРУКТУРАХ InGaAs/GaAs ТА Ge/Si"


Дата захисту: 23.04.2018		

	

Науковий керівник: Кондратенко Сергій Вікторович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.05 - Оптика, лазерна фізика
Захист у СВР: Д 26.001.23

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКлімчук Тарас Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ПРУЖНОЇ СМУГИ З ПІВНЕСКІНЧЕННИМИ ШТАМПАМИ"


Дата захисту: 23.04.2018		

	

Науковий керівник: Острик Володимир Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла
Захист у СВР: К 26.001.21

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЦарегородцев Ярослав Вячеславович
Назва дисертаційної роботи: "Асимптотичні властивості оцінок у лінійній та поліноміальній моделях із похибками в змінних"


Дата захисту: 23.04.2018		

	

Науковий керівник: Кукуш Олександр Георгійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиОМЕЛЬЧЕНКО ЛІЛІЯ ОЛЕГІВНА
Назва дисертаційної роботи: "ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗІВ ІСПАНОМОВНИХ СОНЕТІВ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ"


Дата захисту: 20.04.2018		

	

Науковий керівник: Калустова Ольга Михайлівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.16 - Перекладознавство
Захист у СВР: Д 26.001.11

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЦІПКО АНАТОЛІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: " ГНОСЕО-ЕСТЕТИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ"


Дата захисту: 20.04.2018		

	

Науковий керівник: Сліпушко Оксана Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.01.01 - Українська література
Захист у СВР: Д 26.001.15

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСПІЦИНА ВІКТОРІЯ ЄВГЕНІЇВНА
Назва дисертаційної роботи: "ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ТА ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ «ВЛАДА» У ПЕРЕКЛАДАХ ФІЛОСОФСЬКИХ ТВОРІВ Х. АРЕНДТ"


Дата захисту: 20.04.2018		

	

Науковий керівник: Коломієць Лада Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.16 - Перекладознавство
Захист у СВР: Д 26.001.11

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиБриська Орислава Ярославівна
Назва дисертаційної роботи: "Микола Зеров як критик та теоретик перекладу"


Дата захисту: 19.04.2018		

	

Науковий керівник: Дзера Оксана Василівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.16 - Перекладознавство
Захист у СВР: Д 26.001.11

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиАндрієнко Тетяна Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Стратегії в інтеракційній моделі перекладу (на матеріалі перекладу англомовних прозових та драматургічних творів українською та російською)"


Дата захисту: 19.04.2018		

	

Науковий керівник: Карабан В'ячеслав Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.02.16 - Перекладознавство
Захист у СВР: Д 26.001.11

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажити ЗАБОРОВСЬКИЙ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ 
Назва дисертаційної роботи: "ПРАВОВИЙ СТАТУС АДВОКАТА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ"


Дата захисту: 16.04.2018		

	

Науковий керівник: Бисага Юрій Михайлович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.10 - Судоустрій, прокуратура й адвокатура
Захист у СВР: Д 26.001.05

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиІСАЄВА НАТАЛЯ СТАНІСЛАВІВНА
Назва дисертаційної роботи: "ҐЕНДЕРНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО КАНОНУ: КИТАЙСЬКА ЖІНОЧА ПРОЗА"


Дата захисту: 16.04.2018		

	

Науковий керівник: Грицик Людмила Василівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.01.04 - Література зарубіжних країн
Захист у СВР: Д 26.001.39

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСембе Карина Альфредівна
Назва дисертаційної роботи: "МІФОДИСКУРС РОМАНІВ МАРІО ВАРГАСА ЛЬЙОСИ"


Дата захисту: 16.04.2018		

	

Науковий керівник: Жлуктенко Наталія Юріївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.04 - Література зарубіжних країн
Захист у СВР: Д 26.001.39

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиМахно Михайло Федорович
Назва дисертаційної роботи: "МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЧІТКИХ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ЧАСОВОГО РЕСУРСУ "


Дата захисту: 12.04.2018		

	

Науковий керівник: Івохін Євген Вікторович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиМОРЕНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "ІГРОВІ ЗАДАЧІ З НЕЧІТКОЮ МНОЖИНОЮ АГЕНТІВ"


Дата захисту: 12.04.2018		

	

Науковий керівник: Мащенко Сергій Олегович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЦИМБАЛ СВІТЛАНА ВІТАЛІЇВНА
Назва дисертаційної роботи: "ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТІВ ПРОСТІР (空间) І ЧАС (时间) У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі фразеологізмів чен’юй)"


Дата захисту: 03.04.2018		

	

Науковий керівник: Бондаренко Іван Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.13 Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії
Захист у СВР: Д 26.001.50

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиТищенко Катерина Олександрівна 
Назва дисертаційної роботи: "ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ VATAN/БАТЬКІВЩИНА В ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ"


Дата захисту: 03.04.2018		

	

Науковий керівник: Покровська Ірина Леонідівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.13 Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії
Захист у СВР: Д 26.001.50

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЗАПОТОЦЬКА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА
Назва дисертаційної роботи: "СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЖИТЛА КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ"


Дата захисту: 03.04.2018		

	

Науковий керівник: Олійник Ярослав Богданович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.02 - Економічна і соціальна географія
Захист у СВР: Д 26.001.07

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиУдовиченко Вікторія Віталіївна
Назва дисертаційної роботи: "Конструктивно-географічні засади регіонального ландшафтного планування: теорія, методологія, практика (на прикладі Лівобережної полісько-лісостепової частини території України)"


Дата захисту: 03.04.2018		

	

Науковий керівник: Шищенко Петро Григорович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне природокористування
Захист у СВР: Д 26.001.07

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиПАНАРІН ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "МІГРАЦІЯ РОСІЙСЬКИХ СТАРООБРЯДЦІВ (друга половина XVII – початок ХХ століття)"


Дата захисту: 02.04.2018		

	

Науковий керівник: МОРДВІНЦЕВ В’ЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЧЕРЕДНІЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ АНГЛІЙСЬКОГО ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОГО МІСТА"


Дата захисту: 02.04.2018		

	

Науковий керівник: Рудь Микола Олексійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКоваленко Юлія Валентинівна
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій в Україні"


Дата захисту: 30.03.2018		

	

Науковий керівник: Краснова Марія Василівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.06 - Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Захист у СВР: Д 26.001.52

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКузьменко Наталія Олегівна
Назва дисертаційної роботи: "Рішення органів місцевого самоврядування в механізмі правового регулювання земельних відносин"


Дата захисту: 30.03.2018		

	

Науковий керівник: Мірошниченко Анатолій Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.06 - Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Захист у СВР: Д 26.001.52

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСТРЄЛЬЦОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА
Назва дисертаційної роботи: "КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ"


Дата захисту: 29.03.2018		

	

Науковий керівник: Марцеляк Олег Володимирович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.02 - Конституційне право; муніципальне право
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЗахисти здобувачів 101 — 125 з 2467
Початок | Поперед. | 3 4 5 6 7 | Наст. | Кінець Всі