ФАРИННИК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "ТЕОРЕТИЧНІ, ПРАВОВІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ"


Дата захисту: 12.03.2018		

	

Науковий керівник: Погорецький Микола Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза
Захист у СВР: Д 26.001.05

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКОТЛЯРОВ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ 
Назва дисертаційної роботи: "ГУМАНІСТ І РЕФОРМАТОР: ОСВІТНІ, РЕЛІГІЙНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРАКТИКИ ФІЛІПА МЕЛАНХТОНА"


Дата захисту: 12.03.2018		

	

Науковий керівник: Машевський Олег Петрович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 07.00.02 Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиГанул Антон Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Адміністративно-господарська діяльність генерала Івана Хорвата в Новій Сербії (1751–1786)"


Дата захисту: 12.03.2018		

	

Науковий керівник: Яровий Валерій Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиБОГДАН ОЛЬГА ДМИТРІВНА
Назва дисертаційної роботи: "РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ"


Дата захисту: 07.03.2018		

	

Науковий керівник: Затонацька Тетяна Георгіївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством
Захист у СВР: Д 26.001.48

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиОвденко Валерія Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Синтез та дослідження нових біс-азометинвмісних метакрилатів для оптоелектроніки"


Дата захисту: 06.03.2018		

	

Науковий керівник: Колендо Олексій Юрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.06 - Хімія високомолекулярних сполук
Захист у СВР: Д 26.001.25

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиОСАУЛЕНКО Ігор Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ СТРУКТУРАМИ В СИСТЕМІ НАУКА – БІЗНЕС – ДЕРЖАВА"


Дата захисту: 06.03.2018		

	

Науковий керівник: Тесля Юрій Миколайович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 05.13.22 - управління проектами та програмами
Захист у СВР: Д 26.001.51

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСАВЧУК СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"


Дата захисту: 06.03.2018		

	

Науковий керівник: Григоров Олександр Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиФЛІССАК КОСТЯНТИН АНДРІЙОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "Методологічні засади та механізми економічної дипломатії в інтеграції України до світового господарства"


Дата захисту: 05.03.2018		

	

Науковий керівник: Вергун Володимир Антонович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСТЕФАНЧУК МАРИНА МИКОЛАЇВНА 
Назва дисертаційної роботи: "ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОКУРАТУРОЮ УКРАЇНИ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ФУНКЦІЇ"


Дата захисту: 05.03.2018		

	

Науковий керівник: Блажівський Євген Миколайович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.10 - Судоустрій, прокуратура й адвокатура
Захист у СВР: Д 26.001.05

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиПАВКО ЯНА АНАТОЛІЇВНА
Назва дисертаційної роботи: "МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ В АРКТИЦІ"


Дата захисту: 05.03.2018		

	

Науковий керівник: Мицик Всеволод Всеволодович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСмолин Ярослав Васильович
Назва дисертаційної роботи: "Особливості правового регулювання міжнародних факторингових операцій "


Дата захисту: 05.03.2018		

	

Науковий керівник: Калакура Віктор Ярославович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.10

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСОБОЛЄВА МАРИНА ВАЛЕРІЇВНА
Назва дисертаційної роботи: "НЕЦІНОВІ МЕТОДИ КОНКУРЕНЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ"


Дата захисту: 02.03.2018		

	

Науковий керівник: Ігнатюк Анжела Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки
Захист у СВР: Д 26.001.13

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЖЛУДЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Cо-Ni ТА Cо-Fe СИСТЕМ У РЕАКЦІЇ МЕТАНУВАННЯ СО2"


Дата захисту: 28.02.2018		

	

Науковий керівник: Іщенко Олена Вікторівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.04 - Фізична хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиГОЛИШКІН ДМИТРО ВІТАЛІЙОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "ВПЛИВ МЕЛАНІНУ ТА НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ДІОКСИДУ ЦЕРІЮ НА СТАН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКУ ТА РЕАКЦІЮ КОРИ НАДНИРНИКІВ ЗА УМОВ ДІЇ ГОСТРОГО СТРЕСУ"


Дата захисту: 28.02.2018		

	

Науковий керівник: Фалалєєва Тетяна Михайлівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин
Захист у СВР: Д 26.001.38

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиВдовиченко Георгій Валерійович 
Назва дисертаційної роботи: "Філософія культури як напрям філософської думки України 20-30-х рр. ХХ ст. (Історико-філософський аналіз)"


Дата захисту: 28.02.2018		

	

Науковий керівник: Огородник Іван Васильович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 09.00.05 - Історія філософії
Захист у СВР: Д 26.001.27

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКармадонова Тетяна Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "АДАПТАЦІЙНІ ТА ДЕЗАДАПТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)"


Дата захисту: 28.02.2018		

	

Науковий керівник: Рубанець Олександра Михайлівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії
Захист у СВР: Д 26.001.17

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиВащенко Олександр Віталійович
Назва дисертаційної роботи: "Координаційні сполуки ураніл-іону на основі похідних 1,2,4-триазолів"


Дата захисту: 28.02.2018		

	

Науковий керівник: Лампека Ростислав Дмитрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.01 - Неорганічна хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЧопей Мар'яна Ігорівна
Назва дисертаційної роботи: "Організація петельних доменів ДНК у нуклеоїдах інтактних і бласттрансформованих лімфоцитів"


Дата захисту: 28.02.2018		

	

Науковий керівник: Сиволоб Андрій Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.02 - Біофізика
Захист у СВР: Д 26.001.38

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиХОПТА СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ СУДДІ ТА ЇЇ РОЛЬ В УХВАЛЕННІ СУДОВИХ РІШЕНЬ"


Дата захисту: 27.02.2018		

	

Науковий керівник: Бобровник Світлана Василівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСамчук Володимир Андрійович
Назва дисертаційної роботи: "Філософія прагматизму Джорджа Герберта Міда (історико-філософський аналіз)"


Дата захисту: 27.02.2018		

	

Науковий керівник: Поліщук Ніна Павлівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.05 - Історія філософії
Захист у СВР: Д 26.001.27

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиВахтель Андрій Ігорович
Назва дисертаційної роботи: "Феноменологія і натуралізм: від феноменологічної критики натуралізму до натуралізації феноменології"


Дата захисту: 27.02.2018		

	

Науковий керівник: Кебуладзе Вахтанґ Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.01 - Онтологія, гносеологія, феноменологія
Захист у СВР: Д 26.001.27

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСтрутинська Наталія Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Складнооксидні фосфати одно-, дво-, тривалентних металів та титану: закономірності утворення, синтез, будова та властивості"


Дата захисту: 27.02.2018		

	

Науковий керівник: Слободяник Микола Семенович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 02.00.01 - Неорганічна хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКац Світлана Василівна
Назва дисертаційної роботи: "СИНТЕЗ МАКРОБІЦИКЛІЧНИХ ТА ПСЕВДОМАКРОБІЦИКЛІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ 3d-МЕТАЛІВ З ПІРАЗОЛОКСИМНИМ РЕБЕРНИМ ФРАГМЕНТОМ "


Дата захисту: 27.02.2018		

	

Науковий керівник: Слободяник Микола Семенович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.01 - Неорганічна хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиМАЛИШЕНА ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА
Назва дисертаційної роботи: "КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ"


Дата захисту: 26.02.2018		

	

Науковий керівник: Шашкова Людмила Олексіївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.02 - Діалектика і методологія пізнання
Захист у СВР: Д 26.001.17

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиПетленко Ірина Валеріївна
Назва дисертаційної роботи: "Концепція історії філософії Сарвепаллі Радхакрішнана"


Дата захисту: 23.02.2018		

	

Науковий керівник: Кононенко Тарас Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.05 - Історія філософії
Захист у СВР: Д 26.001.27

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЗахисти здобувачів 151 — 175 з 2466
Початок | Поперед. | 5 6 7 8 9 | Наст. | Кінець Всі