Жураєва Каріна Аліжонівна
Назва дисертаційної роботи: "Інноваційні технології в сфері туризму: суспільно-географічне дослідження"


Дата захисту: 30.03.2015		

	

Науковий керівник: Степаненко Анатолій Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.02 - Економічна і соціальна географія
Захист у СВР: Д 26.001.07

Автореферат: завантажитиМєлков Юрій Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Об'єктивність і людиномірність постнекласичної науки"


Дата захисту: 30.03.2015		

	

Науковий керівник: Добронравова Ірина Серафимівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 09.00.09 - Філософія науки
Захист у СВР: Д 26.001.17
Онопко Марія Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Трансформація фондів суверенного багатства в умовах глобальної інтеграції"


Дата захисту: 30.03.2015		

	

Науковий керівник: Рогач Олександр Ігорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02

Автореферат: завантажитиСербіна Катерина Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Інформаційний вимір політики США та Близькому Сході"


Дата захисту: 30.03.2015		

	

Науковий керівник: Коппель Олена Арнольдівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Захист у СВР: Д 26.001.29

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиКучер Вадим Олегович
Назва дисертаційної роботи: "Прокурорський нагляд за розслідуванням економічних злочинів"


Дата захисту: 30.03.2015		

	

Науковий керівник: Погорецький Микола Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Захист у СВР: Д 26.001.05

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиНешик Тарас Степанович
Назва дисертаційної роботи: "Вердикт присяжних у кримінальному процесі"


Дата захисту: 30.03.2015		

	

Науковий керівник: Котюк Іван Ілліч
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Захист у СВР: Д 26.001.05
Перец Юлія Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Електрофізичні та теплові властивості полімерних композитних матеріалів з двокомпонентним наповнювачем"


Дата захисту: 30.03.2015		

	

Науковий керівник: Мацуй Людмила Юріївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.07 - Фізика твердого тіла
Захист у СВР: Д 26.001.23
Адамович Зоряна Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Суспільно-географічні системи глобальної економіки знань"


Дата захисту: 30.03.2015		

	

Науковий керівник: Яценко Борис Павлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.02 - Економічна і соціальна географія
Захист у СВР: Д 26.001.07

Автореферат: завантажитиШвай Надія Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Деформації матриць та критерії унітарної подібності і додатної визначеності"


Дата захисту: 30.03.2015		

	

Науковий керівник: Сергейчук Володимир Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.06 - Алгебра та теорія чисел
Захист у СВР: Д 26.001.18
Снітовська Ольга Йосипівна
Назва дисертаційної роботи: "Інтелектуалізм як модус літературного простору: світоглядно-філософські та поетико-стилістичні аспекти"


Дата захисту: 27.03.2015		

	

Науковий керівник: Іванишин Петро Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.06 - Теорія літератури
Захист у СВР:
Кучма Зоряна Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Французька пісня у лінгвостилістичному вимірі"


Дата захисту: 27.03.2015		

	

Науковий керівник: Якубяк Маркіян Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.05 - Романські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11
Лесько Христина Степанівна
Назва дисертаційної роботи: "Лінгвопрагматичний потенціал демінутивних та аргументативних деривативів в сучасному іспанському масмедійному дискурсі"


Дата захисту: 27.03.2015		

	

Науковий керівник: Помірко Роман Семенович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.05 - Романські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11
Мєдвєдєва Наталія Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Структура, семантика та прагматика сегментованих висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі"


Дата захисту: 26.03.2015		

	

Науковий керівник: Мінкін Лев Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.05 - Романські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11
Марченко Олександр Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Семантико-синтаксичні моделі природної мови. Тензорний підхід"


Дата захисту: 26.03.2015		

	

Науковий керівник: Анісімов Анатолій Васильович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.05.01 - Теоретичні основи інформатики та кібернетики
Захист у СВР: Д 26.001.09
Нетецька Євгенія Валеріївна
Назва дисертаційної роботи: "Динаміка православ'я в сучасній Україні (релігієзнавчий аналіз відносин Московського і Київського патріархатів)"


Дата захисту: 26.03.2015		

	

Науковий керівник: Конотоп Людмила Григорівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.11 - Релігієзнавство
Захист у СВР: Д 26.001.43

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиМукан Володимир Сергійович
Назва дисертаційної роботи: "Поетика абусурду в українській драматургії першої половини ХХ століття (на матеріалі творів Миколи Куліша та Ігоря Костецького)"


Дата захисту: 26.03.2015		

	

Науковий керівник: Семенюк Григорій Фокович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.01 - Українська література
Захист у СВР:

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиЧайківська Галина Святославівна
Назва дисертаційної роботи: "Лінгвопоетика францезької авторської казки"


Дата захисту: 26.03.2015		

	

Науковий керівник: Смущинська Ірина Вікторівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.05 - Романські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11
Артюшенко Злата Валеріївна
Назва дисертаційної роботи: "Художня інтерпретація історії у романах Івана Білика"


Дата захисту: 26.03.2015		

	

Науковий керівник: Гаєвська Надія Марківна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.01 - Українська література
Захист у СВР:

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиДерун Іван Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Обліково-аналітичне забезпечення управління необоротними активами"


Дата захисту: 25.03.2015		

	

Науковий керівник: Гура Надія Олександрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
Захист у СВР: Д 26.001.12
Заруцька Олена Павлівна
Назва дисертаційної роботи: "Науково-методологічні засади банківського нагляду з викоританням структурно-функціонального аналізу"


Дата захисту: 25.03.2015		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит
Захист у СВР: Д 26.001.12
Гребенюк Світлана Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Удосконалення механізму формування та використання державного бюджету Придністровського регіону"


Дата захисту: 25.03.2015		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит
Захист у СВР: Д 26.001.12
Нужна Катерина Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Соціолінгвістичні особливості молодіжного мовлення Франції"


Дата захисту: 25.03.2015		

	

Науковий керівник: Крючков Георгій Георгієвич
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.05 - Романські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиКісьміна Ксенія Олегівна
Назва дисертаційної роботи: "Лексико-стилістичні особливості комічного у скетчах Раймона Девоса"


Дата захисту: 25.03.2015		

	

Науковий керівник: Крючков Георгій Георгієвич
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.05 - Романські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11

Автореферат: завантажитиКравченко Микола Васильович
Назва дисертаційної роботи: "Державні фінанси України в умовах глобальної економічної кризи"


Дата захисту: 25.03.2015		

	

Науковий керівник: Лютий Ігор Олексійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит
Захист у СВР: Д 26.001.12
Лібов Дмитро Юрійович
Назва дисертаційної роботи: "Особливості спектра власних частот циліндрів скінченної довжини"


Дата захисту: 25.03.2015		

	

Науковий керівник: Маципура Володимир Тимофійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла
Захист у СВР: К 26.001.21

Автореферат: завантажитиЗахисти здобувачів 1826 — 1850 з 2883
Початок | Поперед. | 72 73 74 75 76 | Наст. | Кінець Всі