Петруняк Василь Дмитрович
Назва дисертаційної роботи: "Геолого-геофізичне моделювання кам'яновугільних та девонських відкладів південної прибортової частини ДДз (на прикладі Ливенської площі)"


Дата захисту: 24.11.2014		

	

Науковий керівник: Вижва Сергій Андрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 04.00.22 - Геофізика (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.42

Автореферат: завантажитиФабрика Алла Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Альтернативні форми сімейної життєдіяльності (історико-соціологічний аналіз)"


Дата захисту: 17.11.2014		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 22.00.03 - Соціальна структури та соціальні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.30
Ісаєнко Анастасія Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Конституційно-правовий статус державних органів зовнішніх зносин України"


Дата захисту: 14.11.2014		

	

Науковий керівник: Рудоквас Олександр Степанович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.02 - Конституційне право; муніципальне право
Захист у СВР: Д 26.001.04
Тарабукін Олексій Юрійович
Назва дисертаційної роботи: "Теоретико-правовий аналіз форм соціального впливу права"


Дата захисту: 14.11.2014		

	

Науковий керівник: Бобровник Світлана Василівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04
Нечипуренко Максим Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Договір на проведення оцінки майна (цивільно-правовий аспект)"


Дата захисту: 12.11.2014		

	

Науковий керівник: Гриняк Андрій Богданович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР:
Діковська Ірина Андріївна
Назва дисертаційної роботи: "Принципи правового регулювання міжнародних приватних договірних зобов'язань: теоретичні та практичні аспекти"


Дата захисту: 12.11.2014		

	

Науковий керівник: Кузнєцова Наталія Семенівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР:

Автореферат: завантажитиГорбачова Оксана Олегівна
Назва дисертаційної роботи: "Недержавні пенсійні фонди як субєкти цивільного права України"


Дата захисту: 12.11.2014		

	

Науковий керівник: Майданик Роман Андрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР:

Автореферат: завантажитиОтраднова Олеся Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Механізм цивільно-правового регулювання деліктних зобов'язань"


Дата захисту: 11.11.2014		

	

Науковий керівник: Дзера Олександр Васильович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР:
Опришко Дарія Ігорівна
Назва дисертаційної роботи: "Договірні об'єднання підприємств як суб'єкти господарювання в Україні"


Дата захисту: 11.11.2014		

	

Науковий керівник: Журік Юрій Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.04 - Господарське право, господарсько-процесуальне право
Захист у СВР:
Скопненко Богдан Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Формування чехословацьких військових частин на території СРСР в роки Другої світової війни та їх участь у фронтових операціях Червоної армії (1941-1945 рр.)"


Дата захисту: 10.11.2014		

	

Науковий керівник: Яровий Валерій Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Ніколаєва Анна Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Апотропеї та нормативи у повсякденному житті українців Полісся (кінець XIX - початок XXI століття) "


Дата захисту: 10.11.2014		

	

Науковий керівник: Капелюшний Валерій Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.05 - Етнологія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Герасим Петро Васильович
Назва дисертаційної роботи: "Етнокультурні процеси в античних містах-державах Півнчного Причонорномор'я в VI - I ст. до н.е.: історіографія проблеми"


Дата захисту: 10.11.2014		

	

Науковий керівник: Казакевич Геннадій Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.05 - Етнологія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Мілохов Демид Сергійович
Назва дисертаційної роботи: "Синтез функціоналізованих азолів та азинів на основі 2-гетарил-2-тетрагідро-2-фураніліденацетонітрилів"


Дата захисту: 10.11.2014		

	

Науковий керівник: Воловенко Юліан Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.03 - Органічна хімія
Захист у СВР: Д 26.001.25

Автореферат: завантажитиТарасюк Тарас Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Нові функціональні похідні бензотіазепінів та бензоксатієпінів"


Дата захисту: 06.11.2014		

	

Науковий керівник: Воловненко Тетяна Анатоліївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.03 - Органічна хімія
Захист у СВР: Д 26.001.25

Автореферат: завантажитиПежинська Ольга Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Топоніми французької мови: динаміка форм та функціональних ознак"


Дата захисту: 31.10.2014		

	

Науковий керівник: Помірко Роман Семенович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.05 - Романські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11

Автореферат: завантажитиШевченко Маргарита Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Стратегії інформування в сучасному французькому медійному дискурсі"


Дата захисту: 31.10.2014		

	

Науковий керівник: Бурбело Валентина Броніславівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.05 - Романські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11

Автореферат: завантажитиКаптюрова Віра Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Прагматичні принципи формування повідомлень у соціальних мережах і мікроблогах (на матеріалі англійської мови)"


Дата захисту: 30.10.2014		

	

Науковий керівник: Бєлова Алла Дмитрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.04 - Германські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11

Автореферат: завантажитиБабире Олена Валентинівна
Назва дисертаційної роботи: "Персуаливні і маніпулятивні стратегії англомовної комунікації з екотематики"


Дата захисту: 30.10.2014		

	

Науковий керівник: Бєлова Алла Дмитрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.04 - Германські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11

Автореферат: завантажитиДядюшкін Олександр Михайлович
Назва дисертаційної роботи: "Феномен псевдорелігії: конфесійна та релігієзнавча ідентифікація"


Дата захисту: 30.10.2014		

	

Науковий керівник: Середа Галина Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.11 - Релігієзнавство
Захист у СВР: Д 26.001.43
Віщук Оксана Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Робота редактора з авторами - дітьми"


Дата захисту: 30.10.2014		

	

Науковий керівник: Тріщук Ольга Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.05 - Теорія та історія видавничої справи та редагування
Захист у СВР:
Смульський Євген Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Національно-культурна ідентичність в слов'янських неоязичницьких течіях України кін. ХХ - поч. ХХІ ст."


Дата захисту: 30.10.2014		

	

Науковий керівник: Сарапін Олександр Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.11 - Релігієзнавство
Захист у СВР: Д 26.001.43
Салига Павло Георгійович
Назва дисертаційної роботи: "Трансформація мережевих електронних журналів як явища масової комунікації"


Дата захисту: 29.10.2014		

	

Науковий керівник: Городенко Леся Михайлівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.05 - Теорія та історія видавничої справи та редагування
Захист у СВР:
Балаклицький Максим Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Розвиток протестанської журналістики в Україні: ґенеза та сучасний стан"


Дата захисту: 29.10.2014		

	

Науковий керівник: Бойко Алла Анатоліївна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 27.00.04 - Теорія та історія журналістики
Захист у СВР:

Автореферат: завантажитиДзюба Тетяна Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Публіцистика другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст.: модель національної ідентичності"


Дата захисту: 28.10.2014		

	

Науковий керівник: Сидоренко Наталія Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 27.00.04 - Теорія та історія журналістики
Захист у СВР:
Пасова Тетяна Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Публіцистичний дискурс журналу "Культура" (1947-2000) у контексті українсько-польського порозуміння"


Дата захисту: 28.10.2014		

	

Науковий керівник: Мелещенко Олександр Костянтинович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.04 - Теорія та історія журналістики
Захист у СВР:
Захисти здобувачів 1826 — 1850 з 2721
Початок | Поперед. | 72 73 74 75 76 | Наст. | Кінець Всі