Соловей Тетяна Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Закономірності формування і гідролого-гідрохімічний режим боліт постгляціальних територій України та Польщі"


Дата захисту: 24.12.2013		

	

Науковий керівник: Руденко Валерій Петрович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 11.00.07 - Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
Захист у СВР: К 26.001.22
Клок Сергій Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Зміни кліматичного режиму Антарктиди, Антарктичного півострова, в районі станцій "Академік Вернадський""


Дата захисту: 24.12.2013		

	

Науковий керівник: Мартазінова Вазіра Файзулівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.09 - Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія
Захист у СВР: К 26.001.22
Середюк Наталія Григорівна
Назва дисертаційної роботи: "Інституалізація моралі у сучасному суспільстві (соціально-філософський контекст)"


Дата захисту: 24.12.2013		

	

Науковий керівник: Іщенко Юрій Анатоліїйович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії
Захист у СВР: Д 26.001.17
Женжера Сергій Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Моделювання агоністичної діяльності (філософсько-методологічний аналіз)"


Дата захисту: 24.12.2013		

	

Науковий керівник: Добронравова Ірина Серафимівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.02 - Діалектика і методологія пізнання
Захист у СВР: Д 26.001.17
Шомпол Олена Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в еонтексті міжнародно-правових зобов'язань"


Дата захисту: 24.12.2013		

	

Науковий керівник: Балюк Галина Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.06 - Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Захист у СВР: Д 26.001.06

Автореферат: завантажитиПрохоренко Катерина Андріївна
Назва дисертаційної роботи: "Клімат як об'єкт еколого-правової охорони в Україні"


Дата захисту: 24.12.2013		

	

Науковий керівник: Краснова Марія Василівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.06 - Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Максименко Максим Ігорович
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання оптимізації структури замлекористування в Україні"


Дата захисту: 24.12.2013		

	

Науковий керівник: Мірошниченко Анатолій Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.06 - Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Драпогуз Василь Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Ексраполяція як метод соціального пізнання"


Дата захисту: 23.12.2013		

	

Науковий керівник: Рижко Володимир Антонович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії
Захист у СВР: Д 26.001.17
Мельник Сергій Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Динаміка розв"язків деяких стохастичних рівнянь параболічного типу"


Дата захисту: 23.12.2013		

	

Науковий керівник: Махно Сергій Якович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37
Суржик Ігор Олегович
Назва дисертаційної роботи: "Міфологічні засади української етнічної культури"


Дата захисту: 19.12.2013		

	

Науковий керівник: Русин Мирослав Юрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Захист у СВР: Д 26.001.43
Ханчич Валентина Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Антропологічний зміст виховання у філософії Нового часу (XVII - сер. XVIII ст.)"


Дата захисту: 16.12.2013		

	

Науковий керівник: Прокопов Денис Євгенович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.05 - Історія філософії
Захист у СВР: Д 26.001.27
Колісник Олександра Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Самоідентифікація людини в американській філософії другої половини ХХ століття"


Дата захисту: 16.12.2013		

	

Науковий керівник: Ярошовець Володимир Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 09.00.05 - Історія філософії
Захист у СВР: Д 26.001.27
Моргаєнко Олексій Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Регуляторні механізми функціонування скоротливого апарату гладеньких м'язів щурів за умов стресу"


Дата захисту: 16.12.2013		

	

Науковий керівник: Остапченко Людмила Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.04 - Біохімія
Захист у СВР: Д 26.001.24
Сокур Олеся Вадимівна
Назва дисертаційної роботи: "Біохімічні механізми уражень клітин за умов розвитку патологій органів шлунково-кишкового тракту"


Дата захисту: 16.12.2013		

	

Науковий керівник: Остапченко Людмила Іванівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 03.00.04 - Біохімія
Захист у СВР: Д 26.001.24
Шкільова Наталія Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання оподаткування нерухомості в Україні"


Дата захисту: 13.12.2013		

	

Науковий керівник: Криницький Ігор Євгенович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04
Чинчин Микола Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Правові основи податкового адміністрування в Україні"


Дата захисту: 13.12.2013		

	

Науковий керівник: Лукашев Олександр Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиСквірський Ілля Олегович
Назва дисертаційної роботи: "Виправні роботи як вид адміністративного стягнення за законодавством України: теорія, досвід та практика застосування"


Дата захисту: 13.12.2013		

	

Науковий керівник: Коломоєць Тетяна Олександрівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04
Зощук Наталія Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Драматургічний досвід Айріс Мердок в аспекті конверсійних жанрових явищ англійської літературної традиції"


Дата захисту: 11.12.2013		

	

Науковий керівник: Червінська Ольга В'ячеславівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.04 - Література зарубіжних країн
Захист у СВР: Д 26.001.39
Могдальова Ірина Валеріївна
Назва дисертаційної роботи: "Особливості формування та розвитку маргінальних процесів у середовищі української інтелігенції"


Дата захисту: 09.12.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 22.00.04 - Спеціальні та галузеві соціології
Захист у СВР: Д 26.001.30
Крутько Сергій Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Британсько-радянські відносини в роки прем'єрства Н. Чемберлена (1937-1940 рр.)"


Дата захисту: 09.12.2013		

	

Науковий керівник: Павленко В.М.
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Коротін Сергій Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "НЛТР СИНТЕЗ СПЕКТРІВ АТОМІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЗІР ДИСКУ І ГАЛО ГАЛАКТИКИ"


Дата захисту: 06.12.2013		

	

Науковий керівник: Андрієвський Сергій Миколайович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.03.02 - Астрофізика, радіоастрономія
Захист у СВР:
Ухань Ольга Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Особливості формування хімічного складу та якості поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець"


Дата захисту: 05.12.2013		

	

Науковий керівник: Осадчий Володимир Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.07 - Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
Захист у СВР: К 26.001.22

Автореферат: завантажитиКупрікова Івана Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Просторово-часвова динаміка річкового стоку на території України під впливом кліматичних змін"


Дата захисту: 05.12.2013		

	

Науковий керівник: Сніжко Сергій Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.07 - Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
Захист у СВР: К 26.001.22
Сенченко Надія Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Кримінальне провадженя щодо застосування примусових заходів медичного характеру"


Дата захисту: 05.12.2013		

	

Науковий керівник: Костюченко Олена Юріївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза
Захист у СВР: Д 26.001.05

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиКучинська Оксана Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Роль принципів кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників"


Дата захисту: 05.12.2013		

	

Науковий керівник: Погорецький Микола Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза
Захист у СВР: Д 26.001.05

Автореферат: завантажитиЗахисти здобувачів 2001 — 2025 з 2547
Початок | Поперед. | 79 80 81 82 83 | Наст. | Кінець Всі