Кондратьєва Катерина Андріївна
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні"


Дата захисту: 30.05.2013		

	

Науковий керівник: Балюк Галина Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.06 - Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Климентова Олена Вадимівна
Назва дисертаційної роботи: "Вербальна сугестія сакральних текстів (на матеріалі українськомовних молитов)"


Дата захисту: 30.05.2013		

	

Науковий керівник: Слухай Наталія Віталіївна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.02.01 - Українська мова
Захист у СВР: Д 26.001.19
Бридня Наталія Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Аналітична філософія релігії Елвіна Плантінги"


Дата захисту: 30.05.2013		

	

Науковий керівник: Сарапін Олександр Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.11 - Релігієзнавство
Захист у СВР: Д 26.001.43
Хоменко Ілля Андрійович
Назва дисертаційної роботи: "Художнє радіомовлення у системі соціальних комунікацій"


Дата захисту: 29.05.2013		

	

Науковий керівник: Різун Володимир Володимирович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 27.00.01 - Теорія та історія комунікацій
Захист у СВР: Д 26.001.34
Подпружнікова Ольга Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Рекламний персонаж як явище в соціальній комунікації: креативний та функціональний аспекти"


Дата захисту: 29.05.2013		

	

Науковий керівник: Хавкіна Любов Марківна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.06 - Прикладні соціально-комунікаційні технології
Захист у СВР: Д 26.001.34
Кудряшов Гліб Олексійович
Назва дисертаційної роботи: "Видавнича діяльність товариств "Просвіта" Лівобережної України (поч. ХХ ст.)"


Дата захисту: 29.05.2013		

	

Науковий керівник: Серажим Катерина Степанівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.05 - Теорія та історія видавничої справи та редагування
Захист у СВР:
Духовна Оксана Василівна
Назва дисертаційної роботи: "ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ"


Дата захисту: 29.05.2013		

	

Науковий керівник: Ващенко Юлія В’ячеславівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04
Герасимчук Надія Григорівна
Назва дисертаційної роботи: "Трансформація фейлетону на шпальтах київської преси другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: призначення, жанрова сутність, стилістика"


Дата захисту: 29.05.2013		

	

Науковий керівник: Сидоренко Наталія Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.04 - Теорія та історія журналістики
Захист у СВР:
Бобровник Світлана Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Компроміс і конфлікт у праві: теоретики-методологічне дослідження"


Дата захисту: 29.05.2013		

	

Науковий керівник: Скакун Ольга Федорівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04
Калашник Сергій Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Стратегії структурних пристосувань сукулентних представників роду Euphorbia L. (Euphorbiaceae)"


Дата захисту: 28.05.2013		

	

Науковий керівник: Гайдаржи Марина Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.05 - Ботаніка
Захист у СВР: Д 26.001.14
Стасенко Аліна Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "“Порушення Th1-Th2 ланки імунітету у хворих з гнійними захворюваннями і гнійними ускладненнями оперативних втручань”"


Дата захисту: 28.05.2013		

	

Науковий керівник: Лисяний Микола Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.14
Підвисоцький Ян Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Інноваційні фінансові інструменти в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних бізнес-проектів"


Дата захисту: 28.05.2013		

	

Науковий керівник: Расшивалов Дмитро Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Лотош Олександр Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Прямі іноземці інвестиції в системі забезпечення економічної безпеки України"


Дата захисту: 28.05.2013		

	

Науковий керівник: Заблоцька Рита Олександрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Колісник Юрій Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Журнальна періодика УРСР (1950 – 1980 рр.) у формуванні суспільної свідомості"


Дата захисту: 28.05.2013		

	

Науковий керівник: Сидоренко Наталія Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 27.00.04 - Теорія та історія журналістики
Захист у СВР:
Вернигора Ніна Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Книговидання для дітей в Україні ХХ століття: типологія, проблематика, жанрові особливості"


Дата захисту: 28.05.2013		

	

Науковий керівник: Серажим Катерина Степанівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.05 - Теорія та історія видавничої справи та редагування
Захист у СВР:
Горбачова Ольга Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Продидія проявами ксенофобії органами внутрішніх справ України: соціально-технологічний аспект"


Дата захисту: 27.05.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 22.00.04 - Спеціальні та галузеві соціології
Захист у СВР: Д 26.001.30
Ястремська Ірина Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Ядерний вимір регіональної безпеки в Південній Азії"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Галака Сергій Павлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 21.03.03 - Геополітика
Захист у СВР:
Щербатюк Володимир Михайлович
Назва дисертаційної роботи: "Селянський повстанський рух в Україні 1917-1921 років: українська історіографія"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Слюсаренко Анатолій Гнатович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Захист у СВР: Д 26.001.20
Шушарін Юрій Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Аналіз стійкості та оптимізація лінійних динамічних систем із марковськими перемиканнями"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Наконечний Олександр Григорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Чернецька Олена Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Механізм лібералізації енергетичного ринку Європейського Союзу (на прикладі ринків електроенергії та газу)"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Філіпенко Антон Сергійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Супрун Людмила Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Комунікаційна система "Літературно-Наукового Вісника" ("Вістника"): мовноментальні детермінанти"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Шумарова Наталія Петрівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 27.00.04 - Теорія та історія журналістики
Захист у СВР:
Стешенко Григорій Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Математичне моделювання та ідентифікація параметрів підземного переносу сумішей радіонуклідів"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Клюшин Дмитро Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Сінькевич Олег Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Ближньопольова мікрохвильова інтроскопія діелектриків з урахуванням просторового розподілу поля зонда"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Гайдай Юрій Олексійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.03 - Радіофізика
Захист у СВР: Д 26.001.31
Сайтарли Інна Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Історичні типи соціальної культури"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Ярошовець Володимир Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії
Захист у СВР: Д 26.001.17
Савенков Сергій Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Обернена задача поляриметрії на основі матричного методу Мюллера"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Григорук Валерій Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.04.05 - Оптика, лазерна фізика
Захист у СВР: Д 26.001.23
Захисти здобувачів 2001 — 2025 з 2285
Початок | Поперед. | 79 80 81 82 83 | Наст. | Кінець Всі