Кучинська Оксана Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Роль принципів кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників"


Дата захисту: 05.12.2013		

	

Науковий керівник: Погорецький Микола Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Захист у СВР: Д 26.001.05

Автореферат: завантажитиЯзвінська Олена Станіставівна
Назва дисертаційної роботи: "Теорія і практика феномену тілесності в психології"


Дата захисту: 29.11.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 19.00.01 -Загальна психологія, історія психології
Захист у СВР: Д 26.001.26
Льошенко Олександра Андріївна
Назва дисертаційної роботи: "Психологічні чинники емоційної компетентності осіб з різними рівнем самоактуалізації"


Дата захисту: 29.11.2013		

	

Науковий керівник: Кириленко Таїса Сергіївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.01 -Загальна психологія, історія психології
Захист у СВР: Д 26.001.26
Дубина Ольга Андріївна
Назва дисертаційної роботи: "Стратифікація часу і простору в народній прозі"


Дата захисту: 29.11.2013		

	

Науковий керівник: Івановська Олена Петрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.07 - Фольклористика
Захист у СВР: Д 26.001.15
Третяк Юлія Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Дискурсивний портрет та стратегії легітимізації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв'ю"


Дата захисту: 29.11.2013		

	

Науковий керівник: Бурбело Валентина Броніславівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.05 - Романські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11
Грищенко Яна Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Дискурсивність віршових творів: когнітивно-прагмативний вимір (на матеріалі англійської та американської поезії ХVІІ-ХХ століть)"


Дата захисту: 29.11.2013		

	

Науковий керівник: Неборсіна Наталія Павлівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.04 - Германські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11
Кондратьєва Ірина Владиславівна
Назва дисертаційної роботи: "Інституції орієнтального християнства в умовах домінування інших конфесій"


Дата захисту: 28.11.2013		

	

Науковий керівник: Лубський Володимир Іонович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 09.00.11 - Релігієзнавство
Захист у СВР: Д 26.001.43
Чорней Марина Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Особливості сприймання та інтерпретації зовнішньості представників інших етнічних груп"


Дата захисту: 28.11.2013		

	

Науковий керівник: Коваленко Алла Борисівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.05 - Соціальна психологія, психологія соціальної роботи
Захист у СВР: Д 26.001.26
Басюк Оксана Валеріївна
Назва дисертаційної роботи: "Спотворення інформації в процесі спілкування як засіб здобуття соціального схвалення в юнацькому віці"


Дата захисту: 28.11.2013		

	

Науковий керівник: Васютинський Вадим Олександрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.05 - Соціальна психологія, психологія соціальної роботи
Захист у СВР: Д 26.001.26
Злотник-Шагіна Ольга Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Феномен давньої української літератури (XVI-XVIII століть) в літературознавчих студіях Івана Франка"


Дата захисту: 28.11.2013		

	

Науковий керівник: Штонь Григорій Максимович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.01 - Українська література
Захист у СВР: Д 26.001.15
Данильченко Оксана Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Рецепція історичних образів в українському письменстві ХІХ ст."


Дата захисту: 28.11.2013		

	

Науковий керівник: Сліпушко Оксана Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.01 - Українська література
Захист у СВР: Д 26.001.15
Петренко Сергій Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Літературно-критичні ханри сучасного англомовного медійного дискурсу: комунікативно-когнітивний аналіз"


Дата захисту: 28.11.2013		

	

Науковий керівник: Малікова Ольга Валеріївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.04 - Германські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11
Захарченко Наталія Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Лінгвостилістичні особливості полемічних трактатів Мартина Лютера"


Дата захисту: 28.11.2013		

	

Науковий керівник: Козловський Віктор Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.04 - Германські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11
Яцино Катерина Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Предмет соціології права та її місце в системі юридичних наук"


Дата захисту: 28.11.2013		

	

Науковий керівник: Ковальчук Олександр Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиБулкат Марина Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Зовнішні функції України (теоретико-правовий аналіз)"


Дата захисту: 28.11.2013		

	

Науковий керівник: Ковальчук Олександр Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиЗеркаль Марина Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Конструктивно-географічні засади планування територіальної організації берегових зон в межах міст"


Дата захисту: 26.11.2013		

	

Науковий керівник: Бортник Сергій Юрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Захист у СВР: Д 26.001.07
Загарницька Ірина Іванівна
Назва дисертаційної роботи: "Дитинство як соціальний феномен: філософська концептуалізація"


Дата захисту: 25.11.2013		

	

Науковий керівник: Андрущенко Віктор Петрович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії
Захист у СВР: Д 26.001.17
Яковенко Анастасія Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Асимптомний аналіз спектральних задач на дрібно-періодичних сітках"


Дата захисту: 25.11.2013		

	

Науковий керівник: Сандраков Геннадій Вікторович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.02 - Диференціальні рівняння
Захист у СВР: Д 26.001.37
Млавець Юрій Юрійович
Назва дисертаційної роботи: "Простори випадкових величин F (Q) та їх застосування"


Дата захисту: 25.11.2013		

	

Науковий керівник: Козаченко Юрій Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37
П'ятниця Володимир Іванович
Назва дисертаційної роботи: "Оптичні та електрофізичні властивості систем наночастинок різної форми та розмірів"


Дата захисту: 25.11.2013		

	

Науковий керівник: Лозовський Валерій Зіновійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.10 - Фізика напівпровідників і діелектриків
Захист у СВР: Д 26.001.31
Веклич Анатолій Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Фізичні властивості термічної багатокомпонентної плазми з домішками парів металів"


Дата захисту: 25.11.2013		

	

Науковий керівник: Івченко Василь Миколайович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.04.08 - Фізика плазми
Захист у СВР: Д 26.001.31
Паренюк Олена Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Особливості формування мікроценозів на забруднених радіонуклідами ґрунтах та шляхи впливу ризосферної мікрофлори на накопичення 137Cs рослинами"


Дата захисту: 25.11.2013		

	

Науковий керівник: Гудков Ігор Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.01 - Радіобіологія
Захист у СВР: Д 26.001.24
Вакал Сергій Євгенович
Назва дисертаційної роботи: "Біохімічні механізми пошкодження підшлункової залози щурів за умов тривалого пригнічення кислотної секреції шлунка"


Дата захисту: 25.11.2013		

	

Науковий керівник: Остапченко Людмила Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.04 - Біохімія
Захист у СВР: Д 26.001.24
Чуткий Андрій Іванович
Назва дисертаційної роботи: "Київський комерційний інститут (1906-1920 рр.): становлення та еволюція в контексті інтелектуальної, економічної та політичниї історії України"


Дата захисту: 25.11.2013		

	

Науковий керівник: Ульяновський Василь Іринархович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Ругаль Володимир Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Життя та діяльність В.С. Петрова (1922 - 2003 рр.)"


Дата захисту: 25.11.2013		

	

Науковий керівник: Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Захисти здобувачів 2026 — 2050 з 2548
Початок | Поперед. | 80 81 82 83 84 | Наст. | Кінець Всі