Рощин Дмитро Георгійович
Назва дисертаційної роботи: "Смисловжиттєва диспозиція особистості: теоретична інтерпретація в межах постструктуралістського підходу в соціології"


Дата захисту: 14.10.2013		

	

Науковий керівник: Судаков Володимир Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 22.00.01 - Теорія та історія соціології
Захист у СВР: Д 26.001.30
Купрієнко Сергій Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу"


Дата захисту: 14.10.2013		

	

Науковий керівник: Рубель Вадим Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Волков Тимофій Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Політична Консервативної та Лейбористської партії Великої Британії відносно "ольстерської проблеми""


Дата захисту: 14.10.2013		

	

Науковий керівник: Гончар Борис Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Макаренко Юлія Валеріївна
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання трудових відносин дипломатичних працівників"


Дата захисту: 04.10.2013		

	

Науковий керівник: Щербина Віктор Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Аркатов Ярослав Андрійович
Назва дисертаційної роботи: "Правовідносини із загальнообов'язкового державного медичного страхування"


Дата захисту: 04.10.2013		

	

Науковий керівник: Ярошенко Олег Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Кольцов Руслан Юрійович
Назва дисертаційної роботи: "Спецтема"


Дата захисту: 03.10.2013		

	

Науковий керівник: Лєнков Сергій Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 20.02.14 - Озброєння і військова техніка
Захист у СВР:
Карпенко Олексій Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Спецтема"


Дата захисту: 03.10.2013		

	

Науковий керівник: Щербань В.В.
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 20.02.14 - Озброєння і військова техніка
Захист у СВР:
Шевчук Зося Ігорівна
Назва дисертаційної роботи: "Зміст та реалізація права на судовий захист за трудовим законодавством України"


Дата захисту: 03.10.2013		

	

Науковий керівник: Іншин Микола Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Швець Ольга Ігорівна
Назва дисертаційної роботи: "Випадкові еволюції з рівновагою на зростаючих інтервалах часу"


Дата захисту: 03.10.2013		

	

Науковий керівник: Чабанюк Ярослав Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Хімка Уляна Теодорівна
Назва дисертаційної роботи: "Неперервна процедура стохастичної оптимізації в середовищі з марковськими переключеннями"


Дата захисту: 03.10.2013		

	

Науковий керівник: Чабанюк Ярослав Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Прийменко Олександр Сергійович
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання відносин, що виникають у разі втрати годувальника (в солідарній пенсійній системі)"


Дата захисту: 03.10.2013		

	

Науковий керівник: Процевський Олександр Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Руднєва Марина Григорівна
Назва дисертаційної роботи: "Географія виноробних кластерів світу"


Дата захисту: 01.10.2013		

	

Науковий керівник: Яценко Борис Павлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.02 - Економічна і соціальна географія
Захист у СВР: Д 26.001.07
Мостова Ірина Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Кіровоградський регіональний ринок праці та його вплив на розселення і міграції населення"


Дата захисту: 01.10.2013		

	

Науковий керівник: Мезенцева Наталія Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.02 - Економічна і соціальна географія
Захист у СВР: Д 26.001.07
Сокольський Георгій Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "ФІЗИКО-ХІМІЧНІ АСПЕКТИ УТВОРЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОКСИДНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ МАНГАНУ (IV)"


Дата захисту: 30.09.2013		

	

Науковий керівник: Іванов Сергій Віталійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 02.00.04 - Фізична хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03
Приймак Олег Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Соціальна історія селянства Півдня України кінця ХІХ - початку ХХ століть"


Дата захисту: 30.09.2013		

	

Науковий керівник: Васильчук Геннадій Миколайович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Лозовий Андрій Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Історія України в працях вчених Київського університету другої половини 1950-х – середини 1980-х років"


Дата захисту: 30.09.2013		

	

Науковий керівник: Колесник Віктор Федорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Захист у СВР: Д 26.001.20
Кудря Ігор Георгійович
Назва дисертаційної роботи: "Феномен господарства: соціально-філософська концептуалізація"


Дата захисту: 30.09.2013		

	

Науковий керівник: Шашкова Людмила Олексіївна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії
Захист у СВР: Д 26.001.17
Крашенікова Анастасія Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Демогеографія система Чернігівської області та основні напрямки вдосконалення її розвитку"


Дата захисту: 30.09.2013		

	

Науковий керівник: Олійник Ярослав Богданович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.02 - Економічна і соціальна географія
Захист у СВР: Д 26.001.07
Корлюк Олександр Сергійович
Назва дисертаційної роботи: "Методи з адаптацією параметрів моделей для класифікації текстової інформації"


Дата захисту: 30.09.2013		

	

Науковий керівник: Крак Юрій Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Климук Наталія Ярославівна
Назва дисертаційної роботи: "Моделі процесів меджичного страхування з урахуванням етіології захворювання"


Дата захисту: 30.09.2013		

	

Науковий керівник: Марценюк Василь Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Залещик Віталія Віталіївна
Назва дисертаційної роботи: "Територіальна реакційна система Луганської області: сучасний стан і перспективи розвитку"


Дата захисту: 30.09.2013		

	

Науковий керівник: Любіцева Ольга Олександрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.02 - Економічна і соціальна географія
Захист у СВР: Д 26.001.07
Нікітенко Олександр Іванович
Назва дисертаційної роботи: "Теоретичні проблеми удосконалення забезпечення внутрішньої безпеки держави правоохоронними органами"


Дата захисту: 27.09.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04
Гамалій Олександр Леонідович
Назва дисертаційної роботи: "Адміністративно-правова протидія правопорушенням, які вчиняються іноземцями в Україні"


Дата захисту: 27.09.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04
Пампура Максим Валерійович
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання та організація фінансово-економічної діяльності органів місцевого самоврядування на українських землях у складі Російської імперії (кінець XVIII - початок ХХ століття)"


Дата захисту: 27.09.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04
Онисенко Світлана Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Інтертекстуальність у фольклорі: на матеріалі паремій у казках"


Дата захисту: 27.09.2013		

	

Науковий керівник: Росовецький Станіслав Казимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.07 - Фольклористика
Захист у СВР: Д 26.001.15
Захисти здобувачів 2026 — 2050 з 2466
Початок | Поперед. | 80 81 82 83 84 | Наст. | Кінець Всі