Россада Тетяна Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Формалізація, дослідження та застосування методів номінації у мовах специфікації програм"


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Нікітченко Микола Степанович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.01 - Теоретичні основи інформатики та кібернетики
Захист у СВР:
Мовчан Тетяна Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Морально-етична складова політичних відносин у сучасному українському суспільстві"


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Бугров Володимир Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.12 - Українознавство
Захист у СВР: Д 26.001.43
Машкін Володимир Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Соціально-критичний потенціал дискурсивної етики в контексті трансформації нормативності"


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Шинкаренко Олена Василівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.07 - Етика
Захист у СВР: Д 26.001.28
Ма Яньфей
Назва дисертаційної роботи: "Конотативно марковані словосполучення в українських газетних текстах початку XXI ст.: семантика та прагматика"


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Невойт Валентина Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.01 - Українська мова
Захист у СВР: Д 26.001.19
Легка Наталія Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Література кінця ХХ століття в пошуках реальності (естетико-культорологічний аналіз)"


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Живоглядова Ірина Вікторівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.08 - Естетика
Захист у СВР: Д 26.001.28
Левітас Світлана Феліксівна
Назва дисертаційної роботи: "Міфопоетика жіночих образів в англійській готичній новелістиці кінця ХІХ-початку ХХ ст."


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Бовсунівська Тетяна Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.04 - Література зарубіжних країн
Захист у СВР: Д 26.001.39
Костюк Віктор Леонтійович
Назва дисертаційної роботи: "Правосуб'єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики"


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Хуторян Наталія Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Кирилюк Оксана Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Фольклоризм сучасної авторської пісні"


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Наумовська Олеся Владиславівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.07 - Фольклористика
Захист у СВР: Д 26.001.15
Дочу Аліна Рашитівна
Назва дисертаційної роботи: "Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики (на матеріалі англійського орнітонімікону)"


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Биховець Наталія Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.15 - Загальне мовознавство
Захист у СВР: Д 26.001.19
Долгоновська Людмила Григорівна
Назва дисертаційної роботи: "Громадські об'єднання національних меншин України в збереженні етнічної ідентичності"


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Обушний Микола Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.12 - Українознавство
Захист у СВР: Д 26.001.43
Денісова Галина Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Підстави та порядок заявлення і вирішення відводів (самовідводів) посадових осіб, які ведуть провадження в кримінальній справі"


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Сірий М.І.
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза
Захист у СВР: Д 26.001.05
Анісімова Ніна Павлівна
Назва дисертаційної роботи: "Поезія покоління 80-х ХХ ст. у системі пізнього українського модернізму"


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Ковалів Юрій Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.01.01 - Українська література
Захист у СВР: Д 26.001.15
Яремович Петро Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Розвиток міжнародних господарських логістичних комплексів в Україні"


Дата захисту: 23.04.2013		

	

Науковий керівник: Румянцев Анатолій Павлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Сахно Людмила Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Асимптотичні та спектральні методи для статистичного оцінювання випадкових процесів та полів"


Дата захисту: 23.04.2013		

	

Науковий керівник: Леоненко Микола Миколайович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37
Петрук Андрій Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Регулювання світового ринку інтелектуальної власності"


Дата захисту: 23.04.2013		

	

Науковий керівник: Расшивалов Дмитро Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Черкас Богдан Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Дарфурський конфлікт як чинник міждержавних відносин у Північно-Східній Африці"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Дорошко Микола Савович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Захист у СВР:
Федоренко Максим Ігорович
Назва дисертаційної роботи: "Ринкова трансформація банківської системи КНР"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Румянцев Анатолій Павлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Тарнавська Сніжана Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Реорганізація та розвиток вищої освіти в УРСР (1920-ті - початок 1930-х років)"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Слюсаренко Анатолій Гнатович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Сорокіна Любов Валеріївна
Назва дисертаційної роботи: "Функціонування мітохондрій клітин експериментальних пухлин у динаміці росту та за введення натрію дихлорацетату"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Хижняк Світлана Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.04 - Біохімія
Захист у СВР: Д 26.001.24
Рябчук Анастасія Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Структурні чинники відтворення та соціальної репрезентації бездомності"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Оксамитна Світлана Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 22.00.03 - Соціальна структури та соціальні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.30
Попов Андрій Валерійович
Назва дисертаційної роботи: "Асимптотичні наближення розв’язків крайових та спектральних задач в тонких областях"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Мельник Тарас Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.02 - Диференціальні рівняння
Захист у СВР: Д 26.001.37
Платонова Айше Вадимівна
Назва дисертаційної роботи: "Контентне наповнення та аудиторні характеристики рекламних матеріалів кримських газет"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Фінклер Юрій Едуардович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.06 - Прикладні соціально-комунікаційні технології
Захист у СВР: Д 26.001.34
Передерій Ірина Григоріївна
Назва дисертаційної роботи: "В'ячеслав Липинський у громадсько-політичному та науковому житті України й української еміграції першої третини ХХ ст."


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Верба Ігор Володимирович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Оржеховський Станіслав Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Критика соціальної феноменології як основи соціальних досліджень"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Чуйко Вадим Леонідович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.02 - Діалектика і методологія пізнання
Захист у СВР: Д 26.001.17
Мороз Галина Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Свобода суб'єктв як умова наукового пізнання (методологічний аналіз)"


Дата захисту: 22.04.2013		

	

Науковий керівник: Чуйко Вадим Леонідович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.02 - Діалектика і методологія пізнання
Захист у СВР: Д 26.001.17
Захисти здобувачів 2076 — 2100 з 2285
Початок | Поперед. | 82 83 84 85 86 | Наст. | Кінець Всі