Яковенко Анастасія Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Асимптомний аналіз спектральних задач на дрібно-періодичних сітках"


Дата захисту: 25.11.2013		

	

Науковий керівник: Сандраков Геннадій Вікторович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.02 - Диференціальні рівняння
Захист у СВР: Д 26.001.37
Млавець Юрій Юрійович
Назва дисертаційної роботи: "Простори випадкових величин F (Q) та їх застосування"


Дата захисту: 25.11.2013		

	

Науковий керівник: Козаченко Юрій Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37
П'ятниця Володимир Іванович
Назва дисертаційної роботи: "Оптичні та електрофізичні властивості систем наночастинок різної форми та розмірів"


Дата захисту: 25.11.2013		

	

Науковий керівник: Лозовський Валерій Зіновійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.10 - Фізика напівпровідників і діелектриків
Захист у СВР: Д 26.001.31
Веклич Анатолій Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Фізичні властивості термічної багатокомпонентної плазми з домішками парів металів"


Дата захисту: 25.11.2013		

	

Науковий керівник: Івченко Василь Миколайович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.04.08 - Фізика плазми
Захист у СВР: Д 26.001.31
Паренюк Олена Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Особливості формування мікроценозів на забруднених радіонуклідами ґрунтах та шляхи впливу ризосферної мікрофлори на накопичення 137Cs рослинами"


Дата захисту: 25.11.2013		

	

Науковий керівник: Гудков Ігор Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.01 - Радіобіологія
Захист у СВР: Д 26.001.24
Вакал Сергій Євгенович
Назва дисертаційної роботи: "Біохімічні механізми пошкодження підшлункової залози щурів за умов тривалого пригнічення кислотної секреції шлунка"


Дата захисту: 25.11.2013		

	

Науковий керівник: Остапченко Людмила Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.04 - Біохімія
Захист у СВР: Д 26.001.24
Чуткий Андрій Іванович
Назва дисертаційної роботи: "Київський комерційний інститут (1906-1920 рр.): становлення та еволюція в контексті інтелектуальної, економічної та політичниї історії України"


Дата захисту: 25.11.2013		

	

Науковий керівник: Ульяновський Василь Іринархович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Ругаль Володимир Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Життя та діяльність В.С. Петрова (1922 - 2003 рр.)"


Дата захисту: 25.11.2013		

	

Науковий керівник: Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Шевчук Олексій В'ячеславович
Назва дисертаційної роботи: "Конструктивно географічний аналіз рекреаційних спелестокарстових комплексів (на прикладі печери "Кристальна-Кривченська" Тернопільської обл.)"


Дата захисту: 25.11.2013		

	

Науковий керівник: Дмитрук Олександр Юрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне природокористування
Захист у СВР: Д 26.001.07
Іщук Андрій Васильович
Назва дисертаційної роботи: "Загальногеографічні карти західноукраїнських земель періоду 1919-1939 років"


Дата захисту: 25.11.2013		

	

Науковий керівник: Бондаренко Едуард Леонідович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.12 - Географічна картографія
Захист у СВР: Д 26.001.07

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиКонстантинова Тетяна Віталіївна
Назва дисертаційної роботи: "Політичний вибір у процесі комунікації взаємодії: чинники та складові"


Дата захисту: 18.11.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Захист у СВР: Д 26.001.41
Мудрик Юрій Сергійович
Назва дисертаційної роботи: "Моделювання реалізації принципів демократії у країнах Східної Європи (на прикладі Польщі, Болгарії та Румунії)"


Дата захисту: 18.11.2013		

	

Науковий керівник: Цвих Володимир Федорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Захист у СВР: Д 26.001.41
Сторожук Світлана Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Нація як об'єкт історико-філософського аналізу"


Дата захисту: 18.11.2013		

	

Науковий керівник: Огородник Іван Васильович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 09.00.05 - Історія філософії
Захист у СВР: Д 26.001.27
Грицишина Марія Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Досвід сенсуалізму Дж. Локка і безпосередність враження Д. Юма"


Дата захисту: 18.11.2013		

	

Науковий керівник: Бичко Ігор Валентинович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.05 - Історія філософії
Захист у СВР: Д 26.001.26
Гробова Вікторія Павлівна
Назва дисертаційної роботи: "Система місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії і практики"


Дата захисту: 14.11.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.02 - Конституційне право; муніципальне право
Захист у СВР: Д 26.001.04
Басюк Тетяна Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Оцінка гідрологічних і гідроекологічних умов розвитку та реконструкції малих гідроелектростанцій (на прикладі р. Південний Буг)"


Дата захисту: 14.11.2013		

	

Науковий керівник: Яцик А.В.
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.07 - Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
Захист у СВР: К 26.001.22
Петришина-Дюг Галина Григорівна
Назва дисертаційної роботи: "Проблеми правової інституалізації політичних партій в Україні"


Дата захисту: 14.11.2013		

	

Науковий керівник: Щербанюк Оксана Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.02 - Конституційне право; муніципальне право
Захист у СВР: Д 26.001.04
Красніцький Андрій Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Українська державність 1917-1921 років в історико-правових дослідженнях"


Дата захисту: 14.11.2013		

	

Науковий керівник: Самохвалов В.П.
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04
Куцевол Наталія Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Особливості молекулярної структури розгалужених кополімерів декстран-поліакриламід різного молекулярного дизайну"


Дата захисту: 12.11.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 02.00.06 - Хімія високомолекулярних сполук
Захист у СВР: Д 26.001.25
Цибульський Віталій Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Комплексна геолого-геофізична модель нижньомайкопських відкладів Прикерченського шельфу"


Дата захисту: 11.11.2013		

	

Науковий керівник: Трипільський Олександр Андрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 04.00.22 - Геофізика (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.42

Автореферат: завантажитиМураста Володимир Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Петрофізичні характеристики та параметри неоднорідності кайнозойських відкладів українського сектора Чорного та Азовського морів"


Дата захисту: 11.11.2013		

	

Науковий керівник: Карпенко Олексій Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 04.00.22 - Геофізика (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.42

Автореферат: завантажитиЦибульська Оксана Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Геолого-генетична типізація селів та оцінка селенебезпеки басейну р. Тиса (гірськоскладчаста область Карпат)"


Дата захисту: 11.11.2013		

	

Науковий керівник: Шевчук Віктор Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 04.00.01 - Загальна та регіональна геологія
Захист у СВР: Д 26.001.32

Автореферат: завантажитиРозлач Вероніка Орестівна
Назва дисертаційної роботи: "Дослідження умов формування системи прогнозування максимального стоку на засадах математичного моделювання"


Дата захисту: 07.11.2013		

	

Науковий керівник: Сосєдко Михайло Микитович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.07 - Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
Захист у СВР: К 26.001.22
Мельник Антон Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Вплив антропогенної перетвореності річкових басейнів на паводки Карпато-Подільських приток Дністра"


Дата захисту: 07.11.2013		

	

Науковий керівник: Явкін В'ячеслав Григорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.07 - Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
Захист у СВР: К 26.001.22
Шоха Тетяна Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання екологічного страхування в Україні"


Дата захисту: 06.11.2013		

	

Науковий керівник: Краснова Марія Василівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.06 - Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Захисти здобувачів 2101 — 2125 з 2606
Початок | Поперед. | 83 84 85 86 87 | Наст. | Кінець Всі