Янкова Марія Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Стильові домінанти творчості Юрка Ґудзя"


Дата захисту: 20.03.2014		

	

Науковий керівник: Гуляк Анатолій Борисович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.01 - Українська література
Захист у СВР: Д 26.001.15
Єлецька Тетяна Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Закономірності та окремі механізми перебігу процесу перетравлення поживних речовин повнокомпонентного корму в травному тракті великої рогатої худоби"


Дата захисту: 19.03.2014		

	

Науковий керівник: Василевський Микола Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин
Захист у СВР: Д 26.001.38
Чупис Ольга Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Православна Церква в системі державної влади Росії у XVIII столітті "


Дата захисту: 17.03.2014		

	

Науковий керівник: Мордвінцев В'ячеслав Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиПерзеке Андрій Борисович
Назва дисертаційної роботи: ""Медный всадник" А.С. Пушкина: концептуально-поэтическая инвариантность в русской литературе ХХ века (1917-1930-е годы)"


Дата захисту: 14.03.2014		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.01.02 - Російська література
Захист у СВР: Д 26.001.39
Кримчак Сергій Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Державні органи як суб'єкти трудового права"


Дата захисту: 06.03.2014		

	

Науковий керівник: Ярошенко Олег Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Дідиченко Марина Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання соціального забезпечення суддів"


Дата захисту: 06.03.2014		

	

Науковий керівник: Щербина Віктор Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Богдан Ірина Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Правове забезпечення реалізації працівником права на творчість"


Дата захисту: 05.03.2014		

	

Науковий керівник: Панасюк Олег Терентійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Морозов Станіслав Валерійович
Назва дисертаційної роботи: "Правове забезпечення участі працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями"


Дата захисту: 05.03.2014		

	

Науковий керівник: Панасюк Олег Терентійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Оніщик Юрій Віталійович
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання митних відносин України та в країнах Європейського Союзу: фінансово-правовий аспект"


Дата захисту: 28.02.2014		

	

Науковий керівник: Воронова Лідія Костянтинівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04
Андрухів Олег Ігорович
Назва дисертаційної роботи: "Депортаційно-репресивніпроцеси на територіях західних областей в 1939-1953 роках: історико-правовий аспект"


Дата захисту: 28.02.2014		

	

Науковий керівник: Шевченко Анатолій Євгенович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиТимофєєв Валентин Георгійович
Назва дисертаційної роботи: "Дослідження та розробка алгоритмів перевірки виконуваності в логіках композиційно-номінативного типу"


Дата захисту: 27.02.2014		

	

Науковий керівник: Нікітченко Микола Степанович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.09
Горбань Наталія Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Принципи нотаріального процесу в Україні"


Дата захисту: 27.02.2014		

	

Науковий керівник: Фурса Світлана Ярославівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР:
Доля Інна Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Інтонаційна варіативність висловлень позитивної та негативної оцінки в анломовному діалогічному радіодискурсі"


Дата захисту: 27.02.2014		

	

Науковий керівник: Дворжецька Маргарита Петрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.04 - Германські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11

Автореферат: завантажитиКараневич Мар'яна Ігорівна
Назва дисертаційної роботи: "Прагматично зумовлені трансформації в англо-української художньому перекладі"


Дата захисту: 27.02.2014		

	

Науковий керівник: Карабан В'ячеслав Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.16 - Перекладознавство
Захист у СВР: Д 26.001.11

Автореферат: завантажитиТуцький Юрій Васильович
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання викупу земельних ділянок для суспільних потреб в Україні"


Дата захисту: 27.02.2014		

	

Науковий керівник: Краснова Марія Василівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.06 - Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Захист у СВР:
Паримський Ігор Святославович
Назва дисертаційної роботи: "Національна преса - суспільна домінанта інформаційного простору демократичної держави"


Дата захисту: 27.02.2014		

	

Науковий керівник: Василенко Микита Кімович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 27.00.01 - Теорія та історія комунікацій
Захист у СВР: Д 26.001.34

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиКабов Аркадій Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Лінгвопрагматика категорії гіпотетичності у французькій та іспанській мовах"


Дата захисту: 27.02.2014		

	

Науковий керівник: Помірко Роман Семенович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.05 - Романські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11

Автореферат: завантажитиГришко Олексій Сергійович
Назва дисертаційної роботи: "Порушення договірного зобов'язання: поняття, види, правові наслідки"


Дата захисту: 26.02.2014		

	

Науковий керівник: Бондар Тетяна Валеріївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР:
Горяєва Олександра Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання здійснення аудиторської діяльності в Україні"


Дата захисту: 26.02.2014		

	

Науковий керівник: Щербина Валентин Степанович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.04 - Господарське право, господарсько-процесуальне право
Захист у СВР:

Автореферат: завантажитиЦирфа Юлія Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Зовнішньополітична ідентичність у теорії міжнародних відносин"


Дата захисту: 24.02.2014		

	

Науковий керівник: Коппель Олена Арнольдівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Захист у СВР: Д 26.001.29

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиВовк Тетяна Борисівна
Назва дисертаційної роботи: "Стан системи гемостазу за умов розвитку системного червоного вовчака"


Дата захисту: 24.02.2014		

	

Науковий керівник: Остапченко Людмила Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.04 - Біохімія
Захист у СВР: Д 26.001.24

Автореферат: завантажитиСадовий Дмитро Юрійович
Назва дисертаційної роботи: "Асимптомний аналіз крайович задач в густих багаторівневих з'єднаннях типу 3:2:2"


Дата захисту: 24.02.2014		

	

Науковий керівник: Мельник Тарас Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.02 - Диференціальні рівняння
Захист у СВР: Д 26.001.37
Журавльов Валерій Пилипович
Назва дисертаційної роботи: "Узагальнено оборотні оператори та нормально розв'язні крайові задачі у банахових просторах"


Дата захисту: 24.02.2014		

	

Науковий керівник: Бойчук Олександр Андрійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.01.02 - Диференціальні рівняння
Захист у СВР: Д 26.001.37
Соломенко Олена Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Плазмове та плазмово-каталітичне реформування вуглеводів у динамічних плазмово-рідинних системах атмосферного тиску"


Дата захисту: 24.02.2014		

	

Науковий керівник: Черняк Валерій Якович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.08 - Фізика плазми
Захист у СВР: Д 26.001.31
Голубчук Віталій Сергійович
Назва дисертаційної роботи: "Західноєвропейський досвід соціальної політики та шляхи його впровадження в сучасній Україні"


Дата захисту: 24.02.2014		

	

Науковий керівник: Ткач Олег Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Захист у СВР: Д 26.001.41
Захисти здобувачів 2101 — 2125 з 2721
Початок | Поперед. | 83 84 85 86 87 | Наст. | Кінець Всі