Огар Емілія Ігорівна
Назва дисертаційної роботи: "Новітня українська дитяча книга:соціокультурний, комунікативний і видавничий виміри"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Зелінська Надія Віталіївна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 27.00.01 - Теорія та історія комунікацій
Захист у СВР: Д 26.001.34
Ніколаєва Олександра Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "МІНЛИВІСТЬ ТА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ JUNIPERUS EXCELSA BIEB. У КРИМУ"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Коршиков Іван Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.05 - Ботаніка
Захист у СВР: Д 26.001.14
Москаленко Олена В'ячеславівна
Назва дисертаційної роботи: "Принципи соціального страхування в сучасних умовах господарювання"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Процевський Олександр Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Марушева Олександра Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Поєднання централізованого та локального правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Ярошенко Олег Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Лученко Анжеліка Ілларіонівна
Назва дисертаційної роботи: "Фізико-хімічна модифікація поверхні монокристалічного кремнію та її властивості"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Макара Володимир Арсенійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.07 - Фізика твердого тіла
Захист у СВР: Д 26.001.23
Литвин Аліна Євгенівна
Назва дисертаційної роботи: "Бізнес-моделі ТНК на світовому ринку інформаційних технологій"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Пузанов Ігор Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Лисенко Олена Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Оптимізація фізіологічної реактивності системи дихання в процесі адаптації до напруженої м"язової діяльності"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Міщенко Віктор Сергійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин
Захист у СВР: Д 26.001.38
Левков Ігорь Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Реакційна здатність 1-аміноізоіндолу, його похідних та аналогів в умовах реакцій з дієнофілами в гомогенному та структурованому середовичщах"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Войтенко Зоя Всеволодівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.03 - Органічна хімія
Захист у СВР: Д 26.001.25
Кухаренко Олександра Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Моделювання лінійно-розподілених динамічних систем із післядією"


Дата захисту: 25.06.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Кондратенко Сергій Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Фотогенерація і рекомбінація нерівноважних носіїв заряду в напівпровідникових наногетероструктурах Si1-xGex/Si та InxGa1-xAs/GaAs"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Вакуленко Олег Васильович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.04.05 - Оптика, лазерна фізика
Захист у СВР: Д 26.001.23
Карпінський Роман Леонідович
Назва дисертаційної роботи: "Управління інвестиційними ризиками підприємства в кризових умовах"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Єхануров Юрій Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист у СВР: Д 26.001.12
Іващенко Анна Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Психологічні чинники міжособистісних стосунків у молодих сім'ях з різним типом подружньої взаємодії"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Ануфрієва Наталія Михайлівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.05 - Соціальна психологія, психологія соціальної роботи
Захист у СВР: Д 26.001.26
Жиганюк Ігор Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Мікроскопічна теорія взаємодії молекул води"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Маломуж Микола Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.02 - Теоретична фізика
Захист у СВР: Д 26.001.08
Єфіменко Андрій Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Моделі та задачі оптимального керування структурою інформаційно-комунікаційного підприємства в умовах конкуренції"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Акіменко Віталій Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Ємельянов Максим Вячеславович
Назва дисертаційної роботи: "Кримінально-правова характеристика шахрайства"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Литвинов Олексій Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Захист у СВР: Д 26.001.05
Грицюк Андрій Григорович
Назва дисертаційної роботи: "Незаконне відшкодування податку на додану вартість: кримінально-правові аспекти"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Фесенко Євгеній Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Захист у СВР: Д 26.001.05
Германюк Світлана Ярославівна
Назва дисертаційної роботи: "Розвиток тюркології в Україні"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Рубель Вадим Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Огринчук Олександра Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Поетика дієслова у віршованих текстах М. Бажана та І. Драча"


Дата захисту: 21.06.2013		

	

Науковий керівник: Вільчинська Тетяна Пилипівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.01 - Українська мова
Захист у СВР: Д 26.001.19
Коцеруба Ольга Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Лінгвістичні ідеї Данте і їх вплив на європейське мовознавство"


Дата захисту: 20.06.2013		

	

Науковий керівник: Лучканин Сергій Мирославович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.15 - Загальне мовознавство
Захист у СВР: Д 26.001.19
Довга Лариса Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Система ціннстей в українській культурі другої половини XVII ст. (на матеріалі теоретичної спадщини Інкентія Ґізеля)"


Дата захисту: 20.06.2013		

	

Науковий керівник: Левчук Лариса Тимофіївна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 17.00.01 - Теорія та історія культури
Захист у СВР: Д 26.001.28
Діденко Наталія Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Варіантність дієслівної парадигми у староукраїнських пам’ятках першої половини XVII століття"


Дата захисту: 20.06.2013		

	

Науковий керівник: Стрельчук Галина Петрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.01 - Українська мова
Захист у СВР: Д 26.001.19
Лобовик Борис Сергійович
Назва дисертаційної роботи: "Застосування міжнародним комерційним арбітражем ненаціонального матеріального права"


Дата захисту: 18.06.2013		

	

Науковий керівник: Довгерт Анатолій Степанович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Миронцов Микита Леонідович
Назва дисертаційної роботи: "Апаратурно-методичний комплекс електричного та індукційного каротажу для дослідження складнопобудовних геологічний розрізів"


Дата захисту: 17.06.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 04.00.22 - Геофізика (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.42
Нерсесян Геннадій Арзуйович
Назва дисертаційної роботи: "Перетворені форми в економічних та соціокультурних процесах суспільного відтворення"


Дата захисту: 17.06.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії
Захист у СВР: Д 26.001.17
Чигирик Інна Іванівна
Назва дисертаційної роботи: "Регулювання академічного статусу студентства Університету Св. Володимира 1834-1919 рр."


Дата захисту: 17.06.2013		

	

Науковий керівник: Короткий Віктор Андрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Захисти здобувачів 2126 — 2150 з 2466
Початок | Поперед. | 84 85 86 87 88 | Наст. | Кінець Всі