Корлюк Олександр Сергійович
Назва дисертаційної роботи: "Методи з адаптацією параметрів моделей для класифікації текстової інформації"


Дата захисту: 30.09.2013		

	

Науковий керівник: Крак Юрій Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Климук Наталія Ярославівна
Назва дисертаційної роботи: "Моделі процесів меджичного страхування з урахуванням етіології захворювання"


Дата захисту: 30.09.2013		

	

Науковий керівник: Марценюк Василь Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Залещик Віталія Віталіївна
Назва дисертаційної роботи: "Територіальна реакційна система Луганської області: сучасний стан і перспективи розвитку"


Дата захисту: 30.09.2013		

	

Науковий керівник: Любіцева Ольга Олександрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.02 - Економічна і соціальна географія
Захист у СВР: Д 26.001.07
Нікітенко Олександр Іванович
Назва дисертаційної роботи: "Теоретичні проблеми удосконалення забезпечення внутрішньої безпеки держави правоохоронними органами"


Дата захисту: 27.09.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04
Гамалій Олександр Леонідович
Назва дисертаційної роботи: "Адміністративно-правова протидія правопорушенням, які вчиняються іноземцями в Україні"


Дата захисту: 27.09.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04
Пампура Максим Валерійович
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання та організація фінансово-економічної діяльності органів місцевого самоврядування на українських землях у складі Російської імперії (кінець XVIII - початок ХХ століття)"


Дата захисту: 27.09.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04
Онисенко Світлана Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Інтертекстуальність у фольклорі: на матеріалі паремій у казках"


Дата захисту: 27.09.2013		

	

Науковий керівник: Росовецький Станіслав Казимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.07 - Фольклористика
Захист у СВР: Д 26.001.15
Наджафгулієв Рафіг Іслам огли
Назва дисертаційної роботи: "Адміністративно-правовий статус біженців і вимушених переселенців в Азербайджанській Республіці"


Дата захисту: 27.09.2013		

	

Науковий керівник: Берлач Анатолій Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиМацелюх Іванна Андріївна
Назва дисертаційної роботи: "Джерела церковного права державного походження в Україні (Х-середина ХVІІ ст.)"


Дата захисту: 27.09.2013		

	

Науковий керівник: Захарченко Петро Павлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиДлугош Оксана Іванівна
Назва дисертаційної роботи: "Недійсність правочинів з дефектами волі"


Дата захисту: 26.09.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання захисту територій і громадян за надзвичайних екологічних ситуацій в Україні"


Дата захисту: 26.09.2013		

	

Науковий керівник: Балюк Галина Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.06 - Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Хворостяний Ігор Григорович
Назва дисертаційної роботи: "Концепти "свобода" та "свобода волі" як чинник формування системи образів у прозі Панаса Мирного"


Дата захисту: 26.09.2013		

	

Науковий керівник: Вільна Ярослава Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.01 - Українська література
Захист у СВР: Д 26.001.15
Федотова Олександра Семенівна
Назва дисертаційної роботи: "Правовий режим земель річкового та морського транспорту України"


Дата захисту: 26.09.2013		

	

Науковий керівник: Мірошниченко Анатолій Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.06 - Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Сіренко Ольга Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Алгебраїчні методи аналізу стійкості блокових симетричних криптоалгоритмів"


Дата захисту: 26.09.2013		

	

Науковий керівник: Задірака Валерій Костянтинович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.01 - Теоретичні основи інформатики та кібернетики
Захист у СВР: Д 26.001.09
Овчаренко Катерина Федорівна
Назва дисертаційної роботи: "Християнська етика як предмет релігієзнавчого дослідження"


Дата захисту: 26.09.2013		

	

Науковий керівник: Кондратьєва Ірина Владиславівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.11 - Релігієзнавство
Захист у СВР: Д 26.001.43

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиНекряч Ольга Василівна
Назва дисертаційної роботи: "ХУДОЖНІЙ ІСТОРИЗМ ЯК ПАРАДИГМАЛЬНА КАТЕГОРІЯ ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА-ПРОЗАЇКА"


Дата захисту: 26.09.2013		

	

Науковий керівник: Задорожна Світлана Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.01 - Українська література
Захист у СВР: Д 26.001.15
Богдановський Ігор Валерійович
Назва дисертаційної роботи: "Феномен нетрадиційної релігійності: філософський і соціально-психологічний аналіз"


Дата захисту: 26.09.2013		

	

Науковий керівник: Лубський Володимир Іонович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 09.00.11 - Релігієзнавство
Захист у СВР: Д 26.001.43

Автореферат: завантажитиСаванець Людмила Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий аспект"


Дата захисту: 25.09.2013		

	

Науковий керівник: Косаківська Ірина Василівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Бажанов Валентин Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Договірні правовідносини в авторському праві України"


Дата захисту: 25.09.2013		

	

Науковий керівник: Кохановська Олена Велеонінівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Федосов Сергій Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Властивості багатодолинних напівпровідників зі структурними дефектами технологічного і радіоційного походження"


Дата захисту: 24.09.2013		

	

Науковий керівник: Баранський Петро Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.04.10 - Фізика напівпровідників і діелектриків
Захист у СВР: Д 26.001.31
Виноградова Оксана Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Синьозелені водорості екстремальних місцезростань"


Дата захисту: 24.09.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 03.00.05 - Ботаніка
Захист у СВР: Д 26.001.14
Лейбенко Людмила Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Філогенетичний аналіз вірусів грипу людей типів А та В, циркулюючих в Україні"


Дата захисту: 24.09.2013		

	

Науковий керівник: Поліщук Валерій Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.06 - Вірусологія
Захист у СВР: Д 26.001.14
Юхименко Віталій Васильович
Назва дисертаційної роботи: "Властивості плазми суміші повітря з вуглеводнями в динамічних газорозрядних системах атмосферного тиску"


Дата захисту: 23.09.2013		

	

Науковий керівник: Черняк Валерій Якович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.08 - Фізика плазми
Захист у СВР: Д 26.001.31
Сорочак Андрій Михайлович
Назва дисертаційної роботи: "спін-хвильові резонатори мм-діапазону на основі одновісних гексаферитів"


Дата захисту: 23.09.2013		

	

Науковий керівник: Нечипорук Олексій Юрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.03 - Радіофізика
Захист у СВР: Д 26.001.31
Попов Сергій Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Магнетизм характерних родовищ рідкісних та благородних металів Українського Щита і його прогностичне значення (на прикладі Побужжя і Приазов'я)"


Дата захисту: 23.09.2013		

	

Науковий керівник: Сухорада Анатолій Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 04.00.22 - Геофізика (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.42
Захисти здобувачів 2126 — 2150 з 2548
Початок | Поперед. | 84 85 86 87 88 | Наст. | Кінець Всі