Богучарова Олена Іванівна
Назва дисертаційної роботи: "Психологія ставлення до здоров'я: парадигми, моделі, чинники розвитку"


Дата захисту: 20.01.2014		

	

Науковий керівник: Бурлачук Леонід Фокович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 19.00.01 -Загальна психологія, історія психології
Захист у СВР: Д 26.001.26

Автореферат: завантажитиРозовик Олеся Дмитрівна
Назва дисертаційної роботи: "Жінка в громадсько-політичному та соціально культурному житті УСРР (1920-ті роки)"


Дата захисту: 20.01.2014		

	

Науковий керівник: Калакура Ярослав Степановаич
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиШумихіна Світлана Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Українська історіографія міжвоєнної Польщі (1918-2012 рр.)"


Дата захисту: 20.01.2014		

	

Науковий керівник: Калакура Ярослав Степановаич
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Захист у СВР: Д 26.001.20

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиОрос Олександра Богданівна
Назва дисертаційної роботи: "Соціальні чинники фізичного насильства серед дітей старшого підліткового віку"


Дата захисту: 20.01.2014		

	

Науковий керівник: Пелін Олександр Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 22.00.04 - Спеціальні та галузеві соціології
Захист у СВР: Д 26.001.30

Автореферат: завантажитиТруляєв Роман Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Позитивні цінності та властивості особистості педагога як чинник успішності учнів"


Дата захисту: 20.01.2014		

	

Науковий керівник: Носенко Елеонора Львівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.01 -Загальна психологія, історія психології
Захист у СВР: Д 26.001.26

Автореферат: завантажитиВойтенко Валерія Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Участь серотоніну в механізмах розвитку переддіабетичного стану у щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією"


Дата захисту: 13.01.2014		

	

Науковий керівник: Остапченко Людмила Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.04 - Біохімія
Захист у СВР: Д 26.001.24

Автореферат: завантажитиЗуб Геннадій Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання соціального захисту суддів"


Дата захисту: 27.12.2013		

	

Науковий керівник: Щербина Віктор Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Биков Артем Вячеславович
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання випробування при прийнятті на роботу в сучасних умовах"


Дата захисту: 27.12.2013		

	

Науковий керівник: Ярошенко Олег Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Рижикова Марина Дмитрівна
Назва дисертаційної роботи: "Лінгвокультурні особливості англомовного лаудативного дискурсу"


Дата захисту: 26.12.2013		

	

Науковий керівник: Фоменко Олена Степанівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.04 - Германські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11
Щотова Юлія Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Правовий механізм реалізацї функцій профспілок як суб'єктів трудового права"


Дата захисту: 26.12.2013		

	

Науковий керівник: Іншин Микола Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Падалка Антоніна Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Удосконалення захисту трудових прав працівників"


Дата захисту: 26.12.2013		

	

Науковий керівник: Іншин Микола Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Лук'яненко Наталія Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Соціально-психологічні детермінанти усвідомлення подружжям прийомного батьківства"


Дата захисту: 26.12.2013		

	

Науковий керівник: Максимова Наталія Юріївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.05 - Соціальна психологія, психологія соціальної роботи
Захист у СВР: Д 26.001.26
Романченко Валерія Іванівна
Назва дисертаційної роботи: "Лінгвістичні аспекти становлення терміносистеми правових докуменів Європейського Союзу (на матеріалі німецької та шведської мов) "


Дата захисту: 26.12.2013		

	

Науковий керівник: Павличко Оксана Олексіївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.04 - Германські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11
Ребенко Марина Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Об'єктивні та суб'єктивні аспекти перекладацької деформації у художньому перекладі"


Дата захисту: 26.12.2013		

	

Науковий керівник: Карабан В'ячеслав Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.16 - Перекладознавство
Захист у СВР: Д 26.001.11
Колесник Андрій Леонідович
Назва дисертаційної роботи: "Моделі та методи розроблення сімейств варіантних програмних систем"


Дата захисту: 26.12.2013		

	

Науковий керівник: Лавріщева Катерина Михайлівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні)
Захист у СВР: Д 26.001.09
Галкін Олександр Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Методика розширюваних гіперсфер на основі методу опорних векторів для задач класифікації даних"


Дата захисту: 26.12.2013		

	

Науковий керівник: Анісімов Анатолій Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.01 - Теоретичні основи інформатики та кібернетики
Захист у СВР: Д 26.001.09
Жерновий Костянтин Юрійович
Назва дисертаційної роботи: "Дослідження систем обслуговування з пороговими стратегіями функціонування"


Дата захисту: 25.12.2013		

	

Науковий керівник: Копитко Богдан Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37
Чаплінська Юлія Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Корекція образу сім'ї як чинник актуалізації життєвих цінностей молоді"


Дата захисту: 25.12.2013		

	

Науковий керівник: Васютинський Вадим Олександрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.05 - Соціальна психологія, психологія соціальної роботи
Захист у СВР: Д 26.001.26
Корх Віра Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Розвиток механізмів соціальної перцепції в підлітковому та юнацькому віці"


Дата захисту: 25.12.2013		

	

Науковий керівник: Фомічова Віра Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.05 - Соціальна психологія, психологія соціальної роботи
Захист у СВР: Д 26.001.26
Суслова Марія Олексіївна
Назва дисертаційної роботи: "КОНЦЕПТ ISLAM В ІСПАНСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ"


Дата захисту: 25.12.2013		

	

Науковий керівник: Алексєєв Анатолій Якович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.05 - Романські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11
Іванченко Вікторія Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Енологічна складова мовної картини світу сучасної Іранції: лінгвопрагматичний аспект"


Дата захисту: 25.12.2013		

	

Науковий керівник: Бурбело Валентина Броніславівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.05 - Романські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11
Юдіцький Олександ Леонідович
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання закупівель товарів, робіт і постуг за державні кошти"


Дата захисту: 25.12.2013		

	

Науковий керівник: Радзивілюк Валерія Вікторівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.04 - Господарське право, господарсько-процесуальне право
Захист у СВР:
Турчин-Кукаріна Ірина Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Оціночні поняття у цивільному процесуальному праві України"


Дата захисту: 25.12.2013		

	

Науковий керівник: Богдан Й.Г.
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР:
Соловей Тетяна Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Закономірності формування і гідролого-гідрохімічний режим боліт постгляціальних територій України та Польщі"


Дата захисту: 24.12.2013		

	

Науковий керівник: Руденко Валерій Петрович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 11.00.07 - Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
Захист у СВР: К 26.001.22
Клок Сергій Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Зміни кліматичного режиму Антарктиди, Антарктичного півострова, в районі станцій "Академік Вернадський""


Дата захисту: 24.12.2013		

	

Науковий керівник: Мартазінова Вазіра Файзулівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.09 - Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія
Захист у СВР: К 26.001.22
Захисти здобувачів 2151 — 2175 з 2721
Початок | Поперед. | 85 86 87 88 89 | Наст. | Кінець Всі