Жорнокуй Уляна Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Ерос і Танатос в українсько-польському літературному діалозі (на матеріалі прози Валерія Шевчука, Ярослава Івашкевича і Міхала Хороманського)"


Дата захисту: 24.10.2013		

	

Науковий керівник: Радишевський Ростислав Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.05 - Порівняльне літературознавство
Захист у СВР: Д 26.001.15
Скрильник Сергій Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Ступені інферферентності у художньому та нехудожньому перекладі"


Дата захисту: 24.10.2013		

	

Науковий керівник: Коломієць Лада Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.16 - Перекладознавство
Захист у СВР: Д 26.001.11
Ануфрієва Ольга Вячеславівна
Назва дисертаційної роботи: "Відвід у кримінальному процесі України"


Дата захисту: 24.10.2013		

	

Науковий керівник: Шибіко Василь Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Захист у СВР: Д 26.001.05

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиПрилуцький Сергій Валентинович
Назва дисертаційної роботи: "Судова влада в умовах формування громадянського суспільства та правової держави в України"


Дата захисту: 24.10.2013		

	

Науковий керівник: Костенко Олександр Михайлович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.10 - Судоустрій, прокуратура й адвокатура
Захист у СВР: Д 26.001.05

Автореферат: завантажитиСедлерова Аліна Ігорівна
Назва дисертаційної роботи: "Мовний та позамовний контекст перекладацького доробку В. Підмогильного (на матеріалі перекладів з французької мови)"


Дата захисту: 24.10.2013		

	

Науковий керівник: Максименко Олена Всеволодівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.16 - Перекладознавство
Захист у СВР: Д 26.001.11
Столяр Марина Борисівна
Назва дисертаційної роботи: "Сміхова культура тоталітарного суспільства: сутність, форми, механізм дії (на прикладі радянських культурних практик)"


Дата захисту: 21.10.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.04 - Філософська антропологія, філософія культури
Захист у СВР: Д 26.001.27
Малахова Катерина Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: ""Ідеї новоєвропейської філософії в рабиністичній літературі Східної Європи кін. XVIII - перш. пол. XIX ст. (на прикладі "Сефер га-бріт" Пінхаса Гурвіца)"


Дата захисту: 21.10.2013		

	

Науковий керівник: Любивий Ярослав Валерійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.05 - Історія філософії
Захист у СВР: Д 26.001.27
Руденко Сергій Валерійович
Назва дисертаційної роботи: "Методологічні засади сучасних концепцій дослідження історії української філософії"


Дата захисту: 21.10.2013		

	

Науковий керівник: Огородник Іван Васильович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 09.00.05 - Історія філософії
Захист у СВР: Д 26.001.27
Гунченко Юрій Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Інформаційна технологія синтезу тренажерно-моделюючих систем інтенсивної підготовки підрозділів спеціального призначення"


Дата захисту: 17.10.2013		

	

Науковий керівник: Шворов С.А.
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 05.13.06 - Інформаційні технології
Захист у СВР:
Москаленко Станіслав Олексійович
Назва дисертаційної роботи: "Прогнозування дощових паводків на річках правобережжя Прип'яті на основі моделювання процесів їх формування"


Дата захисту: 17.10.2013		

	

Науковий керівник: Сосєдко Михайло Микитович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.07 - Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
Захист у СВР: К 26.001.22
Литвиненко Олександр Ігорович
Назва дисертаційної роботи: "Методика комп'ютерної підтримки рішення в геоінформаційній системі військового призначення"


Дата захисту: 17.10.2013		

	

Науковий керівник: Сбітнєв Анатолій Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 05.13.06 - Інформаційні технології
Захист у СВР:
Винарчук Ольга Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Гідрохімічний режим та якість води річок Лівобережного лісостепу України"


Дата захисту: 17.10.2013		

	

Науковий керівник: Хільчевський Валентин Кирилович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.07 - Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
Захист у СВР: К 26.001.22
Хоменко Руслан Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Ультрадетальна магнітометрія характернихагроландшафтів Лісостепової зони України"


Дата захисту: 15.10.2013		

	

Науковий керівник: Сухорада Анатолій Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 04.00.22 - Геофізика (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.42
Лісний Георгій Дмитрович
Назва дисертаційної роботи: "Теорія та практика побудови сейсмічних зображень для еліптично-анізотропних середовищ"


Дата захисту: 15.10.2013		

	

Науковий керівник: Вижва Сергій Андрійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 04.00.22 - Геофізика (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.42
Саратова Юлія Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Соціальний капітал в організаційних взаємодіях у просторі вищої освіти"


Дата захисту: 14.10.2013		

	

Науковий керівник: Чепак Валентина Василівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 22.00.03 - Соціальна структури та соціальні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.30
Рощин Дмитро Георгійович
Назва дисертаційної роботи: "Смисловжиттєва диспозиція особистості: теоретична інтерпретація в межах постструктуралістського підходу в соціології"


Дата захисту: 14.10.2013		

	

Науковий керівник: Судаков Володимир Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 22.00.01 - Теорія та історія соціології
Захист у СВР: Д 26.001.30
Купрієнко Сергій Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу"


Дата захисту: 14.10.2013		

	

Науковий керівник: Рубель Вадим Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Волков Тимофій Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Політична Консервативної та Лейбористської партії Великої Британії відносно "ольстерської проблеми""


Дата захисту: 14.10.2013		

	

Науковий керівник: Гончар Борис Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Макаренко Юлія Валеріївна
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання трудових відносин дипломатичних працівників"


Дата захисту: 04.10.2013		

	

Науковий керівник: Щербина Віктор Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Аркатов Ярослав Андрійович
Назва дисертаційної роботи: "Правовідносини із загальнообов'язкового державного медичного страхування"


Дата захисту: 04.10.2013		

	

Науковий керівник: Ярошенко Олег Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Кольцов Руслан Юрійович
Назва дисертаційної роботи: "Спецтема"


Дата захисту: 03.10.2013		

	

Науковий керівник: Лєнков Сергій Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 20.02.14 - Озброєння і військова техніка
Захист у СВР:
Карпенко Олексій Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Спецтема"


Дата захисту: 03.10.2013		

	

Науковий керівник: Щербань В.В.
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 20.02.14 - Озброєння і військова техніка
Захист у СВР:
Шевчук Зося Ігорівна
Назва дисертаційної роботи: "Зміст та реалізація права на судовий захист за трудовим законодавством України"


Дата захисту: 03.10.2013		

	

Науковий керівник: Іншин Микола Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Швець Ольга Ігорівна
Назва дисертаційної роботи: "Випадкові еволюції з рівновагою на зростаючих інтервалах часу"


Дата захисту: 03.10.2013		

	

Науковий керівник: Чабанюк Ярослав Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Хімка Уляна Теодорівна
Назва дисертаційної роботи: "Неперервна процедура стохастичної оптимізації в середовищі з марковськими переключеннями"


Дата захисту: 03.10.2013		

	

Науковий керівник: Чабанюк Ярослав Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Захисти здобувачів 2151 — 2175 з 2606
Початок | Поперед. | 85 86 87 88 89 | Наст. | Кінець Всі