Федосов Сергій Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Властивості багатодолинних напівпровідників зі структурними дефектами технологічного і радіоційного походження"


Дата захисту: 24.09.2013		

	

Науковий керівник: Баранський Петро Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.04.10 - Фізика напівпровідників і діелектриків
Захист у СВР: Д 26.001.31
Виноградова Оксана Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Синьозелені водорості екстремальних місцезростань"


Дата захисту: 24.09.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 03.00.05 - Ботаніка
Захист у СВР: Д 26.001.14
Лейбенко Людмила Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Філогенетичний аналіз вірусів грипу людей типів А та В, циркулюючих в Україні"


Дата захисту: 24.09.2013		

	

Науковий керівник: Поліщук Валерій Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.06 - Вірусологія
Захист у СВР: Д 26.001.14
Юхименко Віталій Васильович
Назва дисертаційної роботи: "Властивості плазми суміші повітря з вуглеводнями в динамічних газорозрядних системах атмосферного тиску"


Дата захисту: 23.09.2013		

	

Науковий керівник: Черняк Валерій Якович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.08 - Фізика плазми
Захист у СВР: Д 26.001.31
Сорочак Андрій Михайлович
Назва дисертаційної роботи: "спін-хвильові резонатори мм-діапазону на основі одновісних гексаферитів"


Дата захисту: 23.09.2013		

	

Науковий керівник: Нечипорук Олексій Юрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.03 - Радіофізика
Захист у СВР: Д 26.001.31
Попов Сергій Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Магнетизм характерних родовищ рідкісних та благородних металів Українського Щита і його прогностичне значення (на прикладі Побужжя і Приазов'я)"


Дата захисту: 23.09.2013		

	

Науковий керівник: Сухорада Анатолій Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 04.00.22 - Геофізика (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.42
Нікулін Сергій Леонідович
Назва дисертаційної роботи: "Геоінформаційна технологія вирішення прогнозно-пошуковиз задач за комплексом геолого-геофізичних і космічних даних"


Дата захисту: 23.09.2013		

	

Науковий керівник: Бусигін Борис Сергійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 04.00.05 - Геологічна інформатика (геологічні науки)
Захист у СВР: Д 26.001.42
Жорова Алла Миколаїівна
Назва дисертаційної роботи: "Коєфіцієнти переносу неідеальної плазми"


Дата захисту: 23.09.2013		

	

Науковий керівник: Муленко Іван Олексійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.08 - Фізика плазми
Захист у СВР: Д 26.001.31
Шевченко Марина Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Психологічні чинники виникнення тривожно-фобічних симптомів у дітей молодшого віку з вадами мовлення в умовах інклюзивної освіти"


Дата захисту: 16.09.2013		

	

Науковий керівник: Корнієнко Олексій Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.04 - Медична психологія
Захист у СВР: Д 26.001.26
Соболєвський Ярослав Андрійович
Назва дисертаційної роботи: ""Християнський персоналізм ХХ ст. (Е. Муньє, К. Войтила)""


Дата захисту: 16.09.2013		

	

Науковий керівник: Прокопов Денис Євгенович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.05 - Історія філософії
Захист у СВР: Д 26.001.27
Сенін Сергій Андрійович
Назва дисертаційної роботи: "СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЛІПІДІВ КЛІТИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ТА СИРОВАТКИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ТРИВАЛОЇ ГІПОАЦИДНОСТІ"


Дата захисту: 16.09.2013		

	

Науковий керівник: Остапченко Людмила Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.04 - Біохімія
Захист у СВР: Д 26.001.24

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиПоловніков Віктор Геннадійович
Назва дисертаційної роботи: "Контамінація "розуміння", "знання", "пізнання" в епістемології класичного емпіризму"


Дата захисту: 16.09.2013		

	

Науковий керівник: Ярошовець Володимир Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.05 - Історія філософії
Захист у СВР: Д 26.001.27
Гладка Крісітіна Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Обсесивно-компульсивна симптоматика в контексті психологічного захисту та копінгу"


Дата захисту: 16.09.2013		

	

Науковий керівник: Діденко Сергій Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.04 - Медична психологія
Захист у СВР: Д 26.001.26
Гарат Роман Михайлович
Назва дисертаційної роботи: "Військово-політична інтеграція країн Співдружності Незалежних Держав у кінці ХХ - на початку ХХІ стіліття"


Дата захисту: 10.09.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Захист у СВР: Д 26.001.29
Малишев Борис Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Цілеспрямованість правової системи: теоретико-методологічне дослідження"


Дата захисту: 06.09.2013		

	

Науковий керівник: Портнов Андрій Володимирович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04
Макарова Зоріна Сергіівна
Назва дисертаційної роботи: "Конституційно-правовий статус глави уряду:порівняльно-правовий аспект"


Дата захисту: 06.09.2013		

	

Науковий керівник: Лотюк Ольга Степанівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.02 - Конституційне право; муніципальне право
Захист у СВР: Д 26.001.04
Рябчич Ярослав Євгенович
Назва дисертаційної роботи: "Соціально-психологічні чинники пресуїцидальної поведінки підлітків"


Дата захисту: 29.08.2013		

	

Науковий керівник: Крайніков Едуард Владиславович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.05 - Соціальна психологія, психологія соціальної роботи
Захист у СВР: Д 26.001.26
Бурлуцький Микола Семенович
Назва дисертаційної роботи: "Закономірності локалізації гермієносних площ Донецького вугільного басейну та їх геолого-економічна оцінка (на прикладі Лисичанського геолого-промислового району)"


Дата захисту: 29.08.2013		

	

Науковий керівник: Михайлов Володимир Альбертович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 04.00.19 - Економічна геологія
Захист у СВР: Д 26.001.32

Автореферат: завантажитиБойченко Олег Валерійович
Назва дисертаційної роботи: "Моделі і методи підвищення стійкості інформаційної системи спеціального призначення"


Дата захисту: 04.07.2013		

	

Науковий керівник: Квасніков Володимир Павлович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 05.13.06 - Інформаційні технології
Захист у СВР:
Цвігун Тарас Богданович
Назва дисертаційної роботи: "Доларизація економіки України в умовах фінансових дисбалансів"


Дата захисту: 01.07.2013		

	

Науковий керівник: Луцишин Зоряна Орестівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Бондар Євгеній Михайлович
Назва дисертаційної роботи: "Фінансова безпека банківської діяльності в умовах глобалізації"


Дата захисту: 01.07.2013		

	

Науковий керівник: Мазуренко Валентина Петрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Сухомлинов Олексій Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Художні етнокультурні моделі літератури польсько-українського пограниччя ХХ століття"


Дата захисту: 28.06.2013		

	

Науковий керівник: Радишевський Ростислав Петрович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.01.03 - Література словянських народів
Захист у СВР: Д 26.001.39
Стахнюк Наталія Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: ""Щоденники" Стефана Жеромського: генологія, поетика, рецепція."


Дата захисту: 28.06.2013		

	

Науковий керівник: Радишевський Ростислав Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.03 - Література словянських народів
Захист у СВР: Д 26.001.39
Хайрова Ніна Феліксівна
Назва дисертаційної роботи: "Лінгвістичні технології ідентифікації знань у слабкоструктурованій текстовій інформації"


Дата захисту: 27.06.2013		

	

Науковий керівник: Шаронова Наталія Валеріївна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.02.21 - Структурна, прикладна математична лінгвістика (технічні науки)
Захист у СВР:
Тарангул Ірина Леонідівна
Назва дисертаційної роботи: "Жіночі образи в міфологічному просторі (історико-літературні аспекти)"


Дата захисту: 27.06.2013		

	

Науковий керівник: Нямцу Анатолій Євгенович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.04 - Література зарубіжних країн
Захист у СВР: Д 26.001.39
Захисти здобувачів 2176 — 2200 з 2579
Початок | Поперед. | 86 87 88 89 90 | Наст. | Кінець Всі