Янковський Станіслав Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Інститут громадянства Європейського Союзу та тенденції його розвитку"


Дата захисту: 17.02.2014		

	

Науковий керівник: Тимченко Леонід Дмитрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиНагорняк Тетяна Леонтіївна
Назва дисертаційної роботи: "Брендинг територій у сучасній політиці"


Дата захисту: 27.01.2014		

	

Науковий керівник: Цвих Володимир Федорович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Захист у СВР: Д 26.001.41
Косенко Дмитро Васильович
Назва дисертаційної роботи: "Концепція політичної влади в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса"


Дата захисту: 27.01.2014		

	

Науковий керівник: Кирилюк Федор Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.01 - Теорія та історія політичної науки
Захист у СВР: Д 26.001.41

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиПосашкова Світлана Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Стохастичні диференціальні рівняння з неоднорідним неліпшіцевим коефіцієнтом дифузії та змішані рівняння з дробовим броунівським рухом"


Дата захисту: 27.01.2014		

	

Науковий керівник: Мішура Юлія Степанівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37
Голіченко Ірина Ігорівна
Назва дисертаційної роботи: "Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів"


Дата захисту: 27.01.2014		

	

Науковий керівник: Моклячук Михайло Павлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37
Савенкова Ірина Іванівна
Назва дисертаційної роботи: "Хронопсихологічне прогнозування перебігу психосоматичних захворювань"


Дата захисту: 25.01.2014		

	

Науковий керівник: Кокун Олег Матвійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 19.00.04 - Медична психологія
Захист у СВР: Д 26.001.26

Автореферат: завантажитиПотапенко Лілія Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Приватний лист в генологічному аспекті (на матеріалі приватних листів Антона Чехова і Стефана Жеромського)"


Дата захисту: 24.01.2014		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.03 - слов'янські мови
Захист у СВР: Д 26.001.19
Пасека Мирослава Олексіївна
Назва дисертаційної роботи: "Особа неповнолітнього правопорушника як об'єкт криміналістичного дослідження"


Дата захисту: 24.01.2014		

	

Науковий керівник: Погорецький Микола Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Захист у СВР: Д 26.001.05
Стахів Ірина Романівна
Назва дисертаційної роботи: "Композиційна модель розподілів складових природно-техногенного середовища (на прикладі Київської агломерації)"


Дата захисту: 24.01.2014		

	

Науковий керівник: Жуков Микола Никанорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 04.00.05 - Геологічна інформатика (геологічні науки)
Захист у СВР: Д 26.001.42
Клипа Андрій Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Оцінка хімічного складу хімічних компонентів для ймовірного моделювання розподілів вмісту хімічних компонентів для вирішення задач екологічного моніторингу (на прикладі Полтавської області)"


Дата захисту: 24.01.2014		

	

Науковий керівник: Лисиченко Георгій Віталійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 04.00.05 - Геологічна інформатика (геологічні науки)
Захист у СВР: Д 26.001.42
Бандоля Людмила Григорівна
Назва дисертаційної роботи: "Кримінологічні засади запобігання ухиленню від відбування покарання, не пов'язаного з позбавленням волі (за матеріалами кримінально-виконавчої інспекції)"


Дата захисту: 24.01.2014		

	

Науковий керівник: Богатирьов Іван Григорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Захист у СВР: Д 26.001.05
Суховій Микола Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Правовий статус інституту судової влади у контексті судово-правової реформи в Україні"


Дата захисту: 23.01.2014		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.10 - Судоустрій, прокуратура й адвокатура
Захист у СВР: Д 26.001.05
Шевченко Анна Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Дисциплінарна відповідальність суддів України"


Дата захисту: 23.01.2014		

	

Науковий керівник: Кіреєва Наталія Олександрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.10 - Судоустрій, прокуратура й адвокатура
Захист у СВР: Д 26.001.05

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиБондарчук Віталій Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємство (ст. 205 КК України)"


Дата захисту: 23.01.2014		

	

Науковий керівник: Дзюба Володимир Трохимович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Захист у СВР: Д 26.001.05

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиКаліщук Оксана Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Українсько-польське протистояння на Волині та в Галичині у роки Другої світової війни: науковий і суспільний дискурси"


Дата захисту: 20.01.2014		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Зарицька Анна Валеріївна
Назва дисертаційної роботи: "Освітні послуги центрів зайнятості як засіб професійної ресоціалізації безробітних"


Дата захисту: 20.01.2014		

	

Науковий керівник: Туленков Микола Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 22.00.04 - Спеціальні та галузеві соціології
Захист у СВР: Д 26.001.30

Автореферат: завантажитиБогучарова Олена Іванівна
Назва дисертаційної роботи: "Психологія ставлення до здоров'я: парадигми, моделі, чинники розвитку"


Дата захисту: 20.01.2014		

	

Науковий керівник: Бурлачук Леонід Фокович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 19.00.01 -Загальна психологія, історія психології
Захист у СВР: Д 26.001.26

Автореферат: завантажитиРозовик Олеся Дмитрівна
Назва дисертаційної роботи: "Жінка в громадсько-політичному та соціально культурному житті УСРР (1920-ті роки)"


Дата захисту: 20.01.2014		

	

Науковий керівник: Калакура Ярослав Степановаич
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиШумихіна Світлана Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Українська історіографія міжвоєнної Польщі (1918-2012 рр.)"


Дата захисту: 20.01.2014		

	

Науковий керівник: Калакура Ярослав Степановаич
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Захист у СВР: Д 26.001.20

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиОрос Олександра Богданівна
Назва дисертаційної роботи: "Соціальні чинники фізичного насильства серед дітей старшого підліткового віку"


Дата захисту: 20.01.2014		

	

Науковий керівник: Пелін Олександр Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 22.00.04 - Спеціальні та галузеві соціології
Захист у СВР: Д 26.001.30

Автореферат: завантажитиТруляєв Роман Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Позитивні цінності та властивості особистості педагога як чинник успішності учнів"


Дата захисту: 20.01.2014		

	

Науковий керівник: Носенко Елеонора Львівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.01 -Загальна психологія, історія психології
Захист у СВР: Д 26.001.26

Автореферат: завантажитиВойтенко Валерія Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Участь серотоніну в механізмах розвитку переддіабетичного стану у щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією"


Дата захисту: 13.01.2014		

	

Науковий керівник: Остапченко Людмила Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.04 - Біохімія
Захист у СВР: Д 26.001.24

Автореферат: завантажитиЗуб Геннадій Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання соціального захисту суддів"


Дата захисту: 27.12.2013		

	

Науковий керівник: Щербина Віктор Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Биков Артем Вячеславович
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання випробування при прийнятті на роботу в сучасних умовах"


Дата захисту: 27.12.2013		

	

Науковий керівник: Ярошенко Олег Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Рижикова Марина Дмитрівна
Назва дисертаційної роботи: "Лінгвокультурні особливості англомовного лаудативного дискурсу"


Дата захисту: 26.12.2013		

	

Науковий керівник: Фоменко Олена Степанівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.04 - Германські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11
Захисти здобувачів 2176 — 2200 з 2761
Початок | Поперед. | 86 87 88 89 90 | Наст. | Кінець Всі