Данько Володимир Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Сенсори хвильового фронту з голографічною оптикою"


Дата захисту: 26.05.2014		

	

Науковий керівник: Курашов Віталій Наумович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.05 - Оптика, лазерна фізика
Захист у СВР: Д 26.001.23

Автореферат: завантажитиРжевська Ніна Федорівна
Назва дисертаційної роботи: "Стратегічне прогнозування в системі забезпечення зовнішньої політики США"


Дата захисту: 26.05.2014		

	

Науковий керівник: Рижков Микола Миколайович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Захист у СВР: Д 26.001.29
Беженар Антоніна Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Електрофізичні властивості шаруватих композицій фторопласт-вуглець"


Дата захисту: 26.05.2014		

	

Науковий керівник: Копань Василь Степанович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.07 - Фізика твердого тіла
Захист у СВР: Д 26.001.23

Автореферат: завантажитиГолуб Павло Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Прояви динаміки кластеризації молекул спиртів в коливальних спектрах"


Дата захисту: 26.05.2014		

	

Науковий керівник: Погорелов Валерій Євгенович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.05 - Оптика, лазерна фізика
Захист у СВР: Д 26.001.23

Автореферат: завантажитиБраславський Руслан Георгійович
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання процедур виконання податкового обов'язку"


Дата захисту: 23.05.2014		

	

Науковий керівник: Лукашев Олександр Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиПасічник Дар'я Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Концепти "нація" та "національна ідея" у творчості Ях'ї Кемаля Беятли"


Дата захисту: 23.05.2014		

	

Науковий керівник: Алієва Заміна Керім-кизи
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.04 - Література зарубіжних країн
Захист у СВР: Д 26.001.39
Миронюк Роман Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Суб'єкти адміністративно-деліктного процесу"


Дата захисту: 23.05.2014		

	

Науковий керівник: Приймаченко Дмитро Володимирович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04
Брацка Марія Валентинівна
Назва дисертаційної роботи: "Міфоісторичні, етнорегіональні та аксиологічні концепти прози польсько-українського пограниччя середини ХІХ століття"


Дата захисту: 23.05.2014		

	

Науковий керівник: Радишевський Ростислав Петрович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.01.03 - Література словянських народів
Захист у СВР: Д 26.001.39
Дорошенко Дмитро Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Система фінансового законодавства України"


Дата захисту: 23.05.2014		

	

Науковий керівник: Криницький Ігор Євгенович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиАбдульвапов Наріман Ремзійович
Назва дисертаційної роботи: "Суфізм у кримськотатарській поезії XV-XVIII ст.: витоки, еволюція, система жанрів"


Дата захисту: 22.05.2014		

	

Науковий керівник: Керімов Ісмаіл Асанович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.10 - Кримсько-татарська література
Захист у СВР: Д 26.001.39

Автореферат: завантажитиКуршутов Темур Ніяверович
Назва дисертаційної роботи: "Епічна проза і публіцистика Джафера Сейдамета: тематичні мотиви, жанрово-стильова специфіка"


Дата захисту: 22.05.2014		

	

Науковий керівник: Керімов Ісмаіл Асанович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.10 - Кримсько-татарська література
Захист у СВР: Д 26.001.39
Огреба Святослав Васильович
Назва дисертаційної роботи: "Статистичне оцінювання тіньового сектору економіки в системі національного рахівництва"


Дата захисту: 22.05.2014		

	

Науковий керівник: Ковтун Наталія Василівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.10 - Статистика
Захист у СВР: Д 26.001.13
Вірченко Ангеліна Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Трансмісійний механізм бюджетно-податкової політики в умовах макроекономічної нестабільності"


Дата захисту: 22.05.2014		

	

Науковий керівник: Гражевська Надія Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки
Захист у СВР: Д 26.001.13
Магомедова Аліна Магомедівна
Назва дисертаційної роботи: "Формування франчайзингових партнерських відносин між підприємствами"


Дата захисту: 21.05.2014		

	

Науковий керівник: Филюк Галина Михайлівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист у СВР: Д 26.001.12
Кравченко Тетяна Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Програмно-цільове управління інвестиційними проектами на промислових підприємствах"


Дата захисту: 21.05.2014		

	

Науковий керівник: Баюра Дмитро Олександрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист у СВР: Д 26.001.12
Запорожчук Анна Валеріївна
Назва дисертаційної роботи: "Міжнародно-правове регулювання поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами"


Дата захисту: 20.05.2014		

	

Науковий керівник: Забара Ігор Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Камінська Наталія Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Європейська система місцевого і регіонального самоврядування (міжнародно-правові засади становлення, функціонування та рохвитку)"


Дата захисту: 20.05.2014		

	

Науковий керівник: Білас Іван Григорович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Олійник Ганна Ігорівна
Назва дисертаційної роботи: "Механізм взаємодії страхових компаній та банків та ринку фінансових послуг України"


Дата захисту: 20.05.2014		

	

Науковий керівник: Пікус Руслана Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит
Захист у СВР: Д 26.001.12

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиОвсянникова Яна Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Фінансування проектів публічно-приватного партнерства"


Дата захисту: 20.05.2014		

	

Науковий керівник: Науменкова Світлана Валентинівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит
Захист у СВР: Д 26.001.12

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиБілик Жанна Іванівна
Назва дисертаційної роботи: "Активний транспорт натрію в клітинах коренів кукурудзи за умов засолення та дії синтетичних препаратів"


Дата захисту: 19.05.2014		

	

Науковий керівник: Палладіна Тетяна Олександрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.04 - Біохімія
Захист у СВР: Д 26.001.24
Деделюк Катерина Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Георегінальні виміри розвитку сфери послуг з транзиту енергоносіїв в Україні"


Дата захисту: 19.05.2014		

	

Науковий керівник: Філіпенко Антон Сергійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02

Автореферат: завантажитиБойко Наталія Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання договору позички"


Дата захисту: 19.05.2014		

	

Науковий керівник: Васильєва Валентина Антонівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.10

Автореферат: завантажитиКармаза Олександра Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Концепції охорони та захисту житлових прав у цивілістичному процесі"


Дата захисту: 19.05.2014		

	

Науковий керівник: Фурса Світлана Ярославівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Ущаповська Ганна Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Критичне мислення: історія та сучасний стан розвитку"


Дата захисту: 19.05.2014		

	

Науковий керівник: Хоменко Ірина Вікторівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.06 - Логіка
Захист у СВР: Д 26.001.27
Берник Оксана Орестівна
Назва дисертаційної роботи: "Біохімічні реакції гепатоцитів на розвиток тривалої гіпохлоргідрії шлунка"


Дата захисту: 19.05.2014		

	

Науковий керівник: Остапченко Людмила Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.04 - Біохімія
Захист у СВР: Д 26.001.24
Захисти здобувачів 2176 — 2200 з 2884
Початок | Поперед. | 86 87 88 89 90 | Наст. | Кінець Всі