Бойко Марія Ярославівна
Назва дисертаційної роботи: "МОНОАЗОБАРВНИКИ ТА ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ АЗОСПОЛУКИ ЯК АНАЛІТИЧНІ РЕАГЕНТИ ДЛЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СУЛЬФАНІЛАМІДІВ"


Дата захисту: 10.06.2013		

	

Науковий керівник: Врублевська Теодозія Ярославівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.02 - Аналітична хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03
Бас Юлія Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Фосфатні гетерополікислоти як твердофазні окисно-відновні реагенти для визначення катехоламінів, поліфенолів та оцінки антиоксидантної активності"


Дата захисту: 10.06.2013		

	

Науковий керівник: Запорожець Ольга Антонівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.02 - Аналітична хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03
Зажицька Маріанна Олегівна
Назва дисертаційної роботи: "МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТРЕКУ ДНК ПРИ КОМЕТНОМУ ЕЛЕКТРОФОРЕЗІ ІЗОЛЬОВАНИХ КЛІТИН"


Дата захисту: 05.06.2013		

	

Науковий керівник: Сиволоб Андрій Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.02 - Біофізика
Захист у СВР: Д 26.001.38
Бондзик Олена Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Вплив L-аргініну на кисневий баланс та зовнішньосекреторну функцію печінки"


Дата захисту: 05.06.2013		

	

Науковий керівник: Янчук Петро Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин
Захист у СВР: Д 26.001.38
Шперун Христина Всеволодівна
Назва дисертаційної роботи: "Правовий статус Міжнародного валютного фонду"


Дата захисту: 04.06.2013		

	

Науковий керівник: Лисик Володимир Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Хайнекер Хаген Петер Фрідріх
Назва дисертаційної роботи: "Правове співробітництво держав-членів Євросоюзу у боротьбі з організованою злочинністю"


Дата захисту: 04.06.2013		

	

Науковий керівник: Дмитрієв Анатолій Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Лазько Олексій Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Засоби доказування у цивільному праві"


Дата захисту: 03.06.2013		

	

Науковий керівник: Фурса Світлана Ярославівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Кравченко Наталія Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Міжнародно-правовий аспект охорони безспірних цивільних прав у нотаріальній діяльності дипломатичних представництв"


Дата захисту: 03.06.2013		

	

Науковий керівник: Фурса Світлана Ярославівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Майданик Любов Романівна
Назва дисертаційної роботи: "Колективне управління майновими авторськими та суміжними правами за цивільним законодавством України"


Дата захисту: 31.05.2013		

	

Науковий керівник: Кузнєцова Наталія Семенівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Венедіктова Ірина Валентинівна
Назва дисертаційної роботи: "Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві"


Дата захисту: 31.05.2013		

	

Науковий керівник: Кузнєцова Наталія Семенівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Дем'як Валентина Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Учасники господарського процесу в позовному провадженні"


Дата захисту: 30.05.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.04 - Господарське право, господарсько-процесуальне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Комарова Ольга Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Словотвірна деривація і семантико-типологічна адаптація інтернаціоналізмів у словацькій та українській мовах"


Дата захисту: 30.05.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.03 - слов'янські мови
Захист у СВР: Д 26.001.19
Рущак Іван Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Правочини, що порушують публічний порядок і їх недійсність"


Дата захисту: 30.05.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Маймур Фелікс Федорович
Назва дисертаційної роботи: "Господарсько-правове регулювання відносин колективної власності (витоки, перспективи, збереження)"


Дата захисту: 30.05.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.04 - Господарське право, господарсько-процесуальне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Цюкало Юрій Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Принципи здійснення суб'єктивних цивільних прав"


Дата захисту: 30.05.2013		

	

Науковий керівник: Стефанчук Микола Олексійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Сидоренко Марина Олегівна
Назва дисертаційної роботи: "Спеціалізовані програмні застосунки автоматичної обробки метаданих і збагачення контенту для розширення сервісів Semantic Web"


Дата захисту: 30.05.2013		

	

Науковий керівник: Глибовець Микола Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні)
Захист у СВР:
Мірошниченко Анна Казимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Феноменологія релігії як дисципліна релігієзнавства"


Дата захисту: 30.05.2013		

	

Науковий керівник: Сарапін Олександр Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.11 - Релігієзнавство
Захист у СВР: Д 26.001.43
Костюк Олександр Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Моделі та інформаційні технології документообігу віртуалних підприємств"


Дата захисту: 30.05.2013		

	

Науковий керівник: Глибовець Микола Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР:
Кондратьєва Катерина Андріївна
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні"


Дата захисту: 30.05.2013		

	

Науковий керівник: Балюк Галина Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.06 - Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Климентова Олена Вадимівна
Назва дисертаційної роботи: "Вербальна сугестія сакральних текстів (на матеріалі українськомовних молитов)"


Дата захисту: 30.05.2013		

	

Науковий керівник: Слухай Наталія Віталіївна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.02.01 - Українська мова
Захист у СВР: Д 26.001.19
Бридня Наталія Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Аналітична філософія релігії Елвіна Плантінги"


Дата захисту: 30.05.2013		

	

Науковий керівник: Сарапін Олександр Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.11 - Релігієзнавство
Захист у СВР: Д 26.001.43
Хоменко Ілля Андрійович
Назва дисертаційної роботи: "Художнє радіомовлення у системі соціальних комунікацій"


Дата захисту: 29.05.2013		

	

Науковий керівник: Різун Володимир Володимирович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 27.00.01 - Теорія та історія комунікацій
Захист у СВР: Д 26.001.34
Подпружнікова Ольга Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Рекламний персонаж як явище в соціальній комунікації: креативний та функціональний аспекти"


Дата захисту: 29.05.2013		

	

Науковий керівник: Хавкіна Любов Марківна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.06 - Прикладні соціально-комунікаційні технології
Захист у СВР: Д 26.001.34
Кудряшов Гліб Олексійович
Назва дисертаційної роботи: "Видавнича діяльність товариств "Просвіта" Лівобережної України (поч. ХХ ст.)"


Дата захисту: 29.05.2013		

	

Науковий керівник: Серажим Катерина Степанівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.05 - Теорія та історія видавничої справи та редагування
Захист у СВР:
Духовна Оксана Василівна
Назва дисертаційної роботи: "ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ"


Дата захисту: 29.05.2013		

	

Науковий керівник: Ващенко Юлія В’ячеславівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04
Захисти здобувачів 2176 — 2200 з 2478
Початок | Поперед. | 86 87 88 89 90 | Наст. | Кінець Всі