Щотова Юлія Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Правовий механізм реалізацї функцій профспілок як суб'єктів трудового права"


Дата захисту: 26.12.2013		

	

Науковий керівник: Іншин Микола Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Падалка Антоніна Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Удосконалення захисту трудових прав працівників"


Дата захисту: 26.12.2013		

	

Науковий керівник: Іншин Микола Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Лук'яненко Наталія Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Соціально-психологічні детермінанти усвідомлення подружжям прийомного батьківства"


Дата захисту: 26.12.2013		

	

Науковий керівник: Максимова Наталія Юріївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.05 - Соціальна психологія, психологія соціальної роботи
Захист у СВР: Д 26.001.26
Романченко Валерія Іванівна
Назва дисертаційної роботи: "Лінгвістичні аспекти становлення терміносистеми правових докуменів Європейського Союзу (на матеріалі німецької та шведської мов) "


Дата захисту: 26.12.2013		

	

Науковий керівник: Павличко Оксана Олексіївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.04 - Германські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11
Ребенко Марина Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Об'єктивні та суб'єктивні аспекти перекладацької деформації у художньому перекладі"


Дата захисту: 26.12.2013		

	

Науковий керівник: Карабан В'ячеслав Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.16 - Перекладознавство
Захист у СВР: Д 26.001.11
Колесник Андрій Леонідович
Назва дисертаційної роботи: "Моделі та методи розроблення сімейств варіантних програмних систем"


Дата захисту: 26.12.2013		

	

Науковий керівник: Лавріщева Катерина Михайлівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні)
Захист у СВР: Д 26.001.09
Галкін Олександр Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Методика розширюваних гіперсфер на основі методу опорних векторів для задач класифікації даних"


Дата захисту: 26.12.2013		

	

Науковий керівник: Анісімов Анатолій Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.01 - Теоретичні основи інформатики та кібернетики
Захист у СВР: Д 26.001.09
Жерновий Костянтин Юрійович
Назва дисертаційної роботи: "Дослідження систем обслуговування з пороговими стратегіями функціонування"


Дата захисту: 25.12.2013		

	

Науковий керівник: Копитко Богдан Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37
Чаплінська Юлія Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Корекція образу сім'ї як чинник актуалізації життєвих цінностей молоді"


Дата захисту: 25.12.2013		

	

Науковий керівник: Васютинський Вадим Олександрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.05 - Соціальна психологія, психологія соціальної роботи
Захист у СВР: Д 26.001.26
Корх Віра Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Розвиток механізмів соціальної перцепції в підлітковому та юнацькому віці"


Дата захисту: 25.12.2013		

	

Науковий керівник: Фомічова Віра Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.05 - Соціальна психологія, психологія соціальної роботи
Захист у СВР: Д 26.001.26
Суслова Марія Олексіївна
Назва дисертаційної роботи: "КОНЦЕПТ ISLAM В ІСПАНСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ"


Дата захисту: 25.12.2013		

	

Науковий керівник: Алексєєв Анатолій Якович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.05 - Романські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11
Іванченко Вікторія Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Енологічна складова мовної картини світу сучасної Іранції: лінгвопрагматичний аспект"


Дата захисту: 25.12.2013		

	

Науковий керівник: Бурбело Валентина Броніславівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.05 - Романські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11
Юдіцький Олександ Леонідович
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання закупівель товарів, робіт і постуг за державні кошти"


Дата захисту: 25.12.2013		

	

Науковий керівник: Радзивілюк Валерія Вікторівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.04 - Господарське право, господарсько-процесуальне право
Захист у СВР:
Турчин-Кукаріна Ірина Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Оціночні поняття у цивільному процесуальному праві України"


Дата захисту: 25.12.2013		

	

Науковий керівник: Богдан Й.Г.
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР:
Соловей Тетяна Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Закономірності формування і гідролого-гідрохімічний режим боліт постгляціальних територій України та Польщі"


Дата захисту: 24.12.2013		

	

Науковий керівник: Руденко Валерій Петрович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 11.00.07 - Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
Захист у СВР: К 26.001.22
Клок Сергій Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Зміни кліматичного режиму Антарктиди, Антарктичного півострова, в районі станцій "Академік Вернадський""


Дата захисту: 24.12.2013		

	

Науковий керівник: Мартазінова Вазіра Файзулівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.09 - Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія
Захист у СВР: К 26.001.22
Середюк Наталія Григорівна
Назва дисертаційної роботи: "Інституалізація моралі у сучасному суспільстві (соціально-філософський контекст)"


Дата захисту: 24.12.2013		

	

Науковий керівник: Іщенко Юрій Анатоліїйович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії
Захист у СВР: Д 26.001.17
Женжера Сергій Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Моделювання агоністичної діяльності (філософсько-методологічний аналіз)"


Дата захисту: 24.12.2013		

	

Науковий керівник: Добронравова Ірина Серафимівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.02 - Діалектика і методологія пізнання
Захист у СВР: Д 26.001.17
Шомпол Олена Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в еонтексті міжнародно-правових зобов'язань"


Дата захисту: 24.12.2013		

	

Науковий керівник: Балюк Галина Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.06 - Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Захист у СВР:

Автореферат: завантажитиПрохоренко Катерина Андріївна
Назва дисертаційної роботи: "Клімат як об'єкт еколого-правової охорони в Україні"


Дата захисту: 24.12.2013		

	

Науковий керівник: Краснова Марія Василівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.06 - Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Захист у СВР:
Максименко Максим Ігорович
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання оптимізації структури замлекористування в Україні"


Дата захисту: 24.12.2013		

	

Науковий керівник: Мірошниченко Анатолій Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.06 - Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Захист у СВР:
Драпогуз Василь Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Ексраполяція як метод соціального пізнання"


Дата захисту: 23.12.2013		

	

Науковий керівник: Рижко Володимир Антонович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії
Захист у СВР: Д 26.001.17
Мельник Сергій Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Динаміка розв"язків деяких стохастичних рівнянь параболічного типу"


Дата захисту: 23.12.2013		

	

Науковий керівник: Махно Сергій Якович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37
Суржик Ігор Олегович
Назва дисертаційної роботи: "Міфологічні засади української етнічної культури"


Дата захисту: 19.12.2013		

	

Науковий керівник: Русин Мирослав Юрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Захист у СВР: Д 26.001.43
Ханчич Валентина Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Антропологічний зміст виховання у філософії Нового часу (XVII - сер. XVIII ст.)"


Дата захисту: 16.12.2013		

	

Науковий керівник: Прокопов Денис Євгенович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.05 - Історія філософії
Захист у СВР: Д 26.001.27
Захисти здобувачів 2201 — 2225 з 2761
Початок | Поперед. | 87 88 89 90 91 | Наст. | Кінець Всі