Лагодзінський Віталій Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Антикознавчі студії М.П. Драгоманова"


Дата захисту: 12.05.2014		

	

Науковий керівник: Ставнюк Віктор Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиСавосько Сергій Іванович
Назва дисертаційної роботи: "Морфологічні змісти в корі великого мозку за моделювання гострого церебрального інсульту та фармакокорекції"


Дата захисту: 30.04.2014		

	

Науковий керівник: Чайковський Юрій Богданович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.11 - Цитологія, клітинна біологія, гістологія
Захист у СВР: Д 26.001.38
Аргунова Анна Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання трудових відносин посадових осіб органів доходів і зборів"


Дата захисту: 29.04.2014		

	

Науковий керівник: Ярошенко Олег Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Плєсньов Костянтин Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі як підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця"


Дата захисту: 29.04.2014		

	

Науковий керівник: Ярошенко Олег Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Чернобай Ганна Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Міфологічний суб'єкт безособового речення в українській мові"


Дата захисту: 29.04.2014		

	

Науковий керівник: Мосенкіс Юрій Леонідович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.01 - Українська мова
Захист у СВР: Д 26.001.19

Автореферат: завантажитиРахно Михайло Юрійович
Назва дисертаційної роботи: "Слов'янсько-скандинавські відповідності епічних текстів (лексика, семантика, стилістика)"


Дата захисту: 29.04.2014		

	

Науковий керівник: Тищенко Костянтин Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.15 - Загальне мовознавство
Захист у СВР: Д 26.001.19
Гурик Артем Юрійович
Назва дисертаційної роботи: "Зміст пенсійних правовідносин державних службовців"


Дата захисту: 28.04.2014		

	

Науковий керівник: Ярошенко Олег Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Чернота Сергій Васильович
Назва дисертаційної роботи: "Дисциплінарна праця суддів та правової засоби її забезпечення"


Дата захисту: 28.04.2014		

	

Науковий керівник: Андріїв Василь Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Соболєва Яніна Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Концепт ТЄМНИЦЯ та його вербалізація в українській лінгвокультурі"


Дата захисту: 28.04.2014		

	

Науковий керівник: Малікова Леся Тарасівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.01 - Українська мова
Захист у СВР: Д 26.001.19
Стеценко Надія Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Новий медіатекст російськомовних ЗМІ України: семантика, структура, прагматика"


Дата захисту: 28.04.2014		

	

Науковий керівник: Кудрявцева Людмила Олексіївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.02 - Російська мова
Захист у СВР: Д 26.001.19

Автореферат: завантажитиЦебро Оксана Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Соціально-побутове забезпечення населення міста Києва (1943-1945 рр.)"


Дата захисту: 28.04.2014		

	

Науковий керівник: Савченко Григорій Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиМолчанов Кирил Андрійович
Назва дисертаційної роботи: "Особливості формування іміджу політичного лідера в сучасній Україні"


Дата захисту: 28.04.2014		

	

Науковий керівник: Кляшторний Микола Данилович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Захист у СВР: Д 26.001.41
Таран Сергій Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Політичний регіоналізм як фактор дестабілізації українського суспільства"


Дата захисту: 28.04.2014		

	

Науковий керівник: Вілков В'ячеслав Юрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Захист у СВР: Д 26.001.41
Єлісєєва Ольга Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Механізми жирнокислотної та гіпоксичної стимуляції кисневозалежних процесів при формуванні адаптаційних реакцій"


Дата захисту: 28.04.2014		

	

Науковий керівник: Рибальченко Володимир Корнійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 03.00.04 - Біохімія
Захист у СВР: Д 26.001.24
Марунич Ростислав Юрійович
Назва дисертаційної роботи: "Експресія ключових генів регуляції метаболізму глюкози у трансформованих клітинах людини та у тканинах щурів"


Дата захисту: 28.04.2014		

	

Науковий керівник: Мінченко Олександр Григорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.04 - Біохімія
Захист у СВР: Д 26.001.24
Моца Андрій Андрійович
Назва дисертаційної роботи: "Теоретико-правові засади європейської інтеграції України"


Дата захисту: 25.04.2014		

	

Науковий керівник: Бисага Юрій Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04
Берназюк Яна Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Конституційні основи правотворчості Президента України: теорія і практика"


Дата захисту: 25.04.2014		

	

Науковий керівник: Федоренко Владислав Леонідович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.02 - Конституційне право; муніципальне право
Захист у СВР: Д 26.001.04
Драгінда Ольга Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Звуко-смислові та звуко-кольорові відповідники оригіналу в українському віршовому перекладі творів англійських романтиків"


Дата захисту: 25.04.2014		

	

Науковий керівник: Бех Петро Олексійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.16 - Перекладознавство
Захист у СВР: Д 26.001.11
Шевцова Олена Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Еквівалентність в українських перекладах англомовних та франкомовних текстів міжнародних конвенцій"


Дата захисту: 25.04.2014		

	

Науковий керівник: Гнатюк Лідія Павлівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.16 - Перекладознавство
Захист у СВР: Д 26.001.11
Коваль Ольга Миколаїівна
Назва дисертаційної роботи: "Право особи на виправдання у кримінальному процесі України"


Дата захисту: 24.04.2014		

	

Науковий керівник: Шибіко Василь Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Захист у СВР: Д 26.001.05

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиПольовий Олександр Леонідович
Назва дисертаційної роботи: "Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності"


Дата захисту: 24.04.2014		

	

Науковий керівник: Погорецький Микола Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.10 - Судоустрій, прокуратура й адвокатура
Захист у СВР: Д 26.001.05

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиСищук Олексій Андрійович
Назва дисертаційної роботи: "Комунікаційна діяльність центральних органів виконавчої влади України"


Дата захисту: 24.04.2014		

	

Науковий керівник: Іванов Валерій Феліксович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.06 - Прикладні соціально-комунікаційні технології
Захист у СВР: Д 26.001.34

Автореферат: завантажитиМаринчак Нінель Євгенівна
Назва дисертаційної роботи: "Забезпечувальні заходи в податковому праві"


Дата захисту: 24.04.2014		

	

Науковий керівник: Лукашев Олександр Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04
Лакушева Євгенія Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Публічні та приватні інтереси в податковому праві"


Дата захисту: 24.04.2014		

	

Науковий керівник: Лукашев Олександр Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04
Яхонтова Тетяна Вадимівна
Назва дисертаційної роботи: "Лінгвогенологія сучасної науки (на матеріалі англомовних текстів)"


Дата захисту: 24.04.2014		

	

Науковий керівник: Помірко Роман Семенович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.02.04 - Германські мови
Захист у СВР: Д 26.001.11

Автореферат: завантажитиЗахисти здобувачів 2201 — 2225 з 2883
Початок | Поперед. | 87 88 89 90 91 | Наст. | Кінець Всі