Удовиченко Вікторія Віталіївна
Назва дисертаційної роботи: "Конструктивно-географічні засади регіонального ландшафтного планування: теорія, методологія, практика (на прикладі Лівобережної полісько-лісостепової частини території України)"


Дата захисту: 03.04.2018		

	

Науковий керівник: Шищенко Петро Григорович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне природокористування
Захист у СВР: Д 26.001.07

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиПАНАРІН ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "МІГРАЦІЯ РОСІЙСЬКИХ СТАРООБРЯДЦІВ (друга половина XVII – початок ХХ століття)"


Дата захисту: 02.04.2018		

	

Науковий керівник: МОРДВІНЦЕВ В’ЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЧЕРЕДНІЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ АНГЛІЙСЬКОГО ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОГО МІСТА"


Дата захисту: 02.04.2018		

	

Науковий керівник: Рудь Микола Олексійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКоваленко Юлія Валентинівна
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій в Україні"


Дата захисту: 30.03.2018		

	

Науковий керівник: Краснова Марія Василівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.06 - Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Захист у СВР: Д 26.001.52

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКузьменко Наталія Олегівна
Назва дисертаційної роботи: "Рішення органів місцевого самоврядування в механізмі правового регулювання земельних відносин"


Дата захисту: 30.03.2018		

	

Науковий керівник: Мірошниченко Анатолій Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.06 - Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Захист у СВР: Д 26.001.52

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСТРЄЛЬЦОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА
Назва дисертаційної роботи: "КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ"


Дата захисту: 29.03.2018		

	

Науковий керівник: Марцеляк Олег Володимирович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.02 - Конституційне право; муніципальне право
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиМИСИК ОКСАНА АНДРІЇВНА
Назва дисертаційної роботи: "ЕТНІЧНА ОСНОВА ТРОПЕЇЧНОЇ СИСТЕМИ ІГОРЯ КАЛИНЦЯ"


Дата захисту: 29.03.2018		

	

Науковий керівник: Вільчинська Тетяна Пилипівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.01 - Українська мова
Захист у СВР: Д 26.001.19

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиГУСАК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА
Назва дисертаційної роботи: "ПРИНЦИПИ СУДОЧИНСТВА В СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ"


Дата захисту: 29.03.2018		

	

Науковий керівник: Бобровник Світлана Василівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиІванова Ірина Борисівна
Назва дисертаційної роботи: "Еволюція лінгвостилістики рекламного дискурсу в мовному просторі України"


Дата захисту: 29.03.2018		

	

Науковий керівник: Мацько Любов Іванівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.02.01 - Українська мова
Захист у СВР: Д 26.001.19

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКушнір Сергій Миколайович 
Назва дисертаційної роботи: "ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ"


Дата захисту: 28.03.2018		

	

Науковий керівник: Коломоєць Тетяна Олександрівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиДЕНИСЕВИЧ Антон Юрійович
Назва дисертаційної роботи: "ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ПРАЦІВНИКІВ"


Дата захисту: 28.03.2018		

	

Науковий керівник: Андріїв Василь Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиВАРЕНИК Олександр Сергійович
Назва дисертаційної роботи: "ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ"


Дата захисту: 28.03.2018		

	

Науковий керівник: Вавженчук Сергій Ярославович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКАЛИНОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "НАНОЧАСТИНКИ ЗОЛОТА ТА СРІБЛА ЯК МОДУЛЯТОРИ КІССПЕПТИН- ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ САМЦІВ ЩУРІВ"


Дата захисту: 28.03.2018		

	

Науковий керівник: Дзержинський Микола Едуардович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.11 - Цитологія, клітинна біологія, гістологія
Захист у СВР: Д 26.001.38

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиГОЛОВАЧОВА Аліна Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ"


Дата захисту: 27.03.2018		

	

Науковий керівник: СПРИНДИС Сергій Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиГУБСЬКА Олена Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ"


Дата захисту: 27.03.2018		

	

Науковий керівник: Іншин Микола Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиПопов Олексій Юрійович
Назва дисертаційної роботи: "РЕАКЦІЙНИЙ СИНТЕЗ ТА СТРУКТУРНЕ КОНСТРУЮВАННЯ БОР-МІСТКИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ"


Дата захисту: 26.03.2018		

	

Науковий керівник: Макара Володимир Арсенійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.04.07 - Фізика твердого тіла
Захист у СВР: Д 26.001.23

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЯковенко Олена Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Вплив зовнішніх чинників на формування фізичних властивостей полімер-вуглецевих нанокомпозитів"


Дата захисту: 26.03.2018		

	

Науковий керівник: МАЦУЙ Людмила Юріївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.07 - Фізика твердого тіла
Захист у СВР: Д 26.001.23

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиДАНИЛЬЧЕНКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
Назва дисертаційної роботи: "ПСИХОЛОГІЯ СУБ’ЄКТИВНОГО СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ"


Дата захисту: 22.03.2018		

	

Науковий керівник: Васютинський Вадим Олександрович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 19.00.05 - Соціальна психологія, психологія соціальної роботи
Захист у СВР: Д 26.001.26

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЩЕТИНІНА ГАННА СЕРГІЇВНА
Назва дисертаційної роботи: "МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ДЛЯ УКРАЇНИ Х-ВІРУСУ ХОСТИ"


Дата захисту: 20.03.2018		

	

Науковий керівник: Будзанівська Ірина Геннадіївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.06 - Вірусологія
Захист у СВР: Д 26.001.14

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЗубровська Ольга Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "ЛІПІДИ ТА ВТОРИННІ МЕТАБОЛІТИ КУТИКУЛИ ЛИСТКІВ У АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЯХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ЗА ДІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ"


Дата захисту: 20.03.2018		

	

Науковий керівник: Гришко Віталій Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.12 - Фізіологія рослин
Захист у СВР: Д 26.001.14

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЛаврова Ольга Євгенівна
Назва дисертаційної роботи: "Оптимальне керування системами диференціальних рівнянь на часових шкалах"


Дата захисту: 19.03.2018		

	

Науковий керівник: Станжицький Олександр Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.02 - Диференціальні рівняння
Захист у СВР: Д 26.001.37

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКозлова Надія Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Нетерові крайові задачі для інтегральних та інтегро-диференціальних рівнянь"


Дата захисту: 19.03.2018		

	

Науковий керівник: Бойчук Олександр Андрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.02 - Диференціальні рівняння
Захист у СВР: Д 26.001.37

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиГриньків Марія Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Вплив релігійних організацій на політичний процес в Україні"


Дата захисту: 19.03.2018		

	

Науковий керівник: Ткач Олег Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Захист у СВР: Д 26.001.41

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиДзятківський В’ячеслав В’ячеславович
Назва дисертаційної роботи: "ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ МОРАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ"


Дата захисту: 19.03.2018		

	

Науковий керівник: Малкіна Ганна Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Захист у СВР: Д 26.001.41

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиШУЛЬГУН МАДЛЕНА ЕДУАРДІВНА
Назва дисертаційної роботи: "МЕТАЖАНР ПОДОРОЖІ В КОНТЕКСТІ ПЕРЕХІДНОГО ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.)"


Дата захисту: 16.03.2018		

	

Науковий керівник: Мережинська Ганна Юріївна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.01.06 - Теорія літератури
Захист у СВР: Д 26.001.15

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЗахисти здобувачів 201 — 225 з 2548
Початок | Поперед. | 7 8 9 10 11 | Наст. | Кінець Всі