Білоус Роман Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Метод створення автоматичної динамічної системи балансування навантаження в мережі на основі генетичних алгоритмів"


Дата захисту: 27.06.2013		

	

Науковий керівник: Погорілий Сергій Дем'янович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні)
Захист у СВР: Д 26.001.09
Ардонсо Валентина Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: ""Семантична і синтаксична структура безособових речень у новогрецькій мові""


Дата захисту: 27.06.2013		

	

Науковий керівник: Клименко Ніна Федорівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.14 - Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови
Захист у СВР: Д 26.001.19
Апанович Марія Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Художнє втілення історіософського міфу в поетичній творчості Ганни Чубач"


Дата захисту: 27.06.2013		

	

Науковий керівник: Гуляк Анатолій Борисович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.01 - Українська література
Захист у СВР: Д 26.001.15
Буднікевич Ірина Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Формування системи маркетингку міста"


Дата захисту: 26.06.2013		

	

Науковий керівник: Шевчук Любов Теодорівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист у СВР: Д 26.001.12
Якубовський Віталій Ігорович
Назва дисертаційної роботи: "Український вертеп: інтертекстуальний аспект"


Дата захисту: 26.06.2013		

	

Науковий керівник: Копаниця Любов Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.07 - Фольклористика
Захист у СВР: Д 26.001.15
Щур Наталія Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Драматургія і театральна публіцистика Я.А. Мамонтова в контексті ідейно-ететичних пошуків доби"


Дата захисту: 26.06.2013		

	

Науковий керівник: Семенюк Григорій Фокович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.01 - Українська література
Захист у СВР: Д 26.001.15
Шевченко Анна Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Телепортаж як інструмент інмутації сприйняття реальності засудженими"


Дата захисту: 26.06.2013		

	

Науковий керівник: Холод Олександр Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.06 - Прикладні соціально-комунікаційні технології
Захист у СВР: Д 26.001.34
Салівон Анастасія Георгіївна
Назва дисертаційної роботи: "Дослідженя адаптації та відновлення в умовах іонізуючої радіації та важких металів на модельну екосистему"


Дата захисту: 26.06.2013		

	

Науковий керівник: Кутлахмедов Юрій Олексійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.01 - Радіобіологія
Захист у СВР: Д 26.001.24
Новіков Денис Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Особливості правового регулювання праці медичних працівників"


Дата захисту: 26.06.2013		

	

Науковий керівник: Коваленко Олена Олександрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Мостова Ніна Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Закономірності формування хімічного складу і якості води в умовах теплового навантаження (на прикладі водойми-охолоджувача Запорізької АЕС)"


Дата захисту: 26.06.2013		

	

Науковий керівник: Осадчий Володимир Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.07 - Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
Захист у СВР: К 26.001.22
Листвак Галина Богданівна
Назва дисертаційної роботи: "«Книга художника»: проблеми видавничого втілення"


Дата захисту: 26.06.2013		

	

Науковий керівник: Зелінська Надія Віталіївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.05 - Теорія та історія видавничої справи та редагування
Захист у СВР:
Кувшинова Наталія Мефодіївна
Назва дисертаційної роботи: "Семантична адаптація німецькомовних лексичних запозичень у російській мові XVII−XVIII ст."


Дата захисту: 26.06.2013		

	

Науковий керівник: Гончаров Володимир Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.02 - Російська мова
Захист у СВР: Д 26.001.19
Кравцова Юлія Валентинівна
Назва дисертаційної роботи: "Метафоричне моделювання світу в художньому тексті (на матеріалі творів росіських поетів-прозаїків першої половини ХХ ст.)"


Дата захисту: 26.06.2013		

	

Науковий керівник: Тропіна Ніна Павлівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.02.02 - Російська мова
Захист у СВР: Д 26.001.19
Кохан Марина Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Правові форми заохочення працівників до сумлінної праці в умовах ринкової економіки в Україні"


Дата захисту: 26.06.2013		

	

Науковий керівник: Лисяк Олександр Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Котюк Олександра Івановича
Назва дисертаційної роботи: "Прамомірність слідчих дій: умови визначення та засоби забезпечення"


Дата захисту: 26.06.2013		

	

Науковий керівник: Шибіко Василь Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Захист у СВР: Д 26.001.05
Гонгало Сергій Йосипович
Назва дисертаційної роботи: "Судова техніко-криміналістична експертиза документів: сучасні можливості дослідження та перспективи розвитку"


Дата захисту: 26.06.2013		

	

Науковий керівник: Клименко Ніна Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Захист у СВР: Д 26.001.05
Вуйців Микола Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Організаційно-методичні засади формування та функціонування внутрішньогосподарського контролю на підприємствах"


Дата захисту: 26.06.2013		

	

Науковий керівник: Швець Віктор Григорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
Захист у СВР: Д 26.001.12
Вернигора Світлана Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Французьке телебачення в Україні: особливості міжкультурного діалогу"


Дата захисту: 26.06.2013		

	

Науковий керівник: Гоян Олександр Яремович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.04 - Теорія та історія журналістики
Захист у СВР:
Радіонов Сергій Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Квантовий хаос та дисипація у скінчених фермісистемах"


Дата захисту: 25.06.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.02 - Теоретична фізика
Захист у СВР: Д 26.001.08
Кушнір Вячеслав Григорович
Назва дисертаційної роботи: "Господарсько-побутова адаптація українців певденно-західного степу і Нижнього Подунав'я (друга половина ХІХ - перша половина ХХ ст.)"


Дата захисту: 25.06.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 07.00.05 - Етнологія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Яковенко Анатолій Іванович
Назва дисертаційної роботи: "Релігійна філософія і християнська теорлогія: проблема аксіологічного взаємозв'язку"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Лубський Володимир Іонович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 09.00.11 - Релігієзнавство
Захист у СВР: Д 26.001.43
Шендеровський Костянтин Сергійович
Назва дисертаційної роботи: "Інституціалізація комунікацій у сфері вирішення соціальних проблем"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Корнєєв Віталій Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.01 - Теорія та історія комунікацій
Захист у СВР: Д 26.001.34
Шастун Віталій Валерійович
Назва дисертаційної роботи: "Енергетичний спектр та електричні властивості вуглецевих нанотрубок з домішками N та Cr"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Репецький Станслав Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.07 - Фізика твердого тіла
Захист у СВР: Д 26.001.23

Автореферат: завантажитиХоменко Наталія Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Український народний романс: генеза жанрових різновидів"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Івановська Олена Петрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.07 - Фольклористика
Захист у СВР: Д 26.001.15

Автореферат: завантажитиФоменко Євген Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Сучасна стратегія діяльності комерційних банків України на міжнародному ринку фінансових послуг"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Румянцев Анатолій Павлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Захисти здобувачів 2251 — 2275 з 2620
Початок | Поперед. | 89 90 91 92 93 | Наст. | Кінець Всі