Лазько Олексій Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Засоби доказування у цивільному праві"


Дата захисту: 03.06.2013		

	

Науковий керівник: Фурса Світлана Ярославівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Кравченко Наталія Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Міжнародно-правовий аспект охорони безспірних цивільних прав у нотаріальній діяльності дипломатичних представництв"


Дата захисту: 03.06.2013		

	

Науковий керівник: Фурса Світлана Ярославівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Майданик Любов Романівна
Назва дисертаційної роботи: "Колективне управління майновими авторськими та суміжними правами за цивільним законодавством України"


Дата захисту: 31.05.2013		

	

Науковий керівник: Кузнєцова Наталія Семенівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Венедіктова Ірина Валентинівна
Назва дисертаційної роботи: "Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві"


Дата захисту: 31.05.2013		

	

Науковий керівник: Кузнєцова Наталія Семенівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Дем'як Валентина Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Учасники господарського процесу в позовному провадженні"


Дата захисту: 30.05.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.04 - Господарське право, господарсько-процесуальне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Комарова Ольга Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Словотвірна деривація і семантико-типологічна адаптація інтернаціоналізмів у словацькій та українській мовах"


Дата захисту: 30.05.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.03 - слов'янські мови
Захист у СВР: Д 26.001.19
Рущак Іван Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Правочини, що порушують публічний порядок і їх недійсність"


Дата захисту: 30.05.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Маймур Фелікс Федорович
Назва дисертаційної роботи: "Господарсько-правове регулювання відносин колективної власності (витоки, перспективи, збереження)"


Дата захисту: 30.05.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.04 - Господарське право, господарсько-процесуальне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Цюкало Юрій Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Принципи здійснення суб'єктивних цивільних прав"


Дата захисту: 30.05.2013		

	

Науковий керівник: Стефанчук Микола Олексійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Сидоренко Марина Олегівна
Назва дисертаційної роботи: "Спеціалізовані програмні застосунки автоматичної обробки метаданих і збагачення контенту для розширення сервісів Semantic Web"


Дата захисту: 30.05.2013		

	

Науковий керівник: Глибовець Микола Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні)
Захист у СВР: Д 26.001.09
Мірошниченко Анна Казимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Феноменологія релігії як дисципліна релігієзнавства"


Дата захисту: 30.05.2013		

	

Науковий керівник: Сарапін Олександр Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.11 - Релігієзнавство
Захист у СВР: Д 26.001.43
Костюк Олександр Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Моделі та інформаційні технології документообігу віртуалних підприємств"


Дата захисту: 30.05.2013		

	

Науковий керівник: Глибовець Микола Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.09
Кондратьєва Катерина Андріївна
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні"


Дата захисту: 30.05.2013		

	

Науковий керівник: Балюк Галина Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.06 - Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Климентова Олена Вадимівна
Назва дисертаційної роботи: "Вербальна сугестія сакральних текстів (на матеріалі українськомовних молитов)"


Дата захисту: 30.05.2013		

	

Науковий керівник: Слухай Наталія Віталіївна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.02.01 - Українська мова
Захист у СВР: Д 26.001.19
Бридня Наталія Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Аналітична філософія релігії Елвіна Плантінги"


Дата захисту: 30.05.2013		

	

Науковий керівник: Сарапін Олександр Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.11 - Релігієзнавство
Захист у СВР: Д 26.001.43
Хоменко Ілля Андрійович
Назва дисертаційної роботи: "Художнє радіомовлення у системі соціальних комунікацій"


Дата захисту: 29.05.2013		

	

Науковий керівник: Різун Володимир Володимирович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 27.00.01 - Теорія та історія комунікацій
Захист у СВР: Д 26.001.34
Подпружнікова Ольга Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Рекламний персонаж як явище в соціальній комунікації: креативний та функціональний аспекти"


Дата захисту: 29.05.2013		

	

Науковий керівник: Хавкіна Любов Марківна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.06 - Прикладні соціально-комунікаційні технології
Захист у СВР: Д 26.001.34
Кудряшов Гліб Олексійович
Назва дисертаційної роботи: "Видавнича діяльність товариств "Просвіта" Лівобережної України (поч. ХХ ст.)"


Дата захисту: 29.05.2013		

	

Науковий керівник: Серажим Катерина Степанівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.05 - Теорія та історія видавничої справи та редагування
Захист у СВР:
Духовна Оксана Василівна
Назва дисертаційної роботи: "ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ"


Дата захисту: 29.05.2013		

	

Науковий керівник: Ващенко Юлія В’ячеславівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04
Герасимчук Надія Григорівна
Назва дисертаційної роботи: "Трансформація фейлетону на шпальтах київської преси другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: призначення, жанрова сутність, стилістика"


Дата захисту: 29.05.2013		

	

Науковий керівник: Сидоренко Наталія Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.04 - Теорія та історія журналістики
Захист у СВР:
Бобровник Світлана Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Компроміс і конфлікт у праві: теоретики-методологічне дослідження"


Дата захисту: 29.05.2013		

	

Науковий керівник: Скакун Ольга Федорівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04
Калашник Сергій Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Стратегії структурних пристосувань сукулентних представників роду Euphorbia L. (Euphorbiaceae)"


Дата захисту: 28.05.2013		

	

Науковий керівник: Гайдаржи Марина Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.05 - Ботаніка
Захист у СВР: Д 26.001.14
Стасенко Аліна Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "“Порушення Th1-Th2 ланки імунітету у хворих з гнійними захворюваннями і гнійними ускладненнями оперативних втручань”"


Дата захисту: 28.05.2013		

	

Науковий керівник: Лисяний Микола Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.14
Підвисоцький Ян Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Інноваційні фінансові інструменти в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних бізнес-проектів"


Дата захисту: 28.05.2013		

	

Науковий керівник: Расшивалов Дмитро Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Лотош Олександр Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Прямі іноземці інвестиції в системі забезпечення економічної безпеки України"


Дата захисту: 28.05.2013		

	

Науковий керівник: Заблоцька Рита Олександрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Захисти здобувачів 2251 — 2275 з 2547
Початок | Поперед. | 89 90 91 92 93 | Наст. | Кінець Всі