Клімчук Борис Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Комплексно-пропорційний розвиток Волинської області в ринкових умовах"


Дата захисту: 21.05.2013		

	

Науковий керівник: Олійник Ярослав Богданович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.02 - Економічна і соціальна географія
Захист у СВР: Д 26.001.07
Запотоцький Сергій Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Наукові засади формування конкурентоспроможності регіону: суспільно-географічне дослідження"


Дата захисту: 21.05.2013		

	

Науковий керівник: Олійник Ярослав Богданович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 11.00.02 - Економічна і соціальна географія
Захист у СВР: Д 26.001.07
Лікарчук Наталія Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Політичний маркетинг: теоретичні та прикладні аспекти"


Дата захисту: 20.05.2013		

	

Науковий керівник: Андрущенко Віктор Петрович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Захист у СВР: Д 26.001.41
Кравченко Михайло Георгійович
Назва дисертаційної роботи: "Реалізація закону в Україні: загальні закономірності і особливості"


Дата захисту: 16.05.2013		

	

Науковий керівник: Котюк В.О.
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04
Дудар Світлана Костянтинівна
Назва дисертаційної роботи: "Розвиток законодавства України в умовах європейської правової інтеграції (загальнотеоретичний аспект)"


Дата захисту: 16.05.2013		

	

Науковий керівник: Котюк В.О.
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04
Лагунова Ольга Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Народознавча діяльність Агатангела Кримського"


Дата захисту: 13.05.2013		

	

Науковий керівник: Борисенко Мирослав Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.05 - Етнологія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Кукіна Зінаїда Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Правові стандарти і практика регулювання діяльності засобів масової інформації в міжнародному праві"


Дата захисту: 13.05.2013		

	

Науковий керівник: Білас Іван Григорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Гайдабрус Тамара Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Правовий статус та режим Чорноморських проток"


Дата захисту: 13.05.2013		

	

Науковий керівник: Дмитрієв Анатолій Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Бузань Віталій Юрійович
Назва дисертаційної роботи: "Арабсько-ізраїльський конфлікт у контексті суперництва між США та СРСР (1956-1991 рр.)"


Дата захисту: 13.05.2013		

	

Науковий керівник: Гончар Борис Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Андросович Олександр Григорович
Назва дисертаційної роботи: "Розвиток ґендерних відносин у мусульманському середовищі на Близькому та Середньому Сході у ХХ - початку ХХІ ст."


Дата захисту: 13.05.2013		

	

Науковий керівник: Орлова Тетяна Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Котенко Тетяна Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Функціональне призначення місцевого самоврядування в громадянському суспільстві: теоретико-правовий аспект"


Дата захисту: 26.04.2013		

	

Науковий керівник: Бобровник Світлана Василівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04
Хименко Олександр Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Правовідносини з організаці та управління працею"


Дата захисту: 26.04.2013		

	

Науковий керівник: Ярошенко Олег Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Ткаченко Ольга Андріївна
Назва дисертаційної роботи: "Лінгвокультурні витоки та розвиток оніричної лексики (на матеріалі української, англійської та латинської мов)"


Дата захисту: 26.04.2013		

	

Науковий керівник: Левицький Андрій Едуардович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.15 - Загальне мовознавство
Захист у СВР: Д 26.001.19
Середюк Вікторія Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Юридична відповідальність в правовій науці України та Польщі"


Дата захисту: 26.04.2013		

	

Науковий керівник: Безклубий Ігор Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04
Прогонюк Людмила Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Особливості припинення трудового договору за п.3 ст.40 Кодексу законів про працю України"


Дата захисту: 26.04.2013		

	

Науковий керівник: Процевський Олександр Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Оверчук Оксана Леонідівна
Назва дисертаційної роботи: "Теоретико-методологічні засади фольклористичної діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства"


Дата захисту: 26.04.2013		

	

Науковий керівник: Івановська Олена Петрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.07 - Фольклористика
Захист у СВР: Д 26.001.15
Лучканин Сергій Мирославович
Назва дисертаційної роботи: "Загальномовознавчі теорії в історії румунської та української лінгвістики (зіставно-діахронний аспект)"


Дата захисту: 26.04.2013		

	

Науковий керівник: Голубовська Ірина Олександрівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.02.15 - Загальне мовознавство
Захист у СВР: Д 26.001.19
Задорожна Олена Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Україна та жінка як ключові образи художньо-інтелектуальної реальності Оксани Забужко - постмодерніста"


Дата захисту: 26.04.2013		

	

Науковий керівник: Гаєвська Надія Марківна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.01 - Українська література
Захист у СВР: Д 26.001.15

Автореферат: завантажитиЩербюк Наталія Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Диференціація регулювання трудових відносин в Україні"


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Якушев Ігор Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Шестопал Ольга Григорівна
Назва дисертаційної роботи: "Театрально-ігровий чинник в іспанській інтелектуальній прозі прозі другої половини ХХ столітті"


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Алексеєнко Олена Борисівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.04 - Література зарубіжних країн
Захист у СВР: Д 26.001.39
Трушківська Леся Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Кримінально-правова охорона особистих благ захисника чи представника особи у зв'язку з наданням ними правової допомоги (ст.ст. 398, 400 КК України)"


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Дзюба Володимир Трохимович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Захист у СВР: Д 26.001.05
Россада Тетяна Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Формалізація, дослідження та застосування методів номінації у мовах специфікації програм"


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Нікітченко Микола Степанович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.01 - Теоретичні основи інформатики та кібернетики
Захист у СВР: Д 26.001.09
Мовчан Тетяна Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Морально-етична складова політичних відносин у сучасному українському суспільстві"


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Бугров Володимир Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.12 - Українознавство
Захист у СВР: Д 26.001.43
Машкін Володимир Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Соціально-критичний потенціал дискурсивної етики в контексті трансформації нормативності"


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Шинкаренко Олена Василівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.07 - Етика
Захист у СВР: Д 26.001.28
Ма Яньфей
Назва дисертаційної роботи: "Конотативно марковані словосполучення в українських газетних текстах початку XXI ст.: семантика та прагматика"


Дата захисту: 25.04.2013		

	

Науковий керівник: Невойт Валентина Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.01 - Українська мова
Захист у СВР: Д 26.001.19
Захисти здобувачів 2376 — 2400 з 2606
Початок | Поперед. | 94 95 96 97 98 | Наст. | Кінець Всі