Глушко Ірина Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Числення та розширення сигнатур табличних алгебр"


Дата захисту: 28.03.2013		

	

Науковий керівник: Буй Дмитро Борисович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.01 - Теоретичні основи інформатики та кібернетики
Захист у СВР: Д 26.001.09
Теремко Василь Іванович
Назва дисертаційної роботи: "Видавничі стратегії в умовах суспільних трансформацій"


Дата захисту: 27.03.2013		

	

Науковий керівник: Яценко Станіслав Сергійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 27.00.05 - Теорія та історія видавничої справи та редагування
Захист у СВР:
Теленик Сергій Сергій
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання казначейського виконання місцевих бюджетів в україні (проблеми теорії та практики)"


Дата захисту: 27.03.2013		

	

Науковий керівник: Дмитренко Емілія Станіславівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04
Саліх Хіва Тахір
Назва дисертаційної роботи: "Інформаційна та композиційно-графічна модель щоденних періодичних видань Швеції (на прикладі газети "Афтонбладет)""


Дата захисту: 27.03.2013		

	

Науковий керівник: Мелещенко Олександр Костянтинович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.04 - Теорія та історія журналістики
Захист у СВР:
Пірон Іван Степанович
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання зайнятості населення радянської України у 1917-1937 рр."


Дата захисту: 27.03.2013		

	

Науковий керівник: Шевченко Олександр Овксентійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04
Дубіс Лідія Францівна
Назва дисертаційної роботи: "Еоловий палеоморфогенез правобережної частини Українського Полісся"


Дата захисту: 27.03.2013		

	

Науковий керівник: Бортник Сергій Юрійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 11.00.04 - Геоморфологія та палеогеографія
Захист у СВР: Д 26.001.45
Шишкіна Олена Олегівна
Назва дисертаційної роботи: "Синтез та функціоналізація 1Н-ізотіохромен-4(3Н)-он-2,2-діоксиду"


Дата захисту: 26.03.2013		

	

Науковий керівник: Воловенко Юліан Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.03 - Органічна хімія
Захист у СВР: Д 26.001.25
Сківка Лариса Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Імуномодулярні ефекти бактеріальних біополімерів за пухлинного росту"


Дата захисту: 26.03.2013		

	

Науковий керівник: Позур Володимир Костянтинович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 03.00.09 - Імунологія
Захист у СВР: Д 26.001.14
Рудницька Ганна Валеріївна
Назва дисертаційної роботи: "Зовнішній вектор соціальної комунікації на матеріаліх італійської преси"


Дата захисту: 26.03.2013		

	

Науковий керівник: Іванов Валерій Феліксович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.01 - Теорія та історія комунікацій
Захист у СВР: Д 26.001.34
Полюга Світлана Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Греко-римська традиція у становленні української граматичної термінології (на матеріалі морфології)"


Дата захисту: 26.03.2013		

	

Науковий керівник: Сафроняк Олексій Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.14 - Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови
Захист у СВР: Д 26.001.19
Орловська Галина Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Моніторинг, біологічні особливості та профілактика вірусних інфекцій сонішнику"


Дата захисту: 26.03.2013		

	

Науковий керівник: Бойко Анатолій Леонідович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.06 - Вірусологія
Захист у СВР: Д 26.001.14
Мельничук Наталія Олексіївна
Назва дисертаційної роботи: "Договірне правове регулювання відносин у сфері праці"


Дата захисту: 26.03.2013		

	

Науковий керівник: Іншин Микола Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Левко Олександр Вадимович
Назва дисертаційної роботи: "Мовний феномен грецької патристики золотої доби: когнітивно-дискурсивні виміри"


Дата захисту: 26.03.2013		

	

Науковий керівник: Звонська Леся Леонідівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.14 - Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови
Захист у СВР: Д 26.001.19
Ковригін Володимир Сергійович
Назва дисертаційної роботи: "Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві"


Дата захисту: 26.03.2013		

	

Науковий керівник: Прилипко Сергій Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Гончарова Катерина Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Держава та її органи як суб'єкти трудового права"


Дата захисту: 26.03.2013		

	

Науковий керівник: Ярошенко Олег Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Гаврилець Юрій Дмитрович
Назва дисертаційної роботи: "Короткотривалі медіаефекти в молодіжних студентських групах (на матеріалі теленовин)"


Дата захисту: 26.03.2013		

	

Науковий керівник: Різун Володимир Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.01 - Теорія та історія комунікацій
Захист у СВР: Д 26.001.34
Виноградова Анна Ігорівна
Назва дисертаційної роботи: "Розслідування порушень законодавства про захист рослин"


Дата захисту: 26.03.2013		

	

Науковий керівник: Погорецький Микола Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза
Захист у СВР: Д 26.001.05
Бакай Марта Ігорівна
Назва дисертаційної роботи: "Імплементація положень "Антикорупційних" конвенцій у вітчизняне кримінальне законодавство"


Дата захисту: 26.03.2013		

	

Науковий керівник: Андрушко Петро Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Захист у СВР: Д 26.001.05
Щербань Леся Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Кінетика росту концентраційних неоднорідностей при опроміненні сплавів з підрозмірними домішками"


Дата захисту: 25.03.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.07 - Фізика твердого тіла
Захист у СВР: Д 26.001.23
Шавардова Олена Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Мова як засіб політичної комунфкації"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Ткач Олег Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Захист у СВР: Д 26.001.41
Фільваркова Аліна Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Інститут уповноважених як інструмент здійснення більшовицької політики в українському селі (1928-1933 рр.)"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Сергійчук Володимир Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Утюж Ірина Геннадіївна
Назва дисертаційної роботи: "Сучасні освітні парадигми: соціально-філософський контекст"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Губерський Леонід Васильович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії
Захист у СВР: Д 26.001.17
Третьяков Дмитро Олегович
Назва дисертаційної роботи: "Фізико-хімічні властивості систем сіль літію (LiBF4, LiClO4, LiNO3, LiSO3CF3, LiN(SO2CF3)2) – апротонний диполярний розчинник ((CH3)2SO2, (C2H5)2SO2, (CH3)2SO, C3H4O3, C8H18O4)"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Присяжний Віталій Дем’янович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.04 - Фізична хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03
Тимошенко Марії Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Участь системи глутатіонгу в кспериментальному гастроканцерогенезі"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Остапченко Людмила Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.04 - Біохімія
Захист у СВР: Д 26.001.24
Рагуліна Олена Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Функціональні властивості ймовірності небанкрутства страхової компанії та їх застосування"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Бондарев Борис Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37
Захисти здобувачів 2376 — 2400 з 2520
Початок | Поперед. | 94 95 96 97 98 | Наст. | Кінець Всі