Денисова Дар'яна Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Міжнародно-правова відповідальність міжнародних міжурядових організацій"


Дата захисту: 05.03.2013		

	

Науковий керівник: Дмитрієв Анатолій Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Шпакович Ольга Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Розвиток правових механізмів реалізації актів органів міжнародних організацій"


Дата захисту: 04.03.2013		

	

Науковий керівник: Муравйов Віктор Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Важна Катерина Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Концепція кримінальної відповідальності держави"


Дата захисту: 04.03.2013		

	

Науковий керівник: Антипенко Володимир Федорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Галів Уляна Богданівна
Назва дисертаційної роботи: "Ідеографічний словник поетів-шістдесятників: семантика, когніція, мотивація"


Дата захисту: 01.03.2013		

	

Науковий керівник: Тищенко Оксана Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.01 - Українська мова
Захист у СВР: Д 26.001.19
Якимець Наталія Романівна
Назва дисертаційної роботи: "Соціалько-етичний вимір філософії Кароля Войтили"


Дата захисту: 28.02.2013		

	

Науковий керівник: Аболіна Тетяна Георгіївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.07 - Етика
Захист у СВР: Д 26.001.28
Щербина Людмила Францівна
Назва дисертаційної роботи: "Метатеоретичне мислення психотерапевта: модель, механізми, технологія розвитку"


Дата захисту: 28.02.2013		

	

Науковий керівник: Бурлачук Леонід Фокович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 19.00.01 -Загальна психологія, історія психології
Захист у СВР: Д 26.001.26
Титаренко Олена Яківна
Назва дисертаційної роботи: "Аспектуальна категорія фазовості і граматична семантика виду дієслова в сучасній російській мові"


Дата захисту: 28.02.2013		

	

Науковий керівник: Богданович Галина Юрьєвна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.02.02 - Російська мова
Захист у СВР: Д 26.001.19
Пожидаєва Ірина Валентинівна
Назва дисертаційної роботи: "Лінгвопрагматичний аспект маніпулятивного дискурсу блогосфери (на матеріалі англійської, російської, української і французької мов)"


Дата захисту: 28.02.2013		

	

Науковий керівник: Компанцева Лариса Феліксівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.15 - Загальне мовознавство
Захист у СВР: Д 26.001.19
Олексійчук Людмила Валеріївна
Назва дисертаційної роботи: "Церковне право як християнська нормативна система"


Дата захисту: 28.02.2013		

	

Науковий керівник: Лубський Володимир Іонович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.11 - Релігієзнавство
Захист у СВР: Д 26.001.43
Матицин Олексій Ігорович
Назва дисертаційної роботи: "Художньо-естетичні особливості українського іконопису XV-XVI століть"


Дата захисту: 28.02.2013		

	

Науковий керівник: Панченко Валентина Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.08 - Естетика
Захист у СВР: Д 26.001.28
Богатирьова Наталія Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Релігійність і кримінальна правосвідомість: філософсько-соціальні аспекти"


Дата захисту: 28.02.2013		

	

Науковий керівник: Горбаченко Тетяна Григорівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.11 - Релігієзнавство
Захист у СВР: Д 26.001.43
Шкляр Сергій Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання у правовідносинах з органами Антимонопольного комітету України"


Дата захисту: 27.02.2013		

	

Науковий керівник: Подцерковний Олег Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.04 - Господарське право, господарсько-процесуальне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Кононов Владислав Віталійович
Назва дисертаційної роботи: "Правовий режим земель прибнрнжних захисних смуг в Україні"


Дата захисту: 27.02.2013		

	

Науковий керівник: Носік Володимир Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.06 - Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Бевз Олена Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Правовий режим земель історико-культурного призначення в Україні (історичні ареали населення місць)"


Дата захисту: 27.02.2013		

	

Науковий керівник: Балюк Галина Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.06 - Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Хоменко Михайло Михайлович
Назва дисертаційної роботи: "Відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами"


Дата захисту: 26.02.2013		

	

Науковий керівник: Майданик Роман Андрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Ткаченко Валентина Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб за Кримінальним кодексом України"


Дата захисту: 26.02.2013		

	

Науковий керівник: Берзін Павло Сергійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Захист у СВР: Д 26.001.05
Тимченко Марина Дмитрівна
Назва дисертаційної роботи: "Імунологічні аспекти моделювання хронічного катарального риніту"


Дата захисту: 26.02.2013		

	

Науковий керівник: Мельников Олег Феодосієвич
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.05 - Ботаніка
Захист у СВР: Д 26.001.14
Ключникова Антоніна Іванівна
Назва дисертаційної роботи: "Динаміка імунної відповіді при внутрішньомозковому введенні алогенних клітин у мишей"


Дата захисту: 26.02.2013		

	

Науковий керівник: Лісяний Микола Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.09 - Імунологія
Захист у СВР: Д 26.001.14
Жаркова Людмила Дмитрівна
Назва дисертаційної роботи: "Молекулярно-біологічна основа адаптації вірусів грипу А (H1N1) та (H3N2) до нового хазяїна та нові вітчизняні антигрипозні препарати"


Дата захисту: 26.02.2013		

	

Науковий керівник: Рибалко Світлана Леонтіївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.06 - Вірусологія
Захист у СВР: Д 26.001.14
Андріїв Дмитро Миронович
Назва дисертаційної роботи: "Розслідування злочинів, спрямованих на заволодіння житлом"


Дата захисту: 26.02.2013		

	

Науковий керівник: Когутик Іван Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза
Захист у СВР: Д 26.001.05
Алексашина Юлія Борисівна
Назва дисертаційної роботи: "Договір в приватному праві як регулятор суспільних відносин"


Дата захисту: 26.02.2013		

	

Науковий керівник: Кузнєцова Наталія Семенівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Щербіна Артем Михайлович
Назва дисертаційної роботи: "Аналіз даних вибіркових обстежень з неповною інформацією"


Дата захисту: 25.02.2013		

	

Науковий керівник: Майборода Ростислав Євгенович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37
Фищук Ірина Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Еволюція механізму первинного розміщення акцій українських підприємств на міжнародних фондових ринках"


Дата захисту: 25.02.2013		

	

Науковий керівник: Каніщенко Олена Леонідівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Турка Тетяна Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Будова напівгруп відповідностей"


Дата захисту: 25.02.2013		

	

Науковий керівник: Ганюшкін О.Г.
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.06 - Алгебра та теорія чисел
Захист у СВР: Д 26.001.18
Сенько Володимир Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Інституціоналізація громадської освіти в сучасних демократичних суспільствах"


Дата захисту: 25.02.2013		

	

Науковий керівник: Цвих Володимир Федорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Захист у СВР: Д 26.001.41
Захисти здобувачів 2376 — 2400 з 2467
Початок | Поперед. | 94 95 96 97 98 | Наст. | Кінець Всі