Шавардова Олена Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Мова як засіб політичної комунфкації"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Ткач Олег Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Захист у СВР: Д 26.001.41
Фільваркова Аліна Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Інститут уповноважених як інструмент здійснення більшовицької політики в українському селі (1928-1933 рр.)"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Сергійчук Володимир Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Утюж Ірина Геннадіївна
Назва дисертаційної роботи: "Сучасні освітні парадигми: соціально-філософський контекст"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Губерський Леонід Васильович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії
Захист у СВР: Д 26.001.17
Третьяков Дмитро Олегович
Назва дисертаційної роботи: "Фізико-хімічні властивості систем сіль літію (LiBF4, LiClO4, LiNO3, LiSO3CF3, LiN(SO2CF3)2) – апротонний диполярний розчинник ((CH3)2SO2, (C2H5)2SO2, (CH3)2SO, C3H4O3, C8H18O4)"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Присяжний Віталій Дем’янович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.04 - Фізична хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03
Тимошенко Марії Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Участь системи глутатіонгу в кспериментальному гастроканцерогенезі"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Остапченко Людмила Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.04 - Біохімія
Захист у СВР: Д 26.001.24
Рагуліна Олена Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Функціональні властивості ймовірності небанкрутства страхової компанії та їх застосування"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Бондарев Борис Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37
Непийвода Христина Дмитрівна
Назва дисертаційної роботи: "Біохімічні характеристики та параметри функціональної активності пухлинних клітин під впливом епідермального фактора росту за дефіциту сироваткових факторів"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Гарманчук Людмила Василівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.04 - Біохімія
Захист у СВР: Д 26.001.24
Мандзюк Марина Григорівна
Назва дисертаційної роботи: "Міцелярна екстракція біологічно активних органічних та неорганічних сполук фазами на основі цетилпіридиній хлориду"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Куліченко Сергій Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.02 - Аналітична хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03
Луньо Леся Євгенівна
Назва дисертаційної роботи: ""Соціальна природа імені людини (на матеріалі метричних книг латинською, українською та польською мовами, ХІХ – перша половина ХХ ст.)""


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Мацюк Галина Петрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.15 - Загальне мовознавство
Захист у СВР: Д 26.001.19
Косьмій Юрій Васильович
Назва дисертаційної роботи: "Конституювання соціальних суб’єктів політичного процесу в сучасній Україні"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Кирилюк Федор Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Захист у СВР: Д 26.001.41
Ільченко Юлія Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Існування розв’язків диференціальних рівнянь зі зсувом аргументу та необмеженими операторними коефіцієнтами в банаховому просторі"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Чайковський Андрій Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.02 - Диференціальні рівняння
Захист у СВР: Д 26.001.37
Гуцалюк Інна Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Українські національні органи влади на Волині (1917-1921 рр.)"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Гаврилюк Олександр Никифорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Губанов Віктор Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Спектроскопія фононів, екситонів і екситонних комплексів та їх симетрія в кристалах і періодичних наноструктурах"


Дата захисту: 25.03.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.04.05 - Оптика, лазерна фізика
Захист у СВР: Д 26.001.23
Грицюта Наталія Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Рекламна етика: принципи, чинники, реалії, тенденції"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Іванов Валерій Феліксович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 27.00.01 - Теорія та історія комунікацій
Захист у СВР: Д 26.001.34
Гридчина Вікторія Віталіївна
Назва дисертаційної роботи: "Семіотичні методи дослідження візуальної інформації в науці про соціальні комунікації"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Василенко Микита Кімович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.01 - Теорія та історія комунікацій
Захист у СВР: Д 26.001.34
Виговська Ольга Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Зовнішньополітичні аспекти національної безпеки України в інформаційній сфері"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Рижков Микола Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Захист у СВР: Д 26.001.29
Буско Тетяна Олегівна
Назва дисертаційної роботи: "Радіаційно-стимульована фотоактивність тонких плівок нанокомпозитів ТіО2"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Куліш Микола Полікарпович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.07 - Фізика твердого тіла
Захист у СВР: Д 26.001.23
Бабенко Едуард Вадимович
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання укладення та зміни трудового договору"


Дата захисту: 25.03.2013		

	

Науковий керівник: Щербина Віктор Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Урсуленко Олександр Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Економіко-математичне моделювання розвитку ринку нерухомості в умовах асиметричної інформації"


Дата захисту: 22.03.2013		

	

Науковий керівник: Черняк Олександр Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Захист у СВР: Д 26.001.13
Мостепанюк Алла Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Розвиток державно-приватного партнерства в трансформаційній економіці"


Дата захисту: 22.03.2013		

	

Науковий керівник: Гражевська Надія Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки
Захист у СВР: Д 26.001.13
Русін Руслан Мирославович
Назва дисертаційної роботи: "Історична трансформація художнього образу у пластичному мистецтві (європейський контекст)"


Дата захисту: 21.03.2013		

	

Науковий керівник: Панченко Валентина Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.08 - Естетика
Захист у СВР: Д 26.001.28
Євлаш Тетяна Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Обілк та аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємств оптової торгівлі"


Дата захисту: 20.03.2013		

	

Науковий керівник: Топоркова Олена Вячеславівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
Захист у СВР: Д 26.001.12
Горбась Ірина Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Управління диверсифікованими підприємствами на ринку будівельної кераміки"


Дата захисту: 20.03.2013		

	

Науковий керівник: Черваньов Дмитро Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист у СВР: Д 26.001.12
Аманжаєв Довран Гурбангельдиєвич
Назва дисертаційної роботи: "Іпотечне кредитування в соціально-економічному розвитку Туркменістану"


Дата захисту: 20.03.2013		

	

Науковий керівник: Романюк Микола Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит
Захист у СВР: Д 26.001.12
Ігнатенко Ірина Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Філософсько-антропологічний вимір феномену самотності: від модерну до постмодерну"


Дата захисту: 18.03.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.04 - Філософська антропологія, філософія культури
Захист у СВР: Д 26.001.27
Захисти здобувачів 2601 — 2625 з 2727
Початок | Поперед. | 103 104 105 106 107 | Наст. | Кінець Всі