Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Андріїв Дмитро Миронович
Назва дисертаційної роботи: "Розслідування злочинів, спрямованих на заволодіння житлом"


Дата захисту: 26.02.2013		

	

Науковий керівник: Когутик Іван Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Захист у СВР: Д 26.001.05
Алексашина Юлія Борисівна
Назва дисертаційної роботи: "Договір в приватному праві як регулятор суспільних відносин"


Дата захисту: 26.02.2013		

	

Науковий керівник: Кузнєцова Наталія Семенівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Щербіна Артем Михайлович
Назва дисертаційної роботи: "Аналіз даних вибіркових обстежень з неповною інформацією"


Дата захисту: 25.02.2013		

	

Науковий керівник: Майборода Ростислав Євгенович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37
Фищук Ірина Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Еволюція механізму первинного розміщення акцій українських підприємств на міжнародних фондових ринках"


Дата захисту: 25.02.2013		

	

Науковий керівник: Каніщенко Олена Леонідівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Турка Тетяна Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Будова напівгруп відповідностей"


Дата захисту: 25.02.2013		

	

Науковий керівник: Ганюшкін О.Г.
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.06 - Алгебра та теорія чисел
Захист у СВР: Д 26.001.18
Сенько Володимир Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Інституціоналізація громадської освіти в сучасних демократичних суспільствах"


Дата захисту: 25.02.2013		

	

Науковий керівник: Цвих Володимир Федорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Захист у СВР: Д 26.001.41
Призіглей Марії Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Особливості політичної участі в умовах демократичної трансформації суспільства"


Дата захисту: 25.02.2013		

	

Науковий керівник: Гончарук Валерій Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Захист у СВР: Д 26.001.41
Пагіря Олександр Михайлович
Назва дисертаційної роботи: "Відносини між ОУН(б) і УПА та збройними силами Угорщини в 1942-1945 рр."


Дата захисту: 25.02.2013		

	

Науковий керівник: Патриляк Іван Казимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Крайсвітня Юлія Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Столипінська аграрна реформа: історіографія проблеми."


Дата захисту: 25.02.2013		

	

Науковий керівник: Сорока Юрій Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Захист у СВР: Д 26.001.20
Кайдан Наталія Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Скінченні кільця"


Дата захисту: 25.02.2013		

	

Науковий керівник: Кириченко Володимир Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.06 - Алгебра та теорія чисел
Захист у СВР: Д 26.001.18
Глазунова Ольга Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Стратегія просування міжнародного бренду країни в сучасних умовах глобалізації"


Дата захисту: 25.02.2013		

	

Науковий керівник: Старостіна Алла Олексіївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Акбаш Катерина Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Асимптотична поведінка екстремальних значень випадкових векторів"


Дата захисту: 25.02.2013		

	

Науковий керівник: Мацак Іван Каленикович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37
Івченкова Олена Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Моделювання попиту на карткові послуги комерційного банку в умовах невизначеності"


Дата захисту: 22.02.2013		

	

Науковий керівник: Рекова Наталія Юріївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Захист у СВР: Д 26.001.13
Сенчило Надія Олексіївна
Назва дисертаційної роботи: "Соціальна турецька новела першої половини ХХ століття: жанрові особливості, типологія героїв"


Дата захисту: 22.02.2013		

	

Науковий керівник: Дерменджі Омер
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.04 - Література зарубіжних країн
Захист у СВР: Д 26.001.39
Новікова Вікторія Валеріївна
Назва дисертаційної роботи: "Моделі аналізу та прогнозування інфляційних процесів на основі нечіткого дерева рішень"


Дата захисту: 22.02.2013		

	

Науковий керівник: Волошин Олексій Федорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Захист у СВР: Д 26.001.13
Долінська Оксана Ярославівна
Назва дисертаційної роботи: "Державні зовнішні запозичення в системі макроекономічного регулювання в умовах глобалізації"


Дата захисту: 22.02.2013		

	

Науковий керівник: Ігнатюк Анжела Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки
Захист у СВР: Д 26.001.13
Величко Марія Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Поетика арабо-іспанської середньовічної лірики"


Дата захисту: 21.02.2013		

	

Науковий керівник: Маленька Т.Ф.
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.04 - Література зарубіжних країн
Захист у СВР: Д 26.001.39
Суховий Денис Іванович
Назва дисертаційної роботи: "Фінансування державних соціальних гарантій на регіональному рівні"


Дата захисту: 20.02.2013		

	

Науковий керівник: Тропіна Валентина Борисівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит
Захист у СВР: Д 26.001.12
Кірей Оксана Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Облік і контроль необоротних активів в системі управління машинобудівних підприємств"


Дата захисту: 20.02.2013		

	

Науковий керівник: Швець Віктор Григорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
Захист у СВР: Д 26.001.12
Віцько Олена Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Профілактика наркотизму як соціальна технологія: регіональний вимір"


Дата захисту: 18.02.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 22.00.04 - Спеціальні та галузеві соціології
Захист у СВР: Д 26.001.30
Чорна Мар'яна Василівна
Назва дисертаційної роботи: ""Особливі відносини" ВеликоїБританії та США за правління лейбориських урядів (1997 - 2010 рр.)"


Дата захисту: 11.02.2013		

	

Науковий керівник: Комаренко Олександр Юрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Філатов Максим Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Суспільно-політичні дискусії в США щодо відносин з КНР (2001 - 2009 рр.)"


Дата захисту: 11.02.2013		

	

Науковий керівник: Грищенко Тарас Арнольдович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Троцан Дарина Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Образ дороги в системі традиційних уявлень українців (ХІХ - початок ХХ ст.)"


Дата захисту: 11.02.2013		

	

Науковий керівник: Гончаров Олександр Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.05 - Етнологія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Кузнєцова Анастасія Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Чинники деструктивних впливів у міжнародних відносинах"


Дата захисту: 11.02.2013		

	

Науковий керівник: Романенко Юрій Вікторович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Захист у СВР: Д 26.001.29
Шаблій Олена Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Теоретичні та методологічні засади німецько-українського юридичного перекладу"


Дата захисту: 08.02.2013		

	

Науковий керівник: Карабан В'ячеслав Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.02.16 - Перекладознавство
Захист у СВР: Д 26.001.11
Захисти здобувачів 3226 — 3250 з 3301
Початок | Поперед. | 128 129 130 131 132 | Наст. | Кінець Всі