ГОЛИШКІН ДМИТРО ВІТАЛІЙОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "ВПЛИВ МЕЛАНІНУ ТА НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ДІОКСИДУ ЦЕРІЮ НА СТАН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКУ ТА РЕАКЦІЮ КОРИ НАДНИРНИКІВ ЗА УМОВ ДІЇ ГОСТРОГО СТРЕСУ"


Дата захисту: 28.02.2018		

	

Науковий керівник: Фалалєєва Тетяна Михайлівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин
Захист у СВР: Д 26.001.38

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЦВІБЕЛЬ АНАСТАСІЯ ОЛЕКСІЇВНА
Назва дисертаційної роботи: "РЕКОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРАГМАТИЧНОЇ ВІРИ У СУЧАСНИХ ТЕОРІЯХ КОМУНІКАЦІЇ"


Дата захисту: 28.02.2018		

	

Науковий керівник: Бойченко Михайло Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії
Захист у СВР: Д 26.001.17

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиВдовиченко Георгій Валерійович 
Назва дисертаційної роботи: "Філософія культури як напрям філософської думки України 20-30-х рр. ХХ ст. (Історико-філософський аналіз)"


Дата захисту: 28.02.2018		

	

Науковий керівник: Огородник Іван Васильович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 09.00.05 - Історія філософії
Захист у СВР: Д 26.001.27

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКармадонова Тетяна Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "АДАПТАЦІЙНІ ТА ДЕЗАДАПТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)"


Дата захисту: 28.02.2018		

	

Науковий керівник: Рубанець Олександра Михайлівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії
Захист у СВР: Д 26.001.17

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиВащенко Олександр Віталійович
Назва дисертаційної роботи: "Координаційні сполуки ураніл-іону на основі похідних 1,2,4-триазолів"


Дата захисту: 28.02.2018		

	

Науковий керівник: Лампека Ростислав Дмитрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.01 - Неорганічна хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03

Автореферат: завантажитиЧопей Мар'яна Ігорівна
Назва дисертаційної роботи: "Організація петельних доменів ДНК у нуклеоїдах інтактних і бласттрансформованих лімфоцитів"


Дата захисту: 28.02.2018		

	

Науковий керівник: Сиволоб Андрій Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.02 - Біофізика
Захист у СВР: Д 26.001.38

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажитиХОПТА СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ СУДДІ ТА ЇЇ РОЛЬ В УХВАЛЕННІ СУДОВИХ РІШЕНЬ"


Дата захисту: 27.02.2018		

	

Науковий керівник: Бобровник Світлана Василівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСамчук Володимир Андрійович
Назва дисертаційної роботи: "Філософія прагматизму Джорджа Герберта Міда (історико-філософський аналіз)"


Дата захисту: 27.02.2018		

	

Науковий керівник: Поліщук Ніна Павлівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.05 - Історія філософії
Захист у СВР: Д 26.001.27

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиВахтель Андрій Ігорович
Назва дисертаційної роботи: "Феноменологія і натуралізм: від феноменологічної критики натуралізму до натуралізації феноменології"


Дата захисту: 27.02.2018		

	

Науковий керівник: Кебуладзе Вахтанґ Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.01 - Онтологія, гносеологія, феноменологія
Захист у СВР: Д 26.001.27

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСтрутинська Наталія Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Складнооксидні фосфати одно-, дво-, тривалентних металів та титану: закономірності утворення, синтез, будова та властивості"


Дата захисту: 27.02.2018		

	

Науковий керівник: Слободяник Микола Семенович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 02.00.01 - Неорганічна хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКац Світлана Василівна
Назва дисертаційної роботи: "СИНТЕЗ МАКРОБІЦИКЛІЧНИХ ТА ПСЕВДОМАКРОБІЦИКЛІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ 3d-МЕТАЛІВ З ПІРАЗОЛОКСИМНИМ РЕБЕРНИМ ФРАГМЕНТОМ "


Дата захисту: 27.02.2018		

	

Науковий керівник: Слободяник Микола Семенович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.01 - Неорганічна хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиМАЛИШЕНА ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА
Назва дисертаційної роботи: "КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ"


Дата захисту: 26.02.2018		

	

Науковий керівник: Шашкова Людмила Олексіївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.02 - Діалектика і методологія пізнання
Захист у СВР: Д 26.001.17

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиМарусіна Олена Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Когнітивний вимір комунікативних практик"


Дата захисту: 26.02.2018		

	

Науковий керівник: Чуйко Вадим Леонідович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.02 - Діалектика і методологія пізнання
Захист у СВР: Д 26.001.17

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиПетленко Ірина Валеріївна
Назва дисертаційної роботи: "Концепція історії філософії Сарвепаллі Радхакрішнана"


Дата захисту: 23.02.2018		

	

Науковий керівник: Кононенко Тарас Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.05 - Історія філософії
Захист у СВР: Д 26.001.27

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиМаєвська Марина Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Проблема емоційної мови в сучасних дослідженнях аргументації"


Дата захисту: 23.02.2018		

	

Науковий керівник: Хоменко Ірина Вікторівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.06 - Логіка
Захист у СВР: Д 26.001.27

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКоцюба Максим Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Феноменологічно-антропологічне прояснення досвіду етичного"


Дата захисту: 22.02.2018		

	

Науковий керівник: Приходько Володимир Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.04 - Філософська антропологія, філософія культури
Захист у СВР: Д 26.001.27

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиБондар Олег Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Спекулятивне обґрунтування принципу суб’єктивності"


Дата захисту: 22.02.2018		

	

Науковий керівник: Дем`янов Володимир Олександрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.04 - Філософська антропологія, філософія культури
Захист у СВР: Д 26.001.27

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЗАКОЛОДЯЖНИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕГОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "ІННОВАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ"


Дата захисту: 21.02.2018		

	

Науковий керівник: Пікус Руслана Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист у СВР: Д 26.001.12

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиПРИКАЗЮК НАТАЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
Назва дисертаційної роботи: "РОЗВИТОК СТРАХОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"


Дата захисту: 21.02.2018		

	

Науковий керівник: Базилевич Віктор Дмитрович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит
Захист у СВР: Д 26.001.12

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиНЕЧІТАЙЛО ІРИНА СЕРГІЇВНА
Назва дисертаційної роботи: "СИСТЕМНО-КОДОВА КОНЦЕПЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА ОСВІТИ"


Дата захисту: 29.01.2018		

	

Науковий керівник: ПОДОЛЬСЬКА Єлизавета Ананіївна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 22.00.04 - Спеціальні та галузеві соціології
Захист у СВР: Д 26.001.30

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиОсипов Валерій Валерійович
Назва дисертаційної роботи: "Моделювання стоку сполук нітрогену та фосфору з водозборів малих річок (на прикладі р. Головесня)"


Дата захисту: 17.01.2018		

	

Науковий керівник: Осадча Наталія Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.07 - Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
Захист у СВР: Д 26.001.22

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиІВАНОВ ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКІ СИСТЕМИ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: ФУНКЦІОНУВАННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ"


Дата захисту: 16.01.2018		

	

Науковий керівник: Ковальчук Іван Платонович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне природокористування
Захист у СВР: Д 26.001.07

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиПласкальний Володимир Віталійович
Назва дисертаційної роботи: "АНАЛІЗ МІРИ АНТРОПІЗАЦІЇ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ"


Дата захисту: 16.01.2018		

	

Науковий керівник: Самойленко Віктор Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне природокористування
Захист у СВР: Д 26.001.07

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЛяшенко Дмитро Олексійович
Назва дисертаційної роботи: "Теоретико-методологічні основи картографування міжнародних зв’язків України"


Дата захисту: 15.01.2018		

	

Науковий керівник: Козаченко Тамара Іванівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 11.00.12 - Географічна картографія
Захист у СВР: Д 26.001.07

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиБЕЗСМЕРТНЮК ТАРАС ПЕТРОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ"


Дата захисту: 15.01.2018		

	

Науковий керівник: Мельнійчук Михайло Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне природокористування
Захист у СВР: Д 26.001.07

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЗахисти здобувачів 26 — 50 з 2331
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі