Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка


ГРИЦЮК ОЛЬГА ВІТАЛІЇВНА
Назва дисертаційної роботи: "ГРАФІТІ В СУЧАСНОМУ МІСТІ: ОСВОЄННЯ ПУБЛІЧНОГО ПРОСТОРУ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ (НА ПРИКЛАДІ М. КИЄВА)"


Дата захисту: 12.10.2020		

	

Науковий керівник: Капелюшний Валерій Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.05 - Етнологія
Захист у СВР: Д 26.001.01

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКапустян Олена Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Оптимальне керування та гарантоване оцінювання у розподілених системах з малим параметром"


Дата захисту: 12.10.2020		

	

Науковий керівник: Наконечний Олександр Григорович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКОПЕЦЬКА ЮЛІАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Назва дисертаційної роботи: "ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ"


Дата захисту: 09.10.2020		

	

Науковий керівник: Купалова Галина Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист у СВР: Д 26.001.13

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиГІРНИК ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "РОЗВИТОК СУСПІЛЬНОГО СЕКТОРУ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ"


Дата захисту: 09.10.2020		

	

Науковий керівник: Осецький Валерій Леонідович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки
Захист у СВР: Д 26.001.13

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиВАН Їцзінь 
Назва дисертаційної роботи: "МОВНІ МАНІФЕСТАЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО БІНОМА ЇНЬ – ЯН (阴 阳) У КИТАЙСЬКІЙ МОВІ ТА ЇХ ІНШОМОВНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ "


Дата захисту: 09.10.2020		

	

Науковий керівник: Кірносова Надія Анатоліївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.13 Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії
Захист у СВР: Д 26.001.50

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиАЛЕКСЄЄНКО АНТОН ГРИГОРОВИЧ  
Назва дисертаційної роботи: "ГЕОЛОГІЯ ГАБРОЇДНИХ ІНТРУЗІЙ АРХІПЕЛАГУ ВІЛЬГЕЛЬМА ЗАХІДНОЇ АНТАРКТИКИ "


Дата захисту: 08.10.2020		

	

Науковий керівник: Шнюков Сергій Євгенович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 04.00.01 - Загальна та регіональна геологія
Захист у СВР: Д 26.001.32

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЦИГАНЮК ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Назва дисертаційної роботи: "СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ"


Дата захисту: 02.10.2020		

	

Науковий керівник: Кучинська Оксана Петрівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Захист у СВР: Д 26.001.05

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКАМЕНСЬКИЙ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ  
Назва дисертаційної роботи: "КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У США ТА УКРАЇНІ: КОМПАРАТИВІСТСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ "


Дата захисту: 01.10.2020		

	

Науковий керівник: Письменський Євген Олександрович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Захист у СВР: Д 26.001.05

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКИРИЧЕНКО Тамара Марківна 
Назва дисертаційної роботи: "ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ "


Дата захисту: 29.09.2020		

	

Науковий керівник: Щербина Віктор Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиРЕУЦЬКОВ Олександр Геннадійович
Назва дисертаційної роботи: "ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АТЕСТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ"


Дата захисту: 29.09.2020		

	

Науковий керівник: Андріїв Василь Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСоболєвський Ярослав Андрійович 
Назва дисертаційної роботи: "СУТНІСНІ РИСИ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ РАННЬОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ XVII – XIX СТОЛІТЬ "


Дата захисту: 29.09.2020		

	

Науковий керівник: Кононенко Тарас Петрович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 09.00.05 - Історія філософії
Захист у СВР: Д 26.001.27

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиДЕЙНЕКА Артемій Вадимович
Назва дисертаційної роботи: "ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АКТОРНО-МЕРЕЖЕВОЇ ТЕОРІЇ ДЛЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ АГЕНТНОСТІ "


Дата захисту: 28.09.2020		

	

Науковий керівник: Малес Людмила Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 22.00.01 - Теорія та історія соціології
Захист у СВР: Д 26.001.30

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЛЕШЕНОК Уляна Сергіївна 
Назва дисертаційної роботи: "ЕМПІРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ОСНОВІ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ "


Дата захисту: 28.09.2020		

	

Науковий керівник: Горбачик Андрій Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 22.00.02 - Методологія та методи соціологічних досліджень
Захист у СВР: Д 26.001.30

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСепетий Дмитро Петрович 
Назва дисертаційної роботи: "ІНТЕРАКЦІОНІЗМ ЯК НАПРЯМ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ СВІДОМОСТІ: ПСИХОФІЗИЧНА ПРОБЛЕМА В АНАЛІТИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ "


Дата захисту: 28.09.2020		

	

Науковий керівник: Жадько Віталій Андрійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 09.00.01 - Онтологія, гносеологія, феноменологія
Захист у СВР: Д 26.001.27

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЯмненко Ростислав Євгенійович
Назва дисертаційної роботи: "Дослідження процесів накопичення з просторів Орліча"


Дата захисту: 28.09.2020		

	

Науковий керівник: Козаченко Юрій Васильович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиДзязько Олександр Григорович
Назва дисертаційної роботи: "Ізоморфнозаміщені складнооксидні сполуки та фази на основі РЗЕ і перехідних 3d- металів."


Дата захисту: 28.09.2020		

	

Науковий керівник: Неділько Сергій Андрійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 02.00.01 - Неорганічна хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиАльхававша Мохаммад Нагар Свейлем
Назва дисертаційної роботи: "РОЗРОБКА ТА АНАЛІЗ СИСТЕМИ ВІДКРИТИХ ДАНИХ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ"


Дата захисту: 24.09.2020		

	

Науковий керівник: Глибовець Микола Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні)
Захист у СВР: Д 26.001.09

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиОЗЕРОВА ВІКТОРІЯ АНДРІЇВНА
Назва дисертаційної роботи: "СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ МОЛОДІ З РІЗНИМ ЕКОНОМІЧНИМ СТАТУСОМ"


Дата захисту: 24.09.2020		

	

Науковий керівник: Спіцина Лариса Валеріївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.05 - Соціальна психологія, психологія соціальної роботи
Захист у СВР: Д 26.001.26

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКличковський Сергій Олексійович
Назва дисертаційної роботи: "Соціально-психологічні особливості формування психологічного клімату на підприємстві у кризовий період"


Дата захисту: 24.09.2020		

	

Науковий керівник: Коваленко Алла Борисівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.05 - Соціальна психологія, психологія соціальної роботи
Захист у СВР: Д 26.001.26

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЛЕЩЕНКО ІВАН В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Назва дисертаційної роботи: "СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ОЖИРІННЯ "


Дата захисту: 23.09.2020		

	

Науковий керівник: Фалалєєва Тетяна Михайлівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин
Захист у СВР: Д 26.001.38

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКравцова Зоріна Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Конституційно-правові засади організації і здійснення державної влади в Україні"


Дата захисту: 23.09.2020		

	

Науковий керівник: Лотюк Ольга Степанівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.02 - Конституційне право; муніципальне право
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСолодова Катерина Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Практика Європейського суду з прав людини у системі джерел адміністративного права"


Дата захисту: 23.09.2020		

	

Науковий керівник: Мельник Роман Сергійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКОВАЛКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Назва дисертаційної роботи: "БОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ОБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ "


Дата захисту: 22.09.2020		

	

Науковий керівник: Орлюк Олена Павлівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиБЄЛІНГІО ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 
Назва дисертаційної роботи: "ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН СУБ'ЄКТАМИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ "


Дата захисту: 22.09.2020		

	

Науковий керівник: Діхтієвський Петро Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиНавозенко Олександр Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Фотофізичні властивості та розробка композитів на основі ціанінових барвників для малоенергозатратних джерел світла"


Дата захисту: 21.09.2020		

	

Науковий керівник: Ящук Валерій Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.05 - Оптика, лазерна фізика
Захист у СВР: Д 26.001.23

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЗахисти здобувачів 76 — 100 з 3129
Початок | Поперед. | 2 3 4 5 6 | Наст. | Кінець Всі