Бех Катерина Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "ГЛОКАЛЬНІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ТНК"


Дата захисту: 07.10.2019		

	

Науковий керівник: Мазуренко Валентина Петрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЗайцева Тетяна Дмитрівна
Назва дисертаційної роботи: "Антропологія міст і міського права на руських землях Корони Польської в XIV –першій половині XVII ст."


Дата захисту: 07.10.2019		

	

Науковий керівник: Мордвінцев В'ячеслав Михайлович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 07.00.02 Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиПарнікоза Іван Юрійович
Назва дисертаційної роботи: "ЕКОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ ЩУЧНИКА АНТАРКТИЧНОГО (DESCHAMPSIA ANTARCTICA ?. DESV.) ЗА ЗМІНИ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ АНТАРКТИКИ"


Дата захисту: 07.10.2019		

	

Науковий керівник: Кунах Віктор Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 03.00.16 - Екологія
Захист у СВР: Д 26.001.24

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиПРИЯТЕЛЬЧУК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
Назва дисертаційної роботи: "СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВ СКАНДИНАВСЬКОГО РЕГІОНУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА"


Дата захисту: 07.10.2019		

	

Науковий керівник: Вергун Володимир Антонович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиГОЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "МЕХАНІЗМИ ТРИВИМІРНОГО ПЕРЕМІШУВАННЯ В’ЯЗКОЇ РІДИНИ В СКІНЧЕННОМУ ЦИЛІНДРІ"


Дата захисту: 03.10.2019		

	

Науковий керівник: КРАСНОПОЛЬСЬКА ТАТЬЯНА СІГІЗМУНДІВНА
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.02.05 - Механіка рідини, газу та плазми
Захист у СВР: К 26.001.21

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиКОЦУР ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "ПОБУДОВА МОДЕЛІ ЄДИНОГО АЛГОРИТМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ОСНОВІ ДІАГРАМИ ВОРОНОГО ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ"


Дата захисту: 03.10.2019		

	

Науковий керівник: Терещенко Василь Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.01 - Теоретичні основи інформатики та кібернетики
Захист у СВР: Д 26.001.09

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЗОСІМОВ В’ячеслав Валерійович
Назва дисертаційної роботи: "МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ КОРПОРАТИВНИХ ВЕБ-РЕСУРСІВ"


Дата захисту: 03.10.2019		

	

Науковий керівник: Анісімов Анатолій Васильович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні)
Захист у СВР: Д 26.001.09

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиПОДОЛЯКА Сергій Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ"


Дата захисту: 03.10.2019		

	

Науковий керівник: Гриценко Іван Сергійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиБРЕУС СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА БЕЗОПЛАТНУ ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ: НАЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД"


Дата захисту: 03.10.2019		

	

Науковий керівник: Совгиря Ольга Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.02 - Конституційне право; муніципальне право
Захист у СВР: Д 26.001.04

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСАЛАЄВ КЯНАН ГАДЖИ ОГЛИ
Назва дисертаційної роботи: "ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АЗЕРБАЙДЖАНУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА"


Дата захисту: 30.09.2019		

	

Науковий керівник: Жилінська Оксана Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством
Захист у СВР: Д 26.001.48

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЯКУБЕЦЬ Альона Віталіївна
Назва дисертаційної роботи: "ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1940-х – СЕРЕДИНИ 1960-х РОКІВ: ЗА ПУБЛІКАЦІЯМИ ЖУРНАЛУ «ПЕРЕЦЬ»"


Дата захисту: 30.09.2019		

	

Науковий керівник: Борисенко Мирослав Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиПШЕНИЧНИЙ ТАРАС ЮРІЙОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА (1939 – 1991 РР.): ІСТОРІОГРАФІЯ"


Дата захисту: 30.09.2019		

	

Науковий керівник: Коцур Анатолій Петрович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Захист у СВР: Д 26.001.20

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиВолік Наталія Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Динаміка жанрів елегії та урочистої оди в російській літературі XVIII століття: аспект риторичного дискурсу."


Дата захисту: 27.09.2019		

	

Науковий керівник: Зарва Вікторія Анатоліївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.02 - Російська література
Захист у СВР: Д 26.001.39

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСеребрянська Ірина Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Концепт ОСВІТА в дискурсивних вимірах."


Дата захисту: 26.09.2019		

	

Науковий керівник: Поповський Анатолій Михайлович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.02.01 - Українська мова
Захист у СВР: Д 26.001.19

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиВЕРТЮХ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "Геологічна будова та перспективи нафтогазоносності нижнього карбону південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини"


Дата захисту: 25.09.2019		

	

Науковий керівник: Огар Віктор Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 04.00.01 - Загальна та регіональна геологія
Захист у СВР: Д 26.001.32

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиМОЗЕР Майя Євгеніївна
Назва дисертаційної роботи: "МАРКЕТИНГОВИЙ ДИСКУРС В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ"


Дата захисту: 25.09.2019		

	

Науковий керівник: Дарчук Наталія Петрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.01 - Українська мова
Захист у СВР: Д 26.001.19

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиГаврилів Любомир Ігорович
Назва дисертаційної роботи: "КАЙНОЗОЙСЬКІ ДАЙКИ АРГЕНТИНСЬКИХ ОСТРОВІВ (ЗАХІДНА АНТАРКТИДА): СКЛАД, УМОВИ УТВОРЕННЯ ТА ГЕОЛОГІЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ"


Дата захисту: 25.09.2019		

	

Науковий керівник: Шнюков Сергій Євгенович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 04.00.01 - Загальна та регіональна геологія
Захист у СВР: Д 26.001.32

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиГригоренко Олександр Олегович
Назва дисертаційної роботи: "ЦИКЛІЧНІ АМІНОКИСЛОТИ, ЇХ ПОХІДНІ ТА АНАЛОГИ – ДЖЕРЕЛА СПОЛУК ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ"


Дата захисту: 24.09.2019		

	

Науковий керівник: Комаров Ігор Володимирович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 02.00.03 - Органічна хімія
Захист у СВР: Д 26.001.25

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиСтефанська Неля Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Перетворення Фур'є загальних стохастичних мір та його застосування"


Дата захисту: 23.09.2019		

	

Науковий керівник: Радченко Вадим Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР: Д 26.001.37

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиТаранець Роман Михайлович
Назва дисертаційної роботи: "Якісний аналіз нелінійних параболічних рівнянь та систем високого порядку"


Дата захисту: 23.09.2019		

	

Науковий керівник: Перестюк Микола Олексійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.01.02 - Диференціальні рівняння
Захист у СВР: Д 26.001.37

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиНайдьонов Іван Михайлович
Назва дисертаційної роботи: "Інформаційна технологія формалізації голосової інформації в системах диспетчерського контролю за рухом автотранспорту."


Дата захисту: 23.09.2019		

	

Науковий керівник: Тесля Юрій Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 05.13.06 - Інформаційні технології
Захист у СВР: Д 26.001.51

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиДуденко Маргарита Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Метричні базиси графів"


Дата захисту: 23.09.2019		

	

Науковий керівник: Олійник Богдана Віталіївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.01.08 - Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика
Захист у СВР: Д 26.001.18

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиМихалюк Марина Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Етнокультурний потенціал єврейського етносу малих містечок Столичного суспільно-географічного району України"


Дата захисту: 19.09.2019		

	

Науковий керівник: Любіцева Ольга Олександрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.02 - Економічна і соціальна географія
Захист у СВР: Д 26.001.07

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиВолков Андрій Ігорович
Назва дисертаційної роботи: "Геоінформаційні моделі і системи підтримки прийняття рішень оцінки та контролю рівня техногенного навантаження на довкілля"


Дата захисту: 19.09.2019		

	

Науковий керівник: Сафранов Тамерлан Абісалович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне природокористування
Захист у СВР: Д 26.001.07

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиВалентон Інна Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу"


Дата захисту: 17.09.2019		

	

Науковий керівник: Окопна Яна Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 13.00.02 - теорія та методика навчання (германські мови)
Захист у СВР: К 26.001.49

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити
Висновки опонентів: завантажитиЗахисти здобувачів 151 — 175 з 3000
Початок | Поперед. | 5 6 7 8 9 | Наст. | Кінець Всі