Морарь Микола Васильович
Назва дисертаційної роботи: "Партійне лідерство у політичних процесах сучасної України"


Дата захисту: 17.06.2013		

	

Науковий керівник: Обушний Микола Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Захист у СВР: Д 26.001.41
Медведєва Марина Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Реалізація міжнародно-правових норм з охорони навколишнього середовища"


Дата захисту: 17.06.2013		

	

Науковий керівник: Василенко Микита Кімович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Луняк Євген Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Козацька Україна XVI-XVII ст. у фрранцузьких історичних дослідженнях"


Дата захисту: 17.06.2013		

	

Науковий керівник: Колесник Віктор Федорович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Захист у СВР: Д 26.001.20
Гриньків Андрій Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Соціальний зміст релігійних дискурсивних практик в масовому суспільстві"


Дата захисту: 17.06.2013		

	

Науковий керівник: Приятельчук Анатолій Олексійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.02 - Діалектика і методологія пізнання
Захист у СВР: Д 26.001.17
Ульянов Костянтин Євгенович
Назва дисертаційної роботи: "Монополізація ринків та її регулювання в умовах глобалізації"


Дата захисту: 14.06.2013		

	

Науковий керівник: Филюк Галина Михайлівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки
Захист у СВР: Д 26.001.13
Клепікова Оксана Ананіївна
Назва дисертаційної роботи: "моделі системної динаміки в управлінні страховими компаніями"


Дата захисту: 14.06.2013		

	

Науковий керівник: Соколовська Зоя Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Захист у СВР: Д 26.001.13
Гайдай Тетяна Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Еволюція методологічних засад парадигми інституціоналізму"


Дата захисту: 14.06.2013		

	

Науковий керівник: Базилевич Віктор Дмитрович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки
Захист у СВР: Д 26.001.13
Уманців Юрій Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Розвиток корпоративних структур в умовах глобальної конкуренції"


Дата захисту: 13.06.2013		

	

Науковий керівник: Базилевич Віктор Дмитрович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки
Захист у СВР: Д 26.001.13
Піменова Олена Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Інституційне забезпечення форм господарювання в системі аграрних відносин"


Дата захисту: 13.06.2013		

	

Науковий керівник: Мазур Ірина Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки
Захист у СВР: Д 26.001.13
Черненко Наталія Павлівна
Назва дисертаційної роботи: "Вегетативне забезпечення розумової діяльності людей з різними індивідуально-типологічними властивостями вищої нервової діяльності"


Дата захисту: 12.06.2013		

	

Науковий керівник: Макаренко Микола Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин
Захист у СВР: Д 26.001.38
Васильєва Ірина Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Особливості нейрогуморального статусу у щурів із домінантним та субмісивним типами поведінки"


Дата захисту: 12.06.2013		

	

Науковий керівник: Попова Людмила Дмитрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин
Захист у СВР: Д 26.001.38
Йовенко Артем Валерійович
Назва дисертаційної роботи: "Національно-демократична партія Німеччини у спектрі праворадикальних сил ФРН (1964-2009 рр.)"


Дата захисту: 10.06.2013		

	

Науковий керівник: Іванов О.Ф.
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Галагуз Ірина Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ УКРАЇНЦІВ ТА ЕТНІЧНИХ МЕНШИН ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ (1990-ті – 2012 рр.)"


Дата захисту: 10.06.2013		

	

Науковий керівник: Калакура Олег Ярославович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.05 - Етнологія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Бойко Марія Ярославівна
Назва дисертаційної роботи: "МОНОАЗОБАРВНИКИ ТА ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ АЗОСПОЛУКИ ЯК АНАЛІТИЧНІ РЕАГЕНТИ ДЛЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СУЛЬФАНІЛАМІДІВ"


Дата захисту: 10.06.2013		

	

Науковий керівник: Врублевська Теодозія Ярославівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.02 - Аналітична хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03
Бас Юлія Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Фосфатні гетерополікислоти як твердофазні окисно-відновні реагенти для визначення катехоламінів, поліфенолів та оцінки антиоксидантної активності"


Дата захисту: 10.06.2013		

	

Науковий керівник: Запорожець Ольга Антонівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.02 - Аналітична хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03
Зажицька Маріанна Олегівна
Назва дисертаційної роботи: "МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТРЕКУ ДНК ПРИ КОМЕТНОМУ ЕЛЕКТРОФОРЕЗІ ІЗОЛЬОВАНИХ КЛІТИН"


Дата захисту: 05.06.2013		

	

Науковий керівник: Сиволоб Андрій Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.02 - Біофізика
Захист у СВР: Д 26.001.38
Бондзик Олена Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Вплив L-аргініну на кисневий баланс та зовнішньосекреторну функцію печінки"


Дата захисту: 05.06.2013		

	

Науковий керівник: Янчук Петро Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин
Захист у СВР: Д 26.001.38
Шперун Христина Всеволодівна
Назва дисертаційної роботи: "Правовий статус Міжнародного валютного фонду"


Дата захисту: 04.06.2013		

	

Науковий керівник: Лисик Володимир Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Хайнекер Хаген Петер Фрідріх
Назва дисертаційної роботи: "Правове співробітництво держав-членів Євросоюзу у боротьбі з організованою злочинністю"


Дата захисту: 04.06.2013		

	

Науковий керівник: Дмитрієв Анатолій Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Лазько Олексій Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Засоби доказування у цивільному праві"


Дата захисту: 03.06.2013		

	

Науковий керівник: Фурса Світлана Ярославівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Кравченко Наталія Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Міжнародно-правовий аспект охорони безспірних цивільних прав у нотаріальній діяльності дипломатичних представництв"


Дата захисту: 03.06.2013		

	

Науковий керівник: Фурса Світлана Ярославівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Майданик Любов Романівна
Назва дисертаційної роботи: "Колективне управління майновими авторськими та суміжними правами за цивільним законодавством України"


Дата захисту: 31.05.2013		

	

Науковий керівник: Кузнєцова Наталія Семенівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Венедіктова Ірина Валентинівна
Назва дисертаційної роботи: "Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві"


Дата захисту: 31.05.2013		

	

Науковий керівник: Кузнєцова Наталія Семенівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Дем'як Валентина Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Учасники господарського процесу в позовному провадженні"


Дата захисту: 30.05.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.04 - Господарське право, господарсько-процесуальне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Комарова Ольга Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Словотвірна деривація і семантико-типологічна адаптація інтернаціоналізмів у словацькій та українській мовах"


Дата захисту: 30.05.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.03 - слов'янські мови
Захист у СВР: Д 26.001.19
Захисти здобувачів 2151 — 2175 з 2466
Початок | Поперед. | 85 86 87 88 89 | Наст. | Кінець Всі