Шастун Віталій Валерійович
Назва дисертаційної роботи: "Енергетичний спектр та електричні властивості вуглецевих нанотрубок з домішками N та Cr"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Репецький Станслав Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.07 - Фізика твердого тіла
Захист у СВР: Д 26.001.23

Автореферат: завантажитиХоменко Наталія Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Український народний романс: генеза жанрових різновидів"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Івановська Олена Петрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.07 - Фольклористика
Захист у СВР: Д 26.001.15

Автореферат: завантажитиФоменко Євген Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Сучасна стратегія діяльності комерційних банків України на міжнародному ринку фінансових послуг"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Румянцев Анатолій Павлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Стрєлкова Юлія Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Філософсько-релігієзнавчий аналіз теорії віри в творчості слов’янофілів (О. Хомяков, І. Кіреєвський)"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Конотоп Людмила Григорівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.11 - Релігієзнавство
Захист у СВР: Д 26.001.43
Склярук Ірина Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Облік і аналіз формування та використання прибутку підприємств (на прикладі пивоварної промисловості)"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Гура Надія Олександрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
Захист у СВР: Д 26.001.12
Полякова Анастасія Ігорівна
Назва дисертаційної роботи: "Тема релігії в журналах "Главред", "Корреспондент", "Фокус", "Український тиждень""


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Бойко Алла Анатоліївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.04 - Теорія та історія журналістики
Захист у СВР:
Осьодло Василь Ілліч
Назва дисертаційної роботи: "Психологічні засади становлення субєкта військово-професійної діяльності"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Максименко Сергій Дмитрович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 19.00.01 -Загальна психологія, історія психології
Захист у СВР: Д 26.001.26
Огар Емілія Ігорівна
Назва дисертаційної роботи: "Новітня українська дитяча книга:соціокультурний, комунікативний і видавничий виміри"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Зелінська Надія Віталіївна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 27.00.01 - Теорія та історія комунікацій
Захист у СВР: Д 26.001.34
Ніколаєва Олександра Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "МІНЛИВІСТЬ ТА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ JUNIPERUS EXCELSA BIEB. У КРИМУ"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Коршиков Іван Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.05 - Ботаніка
Захист у СВР: Д 26.001.14
Москаленко Олена В'ячеславівна
Назва дисертаційної роботи: "Принципи соціального страхування в сучасних умовах господарювання"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Процевський Олександр Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Марушева Олександра Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Поєднання централізованого та локального правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Ярошенко Олег Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Лученко Анжеліка Ілларіонівна
Назва дисертаційної роботи: "Фізико-хімічна модифікація поверхні монокристалічного кремнію та її властивості"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Макара Володимир Арсенійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.07 - Фізика твердого тіла
Захист у СВР: Д 26.001.23
Литвин Аліна Євгенівна
Назва дисертаційної роботи: "Бізнес-моделі ТНК на світовому ринку інформаційних технологій"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Пузанов Ігор Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Лисенко Олена Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Оптимізація фізіологічної реактивності системи дихання в процесі адаптації до напруженої м"язової діяльності"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Міщенко Віктор Сергійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин
Захист у СВР: Д 26.001.38
Левков Ігорь Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Реакційна здатність 1-аміноізоіндолу, його похідних та аналогів в умовах реакцій з дієнофілами в гомогенному та структурованому середовичщах"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Войтенко Зоя Всеволодівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.03 - Органічна хімія
Захист у СВР: Д 26.001.25
Кухаренко Олександра Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Моделювання лінійно-розподілених динамічних систем із післядією"


Дата захисту: 25.06.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Кондратенко Сергій Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Фотогенерація і рекомбінація нерівноважних носіїв заряду в напівпровідникових наногетероструктурах Si1-xGex/Si та InxGa1-xAs/GaAs"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Вакуленко Олег Васильович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.04.05 - Оптика, лазерна фізика
Захист у СВР: Д 26.001.23
Карпінський Роман Леонідович
Назва дисертаційної роботи: "Управління інвестиційними ризиками підприємства в кризових умовах"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Єхануров Юрій Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист у СВР: Д 26.001.12
Іващенко Анна Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Психологічні чинники міжособистісних стосунків у молодих сім'ях з різним типом подружньої взаємодії"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Ануфрієва Наталія Михайлівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.05 - Соціальна психологія, психологія соціальної роботи
Захист у СВР: Д 26.001.26
Жиганюк Ігор Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Мікроскопічна теорія взаємодії молекул води"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Маломуж Микола Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.02 - Теоретична фізика
Захист у СВР: Д 26.001.08
Єфіменко Андрій Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Моделі та задачі оптимального керування структурою інформаційно-комунікаційного підприємства в умовах конкуренції"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Акіменко Віталій Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Ємельянов Максим Вячеславович
Назва дисертаційної роботи: "Кримінально-правова характеристика шахрайства"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Литвинов Олексій Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Захист у СВР: Д 26.001.05
Грицюк Андрій Григорович
Назва дисертаційної роботи: "Незаконне відшкодування податку на додану вартість: кримінально-правові аспекти"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Фесенко Євгеній Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Захист у СВР: Д 26.001.05
Германюк Світлана Ярославівна
Назва дисертаційної роботи: "Розвиток тюркології в Україні"


Дата захисту: 25.06.2013		

	

Науковий керівник: Рубель Вадим Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Огринчук Олександра Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Поетика дієслова у віршованих текстах М. Бажана та І. Драча"


Дата захисту: 21.06.2013		

	

Науковий керівник: Вільчинська Тетяна Пилипівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.01 - Українська мова
Захист у СВР: Д 26.001.19
Захисти здобувачів 2201 — 2225 з 2548
Початок | Поперед. | 87 88 89 90 91 | Наст. | Кінець Всі