Чернецька Олена Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Механізм лібералізації енергетичного ринку Європейського Союзу (на прикладі ринків електроенергії та газу)"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Філіпенко Антон Сергійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Супрун Людмила Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Комунікаційна система "Літературно-Наукового Вісника" ("Вістника"): мовноментальні детермінанти"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Шумарова Наталія Петрівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 27.00.04 - Теорія та історія журналістики
Захист у СВР:
Стешенко Григорій Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Математичне моделювання та ідентифікація параметрів підземного переносу сумішей радіонуклідів"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Клюшин Дмитро Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Сінькевич Олег Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Ближньопольова мікрохвильова інтроскопія діелектриків з урахуванням просторового розподілу поля зонда"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Гайдай Юрій Олексійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.03 - Радіофізика
Захист у СВР: Д 26.001.31
Сайтарли Інна Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Історичні типи соціальної культури"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Ярошовець Володимир Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії
Захист у СВР: Д 26.001.17
Савенков Сергій Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Обернена задача поляриметрії на основі матричного методу Мюллера"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Григорук Валерій Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.04.05 - Оптика, лазерна фізика
Захист у СВР: Д 26.001.23
Романова Вікторія Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Інститути глобального управління постбіполярної системи міжнародних відносин"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Манжола Володимир Андрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Захист у СВР: Д 26.001.29
Розанцев Георгій Михайлович
Назва дисертаційної роботи: "Поліоксометалат-аніони d-елементів V і VI груп в розчині та в складі солей"


Дата захисту: 27.05.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 02.00.01 - Неорганічна хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03
Решетняк Олена Марківна
Назва дисертаційної роботи: "Інтерпретативно-просторовий підхід у вивченні церковного розколу в полі релігії"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Куценко Ольга Дмитрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 22.00.03 - Соціальна структури та соціальні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.30
Погребняк Олег Степанович
Назва дисертаційної роботи: "Спектрофотометричне визначення хлорату(І), бромату(V) та йодату(V) N,N-діетиланіліном"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Запорожець Ольга Антонівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.02 - Аналітична хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03
Кириленко Олеся Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУТУ СПОРТУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Цимбалюк Наталія Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 22.00.03 - Соціальна структури та соціальні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.30
Дюгованець Олеся Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Формування спільної політики Європейського Союзу у сфері венчурного фінансування"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Луцишин Зоряна Орестівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Власенко Валентина Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Створення та діяльність органів місцевого управління в генеральному окрузі "Житомир" у роки німецької окупації (1941-1944 рр.)"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Слюсаренко Анатолій Гнатович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Борисюк Оксана Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Регіональні авіатранспортні системи України (суспільно-географічне дослідження)"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Дудник І.М.
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.02 - Економічна і соціальна географія
Захист у СВР: Д 26.001.07
Білоус Оксана Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Крупський Іван Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.04 - Теорія та історія журналістики
Захист у СВР:
Афанасьєв Олег Євгенович
Назва дисертаційної роботи: "Суспільно-географічні основи регіонального природокористування: теорія і методологія (на прикладі Південно-Східної України)"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Олійник Ярослав Богданович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 11.00.02 - Економічна і соціальна географія
Захист у СВР: Д 26.001.07
Романченко Наталя Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Міфологічні мотиви весільної драми українців Правобережного Полісся"


Дата захисту: 24.05.2013		

	

Науковий керівник: Сегеда Сергій Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.07 - Фольклористика
Захист у СВР: Д 26.001.15
Мілютіна Катерина Леонідівна
Назва дисертаційної роботи: "Психологія зміни життєвої стратегії особистості"


Дата захисту: 24.05.2013		

	

Науковий керівник: Власова Олена Іванівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 19.00.01 -Загальна психологія, історія психології
Захист у СВР: Д 26.001.26
Маслов Анатолій Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Становлення та розвиток теорії інформаційної економіки у другій половині ХХ ст. - на початку ХХІ ст."


Дата захисту: 24.05.2013		

	

Науковий керівник: Базилевич Віктор Дмитрович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки
Захист у СВР: Д 26.001.13
Іллічевський Сергій Олексійович
Назва дисертаційної роботи: "Моделювання ризику неплатоспроможності страхової компанії"


Дата захисту: 24.05.2013		

	

Науковий керівник: Ляшенко Олена Ігорівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Захист у СВР: Д 26.001.13
Антонюк Марина Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "АКСІОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ ПОВІСТЕЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНТЕКСТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ"


Дата захисту: 24.05.2013		

	

Науковий керівник: Задорожна Людмила Михайлівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.01 - Українська література
Захист у СВР: Д 26.001.15
Бучнєв Максим Михайлович
Назва дисертаційної роботи: "Власність та її вплив не ефективність діяльності аграрних підприємств в сучасних умовах"


Дата захисту: 23.05.2013		

	

Науковий керівник: Ткаченко Валентина Григоріївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист у СВР: Д 26.001.12
Чік Марія Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Формування системами обліку і контролю витрат в управлінні діяльністю підприємств"


Дата захисту: 23.05.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
Захист у СВР: Д 26.001.12
Чир Надія Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Ландшафти басейну річки Вижівка: екологічний стан та оптимізація"


Дата захисту: 23.05.2013		

	

Науковий керівник: Мельнійчук Михайло Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.01 - Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
Захист у СВР: Д 26.001.45
Чигир Олександр Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Міжособистісна взаємодія в банківській сім'ї як чинник фінансової поведінки молоді"


Дата захисту: 23.05.2013		

	

Науковий керівник: Васютинський Вадим Олександрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.05 - Соціальна психологія, психологія соціальної роботи
Захист у СВР: Д 26.001.26
Захисти здобувачів 2201 — 2225 з 2466
Початок | Поперед. | 87 88 89 90 91 | Наст. | Кінець Всі