Федунь Марія Романівна
Назва дисертаційної роботи: "Поетика західноукраїнської мемуаристики першої половини ХХ століття"


Дата захисту: 23.05.2013		

	

Науковий керівник: Погребенник Володимир Федорович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.01.01 - Українська література
Захист у СВР: Д 26.001.15
Томенюк Олена Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Наукові ідеї Юрія Полянського та їхній вплив на розвиток геоморфології і палеогеографії в Україні"


Дата захисту: 23.05.2013		

	

Науковий керівник: Богуцький Андрій Боніфатійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.04 - Геоморфологія та палеогеографія
Захист у СВР: Д 26.001.45
Рудська Антоніна Ігорівна
Назва дисертаційної роботи: "Психологічні особливості лідерства в умовах реалізації соціальних проектів"


Дата захисту: 23.05.2013		

	

Науковий керівник: Швалб Юрій Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.05 - Соціальна психологія, психологія соціальної роботи
Захист у СВР: Д 26.001.26
Пронюк-Возна Наталія Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Творча спадщина Івана Труша в контексті культуротворчих процесів в Україні (межі ХІХ - ХХ століття)"


Дата захисту: 23.05.2013		

	

Науковий керівник: Левчук Лариса Тимофіївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.08 - Естетика
Захист у СВР: Д 26.001.28
Антохі Лариса Іванівна
Назва дисертаційної роботи: "Календарно-обрядовий фольклор молдаван в українському оточенні: особливості побутування"


Дата захисту: 23.05.2013		

	

Науковий керівник: Давидюк Віктор Феодосійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.07 - Фольклористика
Захист у СВР: Д 26.001.15
Колодкевич Галина Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "ВАРІАТИВНІСТЬ ПОЕТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В. СТУСА В КУЛЬТУРНО ДУХОВНОМУ ПРОСТОРІ ХХ СТ."


Дата захисту: 22.05.2013		

	

Науковий керівник: Ковалів Юрій Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.01.01 - Українська література
Захист у СВР: Д 26.001.15
Колінько Олена Петрівна
Назва дисертаційної роботи: "Українська і російська модерністська новела рубежу XIX - XX ст. (типологічний аспект)"


Дата захисту: 22.05.2013		

	

Науковий керівник: Наєнко Михайло Кузьмович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 10.01.05 - Порівняльне літературознавство
Захист у СВР: Д 26.001.15
Галькевич Алла Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Облік і аудит процесів придбання та об"єднання підприємств"


Дата захисту: 22.05.2013		

	

Науковий керівник: Дорош Ніна Іванівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
Захист у СВР: Д 26.001.12
Батковський Віталій Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Банківська система у забезпеченні фінансової стабільності в Україні"


Дата захисту: 22.05.2013		

	

Науковий керівник: Лютий Ігор Олексійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит
Захист у СВР: Д 26.001.12
Їжак Тібор Йосипович
Назва дисертаційної роботи: "Вивчення природних і антипогенних факторів катастрофічних паводків на Закарпатті"


Дата захисту: 21.05.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне природокористування
Захист у СВР: Д 26.001.07
Клімчук Борис Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Комплексно-пропорційний розвиток Волинської області в ринкових умовах"


Дата захисту: 21.05.2013		

	

Науковий керівник: Олійник Ярослав Богданович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.02 - Економічна і соціальна географія
Захист у СВР: Д 26.001.07
Запотоцький Сергій Петрович
Назва дисертаційної роботи: "Наукові засади формування конкурентоспроможності регіону: суспільно-географічне дослідження"


Дата захисту: 21.05.2013		

	

Науковий керівник: Олійник Ярослав Богданович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 11.00.02 - Економічна і соціальна географія
Захист у СВР: Д 26.001.07
Лікарчук Наталія Василівна
Назва дисертаційної роботи: "Політичний маркетинг: теоретичні та прикладні аспекти"


Дата захисту: 20.05.2013		

	

Науковий керівник: Андрущенко Віктор Петрович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Захист у СВР: Д 26.001.41
Кравченко Михайло Георгійович
Назва дисертаційної роботи: "Реалізація закону в Україні: загальні закономірності і особливості"


Дата захисту: 16.05.2013		

	

Науковий керівник: Котюк В.О.
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04
Дудар Світлана Костянтинівна
Назва дисертаційної роботи: "Розвиток законодавства України в умовах європейської правової інтеграції (загальнотеоретичний аспект)"


Дата захисту: 16.05.2013		

	

Науковий керівник: Котюк В.О.
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04
Лагунова Ольга Сергіївна
Назва дисертаційної роботи: "Народознавча діяльність Агатангела Кримського"


Дата захисту: 13.05.2013		

	

Науковий керівник: Борисенко Мирослав Володимирович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.05 - Етнологія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Кукіна Зінаїда Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Правові стандарти і практика регулювання діяльності засобів масової інформації в міжнародному праві"


Дата захисту: 13.05.2013		

	

Науковий керівник: Білас Іван Григорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Гайдабрус Тамара Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Правовий статус та режим Чорноморських проток"


Дата захисту: 13.05.2013		

	

Науковий керівник: Дмитрієв Анатолій Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.11 - Міжнародне право
Захист у СВР: Д 26.001.10
Бузань Віталій Юрійович
Назва дисертаційної роботи: "Арабсько-ізраїльський конфлікт у контексті суперництва між США та СРСР (1956-1991 рр.)"


Дата захисту: 13.05.2013		

	

Науковий керівник: Гончар Борис Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Андросович Олександр Григорович
Назва дисертаційної роботи: "Розвиток ґендерних відносин у мусульманському середовищі на Близькому та Середньому Сході у ХХ - початку ХХІ ст."


Дата захисту: 13.05.2013		

	

Науковий керівник: Орлова Тетяна Володимирівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.02 - Всесвітня історія
Захист у СВР: Д 26.001.01
Котенко Тетяна Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Функціональне призначення місцевого самоврядування в громадянському суспільстві: теоретико-правовий аспект"


Дата захисту: 26.04.2013		

	

Науковий керівник: Бобровник Світлана Василівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04
Хименко Олександр Анатолійович
Назва дисертаційної роботи: "Правовідносини з організаці та управління працею"


Дата захисту: 26.04.2013		

	

Науковий керівник: Ярошенко Олег Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Ткаченко Ольга Андріївна
Назва дисертаційної роботи: "Лінгвокультурні витоки та розвиток оніричної лексики (на матеріалі української, англійської та латинської мов)"


Дата захисту: 26.04.2013		

	

Науковий керівник: Левицький Андрій Едуардович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.15 - Загальне мовознавство
Захист у СВР: Д 26.001.19
Середюк Вікторія Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: "Юридична відповідальність в правовій науці України та Польщі"


Дата захисту: 26.04.2013		

	

Науковий керівник: Безклубий Ігор Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04
Прогонюк Людмила Юріївна
Назва дисертаційної роботи: "Особливості припинення трудового договору за п.3 ст.40 Кодексу законів про працю України"


Дата захисту: 26.04.2013		

	

Науковий керівник: Процевський Олександр Іванович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Захисти здобувачів 2226 — 2250 з 2466
Початок | Поперед. | 88 89 90 91 92 | Наст. | Кінець Всі