Боднар Володимир Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Переважні права в цивільному праві України"


Дата захисту: 02.04.2013		

	

Науковий керівник: Майданик Роман Андрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Захист у СВР: Д 26.001.06
Волженцева Ірина Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Генезис поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами"


Дата захисту: 29.03.2013		

	

Науковий керівник: Вісковатова Тетяна Павлівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 19.00.01 -Загальна психологія, історія психології
Захист у СВР: Д 26.001.26
Чумак Наталія Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Палеографічні умови Пригорганського Передкарпаття у голоцені (за палінологічними даними)"


Дата захисту: 28.03.2013		

	

Науковий керівник: Герасименко Наталія Петрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.04 - Геоморфологія та палеогеографія
Захист у СВР: Д 26.001.45
Федорець Антон Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Психологічні чинники самоставлення особливості спортсмена"


Дата захисту: 28.03.2013		

	

Науковий керівник: Кириленко Таїса Сергіївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.01 -Загальна психологія, історія психології
Захист у СВР: Д 26.001.26
Тонких Олексій Григорович
Назва дисертаційної роботи: "Георегіональні виміри міжнародної конкурентноспроможності України"


Дата захисту: 28.03.2013		

	

Науковий керівник: Румянцев Анатолій Павлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Смольницька Ольга Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Філософсько-методологічні засади літературознавчих досліджень в Київському університеті кінця ХІХ - початку ХХ ст."


Дата захисту: 28.03.2013		

	

Науковий керівник: Русин Мирослав Юрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 09.00.12 - Українознавство
Захист у СВР: Д 26.001.43
Оноцький В'ячеслав Валерійович
Назва дисертаційної роботи: "Чисельне та комп'ютерне моделювання процесів переносу з використанням двокрокових симетризованих алгоритмів"


Дата захисту: 28.03.2013		

	

Науковий керівник: Грищенко Олександр Юхимович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Меленчук Ірина Борисівна
Назва дисертаційної роботи: "Моделі та методи оптимізації фармакокінетики наночастинок"


Дата захисту: 28.03.2013		

	

Науковий керівник: Марценюк Василь Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Леонова Інна Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Особливості батьківсько-дитячих стосунків підлітків-учнів школи-інтернату"


Дата захисту: 28.03.2013		

	

Науковий керівник: Коваленко Алла Борисівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 19.00.05 - Соціальна психологія, психологія соціальної роботи
Захист у СВР: Д 26.001.26
Козловський Костянтин Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Інтеграція авіаційного комплексу України у глобальний конкурентний простір"


Дата захисту: 28.03.2013		

	

Науковий керівник: Ложачевська Олена Михайлівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Жирнов Павло Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Інженерно-геоморфологічний аналіз правобережжя Канівського водосховища (на прикладі ключової ділянки "Київ-Ржищів")"


Дата захисту: 28.03.2013		

	

Науковий керівник: Бортник Сергій Юрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.04 - Геоморфологія та палеогеографія
Захист у СВР: Д 26.001.45
Глушко Ірина Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Числення та розширення сигнатур табличних алгебр"


Дата захисту: 28.03.2013		

	

Науковий керівник: Буй Дмитро Борисович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.01 - Теоретичні основи інформатики та кібернетики
Захист у СВР: Д 26.001.09
Теремко Василь Іванович
Назва дисертаційної роботи: "Видавничі стратегії в умовах суспільних трансформацій"


Дата захисту: 27.03.2013		

	

Науковий керівник: Яценко Станіслав Сергійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 27.00.05 - Теорія та історія видавничої справи та редагування
Захист у СВР:
Теленик Сергій Сергій
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання казначейського виконання місцевих бюджетів в україні (проблеми теорії та практики)"


Дата захисту: 27.03.2013		

	

Науковий керівник: Дмитренко Емілія Станіславівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист у СВР: Д 26.001.04
Саліх Хіва Тахір
Назва дисертаційної роботи: "Інформаційна та композиційно-графічна модель щоденних періодичних видань Швеції (на прикладі газети "Афтонбладет)""


Дата захисту: 27.03.2013		

	

Науковий керівник: Мелещенко Олександр Костянтинович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.04 - Теорія та історія журналістики
Захист у СВР:
Пірон Іван Степанович
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання зайнятості населення радянської України у 1917-1937 рр."


Дата захисту: 27.03.2013		

	

Науковий керівник: Шевченко Олександр Овксентійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист у СВР: Д 26.001.04
Дубіс Лідія Францівна
Назва дисертаційної роботи: "Еоловий палеоморфогенез правобережної частини Українського Полісся"


Дата захисту: 27.03.2013		

	

Науковий керівник: Бортник Сергій Юрійович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 11.00.04 - Геоморфологія та палеогеографія
Захист у СВР: Д 26.001.45
Шишкіна Олена Олегівна
Назва дисертаційної роботи: "Синтез та функціоналізація 1Н-ізотіохромен-4(3Н)-он-2,2-діоксиду"


Дата захисту: 26.03.2013		

	

Науковий керівник: Воловенко Юліан Михайлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.03 - Органічна хімія
Захист у СВР: Д 26.001.25
Сківка Лариса Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Імуномодулярні ефекти бактеріальних біополімерів за пухлинного росту"


Дата захисту: 26.03.2013		

	

Науковий керівник: Позур Володимир Костянтинович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 03.00.09 - Імунологія
Захист у СВР: Д 26.001.14
Рудницька Ганна Валеріївна
Назва дисертаційної роботи: "Зовнішній вектор соціальної комунікації на матеріаліх італійської преси"


Дата захисту: 26.03.2013		

	

Науковий керівник: Іванов Валерій Феліксович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.01 - Теорія та історія комунікацій
Захист у СВР: Д 26.001.34
Полюга Світлана Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Греко-римська традиція у становленні української граматичної термінології (на матеріалі морфології)"


Дата захисту: 26.03.2013		

	

Науковий керівник: Сафроняк Олексій Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.14 - Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови
Захист у СВР: Д 26.001.19
Орловська Галина Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Моніторинг, біологічні особливості та профілактика вірусних інфекцій сонішнику"


Дата захисту: 26.03.2013		

	

Науковий керівник: Бойко Анатолій Леонідович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.06 - Вірусологія
Захист у СВР: Д 26.001.14
Мельничук Наталія Олексіївна
Назва дисертаційної роботи: "Договірне правове регулювання відносин у сфері праці"


Дата захисту: 26.03.2013		

	

Науковий керівник: Іншин Микола Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Левко Олександр Вадимович
Назва дисертаційної роботи: "Мовний феномен грецької патристики золотої доби: когнітивно-дискурсивні виміри"


Дата захисту: 26.03.2013		

	

Науковий керівник: Звонська Леся Леонідівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.14 - Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови
Захист у СВР: Д 26.001.19
Ковригін Володимир Сергійович
Назва дисертаційної роботи: "Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві"


Дата захисту: 26.03.2013		

	

Науковий керівник: Прилипко Сергій Миколайович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Захист у СВР: Д 26.001.46
Захисти здобувачів 2451 — 2475 з 2606
Початок | Поперед. | 97 98 99 100 101 | Наст. | Кінець Всі