Калашник Сергій Олександрович
Назва дисертаційної роботи: "Стратегії структурних пристосувань сукулентних представників роду Euphorbia L. (Euphorbiaceae)"


Дата захисту: 28.05.2013		

	

Науковий керівник: Гайдаржи Марина Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 03.00.05 - Ботаніка
Захист у СВР: Д 26.001.14
Стасенко Аліна Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "“Порушення Th1-Th2 ланки імунітету у хворих з гнійними захворюваннями і гнійними ускладненнями оперативних втручань”"


Дата захисту: 28.05.2013		

	

Науковий керівник: Лисяний Микола Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.14
Підвисоцький Ян Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Інноваційні фінансові інструменти в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних бізнес-проектів"


Дата захисту: 28.05.2013		

	

Науковий керівник: Расшивалов Дмитро Петрович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Лотош Олександр Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Прямі іноземці інвестиції в системі забезпечення економічної безпеки України"


Дата захисту: 28.05.2013		

	

Науковий керівник: Заблоцька Рита Олександрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Колісник Юрій Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Журнальна періодика УРСР (1950 – 1980 рр.) у формуванні суспільної свідомості"


Дата захисту: 28.05.2013		

	

Науковий керівник: Сидоренко Наталія Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 27.00.04 - Теорія та історія журналістики
Захист у СВР:
Вернигора Ніна Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Книговидання для дітей в Україні ХХ століття: типологія, проблематика, жанрові особливості"


Дата захисту: 28.05.2013		

	

Науковий керівник: Серажим Катерина Степанівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.05 - Теорія та історія видавничої справи та редагування
Захист у СВР:
Горбачова Ольга Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Продидія проявами ксенофобії органами внутрішніх справ України: соціально-технологічний аспект"


Дата захисту: 27.05.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 22.00.04 - Спеціальні та галузеві соціології
Захист у СВР: Д 26.001.30
Ястремська Ірина Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Ядерний вимір регіональної безпеки в Південній Азії"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Галака Сергій Павлович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 21.03.03 - Геополітика
Захист у СВР: Д 26.001.29
Щербатюк Володимир Михайлович
Назва дисертаційної роботи: "Селянський повстанський рух в Україні 1917-1921 років: українська історіографія"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Слюсаренко Анатолій Гнатович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Захист у СВР: Д 26.001.20
Шушарін Юрій Вікторович
Назва дисертаційної роботи: "Аналіз стійкості та оптимізація лінійних динамічних систем із марковськими перемиканнями"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Наконечний Олександр Григорович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Чернецька Олена Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Механізм лібералізації енергетичного ринку Європейського Союзу (на прикладі ринків електроенергії та газу)"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Філіпенко Антон Сергійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Супрун Людмила Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Комунікаційна система "Літературно-Наукового Вісника" ("Вістника"): мовноментальні детермінанти"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Шумарова Наталія Петрівна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 27.00.04 - Теорія та історія журналістики
Захист у СВР:
Стешенко Григорій Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Математичне моделювання та ідентифікація параметрів підземного переносу сумішей радіонуклідів"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Клюшин Дмитро Анатолійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи (фіз.-мат. науки)
Захист у СВР: Д 26.001.35
Сінькевич Олег Володимирович
Назва дисертаційної роботи: "Ближньопольова мікрохвильова інтроскопія діелектриків з урахуванням просторового розподілу поля зонда"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Гайдай Юрій Олексійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 01.04.03 - Радіофізика
Захист у СВР: Д 26.001.31
Сайтарли Інна Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Історичні типи соціальної культури"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Ярошовець Володимир Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії
Захист у СВР: Д 26.001.17
Савенков Сергій Миколайович
Назва дисертаційної роботи: "Обернена задача поляриметрії на основі матричного методу Мюллера"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Григорук Валерій Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 01.04.05 - Оптика, лазерна фізика
Захист у СВР: Д 26.001.23
Романова Вікторія Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Інститути глобального управління постбіполярної системи міжнародних відносин"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Манжола Володимир Андрійович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Захист у СВР: Д 26.001.29
Розанцев Георгій Михайлович
Назва дисертаційної роботи: "Поліоксометалат-аніони d-елементів V і VI груп в розчині та в складі солей"


Дата захисту: 27.05.2013		

	
	
	

На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 02.00.01 - Неорганічна хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03
Решетняк Олена Марківна
Назва дисертаційної роботи: "Інтерпретативно-просторовий підхід у вивченні церковного розколу в полі релігії"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Куценко Ольга Дмитрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 22.00.03 - Соціальна структури та соціальні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.30
Погребняк Олег Степанович
Назва дисертаційної роботи: "Спектрофотометричне визначення хлорату(І), бромату(V) та йодату(V) N,N-діетиланіліном"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Запорожець Ольга Антонівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 02.00.02 - Аналітична хімія
Захист у СВР: Д 26.001.03
Кириленко Олеся Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУТУ СПОРТУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Цимбалюк Наталія Миколаївна
На здобуття наукового ступеня: доктор
Cпеціальність: 22.00.03 - Соціальна структури та соціальні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.30
Дюгованець Олеся Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Формування спільної політики Європейського Союзу у сфері венчурного фінансування"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Луцишин Зоряна Орестівна
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Захист у СВР: Д 26.001.02
Власенко Валентина Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Створення та діяльність органів місцевого управління в генеральному окрузі "Житомир" у роки німецької окупації (1941-1944 рр.)"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Слюсаренко Анатолій Гнатович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 07.00.01 - Історія України
Захист у СВР: Д 26.001.20
Борисюк Оксана Анатоліївна
Назва дисертаційної роботи: "Регіональні авіатранспортні системи України (суспільно-географічне дослідження)"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Дудник І.М.
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 11.00.02 - Економічна і соціальна географія
Захист у СВР: Д 26.001.07
Білоус Оксана Михайлівна
Назва дисертаційної роботи: "Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика"


Дата захисту: 27.05.2013		

	

Науковий керівник: Крупський Іван Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 27.00.04 - Теорія та історія журналістики
Захист у СВР:
Захисти здобувачів 2451 — 2475 з 2727
Початок | Поперед. | 97 98 99 100 101 | Наст. | Кінець Всі