Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Мильцева Вероніка Сергіївна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Електронне правосуддя: виникнення та перспективи розвитку"
Науковий керівник: Кучинська Оксана Петрівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, зал засідань Вченої ради
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Кравчук Дарина Василівна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Цивільно-правова відповідальність держави за шкоду, заподіяну приватним особам"
Науковий керівник: Отраднова Олеся Олександрівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул.. Володимирська, 60, 01601; Зал Вченої ради
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Ріхтер Катерина Володимирівна
Cпеціальність: 051 - Економіка
Назва дисертаційної роботи: "Формування інвестиційної привабливості підприємств агропромислового сектору економіки"
Науковий керівник: Филюк Галина Михайлівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Васильківська 90-а, ауд. 203
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Ященко Тетяна Василівна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Державне регулювання ринків фінансових послуг: адміністративно-правовий аспект"
Науковий керівник: Ващенко Юлія В’ячеславівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, зал засідань Вченої ради
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Калениченко Катерина Максимівна
Cпеціальність: 053 - Психологія
Назва дисертаційної роботи: "Особистісні чинники саморозвитку працівників Державної служби зайнятості"
Науковий керівник: Власова Олена Іванівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2а, ауд. 310
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Лівіцька Оксана Володимирівна
Cпеціальність: 102 - Хімія
Назва дисертаційної роботи: "Модифікування кальцій фосфатів йонами металів та їх властивості"
Науковий керівник: Слободяник Микола Семенович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вулиця Льва Толстого, 12, Велика хімічна аудиторія
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Ковальчук Анастасія Маратівна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Участь захисника в процесі примирення підозрюваного з потерпілим на досудовому розслідуванні"
Науковий керівник: Погорецький Микола Анатолійович
Захист дисертації відбувається за адресою: . Київ, вул. Володимирська, 60, зал засідань Вченої ради
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Мельник Володимир Володимирович
Cпеціальність: 033 - Філософія
Назва дисертаційної роботи: "Епістемологічний зміст Кантового концептуального апарату у Трансцендентальній дедукції категорій"
Науковий керівник: Богачов Андрій Леонідович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 60, ауд. 330.
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Дацькова Дарина Віталіївна
Cпеціальність: 073 - Менеджмент
Назва дисертаційної роботи: "Управління розробкою та комерціалізацією нового товару в умовах цифровізації економіки"
Науковий керівник: Жилінська Оксана Іванівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд.204.
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Безверха Катерина Сергіївна
Cпеціальність: 053 - Психологія
Назва дисертаційної роботи: "Соціальна ідентичність як чинник адаптації мігрантів"
Науковий керівник: Коваленко Алла Борисівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 2А, ауд. 310
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Олишевець Ірина Петрівна
Cпеціальність: 102 - Хімія
Назва дисертаційної роботи: "Координаційні сполуки лантаноїдів з моно- та біс-хелатуючими лігандами карбацил- та сульфоніламідофосфатного типу"
Науковий керівник: Амірханов Володимир Михайлович
Захист дисертації відбувається за адресою:
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Слободяник Олена Георгіївна
Cпеціальність: 052 - Політологія
Назва дисертаційної роботи: "Зовнішньополітичні комунікації як інструмент взаємодії акторів міжнародних відносин»"
Науковий керівник: Рижков Микола Миколайович
Захист дисертації відбувається за адресою: м.Київ, вул. Ю.Іллєнка 36/1, зала засідання Вченої ради
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Благун Олександр Петрович
Cпеціальність: 102 - Хімія
Назва дисертаційної роботи: "Біциклічні місткові сультами з атомом нітрогену у голові моста"
Науковий керівник: Григоренко Олександр Олегович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 12, ауд. 316
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Запорожець Вікторія Анатоліївна
Cпеціальність: 031 - Релігієзнавство
Назва дисертаційної роботи: "Особливості функціонування УАПЦ у 90-х рр. ХХ ст. – 10-х рр. ХХІ ст."
Науковий керівник: Харьковщенко Євген Анатолійович
Захист дисертації відбувається за адресою: м.Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 312
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Плюта Наталія Іванівна
Cпеціальність: 102 - Хімія
Назва дисертаційної роботи: "Координаційні сполуки на основі 3d-металів з полідентатними N- або N,O-донорними лігандами: синтез, структура та властивості"
Науковий керівник: Кокозей Володимир Миколайович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 12, Велика хімічна аудиторія
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Лігус Марія Валентинівна
Cпеціальність: 033 - Філософія
Назва дисертаційної роботи: "Перформанс як комунікативна подія: соціально-філософський аналіз"
Науковий керівник: Бойченко Михайло Іванович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 60., ауд. 330
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Дарвішов Наріман Рафік огли
Cпеціальність: 053 - Психологія
Назва дисертаційної роботи: "Особистісні диспозиції прийняття рішення особами, залежними від психоактивних речовин"
Науковий керівник: Бурлачук Леонід Фокович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, проспект академіка Глушкова, 2а, ауд. 310
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Резнічук Марина Сергіївна
Cпеціальність: 293 - Міжнародне право
Назва дисертаційної роботи: "Міжнародно-правовий механізм функціонування зони вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС"
Науковий керівник: Смирнова Ксенія Володимирівна
Захист дисертації відбувається за адресою: 04119, м.Київ, вул.Ілленка, 36/1
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Матчук Яна Юріївна
Cпеціальність: 291 - Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Назва дисертаційної роботи: "Цифрова дипломатія як чинник взаємодії України з країнами – сусідами ЄС"
Науковий керівник: Піпченко Наталія Олександрівна
Захист дисертації відбувається за адресою:
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Щербина Наталія Сергіївна
Cпеціальність: 033 - Філософія
Назва дисертаційної роботи: "Феномен поваги у сучасному гуманітарному дискурсі (історико-філософський аналіз)"
Науковий керівник: Кононенко Тарас Петрович
Захист дисертації відбувається за адресою:
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Данилюк Іван Васильович
Cпеціальність: 032 - Історія та археологія
Назва дисертаційної роботи: "Миротворча дипломатія Святого Престолу в Латинській Америці (2005-2013 рр.)"
Науковий керівник: Патриляк Іван Казимирович
Захист дисертації відбувається за адресою:
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Хмельова Ілона Євгеніївна
Cпеціальність: 293 - Міжнародне право
Назва дисертаційної роботи: "Юридична природа інституту визнання в міжнародному праві та сучасна практика його застосування"
Науковий керівник: Мицик Всеволод Всеволодович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Ю. Іллєнка 36/1, ауд. 352
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 04.06.2020
Наказ
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Білик Оксана Анатоліївна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання часткового безробіття в Україні"
Науковий керівник: Венедіктов Сергій Валентинович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 18.06.2020
Наказ
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Бабич Надія Олександрівна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання трудових відносин суддів"
Науковий керівник: Занфірова Тетяна Анатоліївна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 18.06.2020
Наказ
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Шевчишин Оксана Ігорівна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Правові наслідки правочинів, вчинених малолітніми та неповнолітніми особами"
Науковий керівник: Дзера Олександр Васильович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 202, 14:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 24.06.2020
Наказ
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Захисти докуторів філософії 1 — 25 з 53
Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець Всі