Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Стогній Євгеній Миколайович
Cпеціальність: 091 - Біологія
Назва дисертаційної роботи: "Спрямований протеоліз αС-регіону фібриногену"
Науковий керівник: Комісаренко Сергій Васильович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Кив, проспект академіка Глушкова, 2, ауд. 434
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Тимошенко Андрій Анатолійович
Cпеціальність: 113 - Прикладна математика
Назва дисертаційної роботи: "Оптимальне точкове керування переносом маси у пористих середовищах, затверджена"
Науковий керівник: Клюшин Дмитро Анатолійович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова 4 д. ауд. 01
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Пахоль Борис Євгенович
Назва дисертаційної роботи: "Соціально-психологічні чинники професійного суб’єктивного благополуччя особистості"
Науковий керівник: Коваленко Алла Борисівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2а, ауд. 310
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Цвид Надія Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Гастероїдні гриби в умовах культури"
Науковий керівник: Сухомлин Марина Миколаївна
Захист дисертації відбувається за адресою:
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Письменна Юлія Миколаївна
Назва дисертаційної роботи: "Адаптивні реакції озимої пшениці (Triticum aestivum L.) за патогенезу та їх регуляція біотичним та абіотичним ефекторами"
Науковий керівник: Таран Наталія Юріївна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, проспект академіка Глушкова, 2, ауд. 434
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Мадзігон Наталія Вікторівна
Cпеціальність: 293 - Міжнародне право
Назва дисертаційної роботи: "Імплементація норм міжнародного гуманітарного права у законодавство України"
Науковий керівник: Кориневич Антон Олександрович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Іллєнка 36/1, зала засідання Вченої Ради
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Вакуленко Юлія Віталіївна
Cпеціальність: 053 - Психологія
Назва дисертаційної роботи: "Коморбідні порушення у дітей з розладами аутистичного спектра"
Науковий керівник: Бурлачук Леонід Фокович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, проспект академіка Глушкова, 2а, ауд. 310
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Нікітіна Наталія Сергіївна
Cпеціальність: 091 - Біологія
Назва дисертаційної роботи: "Нервова провідність та механокінетичні параметри скорочення м’язу musculus gastrocnemius у щурів з діабетичною полінейропатією та їх корекція"
Науковий керівник: Берегова Тетяна Володимирівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, проспект академіка Глушкова, 2, ауд. 434
 


	Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


Хмельова Ілона Євгеніївна
Cпеціальність: 293 - Міжнародне право
Назва дисертаційної роботи: "Юридична природа інституту визнання в міжнародному праві та сучасна практика його застосування"
Науковий керівник: Мицик Всеволод Всеволодович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Ю. Іллєнка 36/1, ауд. 352
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 04.06.2020
Наказ
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Білик Оксана Анатоліївна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання часткового безробіття в Україні"
Науковий керівник: Венедіктов Сергій Валентинович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 18.06.2020
Наказ
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Бабич Надія Олександрівна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання трудових відносин суддів"
Науковий керівник: Занфірова Тетяна Анатоліївна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 18.06.2020
Наказ
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Шевчишин Оксана Ігорівна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Правові наслідки правочинів, вчинених малолітніми та неповнолітніми особами"
Науковий керівник: Дзера Олександр Васильович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 202, 14:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 24.06.2020
Наказ
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Ткачук Анжеліка Олегівна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Зловживання процесуальними правами у цивільному процесі України, 21.11.2016 р."
Науковий керівник: Захарова Олена Семенівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 330, 14:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 25.06.2020
Наказ
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Джура Христина Юріївна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Особливості правового забезпечення зайнятості населення в Україні"
Науковий керівник: Щербина Віктор Іванович
Захист дисертації відбувається за адресою: м.Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253, 13:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 10.07.2020
Наказ
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Бурка Альона Валентинівна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Соціальне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання"
Науковий керівник: Хуторян Наталія Миколаївна
Захист дисертації відбувається за адресою: м.Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253, 10:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 10.07.2020
Наказ
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Долинська Олеся Олегівна
Cпеціальність: 103 - Науки про Землю
Назва дисертаційної роботи: "Туристичний комплекс Хмельницької області: сучасний стан та перспективи розвитку"
Науковий керівник: Олійник Ярослав Богданович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, просп. акад. Глушкова, 2а; географічний факультет, ауд. 312, 12:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 09.09.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Вільгушинський Володимир Михайлович
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ГЛАСНОСТІ І ВІДКРИТОСТІ ПІД ЧАС КАСАЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ У СПРАВАХ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ"
Науковий керівник: Яновська Олександра Григорівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 235, 9:30
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 21.09.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
ДЕНИСЕНКО ГРИГОРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "ІМУНІТЕТ СВІДКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ"
Науковий керівник: Кучинська Оксана Петрівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 327, 9:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 23.09.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Калмикова Олеся Олександрівна
Cпеціальність: 091 - Біологія
Назва дисертаційної роботи: "Гістофізіологія нейроімуноендокринної системи за умов розвитку індукованого ожиріння при різних режимах введення мелатоніну"
Науковий керівник: Дзержинський Микола Едуардович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова 2, ауд. 434 ННЦ «Інститут біології та медицини», 12:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 28.09.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Пащенко Марія Олександрівна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Роль загального та індивідуального правового регулювання у забезпеченні природних прав людини"
Науковий керівник: Бобровник Світлана Василівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253, 12:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 29.09.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Ремінська Юлія Юріївна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Принцип верховенства права в міжнародній правотворчості (теоретико-правові аспекти)"
Науковий керівник: Малишев Борис Володимирович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253, 14:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 29.09.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Гергелюк Тетяна Сергіївна
Cпеціальність: 091 - Біологія
Назва дисертаційної роботи: "Морфофункціональна характеристика багатоклітинних пухлинних сфероїдів, збагачених стовбуровими пухлинними клітинами "
Науковий керівник: Остапченко Людмила Іванівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, просп. акад. Глушкова, 2, ННЦ "Інститут біології та медицини, ауд. 434, 14:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 07.10.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Золотарьова Оксана Юріївна
Cпеціальність: 091 - Біологія
Назва дисертаційної роботи: "Аналіз повного геному вірусів грипу для раннього етіологічного прогнозування епідемій в Україні "
Науковий керівник: Будзанівська Ірина Геннадіївна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова 2, ауд. 434, 14:00.
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 12.10.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Левченко Анастасія Олегівна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Адміністративно-правове забезпечення захисту дітей від шкідливого впливу реклами"
Науковий керівник: Заярний Олег Анатолійович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253, 12:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 15.10.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Білоцерковець Назар Вікторович
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Адміністративно-правове регулювання у сфері надання електронних довірчих послуг"
Науковий керівник: Заярний Олег Анатолійович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253, 10:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 15.10.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Рибак Микола Сергійович
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Здійснення суб’єктом публічної адміністрації права на позов в адміністративному судочинстві"
Науковий керівник: Вільгушинський Михайло Йосипович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253, 14:00.
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 15.10.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Войчук Аліна Юріївна
Cпеціальність: 052 - Політологія
Назва дисертаційної роботи: "Особливості інституту президентства за різних форм республіканського правління"
Науковий керівник: Шляхтун Петро Панасович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 60, ауд. 312, 12:00.
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 16.10.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Вовк Андрій Антонович
Cпеціальність: 091 - Біологія
Назва дисертаційної роботи: "Вплив пробіотичної композиції на перебіг запалення за умов розвитку експериментального остеоартриту"
Науковий керівник: Дворщенко Катерина Олександрівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Глушкова, 2, ауд. 434; 15:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 28.10.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Житник Юлія Валеріївна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Фінансово-правове регулювання застосування тарифних механізмів в сфері функціонування публічних фондів коштів"
Науковий керівник: Якимчук Наталія Яківна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253, 12:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 28.10.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Головацька Анна Костянтинівна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
Науковий керівник: Губерська Наталія Леонідівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253, 10:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 28.10.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Кравченко Крістіна Станіславівна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації"
Науковий керівник: Сергєєва Діана Борисівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253, 12:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 11.11.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Івасюк Христина Сергіївна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Методика розслідування шахрайства у сфері страхування"
Науковий керівник: Сергєєва Діана Борисівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253, 10:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 11.11.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Костенко Сергій Костянтинович 
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Організаційно-правовий статус Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів"
Науковий керівник: Прилуцький Сергій Валентинович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253, 10:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 01.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Габрелян Гоар Валеріївна
Cпеціальність: 293 - Міжнародне право
Назва дисертаційної роботи: "Міжнародно-правове регулювання надання та отримання медичної допомоги під час збройних конфліктів"
Науковий керівник: Медведєва Марина Олександрівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Ю. Іллєнка 36/1, ауд. 352, 11:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 03.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Іванов Михайло Сергійович
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Механізм захисту прав учасників кримінального провадження в конституційній юрисдикції"
Науковий керівник: Кучинська Оксана Петрівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253, 11:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 04.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Метельська Наталія Йосипівна
Cпеціальність: 053 - Психологія
Назва дисертаційної роботи: "Особливості розвитку професійної самосвідомості працівників освіти у процесі підвищення кваліфікації"
Науковий керівник: Седих Кіра Валеріївна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, проспект академіка Глушкова, 2а, ауд. 310, 14:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 07.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Баллак Емад
Cпеціальність: 292 - Міжнародні економічні відносини
Назва дисертаційної роботи: "Економічна інтеграція країн-членів Ліги арабських держав в умовах трансформації регіонального простору"
Науковий керівник: Ступницький Олексій Іванович
Захист дисертації відбувається за адресою: Підключитися до конференції ZOOM (https://us02web.zoom.us/j/88980304357?pwd=a0FBNEhZZE1kNURJWDhVaTBYZXN4Zz09 (Идентификатор конференции: 889 8030 4357 Код доступа: 170238)), 12:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 08.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Предко Вікторія Володимирівна
Cпеціальність: 053 - Психологія
Назва дисертаційної роботи: "Психологічні особливості етнонаціональної ідентичності особистості."
Науковий керівник: Данилюк Іван Васильович
Захист дисертації відбувається за адресою: 03680, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2а, ауд.310; 15:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 11.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Матчук Яна Юріївна
Cпеціальність: 291 - Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Назва дисертаційної роботи: "Цифрова дипломатія як чинник взаємодії України з країнами – сусідами ЄС"
Науковий керівник: Піпченко Наталія Олександрівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул.Іллєнка 36/1, зала засідання Вченої ради; 14:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 15.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Чернова Оксана Олександрівна
Cпеціальність: 112 - Статистика
Назва дисертаційної роботи: "Оцінювання та критерій згоди в моделі Кокса із пропорційними ризиками та похибками вимірювання"
Науковий керівник: Кукуш Олександр Георгійович
Захист дисертації відбувається за адресою: Підключитися до конференції ZOOM (https://uio.zoom.us/j/63369289657 (Идентификатор конференции: 633 6928 9657)), 14:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 15.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Дарвішов Наріман Рафік огли
Cпеціальність: 053 - Психологія
Назва дисертаційної роботи: "Особистісні диспозиції прийняття рішення особами, залежними від психоактивних речовин"
Науковий керівник: Бурлачук Леонід Фокович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, проспект академіка Глушкова, 2а, ауд. 310; 11:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 16.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Запорожець Вікторія Анатоліївна
Cпеціальність: 031 - Релігієзнавство
Назва дисертаційної роботи: "Особливості функціонування УАПЦ у 90-х рр. ХХ ст. – 10-х рр. ХХІ ст."
Науковий керівник: Харьковщенко Євген Анатолійович
Захист дисертації відбувається за адресою: м.Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 312, 14:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 17.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Дацькова Дарина Віталіївна
Cпеціальність: 073 - Менеджмент
Назва дисертаційної роботи: "Управління розробкою та комерціалізацією нового товару в умовах цифровізації економіки"
Науковий керівник: Жилінська Оксана Іванівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд.204. 8:30
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 18.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Щербина Наталія Сергіївна
Cпеціальність: 033 - Філософія
Назва дисертаційної роботи: "Феномен поваги у сучасному гуманітарному дискурсі (історико-філософський аналіз)"
Науковий керівник: Кононенко Тарас Петрович
Захист дисертації відбувається за адресою: Подключиться к конференции Zoom (https://us02web.zoom.us/j/85669732082?pwd=emIzdCthcUJYaHphWk5ROVgwVks3QT09 (Идентификатор конференции: 856 6973 2082 Код доступа: 868220)); 10:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 18.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Ріхтер Катерина Володимирівна
Cпеціальність: 051 - Економіка
Назва дисертаційної роботи: "Формування інвестиційної привабливості підприємств агропромислового сектору економіки"
Науковий керівник: Филюк Галина Михайлівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Васильківська 90-а, ауд. 203; 12:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 21.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Безверха Катерина Сергіївна
Cпеціальність: 053 - Психологія
Назва дисертаційної роботи: "Соціальна ідентичність як чинник адаптації мігрантів"
Науковий керівник: Коваленко Алла Борисівна
Захист дисертації відбувається за адресою: Підключитись до конференції Zoom (https://us02web.zoom.us/j/86440852647?pwd=bDlQUitPTkRrQndsRmZNa3B0VUNlZz09 (Ідентифікатор конференції: 864 4085 2647 Код доступу: 888642)); 14:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 21.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Олишевець Ірина Петрівна
Cпеціальність: 102 - Хімія
Назва дисертаційної роботи: "Координаційні сполуки лантаноїдів з моно- та біс-хелатуючими лігандами карбацил- та сульфоніламідофосфатного типу"
Науковий керівник: Амірханов Володимир Михайлович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 12, Велика хімічна аудиторія; 11:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 21.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Плюта Наталія Іванівна
Cпеціальність: 102 - Хімія
Назва дисертаційної роботи: "Координаційні сполуки на основі 3d-металів з полідентатними N- або N,O-донорними лігандами: синтез, структура та властивості"
Науковий керівник: Кокозей Володимир Миколайович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 12, Велика хімічна аудиторія; 15:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 21.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Лігус Марія Валентинівна
Cпеціальність: 033 - Філософія
Назва дисертаційної роботи: "Перформанс як комунікативна подія: соціально-філософський аналіз"
Науковий керівник: Бойченко Михайло Іванович
Захист дисертації відбувається за адресою: Подключиться к конференции Zoom (https://us02web.zoom.us/j/85669732082?pwd=emIzdCthcUJYaHphWk5ROVgwVks3QT09 (Идентификатор конференции: 856 6973 2082 Код доступа: 868220)); 10:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 21.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Резнічук Марина Сергіївна
Cпеціальність: 293 - Міжнародне право
Назва дисертаційної роботи: "Міжнародно-правовий механізм функціонування зони вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС"
Науковий керівник: Смирнова Ксенія Володимирівна
Захист дисертації відбувається за адресою: Підключитися до конференції Zoom (https://us02web.zoom.us/j/83379987255?pwd=bURyeUNuT2p3TU1EeStvaENnbTBQdz09 (Идентификатор конференції: 833 7998 7255 Код доступа: 390178)), 11:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 21.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Мильцева Вероніка Сергіївна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Електронне правосуддя: виникнення та перспективи розвитку"
Науковий керівник: Кучинська Оксана Петрівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд.253; 15:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 22.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Лівіцька Оксана Володимирівна
Cпеціальність: 102 - Хімія
Назва дисертаційної роботи: "Модифікування кальцій фосфатів йонами металів та їх властивості"
Науковий керівник: Слободяник Микола Семенович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 12, Велика хімічна аудиторія; 12:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 22.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Ковальчук Анастасія Маратівна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Участь захисника в процесі примирення підозрюваного з потерпілим на досудовому розслідуванні"
Науковий керівник: Погорецький Микола Анатолійович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253; 13:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 22.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Слободяник Олена Георгіївна
Cпеціальність: 052 - Політологія
Назва дисертаційної роботи: "Зовнішньополітичні комунікації як інструмент взаємодії акторів міжнародних відносин»"
Науковий керівник: Рижков Микола Миколайович
Захист дисертації відбувається за адресою: Підключитися до конференції ZOOM (https://us02web.zoom.us/j/81777039273?pwd=ZVlSVk5qam05S2ZsUklFZEpzNzNVQT09 (Ідентифікатор конференції: 817 7703 9273 Код доступу: 638305)); 14:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 22.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Благун Олександр Петрович
Cпеціальність: 102 - Хімія
Назва дисертаційної роботи: "Біциклічні місткові сультами з атомом нітрогену у голові моста"
Науковий керівник: Григоренко Олександр Олегович
Захист дисертації відбувається за адресою: Підключитися до конференції ZOOM (https://us02web.zoom.us/j/9091415514?pwd=anN0dDVUa3VFRjJBTDNyd0g1RWZzQT09 (Идентификатор конференции: 909 141 5514 Код доступа: 480264)); 14:30
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 22.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Колодич Дар’я Михайлівна
Cпеціальність: 053 - Психологія
Назва дисертаційної роботи: "Етнопсихологічні особливості інформальної соціалізації підлітків"
Науковий керівник: Мілютіна Катерина Леонідівна
Захист дисертації відбувається за адресою: Підключитися до конференції ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88275498220?pwd=YnJJaHRxNTNaUHNBR0Z3ZFY5Tk1PZz09 Ідентификатор конференции: 882 7549 8220. Код доступа: 683810, 11:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 23.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Мельник Володимир Володимирович
Cпеціальність: 033 - Філософія
Назва дисертаційної роботи: "Епістемологічний зміст Кантового концептуального апарату у Трансцендентальній дедукції категорій"
Науковий керівник: Богачов Андрій Леонідович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 60, ауд. 330; 11:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 23.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Данилюк Іван Васильович
Cпеціальність: 032 - Історія та археологія
Назва дисертаційної роботи: "Миротворча дипломатія Святого Престолу в Латинській Америці (2005-2013 рр.)"
Науковий керівник: Патриляк Іван Казимирович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60; ауд. 349.
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 23.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Калениченко Катерина Максимівна
Cпеціальність: 053 - Психологія
Назва дисертаційної роботи: "Особистісні чинники саморозвитку працівників Державної служби зайнятості"
Науковий керівник: Власова Олена Іванівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2а, ауд. 310; 11:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 24.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Кравчук Дарина Василівна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Цивільно-правова відповідальність держави за шкоду, заподіяну приватним особам"
Науковий керівник: Отраднова Олеся Олександрівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, зал Вченої ради Інституту права; 10:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 28.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Ященко Тетяна Василівна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Державне регулювання ринків фінансових послуг: адміністративно-правовий аспект"
Науковий керівник: Ващенко Юлія В’ячеславівна
Захист дисертації відбувається за адресою: Подключиться к конференции Zoom (https://us04web.zoom.us/j/75775578864?pwd=UzhPdUdJM1Q2L3VzNDRHaGVZOE9xQT09 (Идентификатор конференции: 757 7557 8864 Код доступа: nm9t79)); 15:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 28.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Литвиненко Євген Юрійович
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Кодифікація адміністративного законодавства в країнах Європейського Союзу та Україні"
Науковий керівник: Вільгушинський Михайло Йосипович
Захист дисертації відбувається за адресою: Підключитися до конференції Zoom (https://us02web.zoom.us/j/5431991879?pwd=bHVBNlQvck9aRUwwY1FlM1dGU3Vhdz09 (Ідентифікатор конференції: 543 199 1879 Код доступу: 545880)); 15:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 29.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Чорноус Андрій Геннадійович
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Адміністративно-правове регулювання Національної інформаційної інфраструктури України"
Науковий керівник: Вільгушинський Михайло Йосипович
Захист дисертації відбувається за адресою: Підключитися до конференції Zoom (https://us02web.zoom.us/j/5431991879?pwd=V0ZjczA4YjNRTmoxYWVMYVdTSGRqdz09 (Ідентифікатор конференції: 543 199 1879 Код доступу: 403549)); 13:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 29.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Кудрявець Євген Володимирович
Cпеціальність: 051 - Економіка
Назва дисертаційної роботи: "Інноваційно-освітні ядра у формуванні та розвитку міжнародних кластерів"
Науковий керівник: Старостіна Алла Олексіївна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Васильківська 90-а, ауд.101; 12:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 30.12.2020
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Піменов Сергій Анатолійович
Cпеціальність: 051 - Економіка
Назва дисертаційної роботи: "Формування та реалізація ефективної бізнес-моделі підприємства"
Науковий керівник: Филюк Галина Михайлівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Васильківська 90-а, ауд.101; 12:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 15.01.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Сахарук Богдан Сергійович
Cпеціальність: 051 - Економіка
Назва дисертаційної роботи: "Структурування акціонерного капіталу підприємств автомобілебудування"
Науковий керівник: Баюра Дмитро Олександрович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 90-а, ауд. 101; 9:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 15.01.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Копійка Марія Валеріївна
Cпеціальність: 291 - Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Назва дисертаційної роботи: "Політика інформаційної безпеки у сучасних міжнародних відносинах"
Науковий керівник: Даниленко Сергій Іванович
Захист дисертації відбувається за адресою: 0Підключитися до конференції ZOOM ( https://us02web.zoom.us/j/81075993362?pwd=ckRoUlcxbkZFMDZ4ZjlJaE9samhRQT09 (Ідентифікатор конференції: 810 7599 3362 Код доступу: 283946)); 14:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 20.01.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Ярмоленко Юлія Артурівна
Cпеціальність: 051 - Економіка
Назва дисертаційної роботи: "Моделювання транзакційного ціноутворення в інформаційній економіці"
Науковий керівник: Чорноус Галина Олександрівна
Захист дисертації відбувається за адресою: вул. Васильківська 90а, ауд. 101; 12:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 20.01.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Рафальська Олена Володимирівна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Множинність учасників та інших суб’єктів в адміністративному процесі"
Науковий керівник: Бевзенко Володимир Михайлович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, зал засідань Вченої ради; 11:30
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 25.01.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Клинчук Вікторія Іванівна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Адміністративно-правові засади державного регулювання у сфері транспорту в Україні"
Науковий керівник: Ващенко Юлія В’ячеславівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253; 13:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 25.01.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Медвідчук Ганна Василівна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Органи адвокатського самоврядування як учасники адміністративно-правових відносин: підстави, форми та особливості участі"
Науковий керівник: Бевзенко Володимир Михайлович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253; 10:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 26.01.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Бутенко Надія Віталіївна
Назва дисертаційної роботи: "Соціально-психологічні особливості сімейних уявлень про дитячу інвалідність"
Науковий керівник: Швалб Юрій Михайлович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 2А, ауд. 310; 12:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 26.01.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Люлька Віталій Анатолійович
Cпеціальність: 032 - Історія та археологія
Назва дисертаційної роботи: "Міграційні рухи з країн мусульманського світу до України (1991 – 2019 рр.)"
Науковий керівник: Машевський Олег Петрович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 460; 10:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 26.01.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Чумак Григорій Леонідович
Cпеціальність: 105 - Прикладна фізика та наноматеріали
Назва дисертаційної роботи: "Електромагнітно-спінові збудження в феритах та слабких феромагнетиках"
Науковий керівник: Зависляк Ігор Володимирович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова 4 г, ауд.46; 14:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 26.01.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Остос Олександр Хосейович
Cпеціальність: 113 - Прикладна математика
Назва дисертаційної роботи: "Зв’язана термомеханічна поведінка еластомерних елементів конструкцій із початковими напруженнями при циклічному навантаженні"
Науковий керівник: Жук Ярослав Олександрович
Захист дисертації відбувається за адресою: Підключитися до конференції Zoom (https://us02web.zoom.us/j/82395567393?pwd=dzMwU041OXArbUNjWTdGdkd0VTF5UT09 (Ідентифікатор конференції: 823 9556 7393 Код доступу: 498853)); 14:30
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 28.01.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Литвин Сергій Віталійович
Cпеціальність: 053 - Психологія
Назва дисертаційної роботи: "Нейропсихологічні чинники толерантності до невизначеності в осіб з психічною травмою"
Науковий керівник: Малишева Каріне Олегівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, проспект академіка Глушкова, 2а, ауд. 310; 12:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 29.01.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Юрченко Альона Вікторівна
Cпеціальність: 091 - Біологія
Назва дисертаційної роботи: "Дія водного екстракту лушпиння квасолі звичайно (P.vulgaris) на розвиток експериментального ожиріння у щурів "
Науковий керівник: Савчук Олексій Миколайович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Кив, проспект академіка Глушкова, 2, ауд. 434; 15:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 29.01.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Троценко Ярослав Павлович
Cпеціальність: 113 - Прикладна математика
Назва дисертаційної роботи: "Динамічні характеристики течії рідини в каналах змінного перерізу"
Науковий керівник: Маципура Володимир Тимофійович
Захист дисертації відбувається за адресою: Підключитися до конференції Zoom (https://us02web.zoom.us/j/83557467048?pwd=UUR6VlRobXZoS2tMcFJBM3gwZGUxQT09 (Ідентифікатор конференції: 835 5746 7048 Код доступу: 023084)); 14:30
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 29.01.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Місюра Андрій Іванович
Cпеціальність: 104 - Фізика та астрономія
Назва дисертаційної роботи: "Структура та електрофізичні властивості полімерних композитів з упорядкованим розподілом наповнювача"
Науковий керівник: Куліш Микола Полікарпович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 4, ауд. 200, 14:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 02.02.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Шульга Таїсія Валеріївна
Cпеціальність: 052 - Політологія
Назва дисертаційної роботи: "Зовнішня політика Литовської Республіки на прикладі міграційної та енергетичної сфер""
Науковий керівник: Пархомчук Олена Станіславівна
Захист дисертації відбувається за адресою: Підключитися до конференції Zoom (https://us02web.zoom.us/j/88219099848?pwd=UWduZXlVODU0aEJzLytTamgvaTdDUT09 (Ідентифікатор конференції:882 1909 9848 Код доступу: 942634 019759)); 14:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 02.02.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Хворостина Ольга Вікторівна
Назва дисертаційної роботи: "Трансмедіація новинного контенту в цифровому медіапросторі"
Науковий керівник: Городенко Леся Михайлівна
Захист дисертації відбувається за адресою: Підключитися до конференції Zoom (https://us02web.zoom.us/j/85932896676?pwd=RDZsQmROVTA1ZXZKM1RrNEdOZzRmUT09 (Ідентифікатор конференції: 859 3289 6676 Код доступу: 942634)); 11:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 02.02.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Діденко Віталія Іванівна
Cпеціальність: 091 - Біологія
Назва дисертаційної роботи: "– Молекулярна таксономія рідкісних видів роду волошка (Centaurea L.) секцій Phalolepis (Cass.) Dobrocz. та Pseudophalolepis Klok. флори України"
Науковий керівник: Соломаха Володимир Андрійович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, проспект академіка Глушкова, 2а, ауд. 434, 12:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 03.02.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Ювженко Наталія Миколаївна
Cпеціальність: 072 - Фінанси, банківська справа та страхування
Назва дисертаційної роботи: "Модернізація системи бюджетування дорожньої інфраструктури України"
Науковий керівник: Лютий Ігор Олексійович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 90-а, ауд. 101, 12:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 04.02.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Перепелиця Наталія Олегівна
Cпеціальність: 052 - Політологія
Назва дисертаційної роботи: "Бюрократія в системі сучасної демократії в концепції Ф. Фукуями"
Науковий керівник: Батрименко Олег Володимирович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 330, 14:30
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 04.02.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Собчук Андрій Валентинович
Cпеціальність: 122 – Комп’ютерні науки
Назва дисертаційної роботи: "Інформаційні технології синтезу функціонально стійкої сенсорної мережі на основі самоорганізації її структури"
Науковий керівник: Кравченко Юрій Васильович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 24, 12:00, зал засідань Вченої ради факультету інформаційних технологій
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 04.02.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Федоренко Олександра Сергіївна
Cпеціальність: 231 - Соціальна робота
Назва дисертаційної роботи: "Умови соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб у громаді"
Науковий керівник: Чуйко Олена Василівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, проспект академіка Глушкова, 2а, ауд. 310, 12:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 08.02.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Гусєв Олексій Юрійович
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Електронні докази у цивільному процесі України"
Науковий керівник: Притика Юрій Дмитрович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253, 11:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 08.02.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Дяченко Максим Сергійович
Cпеціальність: 102 - Хімія
Назва дисертаційної роботи: "Анельовані та спіроциклічні системи на основі ізотіазолідин-1,1-диоксидів та 1,2-тіазинан-1,1-диоксидів"
Науковий керівник: Воловенко Юліан Михайлович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 12,Велика хімічна аудиторія, 14:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 09.02.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Васильєва Антоніна Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: "Особливості структури воднево-зв’язаних кластерів та їхні прояви в коливальних спектрах"
Захист дисертації відбувається за адресою: Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/88180843830?pwd=bXlzTzV2S0UyVGxnZXN6Kyt4RHk5Zz09 (Ідентифікатор конференції:881 8084 3830 Код доступу: 730701); 14:30
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 09.02.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Самчук Тарас Володимирович
Cпеціальність: 03 - Гуманітарні науки
Назва дисертаційної роботи: "Студентська субкультура Університету св. Володимира (1834-1863)"
Науковий керівник: Короткий Віктор Андрійович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Кив, вул. Володимирська, 60, ауд. 460; 10:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 09.02.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Басалаєва Алла Валентинівна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Судовий контроль виборчого процесу як інструмент захисту виборчого права"
Науковий керівник: Смокович Михайло Іванович
Захист дисертації відбувається за адресою: Подключиться к конференции Zoom (https://us04web.zoom.us/j/3088395408?pwd=VkhyY0dmVm1tWlhqdWFDbU5RVEk3Zz09 (Ідентифікатор конференції: 308 839 5408 Код доступу: 1qbjmd); 13:30
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 10.02.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Пунтус Денис Андрійович
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця"
Науковий керівник: АРСЕНТЬЄВА Олена Сергіївна
Захист дисертації відбувається за адресою: Підключитися до конференції Zoom (https://us02web.zoom.us/j/84199024923 (Ідентифікатор конференції: 841 9902 4923)); 14:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 11.02.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Бідун Анна Віталіївна
Cпеціальність: 061 - Журналістика
Назва дисертаційної роботи: "Діяльність редактора щодо створення споживчої цінності книги"
Науковий керівник: Теремко Василь Іванович
Захист дисертації відбувається за адресою: Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/88194000307?pwd=ZkhQaEtyYWI3UXdwbFpKRHpjTXBBZz09 (Ідентифікатор конференції: 881 9400 0307 Код доступу:036955); 11:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 11.02.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Олійник Софія Дмитрівна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання трудової дисципліни за законодавством України"
Науковий керівник: Іншин Микола Іванович
Захист дисертації відбувається за адресою: Підключитися до конференції Zoom (https://us02web.zoom.us/j/84199024923 (Ідентифікатор конференції: 841 9902 4923)); 16:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 12.02.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Юзько Тетяна Миколаївна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Захист права на життя працівника у сфері праці"
Науковий керівник: Гетьманцева Ніна Дмитрівна
Захист дисертації відбувається за адресою: Підключитися до конференції Zoom (https://us02web.zoom.us/j/84199024923 (Ідентифікатор конференції: 841 9902 4923)); 14:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 12.02.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Дмитрик Віктор Васильович
Cпеціальність: 091 - Біологія
Назва дисертаційної роботи: "Дисбаланс системи протеолізу за патології раку сечового міхура "
Науковий керівник: Савчук Олексій Миколайович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Кив, проспект академіка Глушкова, 2, ауд. 434; 15:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 16.02.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Філоретова Марія Вікторівна 
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Свобода мирних зібрань як об’єкт захисту адміністративними судами"
Науковий керівник: Смокович Михайло Іванович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253; 14:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 17.02.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Чернявська Богдана Вадимівна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Адміністративно-правове забезпечення реалізації приватними особами права на свободу об’єднання у громадські організації в Україні"
Науковий керівник: Мельник Роман Сергійович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253; 14:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 18.02.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Панченко Ірина Сергіївна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Процедура нотаріального посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна"
Науковий керівник: Фурса Світлана Ярославівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253; 13:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 19.02.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Ткаченко Марія Олегівна
Cпеціальність: 081 - Право
Назва дисертаційної роботи: "Мирова угода і примирні процедури в цивілістичному процесі"
Науковий керівник: Фурса Світлана Ярославівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253; 10:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 19.02.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Цюкало Людмила Вікторівна
Cпеціальність: 072 - Фінанси, банківська справа та страхування
Назва дисертаційної роботи: "Фінансовий механізм соціального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України"
Науковий керівник: Сизов Алім Іванович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 60, ауд. 235, 12.00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 24.02.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Чернов Анатолій Петрович
Cпеціальність: 103 Науки про Землю
Назва дисертаційної роботи: "Георадарний метод при вирішенні задач інженерної геофізики, гідрогеології, гляціології"
Науковий керівник: Вижва Сергій Андрійович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 90, ауд. 104; 14:05
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 24.02.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів
Відеозапис захисту
Кортукова Тамара Олександрівна
Cпеціальність: 293 - Міжнародне право
Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання спільної імміграційної політики Європейського Союзу"
Науковий керівник: Мармазов Василь Євгенович
Захист дисертації відбувається за адресою: Підключитися до конференції Zoom (https://us02web.zoom.us/j/86357399011?pwd=YjE0Q1dhOUM4QTNvWnJ2VTZRdWt1UT09 (Ідентифікатор конференції: 863 5739 9011 Код доступу: 972393)); 15:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 01.03.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів


Дев’яткіна Марія Сергіївна
Cпеціальність: 293 - Міжнародне право
Назва дисертаційної роботи: "Державні суди та міжнародний комерційний арбітраж: процесуальні форми контролю та сприяння (в контексті прийняття забезпечувальних заходів)"
Науковий керівник: Цірат Геннадій Артурович
Захист дисертації відбувається за адресою: Підключитися до конференціїZoom (https://us02web.zoom.us/j/83258543650?pwd=R256V1hWSEVmdTdGTGUxZ2NMTWhPdz09 (Ідентифікатор конференції: 832 5854 3650 Код доступу: 030572)); 10:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 02.03.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів


Слинько Максим Сергійович
Cпеціальність: 123 - Комп’ютерна інженерія
Назва дисертаційної роботи: "Дослідження і створення формалізованих методів проектування застосувань в технології GPGPU"
Науковий керівник: Погорілий Сергій Дем’янович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 4Г, ауд. 46; 14:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 03.03.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів


Данько Олександр Володимирович
Cпеціальність: 105 - Прикладна фізика та наноматеріали
Назва дисертаційної роботи: "Кероване формування та аналіз оптичних зображень у розупорядкованих середовищах"
Науковий керівник: Коваленко Андрій Віленович
Захист дисертації відбувається за адресою: https://meet.google.com/apt-erpz-bep; 16:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 03.03.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів


Гахраманова Малахат Джаміль кизи
Cпеціальність: 091 - Біологія
Назва дисертаційної роботи: "Імуномодуляторні властивості збору лікарських рослин з гепатопротекторною, жовчогінною на протизапальною дією"
Науковий керівник: Сківка Лариса Михайлівна
Захист дисертації відбувається за адресою: Підключитися до конференції Zoom (https://us02web.zoom.us/j/82677885017?pwd=UmlFWHY2eGFmS3BiQUdLNnRGdFYydz09 (Ідентифікатор конференції: 826 7788 5017 Код доступа: 396251)); 15:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 03.03.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів


Ощипок Іван Федорович
Cпеціальність: 052 - Політологія
Назва дисертаційної роботи: "Діяльність Святого Престолу у світовій політиці"
Науковий керівник: Коппель Олена Арнольдівна
Захист дисертації відбувається за адресою: Підключитися до конференції Zoom (https://us02web.zoom.us/j/81512858661?pwd=Ny9hdlR5WVdEOWlPeTVTTmZPQWtWQT09 (Ідентифікатор конференції: 815 1285 8661 Код доступу: 823748)); 14:00
 


	
	
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Дата захисту: 10.03.2021
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертаційна робота
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки офіційних опонентів


Захисти докуторів філософії 1 — 108 з 108
Початок | Поперед. | 1 | Наст. | Кінець По стор.