Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Іванісік Анатолій Іванович. 


Динаміка нелінійно-оптичних процесів у керівських рідинах

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧЕРНЕНКО НІНА АНАТОЛІЇВНА. 


ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ (НА МАТЕРІАЛІ ЛАТИНСЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Авраменко Валерія Вікторівна. 


Європейський вимір зовнішньої політики Франції

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЩЕРБИНА МАРІЯ СЕРГІЇВНА. 


ПРИНЦИП ЄДНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ДОЛІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ, ЯКІ НА НІЙ РОЗТАШОВАНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Цолін Дмитро Васильович. 


СИНТАКСИЧНІ ОСНОВИ ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ. НА МАТЕРІАЛІ ЮДЕЙСЬКОЇ ЛІТУРГІЙНОЇ ПОЕЗІЇ АРАМЕЙСЬКОЮ МОВОЮ II-VIII СТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мойсеєнко Владислав Анатолійович. 


НЕРЕЗОНАНСНЕ ОБЕРНЕННЯ ХВИЛЬОВОГО ФРОНТУ СПІНОВИХ ХВИЛЬ ТА КОРЕЛЯЦІЙНА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ В ПЛІВКАХ ЗАЛІЗО-ІТРІЄВОГО ГРАНАТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Якуненко Костянтин Вікторович. 


РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЕНЕРГЕТИЧНИМ СПІВТОВАРИСТВОМ (НА ПРИКЛАДІ ВУГІЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Битюк Інна Вікторівна. 


Моральна паніка як технологія впливу в системі соціальних комунікацій

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІЛЬЧЕНКО АНТОН ВІКТОРОВИЧ. 


ПОЗОВ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ СТРАХОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Литвиненко Раїса Олександрівна. 


Імуномодуляторні властивості біологічно активних речовин медичної п’явки в умовах гірудовпливу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОЯЛЬСЬКА ОКСАНА ГЕННАДІЇВНА. 


ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ГРІ ТА МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІРУСІВ ГРИПУ ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЙ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЄДЕЛЄВ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ. 


ДIЯЛЬНICТЬ МIЖНАPОДНИХ ОPГАНIЗАЦIЙ У CФEPI ПPАВОВОГО PEГУЛЮВАННЯ ТPУДОВИХ ВIДНОCИН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШТЕЛЬМАШЕНКО АНАСТАСІЯ ДМИТРІЇВНА. 


ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ ДЕРЖАВИ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Федорченко Людмила Миколаївна. 


Магнітопружне деформування гнучких ортотропних оболонок обертання

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Стьопкін Андрій Вікторович. 


Распознавание графов с помощью коллектива агентов.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПИРОГОВСЬКА Віра Олександрівна. 


ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХВЕСЮК Валерія Іллівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Віталій Миколайович . 


ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ ЗА КОНКУРСОМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЕНКО Руслан Іванович. 


ТРУДОВА ФУНКЦІЯ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОНЧАРУК Лілія Миколаївна. 


ЖАНРОВІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТІВ ФРАНКОМОВНОГО ВІЙСЬКОВОГО ДИСКУРСУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БРЯЩЕЙ Руслан Ігорович. 


ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ЯК ФОРМА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕАГУВАННЯ НА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кологойда Олександра В'ячеславівна. 


Теоретичні проблеми правового регулювання господарських відносин на фондовому ринку України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дмитренко Оксана Петрівна. 


Радіаційно-стимульовані перетворення у вуглецевих наноструктурах та нанокомпозитах

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Данилова Юлія Юліанівна. 


РОЗВИТОК ПОСТКРИЗОВОЇ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НІКОЛАЙЧУК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ. 


ГЕТЬМАНЩИНА У РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ ВІЙНАХ ЗА МАТЕРІАЛАМИ «ПОЛНОГО СОБРАНИЯ ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПЕТРЕНКО ІВАН ЄВГЕНОВИЧ . 


ПОЛІТИКО-ДИПЛОМАТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ УРЯДІВ У ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ (1917 – 1920 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кучмієнко Ольга Володимирівна. 


Зловживання правом у корпоративних правовідносинах

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШВИДЧЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА. 


Перший Зимовий похід Армії УНР в контексті національно-визвольної революції 1917 – 1921 років

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОРЧАГІН МАКСИМ ПАВЛОВИЧ. 


ДОБРОСОВІСНЕ НАБУТТЯ МАЙНА, ВІДЧУЖЕНОГО НЕУПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білоцький Сергій Дмитрович. 


Міжнародно-правове регулювання у сфері екологічно орієнтованої енергетики

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТОРОЖУК ХРИСТИНА ВОЛОДИМИРІВНА   . 


УКРАЇНСЬКА МОВА В АСПЕКТІ ТЕОРІЇ СУБСТРАТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПУЗІКОВА АННА ВАЛЕНТИНІВНА. 


ТЕОРІЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ В ТАБЛИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Острянська Інна Юріївна. 


Геолого-економічна та гемологічна оцінка проявів карбонатних оніксів Волино-Поділля

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛОПАТИНСЬКА ОЛЬГА ГРИГОРІВНА. 


ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛАЗМОННО-БІОМОЛЕКУЛЯРНИХ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ Au ТА Ag

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білоус Артем Олексійович. 


Трансформація міжнародної управлінської діяльності компаній залізничного машинобудування

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Слабошпицька Уляна Олександрівна. 


"Сучасні тенденції в уніфікації правового регулювання міжнародних спадкових відносин"

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РЯБІКІН ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ. 


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА ЗА ДОГОВОРОМ МІЖНАРОДНОГО МОРСЬКОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Жураковський Богдан Михайлович. 


Виявлення прихованих періодичностей в моделях регресії з локально перетвореним гаусівським стаціонарним шумом

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лікарчук Дар’я Сергіївна. 


Особливості парламентських конфліктів у сучасній Україні

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАЧИНСЬКА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА. 


ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Черних Геннадій Андрійович. 


"Відображення суперечностей індивідуалізації соціальних практик в сучасних соціологічних теоріях"

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Виноградов Олександр Миколайович . 


Антропологізація географічного простору в прозі Жоржа Перека ("Речі", "W, або спогад дитинства", "Життя спосіб використання")

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВІНІЙЧУК  Ольга  Миколаївна. 


ДРАМАТУРГІЧНА ТВОРЧІСТЬ ЗИГМУНТА КРАСІНСЬКОГО (ТРАГІЗМ, ІСТОРІОСОФІЯ, ХРИСТИЯНІЗМ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білик Катерина Аркадіївна. 


Семантика сакрального простору в поетичній картині світу Р.М.Рільке

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГУРМАЧ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ. 


ПОШУК in Silico ЛІГАНДІВ ДЛЯ ДОМЕНІВ SH2

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Печенюк Дмитро Олександрович. 


КОНЦЕПЦІЯ СИЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ БЕНДЖАМІНА БАРБЕРА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТИЩУК Тетяна Володимирівна. 


СПІВІСНУВАННЯ ПЕРІОДИЧНИХ КУСКОВО-СТАЛИХ РОЗВ’ЯЗКІВ НЕЛІНІЙНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ЧАСТИННИМИ ПОХІДНИМИ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МИХАЙЛЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА. 


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ СТРАТЕГІЙ ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИХ ТЕКСТІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА АНГЛІЙСЬКУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛИСЕЙКО ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА. 


НОРМИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТОК СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКОГО ПЕРІОДУ

Автореферат: завантажити

	

РОГАЧОВ Юрій Миколайович. 


ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити

	

Бунас Аліна Анатоліївна. 


Особливості прогностичної компетентності осіб з різними рівнями схильності до ризикової поведінки

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Жилінська Оксана Іванівна. 


РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРІЯ і ПРАКТИКА АКТИВІЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НІКОЛАЄНКО ОЛЕКСАНДРА ОЛЕГІВНА. 


КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАРТИНЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУДОВОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ У КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОГО ПРАГМАТИЗМУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАТІЄВИЧ ОЛЬГА ВАСИЛІВНА. 


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТИЛІСТИЧНОЇ УНОРМОВАНОСТІ НАУКОВОГО ПИСЕМНОГО АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФІЗИКІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НИКАНОРОВА ЮЛІЯ ЄВГЕНІЇВНА. 


ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕЧОВИННІ ОСОБЛИВОСТІ ОРЕОЛІВ ФЕНІТИЗАЦІЇ (на прикладі лінійного Чернігівського карбонатитового масиву Українського щита та його аналогів)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДРОЗД ТЕТЯНА ІВАНІВНА. 


КОНКРЕЦІЙНІ СИЛІЦИТИ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ ТА ЇХ ГЕМОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧИЖМАРЬ Юрій Васильович. 


НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАБАЧЕНКО Марина Олександрівна. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

УШВЕРІДЗЕ Давид Партенович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН З ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРИНЬ Тетяна Григорівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Покалюк Володимир Васильович. 


ВУЛКАНІЗМ І СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ РАННЬОДОКЕМБРІЙСЬКИХ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ КРИВОРІЗЬКО-КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦІЙНОЇ ЗОНИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КІНДРАСЬ ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


НАВЧАННЯ УСНОГО ТУРЕЦЬКОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АВДЄЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА. 


ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ КАРСТОВИХ РАЙОНІВ КРИМУ ТА ПРИДНІСТРОВ'Я У ПІЗНЬОМУ ПЛЕЙСТОЦЕНІ ТА ГОЛОЦЕНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТИХАНОВИЧ ЄВГЕН ЄВГЕНІЙОВИЧ. 


ПОШИРЕННЯ І ДИНАМІКА ЛАВИННИХ ПРИРОДНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАРМАНОВА Нінель Ігорівна. 


ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МІЖНАРОДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЄС

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОЦУЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ. 


МІКРОНЕОДНОРІДНА СТРУКТУРА ВОДНИХ РОЗЧИНІВ СПИРТІВ ТА ФЛУКТУАЦІЇ В ОКОЛІ ЇХ ОСОБЛИВИХ ТОЧОК

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОНОНЕНКО МАРІЯ ГРИГОРІВНА. 


ЕВОЛЮЦІЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ КНР В РЕГІОНІ ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЩАДИЛО АНАТОЛІЙ АНТОНОВИЧ. 


ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МУДРИЦЬКА Карина Олександрівна. 


ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА СТРАТЕГІЯ ФРАНЦІЇ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА НІКОЛЯ САРКОЗІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУБАЙЧУК КАТЕРИНА ІГОРІВНА. 


ERN1-ЗАЛЕЖНА РЕГУЛЯЦІЯ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНІВ, ЩО КОНТРОЛЮЮТЬ АНГІОГЕНЕЗ, У КЛІТИНАХ ГЛІОМИ ЛІНІЇ U87

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЬЧУК ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА. 


ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ МАРКУВАННЯ ТОВАРІВ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОТЕНКО ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА. 


ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСПАНСЬКОМОВНОГО СПОРТИВНОГО ДИСКУРСУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПЕРМІНОВА Алла Вікторівна. 


РЕЦЕПТИВНА МОДЕЛЬ ПОЕТИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ (на матеріалі перекладів американської поезії ХХ століття)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Левицька Олена Юріївна. 


Романтичний період творчості Морі Оґая: проблематика, поетика

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Калінкова Ірина Юріївна. 


Економічні шоки в макроекономічній динаміці

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАЯЧУК МИРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ. 


ФОРМУВАННЯ ТА ГЕОПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ФЕРМЕРСТВА УКРАЇНИ (теорія та практика суспільно-географічного дослідження)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІЛЬЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ. 


КОЛИВАЛЬНА СПЕКТРОСКОПІЯ КОМПЛЕКСІВ В БІНАРНИХ РОЗЧИНАХ З РІЗНОЮ МІЖМОЛЕКУЛЯРНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Данченко Ніна Миколаївна. 


Вплив таурину і гліцину на жовчокислотний та ліпідний склад жовчі щурів за умов цукрового діабету

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Деркач Світлана Сергіївна. 


Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на початку XXI століття

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОЛОМІЄЦЬ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ. 


ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА МЮЛЛЕР ПОЛЯРИМЕТРІЯ ОПТИЧНО АНІЗОТРОПНИХ НЕДЕПОЛЯРИЗУЮЧИХ СЕРЕДОВИЩ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кацуба Микита Олександрович. 


Художнє кіно у політичних процесах сучасного суспільства

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧЕНЬ ЦЗЮНЬ. 


СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ КНР В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЛКОВИЧ Тарас Іванович. 


ПРИНЦИПИ ВІДТВОРЕННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ КІНОПЕРЕКЛАДІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДАНИЛЬЧЕНКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА. 


ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ ТЕРИТОРІЇ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУТ Станіслав Анатолійович. 


СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО У МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИНАХ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛУКАЧ ІЛОНА БЕЙЛІВНА. 


ДОКТРИНА МОНРО В ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ США (1895-1917 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛАНЬ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ. 


ЗАХИСНИК ЯК СУБ’ЄКТ ДОКАЗУВАННЯ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОДОЛАЗЬКА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА. 


СУЧАСНА ВИДАВНИЧА ГАЛУЗЬ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ: ІННОВАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТА АКТУАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САЗОНОВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. 


СПОРТИВНА ПРЕСА УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Трошкі Віктор Бейлович. 


Квадратично -субгауссові випадкові величини та процеси

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Стеняшин Андрій Юрійович. 


Методи зборки програмних систем з функціональних та інтерфейсних об'єктів зі стандартними та згенерованими даними.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОЗНЮК Тарас Григорович. 


ЗАСТОСУВАННЯ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНОЇ ТЕНЗОРНОЇ МОДЕЛІ ПРИРОДНОЇ МОВИ ДЛЯ АНАЛІЗУ КОРЕФЕРЕНТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ТЕКСТАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДРАГАН-ІВАНЕЦЬ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА. 


CТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОГО ВПЛИВУ: ПЕРСВАЗИВНІ ЧИННИКИ В СУЧАСНИХ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ТЕКСТАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РОМАНЮК НАТАЛЯ СЕРГІЇВНА. 


СТАНОВЛЕННЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ЄЛИСАВЕТГРАДА І ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ (КІНЕЦЬ ХVIII – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОРБАНЬ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


ТРАЄКТОРНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ АТРАКТОРИ КЛАСІВ КВАЗІЛІНІЙНИХ НЕОДНОЗНАЧНО РОЗВ’ЯЗНИХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ СИСТЕМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РОМАНЮК ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ. 


КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САВИЧ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ. 


ДЕТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЮДЖЕТНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВБАСЮК СТЕФАНІЯ АНДРІЇВНА. 


ПОПУЛЯРНА КУЛЬТУРА РАННЬОМОДЕРНИХ НІДЕРЛАНДІВ (1480-ті – 1580-ті рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дрьоміна-Волок Наталія Вікторівна. 


Концепція расової дискримінації у міжнародному праві

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 901 — 1000 з 2548
Початок | Поперед. | 8 9 10 11 12 | Наст. | Кінець Всі