Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

ПАВЕЛЬЧУК ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ. 


ОСОБЛИВОСТІ ГІДРОЛОГІЧНОГО І ГІДРОХІМІЧНОГО РЕЖИМУ РІЧОК ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гуляницький Андрій Леонідович. 


Якісний аналіз і чисельне моделювання систем з пам'яттю

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Джалілов Азар Ягуб огли. 


Фрагментація міжнародного виробництва транснаціональних корпорацій

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НЕСТЕРОВА МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. 


СУЧАСНІ КОГНІТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНТЕКСТИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДОВБИНЧУК ТАЇСА ВОЛОДИМИРІВНА. 


МЕХАНІЗМ ДІЇ АНТИБІОТИКІВ ГРУПИ ЦЕФАЛОСПОРИНІВ НА ТРАНСПОРТ ВОДИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТІВ ЧЕРЕЗ ЕПІТЕЛІЙ ТОВСТОЇ КИШКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОНДОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


ПІЗНАВАЛЬНИЙ СТАТУС ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ» В ОБ`ЄКТИВІСТСЬКИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ ХХ СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АКУЛЬШИНА НАТАЛІЯ ТАРАСІВНА. 


СУЧАСНА ВІЙСЬКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ: КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ВИМІРИ (на матеріалі перської, української та англійської мов)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОСАДЧА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА  . 


КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СВІТУ В ТВОРАХ УКРАЇНСЬКОЇ ФАНТАСТИКИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПИШНА ЛЮДМИЛА ГЕОРГІЇВНА. 


ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Біловол Марта Валеріївна. 


Міжнародно-правове регулювання торгівлі сировинними товарами

Автореферат: завантажити

	

Зубар Інна Валентинівна. 


Розвиток універсального міжнародного права та його регіональних підсистем на сучасному етапі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Швець В'ячеслав Михайлович. 


Преса болгарської національної меншини в Україні (1986–2015): становлення, розвиток, проблематика

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЮШКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


ЕМОТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ В ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМАХ (НА ПРИКЛАДІ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ «ГОЛОС КРАЇНИ», «Х-ФАКТОР» ТА «ФОЛЬК-MUSIC»)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НЕСТОР Віталій Романович. 


КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ ТА ЛИТОВСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МЕЛЬНИЧУК Олег Петрович. 


ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПРЕДКО ДЕНИС ЄРОФЕЙОВИЧ. 


РЕЛІГІЙНІ ПОЧУТТЯ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Єдаменко Дар'я Вікторівна. 


Розділення і визначення біологічно активних органічних речовин методом тонкошарової хроматографії з використанням міцелярних рухомих фаз

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Комаха Лариса Григорівна. 


Логічний аналіз дискурсу аргументації у філософії

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДУБНЯК КАТЕРИНА АНДРІЇВНА. 


СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНИЙ ВИМІР ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Антоненко Вікторія Володимирівна. 


Становлення та соціально-економічні основи функціонування міських бюджетів Української СРР у 1920-ті рр.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Зінченко Артем Юрійович. 


Комп’ютерне моделювання детермінованого хаосу в процесах з квадратичною нелінійністю

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кнопова Вікторія Павлівна. 


Локальні властивості розподілу та траекторій процесу типу Леві

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛУК’ЯНЧУК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА. 


ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СВЄЖЕНЦЕВА ІЛОНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІТИН ЕРИТРОЇДНОЇ ТА ГРАНУЛОЦИТО-МАКРОФАГАЛЬНОЇ ЛАНОК ГЕМОПОЕЗУ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ МІЄЛОЇДНОЮ ЛЕЙКЕМІЄЮ У КУЛЬТУРІ КЛІТИН IN VITRO ТА IN VIVO ПРИ ТЕРАПІЇ ІНГІБІТОРАМИ ТИРОЗИНКІНАЗ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СМИРНОВА МАРІЯ ВАЛЕРІЇВНА. 


ЗАСОБИ СТИГМАТИЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ МЕДІА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШКАБКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ. 


СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ТА ДЕРЖАВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЕОНІДА КУЧМИ (1975 – 2005 РР.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Назаров Назарій Анатолійович. 


Українська етимологічна лексикографія: історія, теорія та практика

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Загребельний Олександр Володимирович. 


ОСОБЛИВОСТІ ВРЕГУЛЮВАННЯ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПЕТРЕНКО АНДРІЙ АРНОЛЬДОВИЧ . 


МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ГАЛИЦЬКИЙ ПЛАТОН (ГОРОДЕЦЬКИЙ): АДМІНІСТРАТИВНА, РЕЛІГІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ТА МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛАВРЕНОВ ДАНИЛО АНДРІЙОВИЧ. 


ОСОБЛИВОСТІ ЛОБІЗМУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Корнієнко Ольга Юріївна. 


Структурні особливості сиблінгового симптомокомплексу як чинника невротичних станів особистості

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУЛІНІЧ МАРИНА ТАРАСІВНА. 


АКВАЛЬНО-ТЕРРАЛЬНІ РЕКРЕАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ’Я

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білодід Вікторія Михайлівна. 


Освітня соціалізація як чинник формування узгодженої життєвої перспективи студентів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шимків Світлана Анатоліївна. 


Страхування від нещасних випадків в системі соціального захисту громадян України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧЕРНОЗУБ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ. 


АДАПТАЦІЙНО-КОМПЕНСАТОРНІ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ В УМОВАХ СИЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ РІЗНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дьомкіна Оксана Володимирівна. 


Оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємства

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бондаренко Марія Павлівна . 


Нейрофізіологічні механізми обробки інформації при її моно- та бінокулярному сприйнятті

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Фастовець Анна Сергіївна. 


Сутність та особливості преюдиціального провадження Суду ЄС

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Стрельцов Лев Євгенович. 


Міжнародно-правові зобов'язання держав по охороні комп'ютерних програм

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БІДЗІЛЯ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ. 


ПРЕСА ЯК ЗАСІБ ЕТНОІДЕНТИФІКАЦІЇ У МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКАРПАТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАДНЬОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


МЕТОДИ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПОДАННЯ НЕЧІТКИХ ВЕЛИЧИН НА ОСНОВІ СПЕЦІАЛЬНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ПРОСТИХ ЧИСЕЛ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Черняєв Валерій Сергійович. 


Військово-морська політика США 1909-1922 рр.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Скок Лілія Володимирівна. 


Нотаріальний та судовий порядок спадкування майна: Німеччина і Україна

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШАМРАЄВА Валентина Михайлівна. 


СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИНАХ: КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТАТАРИНОВ ІВАН ЄВГЕНОВИЧ. 


МОБІЛІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКИХ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ БЕССАРАБСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914 – 1917 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гнатюк Олена Маратівна. 


Диференціальні градуйовані категорії та квадратичні форми

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РОМАХ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ПРОДУКУВАННЯ ТРИВОЖНОСТІ ТА СТРАХУ В МЕДІАТЕКСТАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кінаш Анастасія Володимирівна. 


Дисипативність неавтономних систем з марковськими переключеннями

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Михальська Ольга Валеріївна. 


ПОЛІКОДОВІ ЗАГОЛОВКИ РОСІЙСЬКОМОВНИХ ВЕБ-САЙТІВ У ЛІНГВОСЕМІОТИЧНОМУ ВИМІРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Охріменко Олександр Святославович. 


ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ МІСТ АНГЛІЇ ХІ-ХІІІ СТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МИХАЙЛЕНКО ТЕТЯНА ЮРІЇВНА. 


АНТРОПОГЕНІЗАЦІЯ ЛАНДШАФТІВ ПОДІЛЛЯ У ХV – ХIХ СТОЛІТТЯХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОРБОВ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


СОЦІАЛЬНИЙ АУДИТ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САВУШКІН ДМИТРО ІГОРОВИЧ. 


МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЕКОНОМІКИ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУЧЕРНЮК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


ЧАСОПИС «РІДНИЙ КРАЙ» В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ТА КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ (1905 – 1916 РР.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОЛОВАЧОВА АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА. 


ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАНЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТРАХУВАННІ ТА ПЕРЕСТРАХУВАННІ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КИРИЧОК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ. 


УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Наквасюк Юлія Анатоліївна. 


Усереднення варіаційних нерівностей в густих з'єднаннях

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВЛАСЮК ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ. 


“ОБОВ’ЯЗОК ЗАХИСТИТИ” В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЖУРИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ. 


ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КРИСАК ЛАРИСА ВАСИЛІВНА. 


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Пишнограєв Іван Олександрович. 


Оптимальне керування та мінімаксне оцінювання для параболо-гіперболічних рівнянь з точковими нелокальними крайовими умовами

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОРОБКО МАРГАРИТА ІГОРІВНА. 


ЕТИЧНИЙ ПРОЕКТ «ФІЛОСОФІЇ ОБ’ЄКТИВІЗМУ» АЙН РЕНД

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Степух Віталій Васильович. 


Централізатори елементів і абелеві підалгебри в алгебрах Лі диференціювань

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Зубарук Олеся Валеріївна. 


Про класифікацію пар потентних матриць з додатковими співвідношеннями

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ніколайчук Геннадій Геннадійович. 


Особливості взаємозв'язку спорту і політики

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФЕЛІНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ. 


АНОМАЛЬНА ДИСПЕРСІЯ ТА ВІДБИТТЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ В ДІЕЛЕКТРИЧНИХ КРИСТАЛАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАПЛЕТНЮК МАКСИМ АНДРІЙОВИЧ. 


ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ У 1990-Х РОКАХ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Олійник Світлана Леонтіївна. 


Суспільно-географічні аспекти дослідження формування самоорганізації населення в Україні

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАЗОВ  ОЛЕКСАНДР  ВІКТОРОВИЧ. 


ЮРИСДИКЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сорока Наталія Євгенівна. 


Міжнародно-правовий захист авторського права в рамках Європейського Союзу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кукурба Віктор Романович . 


Неперервна процедура стохастичної оптимізації з напівмарковськими переключеннями

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАСИЛЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ. 


НЕОГЕНОВИЙ МАГМАТИЗМ В СИСТЕМІ ЗАКАРПАТСЬКОГО ГЛИБИННОГО РОЗЛОМУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПЕТРЕНКО КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА. 


ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТА ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ (ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Горська Катерина Олександрівна. 


Медіаконтент цифрової доби: трансформації та функціонування

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МИХАЙЛОВА Оксана Павлівна. 


ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ У СУЧАСНИХ МАС-МЕДІА УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАШОВА НАДІЯ ПЕТРІВНА . 


КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПІДРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ТОПОЛОГІЙ НА СКІНЧЕННИХ МНОЖИНАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РУДНІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ. 


МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ ПРОЕКТІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛАТИШЕВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


МАТРІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЯМИ ТИПОВИХ ПРОЕКТІВ І ПРОГРАМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОТОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ. 


ДИФРАКЦІЙНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИЧНОГО ХВИЛЬОВОГО ФРОНТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МОСЕНЦОВА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА. 


МЕТОДИ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ СПОСТЕРЕЖЕНЬ В ІНТЕГРАЛЬНІЙ ПОСТАНОВЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Салахатдінова Ельміна Шаміліївна. 


Семантизація крилатих слів і зворотів у російській лексикографії

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білявська Вікторія Сергіївна. 


"Мемуаристика Єви Фелінської: проблематика, ейдологія, генологія"

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЛІГАЧ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


СИСТЕМНО-РЕФЛЕКСИВНЕ СТРАТЕГІЧНЕ МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІВАНЕЦЬ ІВАН ПЕТРОВИЧ. 


ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В СФЕРІ ПРИВАТНОГО ПРАВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУШНЕРИК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ . 


ПРОЦЕСУАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО РОЗСЛІДУВАННЯМ ГРАБЕЖІВ ТА РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОЛОШИНА ВІТА АНАТОЛІЇВНА. 


НАУКОВО-КОНСУЛЬТАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛАЛАК ОЛЬГА АНДРІЇВНА. 


СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВОВА)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАСЛОВА СВІТЛАНА ЯКІВНА. 


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ВИНОРОБІВ НА ЗАСАДАХ КОНТЕКСТНО-ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ляшко Любов Петрівна. 


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ «ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕСТЕТИКИ» (А.БЕРЛЕАНТ, Е. БРЕЙДІ, А. КАРЛСОН, Ю. СЕПАНМАА, Р.ХЕПБЕРН)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гурська Оксана Вікторівна. 


Алелопатична активність видів роду Pyrethrum Zinn.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛАЗОРЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА. 


НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МАТЕМАТИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБ-КВЕСТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУРАВКОВА АНТОНІНА ГЕННАДІЇВНА. 


ЕВОЛЮЦІЯ СХІДНОАЗІЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ США

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОРЖЕЦЬКА НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА. 


ФОРМИ ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ПРАВОВІ, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сокових Євгеній В'ячеславович. 


ФІЗИКО-ХІМІЧНІ, КАТАЛІТИЧНІ ТА СЕНСОРНІ ВЛАСТИВОСТІ Pd-ВМІСНИХ НАНОРОЗМІРНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ SnO2

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЯРЕМА Валерій Анатолійович. 


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ СУДДІВ У КОНТЕКСТІ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МОГІЛЕВСЬКИЙ Леонід Володимирович. 


СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НОЖЕНКО Каріна Володимирівна. 


ПРИНЦИПИ ТА СУБ’ЄКТИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІВАНОВА Ганна Сергіївна. 


ДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПРОСТУПОК ЯК ПІДСТАВА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЖИГАЛКІН ІВАН ПАВЛОВИЧ. 


СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО ПРАВА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЕНИСЮК Олексій Олексійович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТВОРЧИХ ВІДПУСТОК В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 901 — 1000 з 2727
Початок | Поперед. | 8 9 10 11 12 | Наст. | Кінець Всі