Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

САДІВНИЧИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ. 


СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В СЕГМЕНТІ МЕДИЧНОЇ ПРЕСИ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ: ТИПОЛОГІЯ, ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЗМІСТОВІ ОСОБЛИВОСТІ, КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ СКЛАДНИКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛОМОНОСОВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА. 


ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА МАЛИХ ТЕКСТОВИХ ФОРМ У МАС-МЕДІА: СТРУКТУРА І ТИПОЛОГІЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПРЕСОВИХ ТА ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СИНЯВСЬКА ОЛЬГА ЄВГЕНІВНА. 


РОСІЙСЬКА КОМЕРЦІЙНА НОМІНАЦІЯ XIX – XXI СТОЛІТЬ У КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВИМІРАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Продан Олександра Олександрівна. 


ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОУСВІДОМЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РОГАЛЬ НІНА ІВАНІВНА. 


БАТЬКІВСЬКЕ СТАВЛЕННЯ ЯК ЧИННИК КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ганкевич Олександра Вікторівна. 


СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПОДРУЖНЬОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ В МОЛОДІЙ СІМ’Ї

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КИЯНИЦЯ Леонід Леонідович. 


ВПЛИВ «АРАБСЬКОЇ ВЕСНИ» НА СПІВВІДНОШЕННЯ СИЛ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Компан Сергій Володимирович. 


Композиційна семантика ядра об'єктних баз даних

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Омельяненко Віталій Анатолійович. 


РОЗВИТОК ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ткаченко Роман Петрович. 


ХУДОЖНЬО-ІНТЕПРЕТАЦІЙНІ МОДЕЛІ ПРОЗИ ПРО НАУКУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. (ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ РІЗНОВИДИ Й НОВАЦІЇ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Заяць Олена Іванівна. 


IНCТИТУЦIOНAЛIЗAЦIЯ КOНВEPГEНТНИX ПPOЦECIВ У PEГIOНAЛЬНИX ТOPГOВEЛЬНO-EКOНOМIЧНИX OБ'ЄДНAННЯX

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОЛЯНСЬКИЙ Антон Олександрович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПРОФЕСІЙНИХ СПОРТСМЕНІВ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Філінович Валерія Вікторівна. 


Веб-сайт як особливий об’єкт права інтелектуальної власності

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МЕЛЬНИК АЛІНА МИКОЛАЇВНА. 


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЗАТРИМАНОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАБОШИН АРСЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ. 


ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОКУМЕНТУВАННЯМ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧОРНОУС ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Різниченко Євген Іванович. 


ФІНАНСОВІ ІМПЕРАТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Тимофеєв Владислав Євгенійович. 


ЦИРКУЛЯЦІЯ АТМОСФЕРИ ПІВДЕННОЇ ПОЛЯРНОЇ ОБЛАСТІ У ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНОЇ ЗМІНИ КЛІМАТУ І МЕТОДИ ДОВГОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУ ПОГОДИ В РАЙОНІ АНТАРКТИЧНОГО ПІВОСТРОВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГЕТЬМАНЦЕВА Ніна Дмитрівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТИХОНОВИЧ Лариса Анатоліївна. 


ВЗАЄМОДІЯ НОРМ ПРАВА І НОРМ МОРАЛІ В РЕГУЛЮВАННІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дука Анастасія Петрівна. 


Інвестиційне забезпечення інноваційно-індустріального розвитку національної економіки

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОМАР ЄВГЕНІЙ ГРИГОРОВИЧ. 


СОЦІАЛЬНІ АНОМАЛІЇ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ НАСЕЛЕННЯ УСРР 20-х рр. XX ст.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Панасюк Леонід Валерійович. 


БІЛІНГВІЗМ ЯК ЧИННИК ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАЩЕНКО ЮЛІЯ В’ЯЧЕСЛАВІВНА. 


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мельник Ірина Анатоліївна. 


Структуроутворення та перколяційні властивості рідинних систем, наповнених наночастинками анізотропної форми

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Власенко Тетяна Станіславівна. 


Вплив радіаційного опромінення на структуру та термодинамічні властивості молекулярних рідин

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Біцай Анна Володимирівна. 


Організаційно-правові засади участі адвоката в медіації

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛУЦІВ НАТАЛІЯ ЗБИСЛАВІВНА. 


ОСОБЛИВОСТІ ІМУННОЇ РЕАКТИВНОСТІ ПРИ РІЗНИХ ТИПАХ АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ХОЛЕЦИСТИТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АНТОНЮК ТЕТЯНА ДМИТРІВНА. 


МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1991 – 2012 рр.): ДОСВІД УНІВЕРСИТЕТІВ МІСТА КИЄВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФІЛОНЕНКО ДАНИЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ. 


НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ПЕРІОДИКА В УКРАЇНІ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МОСТОВЕНКО Сергій Миколайович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАВЛЮХ Наталія Миколаївна. 


ПРОБЛЕМА ЧИТАЧА У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ ДОБИ РОМАНТИЗМУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сулейманов Юрій Миколайович. 


Нанооб’єкти та нанокомпозити зі спіновим переходом на основі сполук Феруму (ІІ) з 1,2,4-триазолами

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОЛОМИЦЕВА МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА СПАДЩИНА ГРИГОРІЯ НУДЬГИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЮРЧЕНКО ТЕТЯНА ЮРІЇВНА. 


Комунікативна діяльність інституцій ЄС в Україні

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОСОВИЧ ОЛЬГА ВАСИЛIВНА . 


ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЛЕКСИЦI СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРIАЛI ОНЛАЙНОВИХ ВИДАНЬ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОЛКОВЕЦЬКА Наталія Володимирівна. 


ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ В АНГЛОМОВНІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бугай Світлана Григорівна. 


Теоретико-критична творчість Михайлини Коцюбинської

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАРХОВСЬКА АННА ЮРІЇВНА. 


ВІДТВОРЕННЯ ЕВФЕМІЗМІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ ІСПАНСЬКОМОВНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АНЦИБОР ДАР’Я ВІКТОРІВНА. 


ПАРАДИГМА ОНІРИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Погребняк Олена Альбертівна. 


Модус України в чеській прозі кінця ХХ - початку ХХІ століття: типологія і жанрологія

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Прокопенко Олександр Володимирович . 


Мікрохвильові властивості спінтронних магнітних наноструктур та пристроїв НВЧ на їх основі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АЛЬ-САММАРРАІ МОХАММЕД СААД ІБРАХІМ. 


РОЗРОБКА МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УЗАГАЛЬНЕНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАДАЧАХ З НЕЧІТКОЮСТРУКТУРОЮТА ЇХНЄ ЗАСТОСУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЯДЧЕНКО Людмила Сергіївна. 


Міфопоетичний простір у ліриці Тараса Федюка (київський період)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БІЛОНОЖКО Лідія Василівна. 


ПЕРЕКОДУВАННЯ ДЖАЗУ ЯК ВИЯВ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ Е.Л. ДОКТОРОУ «РЕГТАЙМ» І Т.МОРРІСОН«ДЖАЗ»)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Плутенко Максим Олександрович. 


Координаційні сполуки 3d-металів на основі полінуклеативних лігандів оксимно-гідразонового типу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШПИГОЦЬКА НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА. 


КОНЦЕНТРАЦІЯ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ У РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЕНКО КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА. 


ЗОВНІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧАН ТХЕ ВІНЬ. 


ЗАСТОСУВАННЯ СУМ КЛОСТЕРМАНА В КРИПТОГРАФІЇ І КОДУВАННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КИСЛА  Оксана  Федорівна. 


ТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІЙ РЕЦЕПЦІЇ СЕРЕДИНИ Й ДРУГОЙ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РАХМАТУЛЛІНА ЕЛЬМІРА РАВІЛЬЇВНА. 


ГІДРОЛОГІЧНИЙ РЕЖИМ РІЧОК БАСЕЙНУ ПІВДЕННОГО БУГУ В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШАБАНОВ Роман Іванович . 


ДОКТРИНА ЗАЙНЯТОСТІ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД БЕЗРОБІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУТОМАНОВ Дмитро Євгенович. 


МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СИДОРЕНКО Євгенія Вікторівна. 


ДОДАТКОВІ УМОВИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОЛЕКСІЄНКО ІННА МИКОЛАЇВНА. 


ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ РОЗПОДІЛ ЗАМОРОЗКІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПЛОДОВІ КУЛЬТУРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НАЗАРЕНКО ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ. 


РОСІЙСЬКИЙ ГАРНІЗОН м. КИЄВА (ДРУГА ПОЛОВИНА XVII – XVIII ст.): ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Яремова Інна Вікторівна. 


Визначення моменту набуття права власності за законодавством України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУЛІНІЧ МАРІЯ ЮРІЇВНА . 


АРХІВНА УКРАЇНІКА: ІСТОРІЯ ПОВЕРНЕННЯ, ТИПОЛОГІЯ, ДЖЕРЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ (1991 – 2014 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Броварець Ольга Олександрівна. 


Мікроструктурні механізми виникнення спонтанних точкових мутацій

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЮРЧЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ. 


ДИСКУРС ТРАДИЦІОНАЛІЗМУ У СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЕРЕГОВИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ. 


РОЛЬ ТРАНСКРИПЦІЙНОГО ФАКТОРУ EGR-1 В ПАТОГЕНЕЗІ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОЛОВЕНКО ОЛЕСЯ БОГДАНІВНА. 


СПЕКТРОСКОПІЧНЕ І ТЕСТ-ВИЗНАЧЕННЯ Pt(II), Pt(IV) ТА Pd(II) З ПОПЕРЕДНІМ ВИЛУЧЕННЯМ МОДИФІКОВАНИМ СИЛІКАГЕЛЕМ І МАГНІТНИМ НАНОКОМПОЗИТОМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бондажевська Людмила Сергіївна . 


Проблема експлікації поняття „помилка” в неформальних дослідженнях аргументації

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАСЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА. 


ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ НАУКОВОГО МИСТЕЦТВА (ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СЕРЬОГІН СТАНІСЛАВ ЮРІЙОВИЧ. 


ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У СФЕРІ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШАРКО ОЛЕГ ВІТАЛІЙОВИЧ. 


ЯВИЩЕ СЕМАНТИЧНОЇ НЕЯСНОСТІ: ЛОГІКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАДОРОЖНІЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ. 


МІЖНАРОДНЕ ПРАВО У ВІДНОСИНАХ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЩЕГЕЛЬСЬКИЙ Валерій Васильович. 


ІГРОВИЙ ФОЛЬКЛОР ПОДІЛЛЯ: РЕГІОНАЛЬНА СВОЄРІДНІСТЬ ТА НАЦІОНАЛЬНА ТРАДИЦІЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лисовенко Сергій Олександрович. 


Побудова та аналіз структурних моделей металічних розплавів на основі експериментального структурного фактору

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білоус Оксана Сергіївна. 


Уніфікація і порівняльний аналіз договірного права в рамках Принципів УНІДРУА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЬЧУК ОЛЬГА ІГОРІВНА . 


ПОЕТИКА КОЛОМИЙОК

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЮРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА СТРАТЕГІЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ АНТИКОЛОНІАЛЬНОГО ТА ПОСТКОЛОНІАЛЬНОГО ХУДОЖНІХ ДИСКУРСІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГЛУЩЕВСЬКА АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА. 


ОСОБЛИВОСТІ ЗАРУБІЖНОЇ ЕКСПАНСІЇ ТНК АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ФРН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗОЛОТНЮК Олеся Павлівна. 


ОСОБИСТІСНІ ДИСПОЗИЦІЇ МОЛОДИХ ПОДРУЖНІХ ПАР В СІМЕЙНИХ ВІДНОСИНАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Капируля Михайло Володимирович . 


Ядерне стримування у постбіполярному світі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РОГОВА ТЕТЯНА АРНОЛЬДІВНА. 


ІМІДЖЕВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕДУЧИХ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ТЕЛЕПРОГРАМ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КІНДРА СВІТЛАНА ОЛЕГІВНА. 


СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ТА ТИПОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА ВІТЧИЗНЯНОЇ РАДІОПРОМОЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАГОРОДНЮК ВЛАДИСЛАВА ЄВГЕНІВНА. 


СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ “ЕД’ЮТЕЙНМЕНТ” ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ НА УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МІРОШНИЧЕНКО ЮЛІЯ ПЕТРІВНА. 


КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ПРОБЛЕМАТИКА ПРОВІДНИХ ГАЗЕТ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лістунов Димитрій Петрович. 


Аналоги природних алкінілкарбінолів: синтез та оцінка як протиракових фармакофорів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУДІНОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ. 


СЕЛЯНСЬКИЙ РУХ У НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В 1900 р. – ЛЮТОМУ 1917 р.: ІСТОРІОГРАФІЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АНДРУЩАК ІГОР ЄВГЕНОВИЧ. 


РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ОПТИМІЗАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ В СИСТЕМНИХ МЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СОЛОНЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ. 


ВОДОРОСТІ ГІПЕРГАЛІЙНИХ ВОДОЙМ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО УЗБЕРЕЖЖЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ ТА ЇХ УЧАСТЬ В УТВОРЕННІ МУЛОВИХ СУЛЬФІДНИХ ПЕЛОЇДІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТАЗІЛОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА. 


ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГІНЗУЛА МАР’ЯНА ЯРОСЛАВІВНА. 


РЕГІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОМИСЛОВОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТЕЖКО НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


ІМПЕРАТИВИ ВИРІШЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ В УМОВАХ АСИМЕТРИЧНОСТІ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГУЦУЛ РОМАН МИРОСЛАВОВИЧ. 


СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОХІДНИХ 3-АМІНОІЗОХІНОЛІН-1(2Н)-ОНУ ТА 5,13-ДИГІДРО-11Н-ІЗОХІНО [3,2-b]ХІНАЗОЛІН-11-ОНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТРУБАКОВ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ  . 


НЕУКЛАДЕНІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ: ПОНЯТТЯ, ПРАВОВА ПРИРОДА, ПРАВОВІ НАСЛІДКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПУСАН Катерина Борисівна. 


АДАПТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРАЦІ СУДДІВ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЕНКО Олена Олександрівна. 


ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СВОБОДИ ВОЛІ СТОРІН ПРИ УКЛАДАННІ, ЗМІНІ ТА ПРИПИНЕННІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МІЩУК Михайло Олександрович. 


ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРОШЕВА-ШАРАПОВА Інна Віталіївна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ ПРОКУРОРСЬКО-СЛІДЧИХ ПРАЦІВНИКІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Петруньок Борис Петрович. 


ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ КОЛЕКТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ КРИМСЬКИХ ТАТАР В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НІКОЛЕНКО  Оксана  Вікторівна    . 


ПРІЗВИСЬКА В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ: СТРУКТУРНІ, СЕМАНТИЧНІ, СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАСИЛЬЧЕНКО ОКСАНА ПЕТРІВНА. 


ПРИНЦИП РІВНОСТІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ДОКТРИНАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛОТЮК ОЛЬГА СТЕПАНІВНА . 


КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сорока Марина Валентинівна. 


КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ КУЛЬТУРІ (історико-філософський аналіз)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НЕВМЕРЖИЦЬКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ МАСОВОГО СУСПІЛЬСТВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МЕЛЬНИК АЛЬОНА ОЛЕКСІЇВНА. 


ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ЧИННИКИ ТРАНСФОРМАЦІЙ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Совенко Ольга Сергіївна. 


КОНЦЕПТ "СОЦІАЛЬНИЙ СМИСЛ" ТА ЙОГО ПІЗНАВАЛЬНІ ФУНКЦІЇ В ІНТЕРПРЕТАТИВНІЙ СОЦІОЛОГІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 1001 — 1100 з 2520
Початок | Поперед. | 9 10 11 12 13 | Наст. | Кінець Всі