Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

ТИХАНОВИЧ ЄВГЕН ЄВГЕНІЙОВИЧ. 


ПОШИРЕННЯ І ДИНАМІКА ЛАВИННИХ ПРИРОДНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАРМАНОВА Нінель Ігорівна. 


ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МІЖНАРОДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЄС

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОЦУЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ. 


МІКРОНЕОДНОРІДНА СТРУКТУРА ВОДНИХ РОЗЧИНІВ СПИРТІВ ТА ФЛУКТУАЦІЇ В ОКОЛІ ЇХ ОСОБЛИВИХ ТОЧОК

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОНОНЕНКО МАРІЯ ГРИГОРІВНА. 


ЕВОЛЮЦІЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ КНР В РЕГІОНІ ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЩАДИЛО АНАТОЛІЙ АНТОНОВИЧ. 


ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МУДРИЦЬКА Карина Олександрівна. 


ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА СТРАТЕГІЯ ФРАНЦІЇ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА НІКОЛЯ САРКОЗІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУБАЙЧУК КАТЕРИНА ІГОРІВНА. 


ERN1-ЗАЛЕЖНА РЕГУЛЯЦІЯ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНІВ, ЩО КОНТРОЛЮЮТЬ АНГІОГЕНЕЗ, У КЛІТИНАХ ГЛІОМИ ЛІНІЇ U87

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЬЧУК ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА. 


ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ МАРКУВАННЯ ТОВАРІВ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОТЕНКО ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА. 


ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСПАНСЬКОМОВНОГО СПОРТИВНОГО ДИСКУРСУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПЕРМІНОВА Алла Вікторівна. 


РЕЦЕПТИВНА МОДЕЛЬ ПОЕТИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ (на матеріалі перекладів американської поезії ХХ століття)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Левицька Олена Юріївна. 


Романтичний період творчості Морі Оґая: проблематика, поетика

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Калінкова Ірина Юріївна. 


Економічні шоки в макроекономічній динаміці

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАЯЧУК МИРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ. 


ФОРМУВАННЯ ТА ГЕОПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ФЕРМЕРСТВА УКРАЇНИ (теорія та практика суспільно-географічного дослідження)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІЛЬЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ. 


КОЛИВАЛЬНА СПЕКТРОСКОПІЯ КОМПЛЕКСІВ В БІНАРНИХ РОЗЧИНАХ З РІЗНОЮ МІЖМОЛЕКУЛЯРНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Данченко Ніна Миколаївна. 


Вплив таурину і гліцину на жовчокислотний та ліпідний склад жовчі щурів за умов цукрового діабету

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Деркач Світлана Сергіївна. 


Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на початку XXI століття

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОЛОМІЄЦЬ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ. 


ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА МЮЛЛЕР ПОЛЯРИМЕТРІЯ ОПТИЧНО АНІЗОТРОПНИХ НЕДЕПОЛЯРИЗУЮЧИХ СЕРЕДОВИЩ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кацуба Микита Олександрович. 


Художнє кіно у політичних процесах сучасного суспільства

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧЕНЬ ЦЗЮНЬ. 


СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ КНР В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЛКОВИЧ Тарас Іванович. 


ПРИНЦИПИ ВІДТВОРЕННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ КІНОПЕРЕКЛАДІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДАНИЛЬЧЕНКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА. 


ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ ТЕРИТОРІЇ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУТ Станіслав Анатолійович. 


СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО У МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИНАХ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛУКАЧ ІЛОНА БЕЙЛІВНА. 


ДОКТРИНА МОНРО В ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ США (1895-1917 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛАНЬ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ. 


ЗАХИСНИК ЯК СУБ’ЄКТ ДОКАЗУВАННЯ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОДОЛАЗЬКА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА. 


СУЧАСНА ВИДАВНИЧА ГАЛУЗЬ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ: ІННОВАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТА АКТУАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САЗОНОВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. 


СПОРТИВНА ПРЕСА УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Трошкі Віктор Бейлович. 


Квадратично -субгауссові випадкові величини та процеси

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Стеняшин Андрій Юрійович. 


Методи зборки програмних систем з функціональних та інтерфейсних об'єктів зі стандартними та згенерованими даними.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОЗНЮК Тарас Григорович. 


ЗАСТОСУВАННЯ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНОЇ ТЕНЗОРНОЇ МОДЕЛІ ПРИРОДНОЇ МОВИ ДЛЯ АНАЛІЗУ КОРЕФЕРЕНТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ТЕКСТАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДРАГАН-ІВАНЕЦЬ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА. 


CТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОГО ВПЛИВУ: ПЕРСВАЗИВНІ ЧИННИКИ В СУЧАСНИХ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ТЕКСТАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РОМАНЮК НАТАЛЯ СЕРГІЇВНА. 


СТАНОВЛЕННЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ЄЛИСАВЕТГРАДА І ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ (КІНЕЦЬ ХVIII – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОРБАНЬ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


ТРАЄКТОРНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ АТРАКТОРИ КЛАСІВ КВАЗІЛІНІЙНИХ НЕОДНОЗНАЧНО РОЗВ’ЯЗНИХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ СИСТЕМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РОМАНЮК ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ. 


КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САВИЧ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ. 


ДЕТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЮДЖЕТНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВБАСЮК СТЕФАНІЯ АНДРІЇВНА. 


ПОПУЛЯРНА КУЛЬТУРА РАННЬОМОДЕРНИХ НІДЕРЛАНДІВ (1480-ті – 1580-ті рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дрьоміна-Волок Наталія Вікторівна. 


Концепція расової дискримінації у міжнародному праві

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Доронін Олексій В'ячеславович. 


Семіпараметричне оцінювання та перевірка гіпотез за спостереженнями у суміші

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САМОЙЛЕНКО Юлія Іванівна . 


АСИМПТОТИЧНІ СОЛІТОНОПОДІБНІ РОЗВ'ЯЗКИ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНОГО РІВНЯННЯ КОРТЕВЕГА-ДЕ ФРІЗА ЗІ ЗМІННИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Відейко Михайло Юрійович. 


Етносоціальні трансформації у центральній та південно-східній Європі V-IV тис. до н.е.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Худайбердиєва Оксана Аширгельдиєвна. 


"Вплив доісламських вірувань на формування духовної культури та побуту кримських татар і ногайців"

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Стеблова Ольга Вікторівна. 


ЕЛЕКТРОННИЙ ТРАНСПОРТ ТА ЕЛЕКТРОННА ПОЛЬОВА ЕМІСІЯ З НАНОКОМПОЗИТНИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СТРУКТУР

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАЗЮК АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ (ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СМІРНОВ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ. 


АЛЮМОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ РОСЛИН РОДУ ГРЕЧКИ (FAGOPYRUM MILL.) ЗА ПІДВИЩЕНОЇ КИСЛОТНОСТІ СУБСТРАТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПРОЦЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КЛЕПКО ОЛЕКСАНДРА ЮРІЇВНА. 


ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАКЦІЙНО-ПРЕСОВАНИХ КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ Ті – В – Al – O

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОСТЕНКО ІНЕСА ВОЛОДИМИРІВНА. 


АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У РОЗПОРЯДЖЕННІ СУДУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЕРДНІКОВА КАТЕРИНА ВАДИМІВНА. 


АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАБОРОН ТА ОБМЕЖЕНЬ В СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДАНИЛОВА НІКОЛЬ ВІКТОРІВНА. 


СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА РИНОК ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА ЄС

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПІНЧУК-РУГАЛЬ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА. 


РАДІАЦІЙНІ ПОШКОДЖЕННЯ ПОЛІЄНОВИХ МАКРОРАДИКАЛІВ КОМПОЗИТІВ КАРБОЛАНЦЮГОВИХ ПОЛІМЕРІВ З ВУГЛЕЦЕВИМИ НАНОТРУБКАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФОМЕНКО ІРИНА СТЕПАНІВНА. 


CИСТЕМИ НІТРОГЕНУ ОКСИДУ ТА ГІДРОГЕНУ СУЛЬФІДУ У МЕХАНІЗМАХ УШКОДЖЕННЯ СЛИЗОВОЇ ШЛУНКА ТА ТОВСТОЇ КИШКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАРНАУХОВА НАДІЯ ЛЕОНІДІВНА. 


ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ РЕЛІГІЇ НІНІАНА СМАРТА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шалайко Тарас Олександрович. 


Стохастичний аналіз змішаних моделей

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЯРОЦЬКА ГАЛИНА СЕРГІЇВНА. 


МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СВІДОМОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ганиченко Юрій валерійович. 


Оцінка швидкості збіжності в граничних теоремах для адитивних та мультиплікативних функціоналів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІВАНИЦЬКА МАРІЯ ЛОНГИНІВНА. 


ОСОБИСТІСНИЙ ВИМІР В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ (ВІД СЕРЕДИНИ ХІХ ДО ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЦИГАНКОВА ЗОЯ МИКОЛАЇВНА. 


ЛЕКСИЧНІ ІННОВАЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ПРОСТОРІ ПОСТФЕМІНІСТИЧНИХ РОМАНІВ ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХОВАЙБА НАТАЛЯ ГРИГОРІВНА. 


ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У ГАЛУЗІ КІНЕМАТОГРАФА УРСР (ДРУГА ПОЛОВИНА 1960-х – ПЕРША ПОЛОВИНА 1980-х рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МИХАЙЛОВ Іван Михайлович. 


КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБУТ ТА ІНШІ НЕЗАКОННІ ДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ЗБУТОМ ПІДРОБЛЕНИХ ГРОШЕЙ, ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, БІЛЕТІВ ДЕРЖАВНОЇ ЛОТЕРЕЇ, МАРОК АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ ТА ГОЛОГРАФІЧНИХ ЗАХИСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВИСЕЛКО ІННА ВЯЧЕСЛАВІВНА. 


ТРАНСФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ СМИСЛІВ У КОНТЕКСТІ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гриців Наталія Миколаївна. 


ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ ВАСИЛЯ МИСИКА ЯК ПЕРЕКЛАДАЧА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ХХ СТОРІЧЧЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАЇКА ТЕТЯНА ПЕТРІВНА. 


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕРНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧОРНОДОН МИРОСЛАВА ІВАНІВНА. 


ГЕНДЕРНА КОНЦЕПТОСФЕРА СУЧАСНОЇ ПЕРІОДИКИ ДЛЯ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МИХАЙЛЮТА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ЖУРНАЛІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САДІВНИЧИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ. 


СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В СЕГМЕНТІ МЕДИЧНОЇ ПРЕСИ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ: ТИПОЛОГІЯ, ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЗМІСТОВІ ОСОБЛИВОСТІ, КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ СКЛАДНИКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛОМОНОСОВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА. 


ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА МАЛИХ ТЕКСТОВИХ ФОРМ У МАС-МЕДІА: СТРУКТУРА І ТИПОЛОГІЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПРЕСОВИХ ТА ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СИНЯВСЬКА ОЛЬГА ЄВГЕНІВНА. 


РОСІЙСЬКА КОМЕРЦІЙНА НОМІНАЦІЯ XIX – XXI СТОЛІТЬ У КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВИМІРАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Продан Олександра Олександрівна. 


ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОУСВІДОМЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РОГАЛЬ НІНА ІВАНІВНА. 


БАТЬКІВСЬКЕ СТАВЛЕННЯ ЯК ЧИННИК КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ганкевич Олександра Вікторівна. 


СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПОДРУЖНЬОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ В МОЛОДІЙ СІМ’Ї

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КИЯНИЦЯ Леонід Леонідович. 


ВПЛИВ «АРАБСЬКОЇ ВЕСНИ» НА СПІВВІДНОШЕННЯ СИЛ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Компан Сергій Володимирович. 


Композиційна семантика ядра об'єктних баз даних

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Омельяненко Віталій Анатолійович. 


РОЗВИТОК ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ткаченко Роман Петрович. 


ХУДОЖНЬО-ІНТЕПРЕТАЦІЙНІ МОДЕЛІ ПРОЗИ ПРО НАУКУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. (ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ РІЗНОВИДИ Й НОВАЦІЇ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Заяць Олена Іванівна. 


IНCТИТУЦIOНAЛIЗAЦIЯ КOНВEPГEНТНИX ПPOЦECIВ У PEГIOНAЛЬНИX ТOPГOВEЛЬНO-EКOНOМIЧНИX OБ'ЄДНAННЯX

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОЛЯНСЬКИЙ Антон Олександрович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПРОФЕСІЙНИХ СПОРТСМЕНІВ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Філінович Валерія Вікторівна. 


Веб-сайт як особливий об’єкт права інтелектуальної власності

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МЕЛЬНИК АЛІНА МИКОЛАЇВНА. 


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЗАТРИМАНОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАБОШИН АРСЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ. 


ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОКУМЕНТУВАННЯМ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧОРНОУС ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Різниченко Євген Іванович. 


ФІНАНСОВІ ІМПЕРАТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Тимофеєв Владислав Євгенійович. 


ЦИРКУЛЯЦІЯ АТМОСФЕРИ ПІВДЕННОЇ ПОЛЯРНОЇ ОБЛАСТІ У ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНОЇ ЗМІНИ КЛІМАТУ І МЕТОДИ ДОВГОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУ ПОГОДИ В РАЙОНІ АНТАРКТИЧНОГО ПІВОСТРОВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГЕТЬМАНЦЕВА Ніна Дмитрівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТИХОНОВИЧ Лариса Анатоліївна. 


ВЗАЄМОДІЯ НОРМ ПРАВА І НОРМ МОРАЛІ В РЕГУЛЮВАННІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дука Анастасія Петрівна. 


Інвестиційне забезпечення інноваційно-індустріального розвитку національної економіки

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОМАР ЄВГЕНІЙ ГРИГОРОВИЧ. 


СОЦІАЛЬНІ АНОМАЛІЇ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ НАСЕЛЕННЯ УСРР 20-х рр. XX ст.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Панасюк Леонід Валерійович. 


БІЛІНГВІЗМ ЯК ЧИННИК ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАЩЕНКО ЮЛІЯ В’ЯЧЕСЛАВІВНА. 


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мельник Ірина Анатоліївна. 


Структуроутворення та перколяційні властивості рідинних систем, наповнених наночастинками анізотропної форми

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Власенко Тетяна Станіславівна. 


Вплив радіаційного опромінення на структуру та термодинамічні властивості молекулярних рідин

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Біцай Анна Володимирівна. 


Організаційно-правові засади участі адвоката в медіації

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛУЦІВ НАТАЛІЯ ЗБИСЛАВІВНА. 


ОСОБЛИВОСТІ ІМУННОЇ РЕАКТИВНОСТІ ПРИ РІЗНИХ ТИПАХ АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ХОЛЕЦИСТИТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АНТОНЮК ТЕТЯНА ДМИТРІВНА. 


МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1991 – 2012 рр.): ДОСВІД УНІВЕРСИТЕТІВ МІСТА КИЄВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФІЛОНЕНКО ДАНИЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ. 


НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ПЕРІОДИКА В УКРАЇНІ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МОСТОВЕНКО Сергій Миколайович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАВЛЮХ Наталія Миколаївна. 


ПРОБЛЕМА ЧИТАЧА У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ ДОБИ РОМАНТИЗМУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сулейманов Юрій Миколайович. 


Нанооб’єкти та нанокомпозити зі спіновим переходом на основі сполук Феруму (ІІ) з 1,2,4-триазолами

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОЛОМИЦЕВА МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА СПАДЩИНА ГРИГОРІЯ НУДЬГИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЮРЧЕНКО ТЕТЯНА ЮРІЇВНА. 


Комунікативна діяльність інституцій ЄС в Україні

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОСОВИЧ ОЛЬГА ВАСИЛIВНА . 


ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЛЕКСИЦI СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРIАЛI ОНЛАЙНОВИХ ВИДАНЬ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОЛКОВЕЦЬКА Наталія Володимирівна. 


ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ В АНГЛОМОВНІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 1001 — 1100 з 2583
Початок | Поперед. | 9 10 11 12 13 | Наст. | Кінець Всі