Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Атамнах Салах Мохаммад Муфліх. 


ВПЛИВ АУТОКОЇДІВ ГІСТАМІНУ І СЕРОТОНІНУ НА ЖОВЧОСЕКРЕТОРНУ ФУНКЦІЮ І ТКАНИННЕ ДИХАННЯ ПЕЧІНКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАПУСТЯНА Ірина Петрівна. 


УЧАСТЬ КАЛЬЦИТОНІНУ ТА АМІЛІНУ В РЕГУЛЯЦІЇ ЖОВЧОСЕКРЕТОРНОЇ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мілованов Юрій Сергійович. 


ЕЛЕКТРИЧНІ ТА ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТНИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ ПОРИСТОГО КРЕМНІЮ ТА ОКСИДУ ТИТАНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НЕСТЕРОВА ДАР’Я СЕРГІЇВНА. 


ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОСТЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА. 


ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ В РЕЗУЛЬТАТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУЛГАКОВА АЛЬОНА ВАЛЕНТИНІВНА. 


ЖІНОЦТВО УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА ЧАСІВ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 рр.: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ДУХОВНИЙ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЄВТУШЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА. 


ОБРАЗ ГЕРОЯ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОНДАРЕНКО АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


КУЛЬТ ВОЇНА-ЗВІРА У МІЛІТАРНИХ ТРАДИЦІЯХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Булавко Геннадій Володимирович    . 


ФОТОВОЛЬТАЇЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПОЛІМЕТИНОВІ БАРВНИКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАЗАКЕВИЧ Геннадій Михайлович. 


КЕЛЬТИ В ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (III ст. до н. е. – I ст. н. е.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОСТРОВСЬКА Наталія Василівна. 


ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПОЛІТИЧНИХ ТОК-ШОУ В ЕФІРІ УКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАКОВСЬКИЙ Сергій Олегович. 


«ЄВРОПЕЙСЬКА РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ» ЯК ЕЛЕМЕНТ РОЗБУДОВИ СИС-ТЕМИ БАГАТОРІВНЕВОГО УПРАВЛІННЯ В ЄС

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВЕДМЕДЄВ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ. 


КУЛЬТУРНІ РЕСУРСИ ПРОДУКТИВНОСТІ МИСЛЕННЯ: ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Караван Юлія Вікторівна. 


Гідрохімічний режим та екологічний стан Верхнього Сірету

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТОЯН СВІТЛАНА ПЕТРІВНА. 


СИМВОЛІЗМ ЯК ФЕНОМЕН ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА: КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЛЮГА РУСЛАН ВІКТОРОВИЧ. 


КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДОКАЗУВАННЯ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ ЧИ ПРЕКУРСОРІВ АБО ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СМИРНОВА КСЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА . 


ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК КОНКУРЕНЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ (НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БІЛОУС НАТАЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА. 


ЛІНГВОКОГНІТИВНА МОДЕЛЬ ПЕРЕКЛАДУ ТЕОЛОГІЧНИХ ТЕКСТІВ (німецько-український напрямок)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЄПУХОВА Наталія Іванівна. 


ВІДТВОРЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ НІМЕЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ РОМАНТИЧНОЇ КАЗКИ В УКРАЇНОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ (лінгвопрагматичний і лінгвокультурологічний аспекти

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СЛОБОДИНСЬКИЙ ДМИТРО КОСТЯНТИНОВИЧ. 


ПОРЯТУНОК ЄВРЕЇВ УКРАЇНЦЯМИ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Теличко Вероніка Олегівна. 


КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ УЧАСНИКІВ АНГЛОМОВНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРНЕТ-ФОРУМІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛИТВИНЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА. 


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ АНГЛОМОВНОГО ЧИТАННЯ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШУЛЬГА ЯНА МИХАЙЛІВНА. 


ПАЛОМНИЦТВО ДО КИЇВСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ СВЯТИНЬ У XVIII ст.: СОЦІОАНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОРОБЕЙНІКОВА ЛЕСЯ ГРИГОРІВНА. 


ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ СТАНИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ В ПЕРІОД ТРЕНУВАНЬ ТА ЗМАГАНЬ З ОЛІМПІЙСЬКИХ ВИДІВ БОРОТЬБИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОБОШКО Тетяна Михайлівна. 


ОЦІННІ РЕСПОНСИВНІ ВИСЛОВЛЕННЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (на матеріалі американських і британських художніх творів початку ХХІ століття)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Зянько Віталій Віталійович. 


Венчурне інвестування інноваційного розвитку національного господарства

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Опихайло Ольга Борисівна. 


ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РІЗНИХ СТИЛІВ І ФОРМ ПРОЯВУ ГУМОРУ ОСОБИСТОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Цимбалюк Олександр Миколайович. 


КІНЕТИКА КОНВЕРСІЇ ЕТАНОЛУ В НЕРІВНОВАЖНІЙ ПЛАЗМІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАШКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ. 


СУТНІСТЬ, ФОРМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АНТИКУЛЬТОВОГО РУХУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОДНАРЧУК ЛЮБОВ СЕРГІЇВНА. 


ІСТОРІЯ СХІДНОЇ ФІЛОСОФІЇ У ДОСЛІДЖЕННЯХ Б. РАССЕЛА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАРТУСЯК Павло Миколайович. 


РЕАКТИВАЦІЯ ФІЛОСОФІЇ ЛЯЙБНІЦА У ТВОРАХ ЖИЛЯ ДЕЛЬОЗА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СОРОЧЕНКО АНТОН ВАЛЕРІЙОВИЧ. 


КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АЛЄКСЄЙЧЕНКО Олександр Володимирович. 


ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЩОДО «ЗАМОРОЖЕНИХ КОНФЛІКТІВ» НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЙДАНЕВИЧ ЛЕОНІД ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


РЕЛІГІЄЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СОРОКА Олена Олександрівна. 


РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАРПУША МАРИНА ВАСИЛІВНА. 


МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ В ЗАДАЧАХ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЯ ТА КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАІКА СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ. 


БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БАКТЕРІОФАГІВ ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ-ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИН PSEUDOMONADACEAE І ENTEROBACTERIACEAE ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРОФІЛАКТИЦІ БАКТЕРІОЗІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Саленко Ольга Василівна . 


ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО СУДОУСТРІЙ І СТАТУС СУДДІВ ІЗ МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРАТМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАРПЕНКО Наталія Володимирівна. 


ГЕОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ІМІДЖЕВОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЄФІМЕНКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА. 


МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ШЛУНКА ТА ТОВСТОЇ КИШКИ У ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ДІОКСИДУ ЦЕРІЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СКОЧКО НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА. 


СЕКРЕТОРНА І ВСМОКТУВАЛЬНА ФУНКЦІЇ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ У ЩУРІВ В ОНТОГЕНЕЗІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОРЕНДАРЕЦЬ Олена Олександрівна. 


РОЗВИТОК НАУКИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РИБАЛКО АЛЕВТИНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


ВПЛИВ РІЗНИХ РЕЖИМІВ ОФТАЛЬМОФОТОСТИМУЛЯЦІЇ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАРКЕВИЧ Анна Олександрівна. 


ВПЛИВ ПОХІДНИХ ПІРОЛІДИН-2-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ НА МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ШЛУНКУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАЛЬНИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Птащенко Дмитро Сергійович. 


УЯВНА ОБОРОНА ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лебідь Антон Валерійович. 


СПЕКТРОСКОПІЯ ПЛАЗМИ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО РОЗРЯДУ МІЖ КОМПОЗИТНИМИ ЕЛЕКТРОДАМИ НА ОСНОВІ МІДІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АЛДАЛАІН ЕМАД ЯСІН АХМАД. 


РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВІРУСНИХ ХВОРОБ LYCOPERSICON ESCULENTUM В УКРАЇНІ ТА МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЇХ ЗБУДНИКІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Пігіда Антон Олександрович. 


Оцінювання та врахування дизайн-ефекту у багатоступеневих стратифіковиних вибірках для загальнонаціональних соціальних досліджень в Україні

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПУСТОВАЛОВ Сергій Жанович. 


Етносоціальна характеристика ямно-катакомбного суспільства Північного Причорномор’я

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Андреєва Олена Вікторівна. 


РИЗИК У ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧЕП’ЯКОВА ІННА ЮРІЇВНА. 


НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ПОХІДНИХ ДІЄСЛІВ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гетьман Євген Анатолійович. 


ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЕЩЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ. 


ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОФШОРНИХ МЕХАНІЗМІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЦАРУК АННА ЮРІЇВНА. 


ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА НА ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВРЕТІК ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


СЕЛЕКТИВНІСТЬ ПРИ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ МОНОМЕРІВ З КІЛЬКОМА ПОДВІЙНИМИ ЗВ`ЯЗКАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАВИЦЬКА ТАМАРА ІВАНІВНА. 


ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВІРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ У ПИСЬМОВОМУ ПЕРЕКЛАДІ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА АНГЛІЙСЬКУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Приліпко Ірина Леонідівна. 


ІДЕЙНО-ХУДОЖНІ ДОМІНАНТИ ПРОЗИ ПРО ДУХОВЕНСТВО В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Полубінський Віталій Вікторович. 


Синтез, будова і властивості шаруватих оксидних сполук і фаз типу AnBn-1O3n та An+1BnO3n+1

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЦИЦИК КАТЕРИНА ЮРІЇВНА. 


ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРУДЕНЦІЙНОГО РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЕНСЬКА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА. 


Українська мала проза 1920 – 1960-х років: ідейно-тематичні домінанти, жанрові моделі і стильові стратегії.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КЛІМЕНКОВА АНАСТАСІЯ МИХАЙЛІВНА. 


МЕТОДИКА ЕМПІРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КУЛЬТУРНИХ КОДІВ КОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

УШЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-КОРЕЛЯЦІЙНА МІКРОСКОПІЯ ТА ЛАЗЕРНА АВТОФЛУОРЕСЦЕНТНА ПОЛЯРИМЕТРІЯ ОПТИЧНО-АНІЗОТРОПНИХ БІОЛОГІЧНИХ ШАРІВ

Автореферат: завантажити

	

Лоза Галина Іванівна. 


ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КИЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛАГНЮК ОЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА. 


КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОНДАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


ВПЛИВ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ НА ВРОДЖЕНУ ТА НАБУТУ ПОВЕДІНКУ АЛКОГОЛІЗОВАНИХ ЩУРІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШИТІКОВ Дмитро В’ячеславович. 


МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ВІКОВИХ ЗМІН Т-КЛІТИННОЇ ЛАНКИ ІМУННОЇ СИСТЕМИ НА МОДЕЛІ ГЕТЕРОХРОННОГО ПАРАБІОЗУ ТА РОЗРОБКА СПОСОБУ ЇХ КОРЕКЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

УКРАЇНЕЦЬ ЛЮДМИЛА ФЕДОРІВНА. 


ФОНЕТИЧНІ ЗАСОБИ ПОРОДЖЕННЯ КОНОТАЦІЇ В ПОЕТИЧНІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ)

Автореферат: завантажити

	

Маліцький Юрій Валерійович. 


Ефективні проективні методи для варіаційних нерівностей та задач структурної оптимізації

Автореферат: завантажити

	

Ференс Наталія Олександрівна. 


ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОЕТИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В.Б.ЄЙТСА (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ТА РОСІЙСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОЛІТЮК АНАСТАСІЯ ПАВЛІВНА. 


Аргументація як предмет неформальних досліджень (неформальна логіка та риторична аргументація)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МОІСЕЄНКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА. 


КОНЦЕПТУАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ СХІДНОЇ АФРИКИ

Автореферат: завантажити

	

КОРАБЛЬОВА ВАЛЕРІЯ МИКОЛАЇВНА. 


СОЦІАЛЬНІ СМИСЛИ ІДЕОЛОГІЇ В РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Автореферат: завантажити

	

БЛАЖІЄВСЬКА Ірина Петрівна. 


КУМУЛЯНТНІ МЕТОДИ В ЗАДАЧАХ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ФУНКЦІЙ ОДНОРІДНИХ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Цірат Геннадій Артурович. 


Правові засади та сучасні тенденції міжнародно-правової уніфікації міжнародного цивільного процесу

Автореферат: завантажити

	

Христюк Борис Федорович. 


Особливості формування водного стоку річки Дунай та розробка методик його прогнозування

Автореферат: завантажити

	

Федюк Лілія Василівна. 


Особисті немайнові права юридичних осіб

Автореферат: завантажити

	

Ушенко Володимир Олександрович. 


Вектор-параметрична діагностика та диференціація проявів оптичної анізотропії біологічних полікристалічних мереж

Автореферат: завантажити

	

Сербіна Катерина Юріївна. 


Інформаційний вимір політики США та Близькому Сході

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Семенова Альона Вячеславівна. 


Принципи загальнообов'язкового державного медичного страхування

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Настюк Микола Григорович. 


Гідролого-руслознавчий аналіз даних гідрометричних спостережень у часейнах Верхнього Пруту та Сірету

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мукан Володимир Сергійович. 


Поетика абусурду в українській драматургії першої половини ХХ століття (на матеріалі творів Миколи Куліша та Ігоря Костецького)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Міхровська Марина Станіславівна. 


Адміністративно-правове забезпечення організації та діяльності органів виконавчої влади в Україні

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Матвєєва Ольга Володимирівна. 


Віртуальні спільноти як неурядові актори світової політики

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лозицька Катерина Олександрівна. 


Правове регулювання інвестування в навколишнє природне середовище в Україні

Автореферат: завантажити

	

Лібов Дмитро Юрійович. 


Особливості спектра власних частот циліндрів скінченної довжини

Автореферат: завантажити

	

Лазаренко Ірина Сергіївна . 


Оптимальне керування для параболічних рівнянь з точковими нелокальними крайовими умовами

Автореферат: завантажити

	

Кучер Вадим Олегович. 


Прокурорський нагляд за розслідуванням економічних злочинів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кузьменко Марина Валеріївна. 


Господарсько-правова відповідальність за антиконкурентні узгодження дії суб'єктів господарювання

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кузьменко Галина Валентинівна. 


Принцип гуманізму в сучасному трудовому праві

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ковальова Олександра Володимрівна. 


Вплив модульного електричного струму на функціональний стан організму людини

Автореферат: завантажити

	

Ілларіонова Світлана Ігорівна. 


Форми та способи захисту прав працівників у мовах ринкової економіки

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Грищук Володимир Іванович. 


Вітамін К-залежні протеїни системи зсідання крові за порушення гемостазу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Голік Андрій Олександрович. 


ВІДСТАНІ ВІДПОВІДНОСТІ ТА ЗАСОБИ ГРУПУВАННЯ ДЛЯ ВЕКТОРНИХ ТА МАТРИЧНИХ ВЕКТОРІВ ОЗНАК ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ЗАДАЧАХ РОЗПІЗНАВАННЯ МОВИ ТА МОВИ ЖЕСТІВ

Автореферат: завантажити

	

Гаділія Олена Петрівна. 


Біохімічні механізми дії похідних піролідин-2-карбонової кислоти на клітини слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гаврилова Олена Олександрівна. 


Правове регулювання загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Артюшенко Злата Валеріївна. 


Художня інтерпретація історії у романах Івана Білика

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Владиченко Лариса Дмитрівна. 


Сучасний стан та особливості відносин між державою та релігійними організаціями: порівняльний аналіз українського та польського досвіду

Автореферат: завантажити

	

Чорноус Анна Володимирівна. 


Політичний міф як засіб виборчих кампаній

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Червінська Людмила Миколаївна. 


Міграція як складова сучасного політичного процесу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 1201 — 1300 з 2547
Початок | Поперед. | 11 12 13 14 15 | Наст. | Кінець Всі