Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Ушенко Володимир Олександрович. 


Вектор-параметрична діагностика та диференціація проявів оптичної анізотропії біологічних полікристалічних мереж

Автореферат: завантажити

	

Сербіна Катерина Юріївна. 


Інформаційний вимір політики США та Близькому Сході

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Семенова Альона Вячеславівна. 


Принципи загальнообов'язкового державного медичного страхування

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Настюк Микола Григорович. 


Гідролого-руслознавчий аналіз даних гідрометричних спостережень у часейнах Верхнього Пруту та Сірету

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мукан Володимир Сергійович. 


Поетика абусурду в українській драматургії першої половини ХХ століття (на матеріалі творів Миколи Куліша та Ігоря Костецького)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Міхровська Марина Станіславівна. 


Адміністративно-правове забезпечення організації та діяльності органів виконавчої влади в Україні

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Матвєєва Ольга Володимирівна. 


Віртуальні спільноти як неурядові актори світової політики

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лозицька Катерина Олександрівна. 


Правове регулювання інвестування в навколишнє природне середовище в Україні

Автореферат: завантажити

	

Лібов Дмитро Юрійович. 


Особливості спектра власних частот циліндрів скінченної довжини

Автореферат: завантажити

	

Лазаренко Ірина Сергіївна . 


Оптимальне керування для параболічних рівнянь з точковими нелокальними крайовими умовами

Автореферат: завантажити

	

Кучер Вадим Олегович. 


Прокурорський нагляд за розслідуванням економічних злочинів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кузьменко Марина Валеріївна. 


Господарсько-правова відповідальність за антиконкурентні узгодження дії суб'єктів господарювання

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кузьменко Галина Валентинівна. 


Принцип гуманізму в сучасному трудовому праві

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ковальова Олександра Володимрівна. 


Вплив модульного електричного струму на функціональний стан організму людини

Автореферат: завантажити

	

Ілларіонова Світлана Ігорівна. 


Форми та способи захисту прав працівників у мовах ринкової економіки

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Грищук Володимир Іванович. 


Вітамін К-залежні протеїни системи зсідання крові за порушення гемостазу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Голік Андрій Олександрович. 


ВІДСТАНІ ВІДПОВІДНОСТІ ТА ЗАСОБИ ГРУПУВАННЯ ДЛЯ ВЕКТОРНИХ ТА МАТРИЧНИХ ВЕКТОРІВ ОЗНАК ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ЗАДАЧАХ РОЗПІЗНАВАННЯ МОВИ ТА МОВИ ЖЕСТІВ

Автореферат: завантажити

	

Гаділія Олена Петрівна. 


Біохімічні механізми дії похідних піролідин-2-карбонової кислоти на клітини слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гаврилова Олена Олександрівна. 


Правове регулювання загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Артюшенко Злата Валеріївна. 


Художня інтерпретація історії у романах Івана Білика

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Владиченко Лариса Дмитрівна. 


Сучасний стан та особливості відносин між державою та релігійними організаціями: порівняльний аналіз українського та польського досвіду

Автореферат: завантажити

	

Чорноус Анна Володимирівна. 


Політичний міф як засіб виборчих кампаній

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Червінська Людмила Миколаївна. 


Міграція як складова сучасного політичного процесу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Строганова Галина Олександрівна. 


Конвенціональні і неконвенціональні метафори в німецькому економічному медіадискурсі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Смусь Андрій Григорович. 


Релігійний контент християнського спрямування в сучасному українському телепросторі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Парно Леся Дмитрівна. 


Інституційні чинники ефективності функціонування уряду за напівпрезидентської республіки (на прикладі Франції)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Нужна Катерина Анатоліївна. 


Соціолінгвістичні особливості молодіжного мовлення Франції

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Никитенко Вікторія Андріївна. 


Моделювання відношення довіри у страховому бізнесі

Автореферат: завантажити

	

Михайлович Ольга Петрівна. 


Терміновживання у рекламних текстах в аспекті комунікативної ефективності

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кісьміна Ксенія Олегівна. 


Лексико-стилістичні особливості комічного у скетчах Раймона Девоса

Автореферат: завантажити

	

Дженжебір Ольга Миколаївна. 


Структурно-функціональна характеристика медіасередовища міст-супутників Києва

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ворона Андрій Геннадійович. 


Візуальні концепти невербальної комунікації українського журналу (на прикладі культурно-освітніх журналів 1991-2013 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Волошин Микита Ігорович. 


Грошові потоки, ризик ліквідності та ціноутворення на банківські депозити

Автореферат: завантажити

	

БЕГАЛЬ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ. 


ХАРИЗМАТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сабірова Аміна Еркенівна. 


Маркетинг страхових організацій на ринку України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Вонсович Сергій Геннадійович. 


КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИЧНОЇ ТРАНЗИТОЛОГІЇ

Автореферат: завантажити

	

БАРВІЦЬКА ГАЛИНА КИРИЛІВНА . 


ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧИЖМАРЬ КАТЕРИНА ІВАНІВНА. 


ІНСТИТУТ НОТАРІАТУ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Черевченко Вікторія Валентинівна. 


Вербальні знаки етнокультури в українському дитячому фольклорі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Фрасинюк Наталія Іванівна. 


Вербалізація концепту ТЕРПІННЯ в українській, російській та англійській мовах

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сурник Віктор Миколайович. 


Адміністративно-правовий статус Державної судової адміністрації України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Онопко Марія Олександрівна. 


Трансформація фондів суверенного багатства в умовах глобальної інтеграції

Автореферат: завантажити

	

Олійник Ганна Ігорівна. 


Механізм взаємодії страхових компаній та банків та ринку фінансових послуг України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Овсянникова Яна Олександрівна. 


Фінансування проектів публічно-приватного партнерства

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Нетецька Євгенія Валеріївна. 


Динаміка православ'я в сучасній Україні (релігієзнавчий аналіз відносин Московського і Київського патріархатів)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Назаренко Ольга Анатоліївна. 


Теоретико-правові основи політичної системи суспільства

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Нагуляк Олег Олександрович. 


ВІДНОВЛЕННЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ХАРАКТЕРИСТИК ОБ’ЄКТА В ЗВОРОТНІХ ЗАДАЧАХ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ І РЕКОНСТРУКТИВНОЇ ТОМОГРАФІЇ ПРИ ЛОКАЛЬНИХ СПОТВОРЕННЯХ СИГНАЛІВ ВІДГУКУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мовчан Віктор Вікторович. 


Межі здійснення судової влади

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кучерова Ірина Миколаївна. 


Еволюція систем оподаткування доходів транснаціональних корпорацій

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кудин Олександр Олександрович. 


Іслам у контексті сучасних глобалізаційних прцесів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Жураєва Каріна Аліжонівна. 


Інноваційні технології в сфері туризму: суспільно-географічне дослідження

Автореферат: завантажити

	

Дарчук Наталія Петрівна. 


Лінгвістичне забезпечення автоматичних систем аналізу україномовного тексту (на прикладі системи автоматичного граматичного аналізу тексту АГАТ)

Автореферат: завантажити

	

Грицина Світлана Вікторівна. 


Барокові інновації у староукраїнській літературній мові ХVII ст.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гончарук Тетяна Леонідівна. 


Вербалізація бінарної опозиції "верх-низ" у російському мовно-культурному просторі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бурмак Оксана Олексанрівна. 


Забезпечення доказів у цивільному та нотаріальному процесах

Автореферат: завантажити

	

Адамович Зоряна Михайлівна. 


Суспільно-географічні системи глобальної економіки знань

Автореферат: завантажити

	

МІНЯЙЛО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА. 


КОЛЕГІЯ ВЕСТАЛОК У РЕЛІГІЙНОМУ ТА ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ДАВНЬОГО РИМУ (VIII ст. – 27 р. до Р.Х.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Якименко Оксана Василівна. 


Поетика творчості Наталі Романович-Ткаченко

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шумихіна Світлана Олександрівна. 


Українська історіографія міжвоєнної Польщі (1918-2012 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ширай Володимир Володимирович. 


Кримські татари в Україні наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шакура Юлія Олександрівна. 


Поліметодологічна літературознавча концепція В.Рєзанова

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Чупис Ольга Василівна. 


Православна Церква в системі державної влади Росії у XVIII столітті

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Цебро Оксана Володимирівна. 


Соціально-побутове забезпечення населення міста Києва (1943-1945 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Усуб Ельчін Аріф огли. 


Цивільно-правове регулювання іпотечних правовідносин за законодавством Азербаджануф, Казахстану та України (досвід порівняльно-правового дослідження)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Степанченко Олена Сергіївна. 


Правове регулювання іноземного інвестування в Україну (ХІХ - поч. ХХ ст.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Слободянюк Денис Володимирович. 


Параметрична багатомодова взаємодія в магнетиках та наноструктурах на їх основі

Автореферат: завантажити

	

Салміна Яна Олегівна. 


Правове регулювання використання природних ресурсів континентального шельфу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Рахнянська Тамара Олегівна. 


Правовий режим земель капітального будівництва (еколого-правові засади)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Польовий Олександр Леонідович. 


Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Побережник Олександра Олександрівна. 


Образ та ідея Києва в публічній діяльності та приватному житті А.М. Муравйова

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Пагіря Альбіна Володимирівна. 


Діяльність інтелигенції Української РСР в охороні навколишнього природного середовища (друга половина 1940-х - перша половина 1980-х рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РУДЕНЬ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПІПЧЕНКО Наталія Олександрівна. 


МІЖНАРОДНА ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автореферат: завантажити

	

МАКАРЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СФЕРІ ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ТА ГАЗУ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Власенко Марина Олександрівна. 


Трансформація фінансового сектору країн Європейського Союзу в умовах інституційної конвергенції

Автореферат: завантажити

	

РЯБОКОНЬ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА. 


НАТУРАЛЬНО - АНТРОПОГЕННІ ЛАНДШАФТИ ПОДІЛЛЯ: СТРУКТУРА, КЛАСИФІКАЦІЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ

Автореферат: завантажити

	

КАНСЬКА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


РЕГІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЛАНДШАФТОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ АНТРОПОГЕННИХ ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ (НА ПРИКЛАДІ ПОДІЛЛЯ)

Автореферат: завантажити

	

Морозов Андрій Юрійович. 


Інтуїтивний досвід як предмет філософсько-етичного аналізу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мараєв Владлен Ростиславович. 


Відносини України і Війська Донського (1917-1921 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лагодзінський Віталій Володимирович. 


Антикознавчі студії М.П. Драгоманова

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кулик Жанна Іванівна. 


Громадсько-політична та мистецька діяльність Олени Теліги

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Коваль Ольга Миколаїівна. 


Право особи на виправдання у кримінальному процесі України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Заболотна Марина Ігорівна. 


Методика навчання аудіювання англомовних публіцистичних текстів старшоклавників в умовах профільного навчання

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Жванія Людмила Вікторівна. 


Категоріальні парадигми людського буття: візія Тараса Шевченка і Лесі Українки

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дорошенко Дмитро Петрович. 


Система фінансового законодавства України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гальчук Оксана Василівна. 


Художня трансформація античності в українській поезії 1920-1930-х років: типологічні моделі

Автореферат: завантажити

	

Гаврилюк Вікторія Михайлівна. 


Правонаступництво при реорганізації юридичних осіб за законодавством України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гаврилишина Наталія Анатоліївна. 


Рід Кочубеїв в історії Лівобережної Гетьманщини (середина XVII - кінець XVIII ст.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Браславський Руслан Георгійович. 


Правове регулювання процедур виконання податкового обов'язку

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білоус Олександр Павлович. 


Діяльність радянських партизанів на території Північно-Східної України в 1941-1943 рр.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Беньківський Володимир Олександрович. 


Теоретичні і практичні питання причинового зв'язку в кримінальному праві

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАЛЬМУК ІРИНА ПАВЛІВНА. 


УКРАЇНОЗНАВЧИЙ ЗМІСТ ФІЛОСОФСЬКО- КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ВЧЕННЯ В.П.ПЕТРОВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧУБЕНКО ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА. 


УКРАЇНСЬКА ІКОНА ЯК ФЕНОМЕН СХІДНОХРИСТИЯНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Колос Ольга Валеріївна. 


Повторність злочинів за Кримінальним кодексом України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ребрій Олександр Володимирович. 


Теорія перекладацької творчості у мовному, текстуальному та діяльнісному вимірах

Автореферат: завантажити

	

Кіца Мар'яна Олегівна. 


Недобросовісна реклама у газетних виданнях України

Автореферат: завантажити

	

Караневич Мар'яна Ігорівна. 


Прагматично зумовлені трансформації в англо-української художньому перекладі

Автореферат: завантажити

	

Зарицька Анна Валеріївна. 


Освітні послуги центрів зайнятості як засіб професійної ресоціалізації безробітних

Автореферат: завантажити

	

Гач Наталія Олегівна. 


Мовна концептуалізація культурного континууму в американській поезії ХІХ-ХХ століття

Автореферат: завантажити

	

Березенко Віта Віталіївна. 


Наукове осмислення феномену PR як соціальнокомунікаційної діяльності в Україні

Автореферат: завантажити

Автореферати 1201 — 1300 з 2466
Початок | Поперед. | 11 12 13 14 15 | Наст. | Кінець Всі