Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Червінська Людмила Миколаївна. 


Міграція як складова сучасного політичного процесу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Строганова Галина Олександрівна. 


Конвенціональні і неконвенціональні метафори в німецькому економічному медіадискурсі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Смусь Андрій Григорович. 


Релігійний контент християнського спрямування в сучасному українському телепросторі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Парно Леся Дмитрівна. 


Інституційні чинники ефективності функціонування уряду за напівпрезидентської республіки (на прикладі Франції)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Нужна Катерина Анатоліївна. 


Соціолінгвістичні особливості молодіжного мовлення Франції

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Никитенко Вікторія Андріївна. 


Моделювання відношення довіри у страховому бізнесі

Автореферат: завантажити

	

Михайлович Ольга Петрівна. 


Терміновживання у рекламних текстах в аспекті комунікативної ефективності

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кісьміна Ксенія Олегівна. 


Лексико-стилістичні особливості комічного у скетчах Раймона Девоса

Автореферат: завантажити

	

Дженжебір Ольга Миколаївна. 


Структурно-функціональна характеристика медіасередовища міст-супутників Києва

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ворона Андрій Геннадійович. 


Візуальні концепти невербальної комунікації українського журналу (на прикладі культурно-освітніх журналів 1991-2013 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Волошин Микита Ігорович. 


Грошові потоки, ризик ліквідності та ціноутворення на банківські депозити

Автореферат: завантажити

	

БЕГАЛЬ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ. 


ХАРИЗМАТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сабірова Аміна Еркенівна. 


Маркетинг страхових організацій на ринку України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Вонсович Сергій Геннадійович. 


КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИЧНОЇ ТРАНЗИТОЛОГІЇ

Автореферат: завантажити

	

БАРВІЦЬКА ГАЛИНА КИРИЛІВНА . 


ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧИЖМАРЬ КАТЕРИНА ІВАНІВНА. 


ІНСТИТУТ НОТАРІАТУ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Черевченко Вікторія Валентинівна. 


Вербальні знаки етнокультури в українському дитячому фольклорі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Фрасинюк Наталія Іванівна. 


Вербалізація концепту ТЕРПІННЯ в українській, російській та англійській мовах

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сурник Віктор Миколайович. 


Адміністративно-правовий статус Державної судової адміністрації України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Онопко Марія Олександрівна. 


Трансформація фондів суверенного багатства в умовах глобальної інтеграції

Автореферат: завантажити

	

Олійник Ганна Ігорівна. 


Механізм взаємодії страхових компаній та банків та ринку фінансових послуг України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Овсянникова Яна Олександрівна. 


Фінансування проектів публічно-приватного партнерства

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Нетецька Євгенія Валеріївна. 


Динаміка православ'я в сучасній Україні (релігієзнавчий аналіз відносин Московського і Київського патріархатів)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Назаренко Ольга Анатоліївна. 


Теоретико-правові основи політичної системи суспільства

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Нагуляк Олег Олександрович. 


ВІДНОВЛЕННЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ХАРАКТЕРИСТИК ОБ’ЄКТА В ЗВОРОТНІХ ЗАДАЧАХ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ І РЕКОНСТРУКТИВНОЇ ТОМОГРАФІЇ ПРИ ЛОКАЛЬНИХ СПОТВОРЕННЯХ СИГНАЛІВ ВІДГУКУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мовчан Віктор Вікторович. 


Межі здійснення судової влади

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кучерова Ірина Миколаївна. 


Еволюція систем оподаткування доходів транснаціональних корпорацій

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кудин Олександр Олександрович. 


Іслам у контексті сучасних глобалізаційних прцесів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Жураєва Каріна Аліжонівна. 


Інноваційні технології в сфері туризму: суспільно-географічне дослідження

Автореферат: завантажити

	

Дарчук Наталія Петрівна. 


Лінгвістичне забезпечення автоматичних систем аналізу україномовного тексту (на прикладі системи автоматичного граматичного аналізу тексту АГАТ)

Автореферат: завантажити

	

Грицина Світлана Вікторівна. 


Барокові інновації у староукраїнській літературній мові ХVII ст.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гончарук Тетяна Леонідівна. 


Вербалізація бінарної опозиції "верх-низ" у російському мовно-культурному просторі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бурмак Оксана Олексанрівна. 


Забезпечення доказів у цивільному та нотаріальному процесах

Автореферат: завантажити

	

Адамович Зоряна Михайлівна. 


Суспільно-географічні системи глобальної економіки знань

Автореферат: завантажити

	

МІНЯЙЛО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА. 


КОЛЕГІЯ ВЕСТАЛОК У РЕЛІГІЙНОМУ ТА ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ДАВНЬОГО РИМУ (VIII ст. – 27 р. до Р.Х.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Якименко Оксана Василівна. 


Поетика творчості Наталі Романович-Ткаченко

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шумихіна Світлана Олександрівна. 


Українська історіографія міжвоєнної Польщі (1918-2012 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ширай Володимир Володимирович. 


Кримські татари в Україні наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шакура Юлія Олександрівна. 


Поліметодологічна літературознавча концепція В.Рєзанова

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Чупис Ольга Василівна. 


Православна Церква в системі державної влади Росії у XVIII столітті

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Цебро Оксана Володимирівна. 


Соціально-побутове забезпечення населення міста Києва (1943-1945 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Усуб Ельчін Аріф огли. 


Цивільно-правове регулювання іпотечних правовідносин за законодавством Азербаджануф, Казахстану та України (досвід порівняльно-правового дослідження)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Степанченко Олена Сергіївна. 


Правове регулювання іноземного інвестування в Україну (ХІХ - поч. ХХ ст.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Слободянюк Денис Володимирович. 


Параметрична багатомодова взаємодія в магнетиках та наноструктурах на їх основі

Автореферат: завантажити

	

Салміна Яна Олегівна. 


Правове регулювання використання природних ресурсів континентального шельфу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Рахнянська Тамара Олегівна. 


Правовий режим земель капітального будівництва (еколого-правові засади)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Польовий Олександр Леонідович. 


Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Побережник Олександра Олександрівна. 


Образ та ідея Києва в публічній діяльності та приватному житті А.М. Муравйова

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Пагіря Альбіна Володимирівна. 


Діяльність інтелигенції Української РСР в охороні навколишнього природного середовища (друга половина 1940-х - перша половина 1980-х рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РУДЕНЬ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПІПЧЕНКО Наталія Олександрівна. 


МІЖНАРОДНА ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автореферат: завантажити

	

МАКАРЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СФЕРІ ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ТА ГАЗУ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Власенко Марина Олександрівна. 


Трансформація фінансового сектору країн Європейського Союзу в умовах інституційної конвергенції

Автореферат: завантажити

	

РЯБОКОНЬ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА. 


НАТУРАЛЬНО - АНТРОПОГЕННІ ЛАНДШАФТИ ПОДІЛЛЯ: СТРУКТУРА, КЛАСИФІКАЦІЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ

Автореферат: завантажити

	

КАНСЬКА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


РЕГІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЛАНДШАФТОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ АНТРОПОГЕННИХ ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ (НА ПРИКЛАДІ ПОДІЛЛЯ)

Автореферат: завантажити

	

Морозов Андрій Юрійович. 


Інтуїтивний досвід як предмет філософсько-етичного аналізу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мараєв Владлен Ростиславович. 


Відносини України і Війська Донського (1917-1921 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лагодзінський Віталій Володимирович. 


Антикознавчі студії М.П. Драгоманова

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кулик Жанна Іванівна. 


Громадсько-політична та мистецька діяльність Олени Теліги

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Коваль Ольга Миколаїівна. 


Право особи на виправдання у кримінальному процесі України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Заболотна Марина Ігорівна. 


Методика навчання аудіювання англомовних публіцистичних текстів старшоклавників в умовах профільного навчання

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Жванія Людмила Вікторівна. 


Категоріальні парадигми людського буття: візія Тараса Шевченка і Лесі Українки

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дорошенко Дмитро Петрович. 


Система фінансового законодавства України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гальчук Оксана Василівна. 


Художня трансформація античності в українській поезії 1920-1930-х років: типологічні моделі

Автореферат: завантажити

	

Гаврилюк Вікторія Михайлівна. 


Правонаступництво при реорганізації юридичних осіб за законодавством України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гаврилишина Наталія Анатоліївна. 


Рід Кочубеїв в історії Лівобережної Гетьманщини (середина XVII - кінець XVIII ст.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Браславський Руслан Георгійович. 


Правове регулювання процедур виконання податкового обов'язку

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білоус Олександр Павлович. 


Діяльність радянських партизанів на території Північно-Східної України в 1941-1943 рр.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Беньківський Володимир Олександрович. 


Теоретичні і практичні питання причинового зв'язку в кримінальному праві

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАЛЬМУК ІРИНА ПАВЛІВНА. 


УКРАЇНОЗНАВЧИЙ ЗМІСТ ФІЛОСОФСЬКО- КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ВЧЕННЯ В.П.ПЕТРОВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧУБЕНКО ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА. 


УКРАЇНСЬКА ІКОНА ЯК ФЕНОМЕН СХІДНОХРИСТИЯНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Колос Ольга Валеріївна. 


Повторність злочинів за Кримінальним кодексом України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ребрій Олександр Володимирович. 


Теорія перекладацької творчості у мовному, текстуальному та діяльнісному вимірах

Автореферат: завантажити

	

Кіца Мар'яна Олегівна. 


Недобросовісна реклама у газетних виданнях України

Автореферат: завантажити

	

Караневич Мар'яна Ігорівна. 


Прагматично зумовлені трансформації в англо-української художньому перекладі

Автореферат: завантажити

	

Зарицька Анна Валеріївна. 


Освітні послуги центрів зайнятості як засіб професійної ресоціалізації безробітних

Автореферат: завантажити

	

Гач Наталія Олегівна. 


Мовна концептуалізація культурного континууму в американській поезії ХІХ-ХХ століття

Автореферат: завантажити

	

Березенко Віта Віталіївна. 


Наукове осмислення феномену PR як соціальнокомунікаційної діяльності в Україні

Автореферат: завантажити

	

Шевченко Георгій Михайлович. 


Стохастичний аналіз для дробових та мультидробових процесів у моделях з довгостроковою залежністю

Автореферат: завантажити

	

Шастун Віталій Валерійович. 


Енергетичний спектр та електричні властивості вуглецевих нанотрубок з домішками N та Cr

Автореферат: завантажити

	

Савко Ульяна Вікторівна. 


БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОШКОДЖЕННЯ ЕПІТЕЛІОЦИТІВ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ ТРИВАЛОГО ПРИГНІЧЕННЯ СЕКРЕЦІЇ ГІДРОХЛОРИДНОЇ КИСЛОТИ У ШЛУНКУ

Автореферат: завантажити

	

Лівінська Ганна Володимирівна. 


Перевантажені багатоканальні мережі зі змінною інтенсивністю вхідного потоку

Автореферат: завантажити

	

Кизилова Віталіна Володимирівна. 


Жанрово-стильова еволюція прози для дітей та юнацтва другої половини ХХ століття

Автореферат: завантажити

	

Василенко Олександра Сергіївна . 


Уніфікація правил електронної комерції в рамках ЮНСІТРАЛ

Автореферат: завантажити

	

Бондар Юлія Олегівна. 


Комплексна оцінка геологічних пам'яток природа на прикладі об'єктів Криворіжжя

Автореферат: завантажити

	

Чорній Віталій Петрович. 


Спетроскопія і моделювання центрів люмінесенції в фосфатах та молібдах з тривалентними катіонами

Автореферат: завантажити

	

Поліщук Олексій Григорович. 


Правові засади набуття земельних ділянок комунальної власності у користування в Україні

Автореферат: завантажити

	

Невара Лілія Михайлівна. 


Захист мовних прав у Європейській хартії регіональних мов або мов меншин

Автореферат: завантажити

	

Москаленко Катерина Вікторівна. 


Продюсерський договір в сфері музичного шоу-бізнесу: цивільно-правові аспекти

Автореферат: завантажити

	

Марущак Наталія Вікторівна. 


Ефективність соціальної відповідальності ТНК

Автореферат: завантажити

	

Комарова Олена Олексіївна. 


Соціальні трансферти як чинник життєзабезпечення людей похилого віку (на прикладі Дніпропетровської області)

Автореферат: завантажити

	

Задира Світлана Володимирівна. 


Вплив антропогенного забруднення довкілля важкими металами на природні популяції мишоподібних гризунів

Автореферат: завантажити

	

Вірченко Олександр Володимирович. 


Стрес-протективні властивості пробіотичних штамів

Автореферат: завантажити

	

Поштар Євгенія Леонідівна. 


Розвиток інституції фінансової інтеграції Європейського Союзу

Автореферат: завантажити

	

Максимець Олександр Миколайович. 


Алгебро-автоматні методи аналізу процедурних програм і реактивних систем

Автореферат: завантажити

	

Калініна Ольга Миколаївна. 


Правове регулювання діяльності компаній в Європейському Союзі

Автореферат: завантажити

	

Ісаєв Микола Вікторович. 


Особливості фототермічного та фотоакустичного перетворення в неоднорідних структурах на основі кремнію

Автореферат: завантажити

	

Дерій Олена Олександрівна. 


Аліментні зобов'язання у цивілістичному процесі

Автореферат: завантажити

	

Войтов Сергій Геннадійович. 


Трансформація митно-тарифного регулювання України в умовах інтернаціоналізації національної економіки

Автореферат: завантажити

	

Воєводін Богдан Володимирович. 


Інститут реклами: цивільно-правовий аспект

Автореферат: завантажити

Автореферати 1301 — 1400 з 2548
Початок | Поперед. | 12 13 14 15 16 | Наст. | Кінець Всі