Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Обушенко Наталія Миколаївна. 


Правозастосування та його місце в трудовому праві


	

Бутков Ігор Миколайович. 


Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця як суб'єкта трудових правовідносин


	

Третяков Євген Андрійович. 


Правове регулювання охорони працівників сільського господарства


	

Гапон Оксана Євгенівна. 


Адаптація трудового законодавства України про час відпочинку до законодавства Європейського Суду


	

Касмінін Олександр Володимирович. 


Особливості правового регулювання механізму захисту конституційних трудових прав працівників


	

Байрака Тетяна Федорівна. 


Формування і розвиток українського і російського кримінального права в XI - першій половині XVII ст.


	

Тихонович Юрій Станіславович. 


Правове регулювання порядку звільнення працівників


	

Сливка-Тилищак Ганна Іванівна. 


Задачі математичної фізики з випадковими факторами


	

Чубата Марина Валеріївна. 


Законодавство у сфері державного будівництва доби Української революції 1917-1921 років в історико-правових дослідженнях


	

Каптар Ганна Григорівна. 


Пенсійне страхування у солідарній системі України


	

Петренко Володимир Васильович. 


Адміністративна відповідальність за порушення правил рибальства та охорони рибних запасів в Україні


	

Заводовський Данило Олександрович. 


Структурні та мехінчні зміни м'язових волокон та саркомерів за умов ішемічного переродження


	

Страх Олександр Петрович. 


Нетерові крайові задачі для систем динамічних рівнянь на часовій школі


	

Барський Артем Станіславович. 


Правове регулювання професійного розвитку працівників


	

Чернота Дмитро Сергійович. 


Особливості правового регулювання праці жінок


	

Тимошкевич Лариса Миколаївна. 


Прямі та обернені спектральні задачі зважених скінченних графів і злічених графів Кокстера


	

Тустановська Любов Віталіївна. 


Оцінка факторів новітнього тектогенезу Канівського Придніпров'я на основі структурно-морфометричного аналізу


	

Даниліна Світлана Юріївна. 


Відтворення пародійності художнього світу Чака Паланіка в українських та російських перекладах


	

Фурманець Катерина Леонідівна. 


Зовнішній державний борг України в умовах глобальної трансформації


	

Вакуленко Василь Федорович. 


Грецизми і латинізми в українських фольклорних текстах


	

Романенко Ольга Ярославівна. 


Ціннісні засади соціального передбачення


	

Пахолок Зінаїда Олександрівна. 


Категорія повторюваності: мовний та мовленнєвий виміри


	

Набруско Марія Степанівна. 


Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми


	

Курбанов Богдан Бахрамович. 


Принципи та форми захисту трудлових прав суддів


	

Кириленко Ірина Сергіївна. 


Локальна нормотворчість в сучасному суспільстві: теоретико-правові аспекти


	

Ткаченко Антон Миколайович. 


Фторовмісні конформаційно обмежені аналоги природних амінокислот як мітки для твердотільної 19F ЯМР-спектроскопії


	

Жорнік Марія Олегівна. 


Судочинство в справах про визнання недійсними правочинів, вчинених із дефектами волі (на матеріалах судової практики)


	

Процун Наталія Михайлівна. 


Вплив міжнародного фінансового капіталу на інноваційний розвиток країн з ринками, що формуються


	

Заріцька Надія Юріївна. 


Дауншифтінг як альтернативні стилежиттєві практики у сучасному суспільстві


	

Зайцева Катерина Валеріївна. 


Наративні моделі в сучасній дитячій літературі (на матеріалі української, білоруської прози)


	

Періус Надія Василівна. 


Психологічні особливості розвитку соціально-психологічної компетентності майбітніх учителів початкових класів


	

Кулінич Тарас Олександрович. 


Ібероамериканський напрямок зовнішньої політики Іспанії


	

Придеткевич Станіслав Станіславович. 


Зооценози антропогенних ландшафтів Поділля, їх структура, класифікація і раціональне використання


	

Вишньов Віктор Михайлович. 


Роль ядерного фактору в регіональних системах міжнародної безпеки в Азії


	

Кієнко Олександр Борисович. 


Правові засади податкового представництва при справлянні податку на доходи фізичних осіб


	

Донська Анастасія Геннадіївна. 


Політична концептуалізація Європи в сучасному науковому дискурсі


	

Кутовий Тарас Вікторович. 


Міжнародні ринки первиної публічної пропозиції акцій як джерело зовнішнього фінансування корпорацій


	

Дерун Іван Анатолійович. 


Обліково-аналітичне забезпечення управління необоротними активами


	

Пошивайло Марія Олександрівна. 


Інтерсиміотика гончарства як тексту в українському фольклорі


	

Пшиченко Вікторія Вікторівна. 


Зміни морфо-функціонального стану шишкоподібної залози щурів при різних видах стресу


	

Гнатюк Любомира. 


Інтерперсовальна комунікація в міжкультурній взаємодії: прагматика, типологія вербальних і невербальних виявів (на матеріалі української, англійської, польської мов)


	

Дорошенко Ірина Юріївна. 


Нанорозмірні кластери у воднево-зв'язаних молекулярних рідинах


	

Данієлян Сергій Ашотович. 


Правове регулювання єдиного податку


	

Калініченко Вікторія Володимирівна. 


Правовий статус Вищого господарського суду України


	

Крижевський Антон Васильович. 


Антикознавство в Університеті Св. Володимира (1934-1919 рр.)


	

Джундієт Віктор Сергійович. 


Державно-правовий механізм підготовки і проведення Селянської реформи в Україні (1860-ті рр.)


	

Моренко Алевтина Григорівна. 


Мозкові процеси під час мануальних рухів у осіб із різними характеристиками альфа-ритму


	

Беньковська Леся Костянтинівна. 


Біологічне значення антигенної мімікрії при діагностиці гепатиту С


	

Крук Юлія Андріївна. 


Захист права на здоров'я в Раді Європи


	

Чебан Олеся Михайлівна. 


Злочинність безпритульних неповнолітніх осіб: кримінологічна характеристика та шляхи запобігання


	

Хом'яков Дмитро Олегович. 


Адміністративно-правове регулювання перетину кордонів України вантажами військового призначення та подвійного використання


	

Кулішенко Олена Юріївна. 


Правове регулювання земельних відносин в Гетьманській Україні у період другої половини ХVII - кінця XVIII століття


	

Боровець Оксана Василівна. 


Вплив естрону на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів


	

Конта Ростислав Михайлович. 


Організація етнологічних досліджень в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892-1940 рр.): історіографія


	

Літинська Наталія Василівна. 


Концептосфера "Сучасна Італія" в національній лінгвокультурі


	

Гаврилюк Ольга Олександрівна. 


Текстова трансляція як нова форма спортивного репортажу (на матеріалі англійської мови)


	

Співак Інна Віталіївна. 


Валютний механізм функціонування глобальної економіки


	

Карпенко Ірина Миколаївна. 


Особливі ситуації співучасті у злочині за кримінальним правом України


	

Пилипенко Сергій Володимирович. 


Моторна функція шлунково-кишкового тракту в умовах тривалої гіпоацидності шлункового соку та її кореляція


	

Богачевський Павло Станіславович. 


Концепт віртуальності в сучасній методологічній свідомості


	

Шелестун Катерина Юріївна. 


Реалізація наукового потенціалу молодих учених в сучасному суспільстві


	

Машаровська Світлана Юріївна. 


Маніпулятивні технології як складова політичних кампаній


	

Вовченко Людмила Леонтіївна. 


Вплив структурно-морфологічного стану нановуглецевого компонента на теплові та електрофізичні властивості вуглецевих композитів


	

Коваленко Сергій Олександрович. 


Кодифікація інституту відповідальності міжнародних організацій у міжнародному праві


	

Данілова Олеся Ігорівна. 


Віруси та вірусні інфекції томатів відкритого грунту в умовах Лісостепу України


	

Гришина Тетяна Володимирівна. 


Соціальне залучення людей старшого віку: порівняльний аналіз українського та європейського суспільств


	

Прилуцький Анатолій Михайлович. 


Формування та розвиток аграрного ринку в трансформаційній економіці


	

Овсяк Олександр Володимирович. 


Метод і математичне та програмне забезпечення системи ефективного опрацювання формул алгебри алгоритмів


	

Бричук Марія Степанівна. 


Конструктивно-географічні засади екологічного управління у великому місті (на прикладі м. Києва)


	

Штим Тетяна Богданівна. 


Акціонерні угоди, правочини із заінтересованістю та значні правочини в акціонерних товариствах


	

Баумейстер Андрій Олегович. 


Буття і благо: онтологічні підстави практичної нормативності


	

Россильна Ольга Василівна. 


Представництво в господарському процесі України


	

Мовчан Микола Миколайович. 


Електромагнітні коливання в композитних гіротропних резонаторах


	

Антоненко Наталія Павлівна. 


Міфопоетика та гінвосеміотика асоціативів у російських чарівних казках


	

Коротка Наталія Олександрівна. 


Особисті немайнові права фізичних осіб в сфері охорони здоров'я


	

Федоренко Вікторія Василівна. 


Основні конституційні засади судочинства в Україні


	

Колотілова Ілона Олександрівна. 


Законність та обгрунтованість рішень суду в цивільному процесі України


	

Айвазян Людмила Юріївна. 


Особливості самотності як загальнопсихологічного феномену


	

Челноков Максим Володимирович. 


Проблеми етнокультурної інтерпретації східноєвропейських пам'яток ранньоримської доби в науковій літературі


	

Марусинець Маріана Михайлівна. 


Функції часток у вираженні модальності речення (на матеріалі української, німецької, угорських мов)


	

Задніпряна Мар'яна Юріївна. 


Гармонізація принципів юридичної відповідальності України та Європейського Союзу


	

Вовк Олексій Олександрович. 


Нормативно-правове забезпечення зовнішньої безпеки України та держав-членів Європейського Союзу (порівняльно-правовий аналіз)


	

Касянюк Марина Володимирівна. 


Квазіфробеніусові кільця


	

Калініченко Дмитро Володимирович. 


Еволюція структури та фізичних властивостей кремнію, стимульована магнітним полем


	

Кібальник Любов Олександрівна. 


Геоекономічні трансформації в умовах світових фінансових криз


	

Хом'як Василь Романович. 


Моделювання та прогнозування кризи платіжного балансу в Україні


	

Мельник Юрій Ігорович. 


Вибір журналіста в умовах тоталітарної держави (на прикладі матеріалів італійської преси 20-30-их років ХХ ст.


	

Карелова Галина Андріївна. 


Кримінальна відповідальність в правових позиціях Конституційного Суду України


	

Снітовська Ольга Йосипівна. 


Інтелектуалізм як модус літературного простору: світоглядно-філософські та поетико-стилістичні аспекти


	

Діденко Вікторія Петрівна. 


Культурно-антропологічні напрями в історичній науці США наприкінці ХХ - на початку ХХІ століття


	

Двірничук Костянтин Васильович. 


Математичне моделювання динаміки товстих пружних плит в умовах невизначеності


	

Захарій Наталія Володимирівна. 


Еколого-геологічні та економічні ризики освоєння надр Західного Донбасу


	

Маковійчук Ліліана Василівна. 


Лінгвокультурні концепти MANN та FRAU у творах німецькомовних письменників Західної України ХІХ - початку ХХ століття


	

Монич Лілія Михайлівна. 


Жанровий контент літературно-художніх журналів України


	

Ганцян Роман Юрійович. 


Ліберально-ідеалістичні концепції історії сучасності у Великій Британії у першій половині ХХ століття


	

Бражук Юлія Борисівна. 


Натуроморфна метафора в медичній термінології (на матеріалі латинськомовних анатомічних термінів)


	

Костюк Юрій Вікторович. 


Регіональне радіомовлення України: становлення, розвиток, перспективи


	

Малунова Ганна Дмитрівна. 


Концептуальний простір "Апології Сократа" Платона: лінгвокультурологічний аспект


	

Травінська Світлана Іванівна. 


Облік і контроль поточних зобов'язань на молокопереробних підприємствах


	

Добровенко Олександр Анатолійович. 


Стратегічне планування у банківських установах України


Автореферати 1601 — 1700 з 2548
Початок | Поперед. | 15 16 17 18 19 | Наст. | Кінець Всі