Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

РАСТВОРОВА МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. 


СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІСТА (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧИЖ ПОЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ПРАВО НА ЖИТТЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ТА ПРАКТИЦІ ЄСПЛ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Задорожна Світлана Михайлівна. 


ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТРИЖАК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ. 


ФОСФОРИЛЮВАННЯ 1,3-АЗОЛІВ ХЛОРИДАМИ П'ЯТИВАЛЕНТНОГО ФОСФОРУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОДНАР НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛІТОВКО ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА. 


МОДЕЛЮВАННЯ ПЛАЗМО-ОПТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Маслікова Ірина Ігорівна. 


СПІЛЬНЕ БЛАГО В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИК: ЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Несіна Наталія Іванівна. 


РЕКОНСТРУКЦІЯ УМОВ ФОРМУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ТІЛ В КАРБОНІ ДОНО-ДНІПРОВСЬКОГО ПРОГИНУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СЕЙСМОФАЦІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ (у зв’язку з нафтогазоносністю)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Трощенко Ірина Олександрівна. 


УНІФІКАЦІЯ КОЛІЗІЙНИХ НОРМ У СФЕРІ НЕДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЄВТУХ ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ. 


ПРОЦЕСИ ТРАНСПОРТУ, ЗАХОПЛЕННЯ І ЕМІСІЇ ЗАРЯДУ В НАНОСТРУКТУРОВАНОМУ ДІЕЛЕКТРИКУ СТРУКТУР МЕТАЛ-ДІЕЛЕКТРИК-КРЕМНІЙ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НОСИК ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ. 


ДИФЛУОРОЦИКЛОПРОПАНУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ АЛКЕНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕАГЕНТУ РУПЕРТА–ПРАКАША

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Черняк Юлія Валеріївна. 


УНІФІКАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ВИРІШЕННЯ СІМЕЙНИХ СПОРІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОРТНІКОВА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА. 


ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЛІГІЇ В СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СВЯТНЕНКО Анна Петрівна. 


ПРАВО НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НАСТАВНИЙ БОГДАН ЕДУАРДОВИЧ. 


ПОНЯТТЯ ТА РІЗНОВИДИ ПОМИЛОК У ВИКОРИСТАННІ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДУБЕНКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА. 


НАЦІОНАЛЬНІ ПОЕТИЧНІ КАРТИНИ СВІТУ У ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОМУ АСПЕКТАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЯРМОЩУК ЄВГЕНІЙ ІГОРОВИЧ. 


ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ, МАГНІТНІ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АМОРФНИХ СПЛАВІВ Fe-B-P-Nb-Cr ТА ДЕЯКИХ ЛЕГОВАНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ Co ТА Fe

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАЦАК БОГДАН ВАДИМОВИЧ. 


ФІЗИЧНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ПУЛЬСОВОЇ ХВИЛІ З ПЕРЕШКОДАМИ ТА ФОРМУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Нагорна Тетяна Валеріївна. 


ПРОЦЕСИ КЛАСТЕРОУТВОРЕННЯ ФУЛЕРЕНІВ С60 І С70 У СИСТЕМАХ ТОЛУОЛ / N -МЕТИЛ-2-ПІРОЛІДОН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАКАРЕНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


ГОНІОПОЛЯРИМЕТРІЯ НЕОДНОРІДНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ СЕРЕДОВИЩ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ПРОВІДНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАЛЕГА Анастасія Володимирівна. 


МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННА ПОЛІТИКА І ПЛАНУВАННЯ ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ НАДР В УМОВАХ АСОЦІАЦІЇ З ЄС

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дербеньова Яна Валеріївна. 


РОЗВИТОК ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС В УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНИХ ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Качан Олена Іванівна. 


РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНИХ ФОРМ МІЖНАРОДНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НЕКЛЕСОВА ВАЛЕРІЯ ЮРІЇВНА. 


ОНІМНИЙ ЛАНДШАФТ ЯК АКТУАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ АРТЕФАКТІВ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, ІСПАНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САХНО БОГДАНА ЮРІЇВНА. 


СИНТАКСИЧНІ ОДИНИЦІ ЕКСПРЕСИВНОГО ВИРАЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРОЗОВОМУ ТЕКСТІ (ІДІОСТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кравченко Одарка Олександрівна. 


Китайський молодіжний сленг в Інтернет-комунікації: структурно-семантичний, лінгвокультурний та лінгвопрагматичний аспекти

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кучеренко Аліна Олександрівна. 


Мова постфольклору в арабському медіадискурсі: соціолінгвістичний вимір

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОЦУР ГАЛИНА ГЕОРГІЇВНА. 


ПОСТАТЬ ОСТАННЬОГО КОШОВОГО ОТАМАНА П. І. КАЛНИШЕВСЬКОГО У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ (НОВОЇ) СІЧІ: ІСТОРІОГРАФІЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СВІТЛОВ ОЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ. 


КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ФЕНОМЕНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МІГРАЦІЇ В СУЧАСНИХ ТЕОРІЯХ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лисенко Олена Вікторівна. 


Моделювання забезпечення достатнього рівня фінансування операційного періоду підприємств

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СИНЕЛЬНИКОВ РОМАН ЮРІЙОВИЧ. 


ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МІСЯЧНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА. 


СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ГОТОВНОСТІ БЕЗРОБІТНИХ ДО ЗМІНИ ПРОФЕСІЇ ТА ПЕРЕНАВЧАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШАМРАЙ В’ЯЧЕСЛАВ ВІКТОРОВИЧ. 


ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА МІЖДЕРЖАВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бачинська Ольга-Марія Ігорівна. 


Принцип недискримінації і механізми його реалізації (теоретико-правові аспекти)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СЕНЬО ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ. 


МЕТОДИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ СИСТЕМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Чистяк Дмитро Олександрович. 


ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТОСИСТЕМИ МІФОПОЕТИЧНОЇ КОСМОЛОГІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА БЕЛЬГІЙСЬКІЙ СИМВОЛІСТСЬКІЙ ПОЕЗІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САВУЛА АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ. 


ІНТЕНСИВНІСТЬ АТРИБУТИВНОЇ ОЗНАКИ В ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ ЕПОХИ АВГУСТА)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СОЛОВЙОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


ВПЛИВ ДОМІШОК НА ВЛАСТИВОСТІ ЛІПІДНИХ МЕМБРАН ТА ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ В НИХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Балюк Наталія Віталіївна. 


СПІВРОБІТНИЦТВО ЄC З ДЕРЖАВАМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ ТА КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КРИШТАЛЬ СВІТЛАНА ПЕТРІВНА. 


РОБІТНИЧІ ФАКУЛЬТЕТИ В УСРР (1920-ТІ – ПОЧАТОК 30-Х РР.): СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лаврик Олександр Дмитрович. 


ДОЛИННО-РІЧКОВІ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НЕСПРАВА МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ. 


РАДИКАЛІЗАЦІЯ ДЖИХАДИЗМУ В ЄВРОПІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ: СУТНІСТЬ І ТЕНДЕНЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДОЛГОВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА. 


ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСТЕРУ КУРОРТНО-ОЗДОРОВЧОГО ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЬСЬКА Єлєна Валеріївна. 


ВАЛІДИЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНДЕКСУ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ОСОБИ В ЕМПІРИЧНОМУ СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШЕВЧИШЕН АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ. 


ПРОБЛЕМИ ДОКАЗУВАННЯ СТОРОНОЮ ОБВИНУВАЧЕННЯ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МІЧУРІН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ. 


СИНТЕЗ ТА ЗАСТОСУВАННЯ КОНФОРМАЦІЙНО ОБМЕЖЕНИХ ЦИКЛОБУТАНОВМІСНИХ АНАЛОГІВ АРГІНІНУ, ЛІЗИНУ ТА ОРНІТИНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧОРНИЙ АНТОН ВАЛЕРІЙОВИЧ. 


РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕРСОНАЛУ IT-ПІДПРИЄМСТВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НІКИТЕНКО АРТЕМ ЛЕОНІДОВИЧ. 


СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЗБУДЖЕНЬ ГЕКСАФЕРИТІВ М-ТИПУ У ММ-ДІАПАЗОНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПРОКОПОВ ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ. 


ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНТЕРКАЛЬОВАНИХ СПОЛУК ГРАФІТУ З ХЛОРИДОМ ЙОДУ ТА БРОМОМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛАКАТОШ НАТАЛІЯ ЙОСИПІВНА. 


ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРИНИШИН ОРЕСТ АНАТОЛІЙОВИЧ. 


КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА СВОБОДИ ДОГОВОРУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛІЩУК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


ОСОБЛИВОСТІ ТЕПЛОВОГО ТРАНСПОРТУ В ПОРУВАТИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СТРУКТУРАХ НА ОСНОВІ КРЕМНІЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Чернишук Віта Вікторівна. 


АКУСТИЧНО-АРТИКУЛЯЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УКРАЇНСЬКОГО СПІВОЧОГО МОВЛЕННЯ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУЧКО ЖАННА ІВАНІВНА. 


ТРАНСКОРДОННІ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІ КОМПЛЕКСИ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПЕТРІВ Христина Володимирівна. 


КОНЦЕПТОСФЕРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ЇЇ МОВНА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ В ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ ОКСАНИ ПАХЛЬОВСЬКОЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СІРЕНКО АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ. 


ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ З ПЕРЕМИКАННЯМИ ТА ЗАПІЗНЕННЯМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мацишина Ірина Віталіївна. 


Дискурсні практики конструювання політичної реальності України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАСТИРЯ АННА СЕРГІЇВНА. 


МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЯВЛЕНИХ В УКРАЇНІ ІЗОЛЯТІВ ВІРУСУ ІНФЕКЦІЙНОЇ БУРСАЛЬНОЇ ХВОРОБИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Даков Сергій Юрійович. 


ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГРАМОВАНОГО КОНФІГУРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧОЇ СИСТЕМИ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Царенко Тетяна Михайлівна. 


Розвиток ішемічного інсульту у пацієнтів з діабетом 2 типу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Галаган Сергій Олександрович. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОН ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бех Катерина Анатоліївна. 


ГЛОКАЛЬНІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ТНК

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Зайцева Тетяна Дмитрівна. 


Антропологія міст і міського права на руських землях Корони Польської в XIV –першій половині XVII ст.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Парнікоза Іван Юрійович. 


ЕКОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ ЩУЧНИКА АНТАРКТИЧНОГО (DESCHAMPSIA ANTARCTICA ?. DESV.) ЗА ЗМІНИ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ АНТАРКТИКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПРИЯТЕЛЬЧУК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА. 


СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВ СКАНДИНАВСЬКОГО РЕГІОНУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Капіца Юрій Михайлович. 


Уніфікація і гармонізація законодавства з охорони прав інтелектуальної власності держав-членів ЄС та законодавство України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САЛАЄВ КЯНАН ГАДЖИ ОГЛИ. 


ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АЗЕРБАЙДЖАНУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ. 


МЕХАНІЗМИ ТРИВИМІРНОГО ПЕРЕМІШУВАННЯ В’ЯЗКОЇ РІДИНИ В СКІНЧЕННОМУ ЦИЛІНДРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОЦУР ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ. 


ПОБУДОВА МОДЕЛІ ЄДИНОГО АЛГОРИТМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ОСНОВІ ДІАГРАМИ ВОРОНОГО ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЯКУБЕЦЬ Альона Віталіївна. 


ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1940-х – СЕРЕДИНИ 1960-х РОКІВ: ЗА ПУБЛІКАЦІЯМИ ЖУРНАЛУ «ПЕРЕЦЬ»

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВЕРТЮХ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ. 


Геологічна будова та перспективи нафтогазоносності нижнього карбону південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПШЕНИЧНИЙ ТАРАС ЮРІЙОВИЧ. 


УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА (1939 – 1991 РР.): ІСТОРІОГРАФІЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗОСІМОВ В’ячеслав Валерійович. 


МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ КОРПОРАТИВНИХ ВЕБ-РЕСУРСІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОДОЛЯКА Сергій Анатолійович. 


АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БРЕУС СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ. 


КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА БЕЗОПЛАТНУ ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ: НАЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МОЗЕР Майя Євгеніївна. 


МАРКЕТИНГОВИЙ ДИСКУРС В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Волік Наталія Анатоліївна. 


Динаміка жанрів елегії та урочистої оди в російській літературі XVIII століття: аспект риторичного дискурсу.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Стефанська Неля Олександрівна. 


Перетворення Фур'є загальних стохастичних мір та його застосування

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Серебрянська Ірина Миколаївна. 


Концепт ОСВІТА в дискурсивних вимірах.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Таранець Роман Михайлович. 


Якісний аналіз нелінійних параболічних рівнянь та систем високого порядку

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Найдьонов Іван Михайлович. 


Інформаційна технологія формалізації голосової інформації в системах диспетчерського контролю за рухом автотранспорту.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сем'ян Наталія Василівна. 


Формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Волков Андрій Ігорович. 


Геоінформаційні моделі і системи підтримки прийняття рішень оцінки та контролю рівня техногенного навантаження на довкілля

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Михалюк Марина Михайлівна. 


Етнокультурний потенціал єврейського етносу малих містечок Столичного суспільно-географічного району України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Валентон Інна Василівна. 


Формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Біла-Кисельова Анна Анатоліївна. 


Узгодження універсальних і регіональних стандартів прав людини в судочинстві України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гаврилів Любомир Ігорович. 


КАЙНОЗОЙСЬКІ ДАЙКИ АРГЕНТИНСЬКИХ ОСТРОВІВ (ЗАХІДНА АНТАРКТИДА): СКЛАД, УМОВИ УТВОРЕННЯ ТА ГЕОЛОГІЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кравченко Андрій Олександрович. 


Методика диференційованого формування англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Романов Ігор Ігорович. 


Методика диференційованого формування англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх правознавців

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Пашаєв Техрун Горхмаз огли. 


Інструменти фінансової підтримки регіонального економічного розвитку в ЄС

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПІКУЛЬ Володимир Павлович. 


ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Григоренко Олександр Олегович. 


ЦИКЛІЧНІ АМІНОКИСЛОТИ, ЇХ ПОХІДНІ ТА АНАЛОГИ – ДЖЕРЕЛА СПОЛУК ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дуденко Маргарита Анатоліївна. 


Метричні базиси графів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Яцишин Марта Юріївна. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ БОРОТЬБИ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЦІРАТ ГАННА ВІТАЛІЇВНА. 


УНІФІКАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПОВІТРЯНОГО ПРАВА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДІДОВЕЦЬ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОЇ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАВРИЛЮК Володимир Олегович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАЖУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КІЯНИЦЯ КАТЕРИНА ЮРІЇВНА. 


ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ РЕАЛІЙ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ПЕРЕКЛАДАХ ХХ – поч. ХХІ століття

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КИЯНИЦЯ Леонід Леонідович. 


ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ РЕАЛІЙ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ПЕРЕКЛАДАХ ХХ – поч. ХХІ століття

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛИТОВЧЕНКО ДАНІІЛ СЕРГІЙОВИЧ. 


СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ МУСУЛЬМАН В АНГЛОМОВНОМУ МЕДІАДИСКУРСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 101 — 200 з 3015
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі