Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

БУЗА КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА . 


ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ У КОНТЕКСТІ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ВЗАЄМОВПЛИВІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГЕТАЛО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ . 


ВПЛИВ ФТОРЗАМІЩЕННЯ В АЛІФАТИЧНИХ СПИРТАХ НА ЇХ РЕОЛОГІЧНІ ТА АКУСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ " (Підключитися до конференції Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87579020773?pwd=R21DZk5HYnhvY01hd2dLM3piemRTdz09 (Ідентифікатор конференції: 875 7902 0773 Код доступу: 320650)); 16:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОЛІЙНИК ОЛЕГ ВІТАЛІЙОВИЧ . 


ГЕОФІЗИЧНІ КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НА ГАЗ УЩІЛЬНЕНИХ КОЛЕКТОРІВ (НА ПРИКЛАДІ СПІВАКІВСЬКОГО ГАЗОНОСНОГО РАЙОНУ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОБИЛЯНСЬКА АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА . 


МЕРЕЖЕВІ РЕЖИМИ ВРЯДУВАННЯ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ" (Підключитися до конференції Zoom:https://us02web.zoom.us/j/87643653595?pwd=YkV6VkM4Y2J4bkJmTmVFN09vdDZldz09 (Ідентифікатор конференції: 876 4365 3595 Код доступу: 996174)); 14:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОСТЮК ЗОРЯНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


ЛАНДШАФТНІ КОМПЛЕКСИ ПОКУТСЬКИХ КАРПАТ: СТРУКТУРА, ПРОЦЕСИ, ОХОРОНА

Автореферат: завантажити

	

Дячок Ольга Володимирівна. 


Психологічні особливості переживання самотності підлітками в умовах освітньої соціалізації

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мельник Оксана Андріївна. 


Теоретичні основи розвитку психіки людини у доробку представників школи філософської психології кінця ХІХ – початку ХХ століття

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Остапенко Роман Володимирович. 


Відображення типу впорядкування на структурі та властивостях високоентропійних сплавів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Геращенко Олександр Васильович. 


Синтез та властивості ряду етил(1,3-азоліл)оксоацетатів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Зубар Михайло Віталійович. 


Виникнення і функціонування польських наративних музеїв у контексті суспільних змін другої половини ХХ – початку ХХІ сторіччя

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОСТАПЕНКО АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


ЕТНІЧНІ ФАКТОРИ У ПРОЦЕСАХ ФОРМУВАННЯ БІЛОРУСЬКОГО НАРОДУ ТА НАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НАЗАРКОВ ВАСИЛЬ КОСТЯНТИНОВИЧ. 


ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В КРАЇНАХ АРАВІЙСЬКОГО ПІВОСТРОВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Черевко Костянтин Володимирович. 


Термодинамiка поверхневих явищ і фрагментацiї ядерної матерії" (Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/87579020773?pwd=R21DZk5HYnhvY01hd2dLM3piemRTdz09 (Ідентифікатор конференції: 875 7902 0773 Код доступу: 320650)); 14:30

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Малишев Володимир Юрійович. 


МІКРОХВИЛЬОВІ ВЛАСТИВОСТІ МАГНІТОКЕРОВАНИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ РЕЗОНАТОРА ПОВЕРХНЕВОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ХВИЛІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХИЖНИЙ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ . 


ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА ТА МЕХАНІЗМИ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ СПОЛУК n+ (n = 1 - 4) У ЇХ СКЛАДІ ІЗ ОКСИАНІОНАМИ ТА КАТІОНАМИ M

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЕНИСЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ. 


ГЕТАРИЛІДЕНАЦЕТОНІТРИЛИ В СИНТЕЗІ ВІЦИНАЛЬНИХ ГЕТЕРОАРОМАТИЧНИХ АМІНОАЛЬДЕГІДІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АКУЛОВ Михайло Іванович . 


КОНЦЕПЦІЯ ЧАСУ В АКТОРНО-МЕРЕЖЕВІЙ ТЕОРІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ СУПЕРЕЧНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАСНИЙ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


ВІЙСЬКОВА СПІВПРАЦЯ США З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СОЮЗНИКАМИ СЕРЕДИНИ 1940-Х – СЕРЕДИНИ 1960-Х РР." (Підключитися до конференції Zoom https://zoom.us/j/98816173011?pwd=L2lGdHp2bmVsVGUyOHZuRllpZVA2UT09 (Ідентифікатор конференції: 988 1617 3011 Код доступу: 933798)); 10:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТЕТЕРІНА ОЛЬГА БОРИСІВНА . 


ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЙНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ: ДІАПАЗОН РУХУ, ПОШУКОВІ ОРІЄНТИРИ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЯРЕМЧУК Сергій Степанович . 


ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОНФЕСІЙНИХ ПРАКТИК У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОГДАНОВ РОМАН ВІКТОРОВИЧ. 


СИНТЕЗ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОМАТЕРІАЛІВ У МАГНЕТРОННІЙ ПЛАЗМІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГЛОБА РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ . 


ОЦІНКА ВПЛИВУ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА СТІЙКІСТЬ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННИХ ТРУБОПРОВІДНО-ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ (НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ЕЛЕКТРОМЕТРІЇ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШАТИРКО Андрій Володимирович . 


ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМ РЕГУЛЮВАННЯ З ВІДХИЛЕННЯМ АРГУМЕНТУ ТА УМОВАМИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АНДРУШКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ . 


ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Поліщук Олександр Дмитрович . 


МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ СКЛАДНИХ МЕРЕЖЕВИХ ТА ІЄРАРХІЧНО-МЕРЕЖЕВИХ СИСТЕМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Порпуліт Олена Олександрівна. 


Медіаконтинуум як просторово-часовий формат соціальнокомунікаційної діяльності початку ХХІ століття" (Підключитися до конференції Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84083244863?pwd=QzgrVW5qYlRnQUowdGVyUlhNTWhmZz09); 11:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПРИКИДЬКО ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА. 


ІНФОРМАЦІЙНЕ ОНЛАЙН-ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ" (Підключитися до конференції Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83665268570?pwd=a0pteXpaSGtDcHQ0K3U4cWtZRUYyQT09.); 14:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Добиш Микола Петрович. 


ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ В ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДАХ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ" (Підключитися до конференції Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86237696632?pwd=L0NucjNZd3Rxc1pWc1VOSmF4bTJ5Zz09 (Ідентифікатор конференції: 862 3769 6632 Код доступу: DobyshMP)); 15:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Черемних Інна Володимирівна. 


Менеджмент телевізійної галузі в трансформаціях цифрової доби" (Підключитися до конференції Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88971370309?pwd=eXBkaDAzS25XV0hiQ2RoNjA0cEZsZz09); 11:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САБАТ НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА. 


ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АНГЛОМОВНОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УСНОМУ ДВОСТОРОННЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ"(Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/83078772550 (Ідентифікатор конференції: 830 7877 2550)); 15:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАВЛЕНКО ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА . 


ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ МІЖМОЛЕКУЛЯРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У π -СПРЯЖЕНИХ НАНОСИСТЕМАХ " (Підключитися до конференції Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87579020773?pwd=R21DZk5HYnhvY01hd2dLM3piemRTdz09 (Ідентифікатор конференції: 875 7902 0773 Код доступу: 320650)); 14:30

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОРОЛЬ МАРИНА МИХАЙЛІВНА . 


ПАРАДИГМАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Щиголь Ірина Василівна . 


УКРАЇНСЬКЕ ПИСЬМЕНСТВО ЯК СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНА ГРУПА: ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНА ДИНАМІКА СТАНОВЛЕННЯ (кінець XVIII – початок ХХ століття)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЦУРКАН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ . 


ЛІРИКА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ: ПОЕТИКА СИМВОЛІЗМУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Круглов Іван Станіславович. 


Трансдисциплінарна геоекологія" (Підключитися до конференції Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83308992016?pwd=UGxyYUpQcGhETVJBTDIvUW4zY3Btdz09 (Ідентифікатор конференції: 833 0899 2016 Код доступу: KruhlovIS)); 11:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лукашова Тетяна Дмитрівна . 


ГРУПИ З ОБМЕЖЕННЯМИ НА УЗАГАЛЬНЕНІ НОРМИ ЗАДАНИХ СИСТЕМ ПІДГРУП" (Підключитися до конференції Zoom https://zoom.us/j/91908715013?pwd=aVZnWk1EVm00Y1c3YmIvK3pKQVdOdz09 (Ідентифікатор конференції: 919 0871 5013 Код доступа: 2021)); 14:30

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СИРОТЧУК ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ . 


НЕРУХОМІ ХРОМАТОГРАФІЧНІ ФАЗИ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ ГІДРОФОБНІСТЮ У ВИЗНАЧЕННІ КОНСЕРВАНТІВ ТА ДІЮЧИХ РЕЧОВИН ПРОТИЗАСТУДНИХ ЗАСОБІВ МЕТОДОМ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ РІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ" (Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2422583106?pwd=NWFOcTdjS3p1WHRPYmdldVJWRDdsdz09 (Ідентифікатор конференції: 242 258 3106 Код доступу: 71gfhm)); 16:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАРУБА СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ  . 


МІКРОЕКСТРАКЦІЯ У ПОЄДНАННІ З ОПТИЧНИМИ МЕТОДАМИ ДЕТЕКТУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АНІОННИХ СПОЛУК ФОСФОРУ, СУЛЬФУРУ ТА ЙОДУ " (Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2422583106?pwd=NWFOcTdjS3p1WHRPYmdldVJWRDdsdz09 (Ідентифікатор конференції: 242 258 3106 Код доступу: 71gfhm)); 17:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТАНАНАЙКО ОКСАНА ЮРІЇВНА . 


МОДИФІКОВАНІ АНАЛІТИЧНИМИ РЕАГЕНТАМИ ГІБРИДНІ ПЛІВКОВІ ПОКРИТТЯ SiO2-ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТ ДЛЯ ОПТИЧНИХ І ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНИХ СЕНСОРІВ" (Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2422583106?pwd=NWFOcTdjS3p1WHRPYmdldVJWRDdsdz09 (Ідентифікатор конференції: 242 258 3106 Код доступу: 71gfhm)); 14:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАЙНАГІЙ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА . 


ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ГОВОРІННІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА " (Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/83078772550 (Ідентифікатор конференції: 830 7877 2550)); 13:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТКАЧЕНКО ІГОР МИХАЙЛОВИЧ . 


МОНОМЕРИ ТА АРОМАТИЧНІ ПОЛІЕТЕРИ З ПЕРФТОРОВАНИМИ МОНО- ТА БІФЕНІЛЕНОВИМИ ФРАГМЕНТАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОГУТ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ . 


ОСОБЛИВОСТІ ДЕПОРТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІД ЧАС ОПЕРАЦІЇ «ЗАПАД» (ЗА ДОКУМЕНТАМИ ГДА СБУ)" (Підключитися до конференції Zoom: https://zoom.us/j/93270761380?pwd=bERTUFRINWd0Q0gwZUJsQWZZSTV1dz09); 9:30

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШАТРАВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА . 


КООРДИНАЦІЙНО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕЯКИХ ФОСФОРИЛЬОВАНИХ КАРБАМІДІВ І СУЛЬФАМІДІВ" (Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2422583106?pwd=NWFOcTdjS3p1WHRPYmdldVJWRDdsdz09 (Ідентифікатор конференції: 242 258 3106 Код доступу: 71gfhm)); 14:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СУБОТА ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА   . 


ЕВОЛЮЦІЯ ЖАНРУ НОВЕЛИ В ЛІТЕРАТУРІ АРАБСЬКИХ КРАЇН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ." (https://us02web.zoom.us/j/83682057423); 14:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЦВЄТКОВА ЮЛІАННА ВОЛОДИМИРІВНА. 


СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ТРАДИЦІЇ РЕЛІГІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ФЕДЕРАТИВНИХ ДЕРЖАВАХ ЄВРОПИ (V ст. до н. е. – XVII ст.)" (Підключитися до конференції Zoom https://zoom.us/j/5904957637?pwd=L2lpcHVJTjZDcWFEU3IyOFBDb3dBdz09 (Ідентифікатор конференції: 590 495 7637 Код доступу: 0987)); 10:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАБІНСЬКА АЛІСА ВОЛОДИМИРІВНА . 


КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ" (Підключитися до конференції Zoom https://zoom.us/j/5904957637?pwd=L2lpcHVJTjZDcWFEU3IyOFBDb3dBdz09 (Ідентифікатор конференції: 590 495 7637 Код доступу: 0987)); 13:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Черняк Євгенія Валеріївна. 


Охорона Конституції України та конституції зарубіжних країн: конституційно-порівняльний аналіз" (Підключитися до конференції Zoom https://zoom.us/j/5904957637?pwd=L2lpcHVJTjZDcWFEU3IyOFBDb3dBdz09 (Ідентифікатор конференції: 590 495 7637 Код доступу: 0987)); 10:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛАЗАРЕНКО МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ . 


ВПЛИВ ОБМЕЖЕНОЇ РУХЛИВОСТІ НА ПАРАМЕТРИ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДІВ І РЕЛАКСАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМАХ ЛАНЦЮГОВИХ МОЛЕКУЛ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОШУРОК ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ . 


ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ" (Підключитися до конференції Zoom https://zoom.us/j/95354447008?pwd=OVNqOUpmN0lZMWZydjN4OEY4ZzBVUT09 (Ідентифікатор конференції: 953 5444 7008 Код доступу: 677180)); 11:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТРОНЬ АЛЬОНА ЮРІЇВНА. 


ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ В ГЕНЕРАЛЬНІЙ ГУБЕРНІЇ: ГУМАНІТАРНА СФЕРА" (https://zoom.us/j/97599726902?pwd=elQ4YkdsYVJhUmw1WEVjQ0pUOW1HQT09); 10:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НАДТОЧІЙ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА. 


ВПЛИВ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ НА ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В ПРОМИСЛОВИХ МІСТАХ УКРАЇНИ" (Підключитися до конференції Zoom https://zoom.us/j/95354447008?pwd=OVNqOUpmN0lZMWZydjN4OEY4ZzBVUT09 (Ідентифікатор конференції: 953 5444 7008 Код доступу: 677180)); 11:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОРНІЛЬЄВА Лілія Миколаївна . 


ДИСКУРСИ ВЛАДИ В ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ РОБЕРТА САУТІ" (https://us02web.zoom.us/j/87005006823); 10:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОНЧАРЕНКО НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА . 


ГЕТЕРОАСОЦІАЦІЯ КОНІУМ-С60 ТА ДОКСОРУБІЦИН-АЛЬБУМІН-НАНОЧАСТИНКИ ЗОЛОТА" (Підключитися до конференції Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87579020773?pwd=R21DZk5HYnhvY01hd2dLM3piemRTdz09 Ідентифікатор конференції: 875 7902 0773 Код доступу: 320650)); 16:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІМІНОВ  РУСТАМ  ТАІРЖОНОВИЧ . 


ПОХІДНІ АНТРАНІЛОВОЇ КИСЛОТИ ТА ЇХ АНАЛОГИ В СИНТЕЗІ ІМІДАЗО[1,2-а]ХІНОЛІН-5-ОНІВ, ПІРОЛО- ІМІДАЗО[1,2-а]ХІНАЗОЛІН-5-ОНІВ ТА ОКСАЗОЛІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАСИЛИК ТЕТЯНА ІВАНІВНА . 


ЧАСОПИСИ ВИДАВНИЦТВА «НАША КУЛЬТУРА» ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ДУХОВНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ КАНАДИ (ДРУГА ПОЛОВИНА 1940-х – 1960-ті рр.)" (https://zoom.us/j/97599726902?pwd=elQ4YkdsYVJhUmw1WEVjQ0pUOW1HQT09); 10:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Фесенко Сергій Олександрович. 


Властивості термічної плазми електродугового розряду між композитними Cu-C електродами.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бур’ян Сергій Анатолійович. 


Механізми впливу розмірної залежності поверхневого та лінійного натягу на форму та змочуваність нанокраплини" (Підключитися до конференції Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87115474848?pwd=OWg1aGtGV2dYWGFyQk1YVXFJdVJnZz09 (Ідентифікатор конференції: 871 1547 4848 Код доступу: 837676)); 14:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Швець Віктор Олександрович. 


Правовий механізм забезпечення стабільності трудових правовідносин в Україні

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КРАМАРЕНКО АННА ВІТАЛІЇВНА. 


ДИСКУРС РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ МЕРЕЖ У МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ" (Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/86063192703?pwd=YXdhejhnQTc5dUhKeDYzRFAzQnVVdz09 (Ідентифікатор конференції: 860 6319 2703 Код доступу: 331601)): 14:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кирилко Дарина Сергіївна. 


Політичні аспекти двосторонніх відносин Європейського Союзу та Азербайджану, Грузії, Молдови та України" (Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/84801880393?pwd=eDBwcjZNT2RCayt6K0Y4V0RjbUZ1UT09); 14:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

УГВУ ВІКТОР УГОННА. 


ПОЛІТИКА КНР ЩОДО КРАЇН АФРИКИ" (Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/84801880393?pwd=eDBwcjZNT2RCayt6K0Y4V0RjbUZ1UT09); 14:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗЕЛІНСЬКИЙ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ . 


ЕВОЛЮЦІЯ ПТОЛЕМЕЇВСЬКОЇ МОНАРХІЇ ЯК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ІНСТИТУЦІЇ (КІН. IV – КІН. III СТ. ДО Р.Х.)" (Підключитися до конференції Zoom https://zoom.us/j/98816173011?pwd=L2lGdHp2bmVsVGUyOHZuRllpZVA2UT09); 10:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КРАВЧЕНКО МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА  . 


СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА АДМІНІСТРАЦІЙ Ф. Д. РУЗВЕЛЬТА ТА Г. ТРУМЕНА (1933 – 1952 pp.)" (Підключитися до конференції Zoom https://zoom.us/j/98816173011?pwd=L2lGdHp2bmVsVGUyOHZuRllpZVA2UT09); 12:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сенько Іван Олександрович. 


Асимптотичні властивості виправленої оцінки найменших квадратів у векторній лінійній моделі з похибками вимірювання" (Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/81865753861?pwd=bG1iSk96Yjl3dFAySkVpOGx3TGRXdz09 (Ідентифікатор конференції:818 6575 3861 Код доступу: 564675)); 14:00

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сєчіна Сабіна Ігорівна. 


Лінгвокультурологічний аспект полісемічних слів на позначення ідентичності в іспанській мові (на матеріалі кастильського, мексиканського, чилійського національних варіантів)"(Підключитися до конференції Zoom https://zoom.us/j/93830843055?pwd=YVQweHJtQ1BxVW9hTDdiRForVTlydz09 Ідентифікатор конференції: 938 3084 3055 Код доступу: 3PykhX)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Борецький Олександр Францович. 


Методи інтеграції технологій віртуалізації в грід

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОХАН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНІ ПОХІДНІ БІЦИКЛО[1.1.1]ПЕНТАНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОПОВА Марія Володимирівна . 


ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНІ 1λ6-ІЗОТІАЗОЛІДИН-1,1-ДІОНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НІКІФОРОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА . 


ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ" (Підключитися до конференції Zoom https://zoom.us/j/92152581895?pwd=bXRieU1LblFFYlBodjJmWkNvajJHUT09 (Ідентифікатор конференції: 921 5258 1895 Код доступу: 3PykhX))

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАШКЕВИЧ СТЕФАН ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.): ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХАРЛАМОВА ГАННА ОЛЕКСІЇВНА . 


ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ" (Підключитися до конференції Zoom https://us04web.zoom.us/j/7301848026?pwd=b0dFT2NEVEk4N1RmbTVNdVJxQWcvZz09 Ідентифікатор конференції: 730 184 8026 Код доступу: 8gcd5D (14:00)))

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Семергей Наталія Володимирівна. 


Новітня історіографія українського національно-культурного відродження другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Заяць Олена Іванівна. 


ГЛОБАЛЬНІ ВИМІРИ КОНКУРЕНТНОЇ СИЛИ МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ'ЄДНАНЬ"(Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/87012559551?pwd=RlRCbHdNUkwrbFBtY01iLy9FcndLUT09 (Ідентифікатор конференції: 870 1255 9551 Код доступу: 626900 (14:00)))

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Скачкова Дар’я Олексіївна. 


Інтерпретація тибетського епосу про царя Гесара в сучасній китайській літературі (на матеріалі роману Алая «Цар Гесар»)" (Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/89291544050)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НОВАК ТАРАС АНДРІЙОВИЧ. 


РЕЛЬЄФ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ: ПРОБЛЕМИ ПРОСТОРОВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ" (Підключитися до конференції Zoom https://zoom.us/j/95354447008?pwd=OVNqOUpmN0lZMWZydjN4OEY4ZzBVUT09 Ідентифікатор конференції: 953 5444 7008 Код доступу: 677180 (14:00)))

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОРИТКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ. 


СТРУКТУРА, ХІМІЯ ПОВЕРХНІ ТА ФУНКЦІОНАЛІЗАЦІЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ НА ОСНОВІ КАРБІДУ КРЕМНІЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЯКУН КАТЕРИНА ОЛЕГІВНА . 


МЕХАНІЗМИ ДІЇ ІНГІБІТОРІВ ПАРП-1 ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Альошина Ірина Василівна. 


Міжнародна конкурентоспроможність банківського сектору в умовах євроінтеграційних процесів" (Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/88110288385?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09 Ідентифікатор конференції: 881 1028 8385 Код доступу: 5 (14:00)))

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВЛАСОВА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА . 


ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ БАР'ЄРІВ ВХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРІНЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОСИСТЕМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАЛІГУРА Катерина Юріївна . 


МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬСТВА В МЕХАНІЗМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ"(Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/7169999565 (Ідентифікатор конференції: 716 999 9565 (10:00)))

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГУРАЛЬСЬКИЙ ІЛЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧ . 


КОМПЛЕКСИ Fe(II) ЗІ СПІНОВИМ ПЕРЕХОДОМ ТА МАТЕРІАЛИ НА ЇХ ОСНОВІ ЯК БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕМИКАЧІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РОГОЗІН ЄВГЕНІЙ ПЕТРОВИЧ . 


РОЗВИТОК ОЗЕР І ПРИОЗЕРНИХ ЛАНДШАФТІВ У ШИРОКОЛИСТОЛІСОВІЙ ТА СТЕПОВІЙ ЗОНАХ У ГОЛОЦЕНІ (МОДЕЛЬНІ РЕГІОНИ СКОНЕ ТА КРИМУ)" (Підключитися до конференції Zoom https://zoom.us/j/95354447008?pwd=OVNqOUpmN0lZMWZydjN4OEY4ZzBVUT09 Ідентифікатор конференції: 953 5444 7008 Код доступу: 677180 (14:00)))

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Френкель Олена Володимирівна. 


Гендерний аспект самопрезентації зіркової еліти в портретному інтерв’ю (на матеріалі англомовних ЗМІ)(Підключитися до конференції Zoom https://zoom.us/j/96021230963?pwd=VnpWS21YYjF3c2RwY1pHb2RPZWc5dz09(Идентификатор конференции: 960 2123 0963 Код доступу: 3PykhX(10:00)))

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Заваріка Галина Михайлівна. 


Суспільно-географічний вимір постконфліктного розвитку туризму на прикладі східних територій України" (Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/87963077207?pwd=VEhUbmt5ZUdiZkNoWDJ5bVV2R2k5Zz09 (Ідентифікатор конференції: 879 6307 7207 Код доступу: defenceGEO (11:00)))

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЕМЕНКО САБІНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З НАБУТТЯМ, ЗБЕРЕЖЕННЯМ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ"(Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/7169999565 (Ідентифікатор конференції: 716 999 9565 (13:00)))

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лимарь Тетяна Вікторівна. 


Транспортний комплекс Полтавської області і основні напрями вдосконалення його територіальної організації" (Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/82457297278?pwd=N3p4blpodEI1MkdlUXRvbWdSUGtQQT09 (Ідентифікатор конференції: 824 5729 7278 Код доступу: GEOdefence (11:00)))

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гайдаш Анна Владиславівна. 


Дискурс старіння в драматургії США: проблемне поле, семантика, поетика

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАШИРІНА ІРИНА ВІТАЛІЇВНА . 


ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ МЕТОД СВЯТОСЛАВА КАРАВАНСЬКОГО"(Підключитися до конференції Zoom https://zoom.us/j/91228551362?pwd=ZENGejA5cW9YdEpzK1NyajUyaDZ3dz09 (Ідентифікатор конференції: 912 2855 1362 Код доступу: 3PykhX (12:30)))

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШТЕФАН АННА СЕРГІЇВНА . 


МЕХАНІЗМ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ"(Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/7169999565 (Ідентифікатор конференції: 716 999 9565 (10:00)))

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Амелічева Лілія Петрівна. 


Парадигма правового регулювання гідної праці в сучасних умовах розвитку трудового законодавства

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РЖЕВСЬКА  Дарія Олександрівна. 


ВІДТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ЗМІСТУ ЯПОНСЬКОЇ ОНОМАТОПЕЇЧНОЇ ЛЕКСИКИ У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДІВ РОМАНУ ХАРУКІ МУРАКАМІ «ХРОНІКА ЗАВОДНОГО ПТАХА» УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ)"(Підключитися до конференції Zoom https://zoom.us/j/3218586612?pwd=VTZXcW5QU3AxdkhFbHQzRGlyZmtXQT09 (Ідентифікатор конференції:321 858 6612 Код доступу: 3PykhX(12:30)))

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗЕЛЕНА ЮЛІЯ ЛЮБОМИРІВНА . 


АТРИБУТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ В КОНТЕКСТІ ВТОРИННОЇ ПРЕДИКАЦІЇ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ"(Підключитися до конференції Zoom https://zoom.us/j/98265070421?pwd=Wk9vZDBLUGZ4ZmdSUEw5bEdXOXlKdz09 (Ідентифікатор конференції: 982 6507 0421 Код доступу: 3PykhX (12:30)))

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЕПЕТЮХА АНАСТАСІЯ ВІКТОРІВНА . 


СИНТАКСИЧНА СИНОНІМІЯ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ"(Підключитися до конференції Zoomhttps://zoom.us/j/3218586612?pwd=VTZXcW5QU3AxdkhFbHQzRGlyZmtXQT09(Ідентифікатор конференції:321 858 6612 Код доступу: 3PykhX (10:00)))

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КІРКОВСЬКА ІНГА СТАНІСЛАВІВНА    . 


ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КАТЕГОРІЇ ФУТУРАЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ"(Підключитися до конференції Zoom https://zoom.us/j/95686856707?pwd=d1pVQU1MbGFybmN0SDNNbndVSVNCUT09 (Ідентифікатор конференції: 956 8685 6707 Код доступу: 3PykhX(10:00)))

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАЙДА Наталія Ярославівна. 


ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОНОМАРЕНКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КИКОТЬ Валерій Михайлович. 


МАКРООБРАЗ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ В ПЕРЕКЛАДІ"(Підключитися до конференції Zoom https://zoom.us/j/93590089032?pwd=bFM4VEZEa1o0MUVPNThhSU5qdFh5dz09( Ідентифікатор конференції:935 9008 9032 Код доступу: 3PykhX (10:00)))

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАВЛІЧЕНКО Олена Володимирівна. 


ДОКТРИНА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЖІНОК В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Григоров Олександр Миколайович. 


Теоретичні та практичні проблеми міжнародно-правового регулювання діяльності цивільної авіації

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 101 — 200 з 3301
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі