Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Фурманець Катерина Леонідівна. 


Зовнішній державний борг України в умовах глобальної трансформації


	

Вакуленко Василь Федорович. 


Грецизми і латинізми в українських фольклорних текстах


	

Романенко Ольга Ярославівна. 


Ціннісні засади соціального передбачення


	

Пахолок Зінаїда Олександрівна. 


Категорія повторюваності: мовний та мовленнєвий виміри


	

Набруско Марія Степанівна. 


Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми


	

Курбанов Богдан Бахрамович. 


Принципи та форми захисту трудлових прав суддів


	

Кириленко Ірина Сергіївна. 


Локальна нормотворчість в сучасному суспільстві: теоретико-правові аспекти


	

Ткаченко Антон Миколайович. 


Фторовмісні конформаційно обмежені аналоги природних амінокислот як мітки для твердотільної 19F ЯМР-спектроскопії


	

Жорнік Марія Олегівна. 


Судочинство в справах про визнання недійсними правочинів, вчинених із дефектами волі (на матеріалах судової практики)


	

Процун Наталія Михайлівна. 


Вплив міжнародного фінансового капіталу на інноваційний розвиток країн з ринками, що формуються


	

Заріцька Надія Юріївна. 


Дауншифтінг як альтернативні стилежиттєві практики у сучасному суспільстві


	

Зайцева Катерина Валеріївна. 


Наративні моделі в сучасній дитячій літературі (на матеріалі української, білоруської прози)


	

Періус Надія Василівна. 


Психологічні особливості розвитку соціально-психологічної компетентності майбітніх учителів початкових класів


	

Кулінич Тарас Олександрович. 


Ібероамериканський напрямок зовнішньої політики Іспанії


	

Придеткевич Станіслав Станіславович. 


Зооценози антропогенних ландшафтів Поділля, їх структура, класифікація і раціональне використання


	

Вишньов Віктор Михайлович. 


Роль ядерного фактору в регіональних системах міжнародної безпеки в Азії


	

Кієнко Олександр Борисович. 


Правові засади податкового представництва при справлянні податку на доходи фізичних осіб


	

Донська Анастасія Геннадіївна. 


Політична концептуалізація Європи в сучасному науковому дискурсі


	

Кутовий Тарас Вікторович. 


Міжнародні ринки первиної публічної пропозиції акцій як джерело зовнішнього фінансування корпорацій


	

Дерун Іван Анатолійович. 


Обліково-аналітичне забезпечення управління необоротними активами


	

Пошивайло Марія Олександрівна. 


Інтерсиміотика гончарства як тексту в українському фольклорі


	

Пшиченко Вікторія Вікторівна. 


Зміни морфо-функціонального стану шишкоподібної залози щурів при різних видах стресу


	

Гнатюк Любомира. 


Інтерперсовальна комунікація в міжкультурній взаємодії: прагматика, типологія вербальних і невербальних виявів (на матеріалі української, англійської, польської мов)


	

Дорошенко Ірина Юріївна. 


Нанорозмірні кластери у воднево-зв'язаних молекулярних рідинах


	

Данієлян Сергій Ашотович. 


Правове регулювання єдиного податку


	

Калініченко Вікторія Володимирівна. 


Правовий статус Вищого господарського суду України


	

Крижевський Антон Васильович. 


Антикознавство в Університеті Св. Володимира (1934-1919 рр.)


	

Джундієт Віктор Сергійович. 


Державно-правовий механізм підготовки і проведення Селянської реформи в Україні (1860-ті рр.)


	

Моренко Алевтина Григорівна. 


Мозкові процеси під час мануальних рухів у осіб із різними характеристиками альфа-ритму


	

Беньковська Леся Костянтинівна. 


Біологічне значення антигенної мімікрії при діагностиці гепатиту С


	

Крук Юлія Андріївна. 


Захист права на здоров'я в Раді Європи


	

Чебан Олеся Михайлівна. 


Злочинність безпритульних неповнолітніх осіб: кримінологічна характеристика та шляхи запобігання


	

Хом'яков Дмитро Олегович. 


Адміністративно-правове регулювання перетину кордонів України вантажами військового призначення та подвійного використання


	

Кулішенко Олена Юріївна. 


Правове регулювання земельних відносин в Гетьманській Україні у період другої половини ХVII - кінця XVIII століття


	

Боровець Оксана Василівна. 


Вплив естрону на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів


	

Конта Ростислав Михайлович. 


Організація етнологічних досліджень в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892-1940 рр.): історіографія


	

Літинська Наталія Василівна. 


Концептосфера "Сучасна Італія" в національній лінгвокультурі


	

Гаврилюк Ольга Олександрівна. 


Текстова трансляція як нова форма спортивного репортажу (на матеріалі англійської мови)


	

Співак Інна Віталіївна. 


Валютний механізм функціонування глобальної економіки


	

Карпенко Ірина Миколаївна. 


Особливі ситуації співучасті у злочині за кримінальним правом України


	

Пилипенко Сергій Володимирович. 


Моторна функція шлунково-кишкового тракту в умовах тривалої гіпоацидності шлункового соку та її кореляція


	

Богачевський Павло Станіславович. 


Концепт віртуальності в сучасній методологічній свідомості


	

Шелестун Катерина Юріївна. 


Реалізація наукового потенціалу молодих учених в сучасному суспільстві


	

Машаровська Світлана Юріївна. 


Маніпулятивні технології як складова політичних кампаній


	

Вовченко Людмила Леонтіївна. 


Вплив структурно-морфологічного стану нановуглецевого компонента на теплові та електрофізичні властивості вуглецевих композитів


	

Коваленко Сергій Олександрович. 


Кодифікація інституту відповідальності міжнародних організацій у міжнародному праві


	

Данілова Олеся Ігорівна. 


Віруси та вірусні інфекції томатів відкритого грунту в умовах Лісостепу України


	

Гришина Тетяна Володимирівна. 


Соціальне залучення людей старшого віку: порівняльний аналіз українського та європейського суспільств


	

Прилуцький Анатолій Михайлович. 


Формування та розвиток аграрного ринку в трансформаційній економіці


	

Овсяк Олександр Володимирович. 


Метод і математичне та програмне забезпечення системи ефективного опрацювання формул алгебри алгоритмів


	

Бричук Марія Степанівна. 


Конструктивно-географічні засади екологічного управління у великому місті (на прикладі м. Києва)


	

Штим Тетяна Богданівна. 


Акціонерні угоди, правочини із заінтересованістю та значні правочини в акціонерних товариствах


	

Баумейстер Андрій Олегович. 


Буття і благо: онтологічні підстави практичної нормативності


	

Россильна Ольга Василівна. 


Представництво в господарському процесі України


	

Мовчан Микола Миколайович. 


Електромагнітні коливання в композитних гіротропних резонаторах


	

Антоненко Наталія Павлівна. 


Міфопоетика та гінвосеміотика асоціативів у російських чарівних казках


	

Коротка Наталія Олександрівна. 


Особисті немайнові права фізичних осіб в сфері охорони здоров'я


	

Федоренко Вікторія Василівна. 


Основні конституційні засади судочинства в Україні


	

Колотілова Ілона Олександрівна. 


Законність та обгрунтованість рішень суду в цивільному процесі України


	

Айвазян Людмила Юріївна. 


Особливості самотності як загальнопсихологічного феномену


	

Челноков Максим Володимирович. 


Проблеми етнокультурної інтерпретації східноєвропейських пам'яток ранньоримської доби в науковій літературі


	

Марусинець Маріана Михайлівна. 


Функції часток у вираженні модальності речення (на матеріалі української, німецької, угорських мов)


	

Задніпряна Мар'яна Юріївна. 


Гармонізація принципів юридичної відповідальності України та Європейського Союзу


	

Вовк Олексій Олександрович. 


Нормативно-правове забезпечення зовнішньої безпеки України та держав-членів Європейського Союзу (порівняльно-правовий аналіз)


	

Касянюк Марина Володимирівна. 


Квазіфробеніусові кільця


	

Калініченко Дмитро Володимирович. 


Еволюція структури та фізичних властивостей кремнію, стимульована магнітним полем


	

Кібальник Любов Олександрівна. 


Геоекономічні трансформації в умовах світових фінансових криз


	

Хом'як Василь Романович. 


Моделювання та прогнозування кризи платіжного балансу в Україні


	

Мельник Юрій Ігорович. 


Вибір журналіста в умовах тоталітарної держави (на прикладі матеріалів італійської преси 20-30-их років ХХ ст.


	

Карелова Галина Андріївна. 


Кримінальна відповідальність в правових позиціях Конституційного Суду України


	

Снітовська Ольга Йосипівна. 


Інтелектуалізм як модус літературного простору: світоглядно-філософські та поетико-стилістичні аспекти


	

Діденко Вікторія Петрівна. 


Культурно-антропологічні напрями в історичній науці США наприкінці ХХ - на початку ХХІ століття


	

Двірничук Костянтин Васильович. 


Математичне моделювання динаміки товстих пружних плит в умовах невизначеності


	

Захарій Наталія Володимирівна. 


Еколого-геологічні та економічні ризики освоєння надр Західного Донбасу


	

Маковійчук Ліліана Василівна. 


Лінгвокультурні концепти MANN та FRAU у творах німецькомовних письменників Західної України ХІХ - початку ХХ століття


	

Монич Лілія Михайлівна. 


Жанровий контент літературно-художніх журналів України


	

Ганцян Роман Юрійович. 


Ліберально-ідеалістичні концепції історії сучасності у Великій Британії у першій половині ХХ століття


	

Бражук Юлія Борисівна. 


Натуроморфна метафора в медичній термінології (на матеріалі латинськомовних анатомічних термінів)


	

Костюк Юрій Вікторович. 


Регіональне радіомовлення України: становлення, розвиток, перспективи


	

Малунова Ганна Дмитрівна. 


Концептуальний простір "Апології Сократа" Платона: лінгвокультурологічний аспект


	

Травінська Світлана Іванівна. 


Облік і контроль поточних зобов'язань на молокопереробних підприємствах


	

Добровенко Олександр Анатолійович. 


Стратегічне планування у банківських установах України


	

Заруцька Олена Павлівна. 


Науково-методологічні засади банківського нагляду з викоританням структурно-функціонального аналізу


	

Гребенюк Світлана Анатоліївна. 


Удосконалення механізму формування та використання державного бюджету Придністровського регіону


	

Мєлков Юрій Олександрович. 


Об'єктивність і людиномірність постнекласичної науки


	

Лагода Володимир Андрійович. 


Нелокальні теореми існування V-обмежених розв’язків та інваріантних многовидів нелінійних систем


	

Мєдвєдєва Наталія Олександрівна. 


Структура, семантика та прагматика сегментованих висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі


	

Федоров Володимир Володимирович. 


Спектральні властивості одновимірних фотонних кристалів з трьома півхвильовими резонаторами


	

Баужа Тетяна Олександрівна. 


Просторово-часові закономірності водного стоку водотоків у басейні річки Ріка


	

Марченко Олександр Олександрович. 


Семантико-синтаксичні моделі природної мови. Тензорний підхід


	

Кучма Зоряна Василівна. 


Французька пісня у лінгвостилістичному вимірі


	

Аль-Фаєз Мохаммад. 


Йордано-ізраїльські відносини в контексті близькосхідного врегулювання


	

Лесько Христина Степанівна. 


Лінгвопрагматичний потенціал демінутивних та аргументативних деривативів в сучасному іспанському масмедійному дискурсі


	

Лимар В'ячеслав Богданович. 


Онтологічні модальності свободи


	

Седляр Юлія Олександрівна. 


Політика санкцій у міжнародних відносинах постбіполярної доби


	

Іллюк Надія Олексіївна. 


Медіаосвіта юних журналістів України в системі соціальних комунікацій (на прикладі Київського інформаційно-творчого агенства "ЮН-ПРЕС")


	

Дяченко Марія Володимирівна. 


Особливості функціональної активності гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією


	

Смірнов Ярослав Валерійович. 


Науково-методичні основи геоінформаційного картографування земельних ресурсів Чернівецької області


	

Малишенко Анна Ігорівна. 


Карбонатзаміщені апатити: синтез, властивості та перспективи застосування


	

Муратов Олексій Сергійович. 


Рентгенографічне дослідження структури розплавів Al-(TM)-Si (TM - Mn, Fe, Co та Ni)


Автореферати 2201 — 2300 з 3127
Початок | Поперед. | 21 22 23 24 25 | Наст. | Кінець Всі