Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Вишневська-Черкас Ірина Григорівна. 


Стратегія стримування та залучення в американсько-китайських відносинах


	

Потапенко Ганна Валентинівна. 


ШПІНЕЛІ СКЛАДУ Li[LiхMn2-х]O4 ТА LiNi0.5Mn1.5O4, ОТРИМАНІ ІЗ ЦИТРАТНИХ ПРЕКУРСОРІВ, ЯК ЕЛЕКТРОДНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛІТІЙ-ЙОННИХ АКУМУЛЯТОРІВ ВИСОКОЇ ПОТУЖНОСТІ


	

Дуркалевич Ірина Володимирівна. 


Я - концепція і система особистих значень молоді з заробітчанських сімей


	

Усар Ірина Ярославівна. 


Аналіз та оптимізація з повторними викликами і змінною інтенсивністю вхідного потоку


	

Кривошеїн Олександр Олегович. 


Геоінформаційне моделювання потенційної продуктивності землеробських ландшафтів України


	

Іванок Дмитро Вікторович. 


Моделювання стану геосистем басейнової ландшафтної територіальної структури (на прикладі р. Десни)


	

Орлова Наталія Василівна. 


Становлення і формування української журналістикознавчої думки кінця ХІХ - початку ХХІ століття


	

Батиченко Світлана Павлівна. 


Суспільно-географічні аспекти захворюваності населення регіонів України


	

Письменський Євген Олександрович. 


Теоретико-прикладні звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України


	

Клемпарський Микола Миколайович. 


Державні службовці як суб'єкти трудового права України


	

Чебан Олександр Якович. 


Ядерний вибір Ірану: теоретичний та міжнародно-політичний аспекти


	

Тельпіс Ольга Володимирівна. 


Еволюція дискурсу політичного лідера в сучасних міжнародних відносинах


	

Тищенко Олена Володимирівна. 


Концептуальні основи становлення сучасного права соціального забезпечення


	

Андрейчук Тарас Василович. 


Юридичні гарантії реалізації трудових суддів


	

Соломаха Артем Григорович. 


Поліцейська право у науковій спадщині М.М. Циточича


	

Мацькович Марія Романівна. 


Проза Анджея Кусьневича: історія, міф, нарація


	

Ясній Ярина Олегівна. 


Поетика тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині"


	

Кожекіна Людмила Юріївна. 


тенденції політичної ресоціації покоління 1970-80-х років в пострадянському українському суспільстві


	

Пилипчук Святослав Михайлович. 


Фольклористичні концепції Івана Франка: методологія, генологія


	

Кобернюк Сергій Володимирович. 


Джерела права соціального забезпечення України


	

Колесник Артем Степанович. 


Уявлення про душу, розум та свідомість у Кембриджському платонізмі XVII століття


	

Халед Салута. 


Диверсифікація зовнішньоторговельних зв'язків Сирії в умовах регуональинх нестабільностей


	

Семенюк Гліб Сергійович. 


Медіавіруси як складник контенту українських мережевих видань


	

Доманська Марія Ігорівна. 


Провадження у справах про зміну правового статусу фізичної особи в цивільному процесі України


	

Жуманкулова Лязат Оралтаївна. 


Управління діяльністю державних підприємств на ринку Казахстану


	

Гончар Галина Володимирівна. 


Науково-організаційна діяльність К.Г. Гуслистого та його внесок у розвиток української етнографії (30-70 рр. ХХ ст.)


	

Слободянюк Сергій Валерійович. 


Комбінаторика підмножин груп


	

Шкрібляк Катерина Павлівна. 


Односторонні правочини в нотаріальній та судовій практиці


	

Маслова Ольга Олександрівна. 


Морфофункціональні характеристики мезенхімальних клітин пуповини за модифікованих умов культивування


	

Онищук Дмитро Іванович. 


Комплексні петроелектричні моделі порід девону та кембрію Волино-Поділля (на прикладі Володимирської, Лудинської та Добротвірської площ)


	

Ковальчук Максим Олександрович. 


Земля як об'єкт інвестиційного розвитку за законодавством України


	

Фесенко Андрій В'ячеславович. 


Аналіз складності задачі обернення локально комутативного відображення в класичній та квантовій моделях обчислень


	

Васюренко Аліна Олегівна. 


Юридичні наслідки порушення міжнародно-правової заборони застосування сили


	

Бусол Катерина Ігорівна. 


Становлення та тенденції розвитку міжнародно-правового захисту культурних цінностей


	

Кучер Олена Борисівна. 


Становлення процесуальних норм щодо міжнародного судового розгляду за участі індивідів


	

Нечипуренко Максим Олександрович. 


Договір на проведення оцінки майна (цивільно-правовий аспект)


	

Фабрика Алла Анатоліївна. 


Альтернативні форми сімейної життєдіяльності (історико-соціологічний аналіз)


	

Салига Павло Георгійович. 


Трансформація мережевих електронних журналів як явища масової комунікації


	

Дзюба Тетяна Анатоліївна. 


Публіцистика другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст.: модель національної ідентичності


	

Отраднова Олеся Олександрівна. 


Механізм цивільно-правового регулювання деліктних зобов'язань


	

Трохименко Анна Юріївна. 


ТВЕРДОФАЗНО-ЙОДОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ ЙОДУ, ІНШИХ ОКИСНИКІВ ТА ВІДНОВНИКІВ НА ПІНОПОЛІУРЕТАНІ


	

Яструбецька Галина Іванівна. 


Динаміка українського літературного експресіонізму


	

Калінін Ігор Васильович. 


Біохімічні механізми знешкодження важких металів у тканинах щурів


	

Скобелєв Володимир Володимирович. 


Розробка і досдідження методів аналізу автоматних моделей, визначених на алгебраїчних структурах


	

Нестеренко Юлія Вікторівна. 


Сучасна українська есеїстика: жанрові трансформації


	

Пасова Тетяна Олександрівна. 


Публіцистичний дискурс журналу "Культура" (1947-2000) у контексті українсько-польського порозуміння


	

Дядюшкін Олександр Михайлович. 


Феномен псевдорелігії: конфесійна та релігієзнавча ідентифікація


	

Скопненко Богдан Олександрович. 


Формування чехословацьких військових частин на території СРСР в роки Другої світової війни та їх участь у фронтових операціях Червоної армії (1941-1945 рр.)


	

Риндер Іван Дмитрович. 


Внутрішня діалогічна активність як чинник проявів ідентичності особистості


	

Сідоров Олександр Олександрович. 


Психологічні механізми взаємозв'язку суїцидальних тенденцій з рівнем самооцінки у студентському середовищі.


	

Сергієнко Микола Петрович. 


Метод мажоруючих мір в статистиці випадкових процесів


	

Одрехівська Ірина Миколаївна . 


Внесок професора В. Коптілова в історію українського перекладу і перекладознавства другої половини ХХ сторіччя


	

Гусак Ольвія Олександрівна. 


Роль редактора в популяризації сайта інтернет-ЗМК


	

Ситник Олексій Валерійович. 


КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ КОМПОЗИЦІЙНО-ГРАФІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДНИК СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НОВИННИХ ПОРТАЛІВ


	

Мельник Марія Ігорівна. 


Вплив електромагнітних полів наднизьких частот на скорочення гладеньких м'язів шлунку щурів


	

Руденко Роман Миколайович. 


ВПЛИВ ОЛОВА НА ФОРМУВАННЯ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО КРЕМНІЮ В ТОНКИХ ПЛІВКАХ a-Si ТА a-SiOx


	

Романенко Олена Віталіївна. 


Еволюція жанрових модифікацій та типологічні домінанти української масової літератури ХІХ - початку ХХ століття


	

Ленко Максим Олександрович. 


Особливості початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою


	

Віщук Оксана Юріївна. 


Робота редактора з авторами - дітьми


	

Харишин Дарія Геннадіївна. 


Художня концепція особистості у прозі Лу Сіня 20-х років ХХ століття


	

Черниченко Ірина Василівна. 


Застосування відеоконференції у кримінальному провадженні України


	

Масол Дарія Ігорівна. 


Мотиви расової, національної чи релігійної нетерпимості у кримінальному праві України


	

Кобзар Андрій Юрійович. 


Обчислювальні технології інтерактивної побудови панорамних зображень в режимі реального часу


	

Безклубий Олег Ігорович. 


Особисті немайнові відносини за Статутами Великого Князівства Литовського


	

Нешик Тарас Степанович. 


Вердикт присяжних у кримінальному процесі


	

Самко Наталія Геннадіївна. 


Фінансово-кредитна система в умовах переходу від реальної до фінансової економіки


	

Жежеря Тетяна Петрівна. 


Форми знаходження та закономірності міграції силіцію у поверхневих водних об'єктах різного типу


	

Перец Юлія Сергіївна. 


Електрофізичні та теплові властивості полімерних композитних матеріалів з двокомпонентним наповнювачем


	

Муленко Сергій Анатолійович. 


Лазерно-індуковані фізико-хімічні процеси і осадження елементів з парів металоорганічних сполук


	

Наєнко Галина Михайлівна. 


Структурно-семантичні та функціональні параметри староукраїнського наукового тексту XVI - XVIII ст.


	

Гофман Юрій Богданович . 


Державні органи у справах релігій України


	

Осадча Наталія Володимирівна. 


ІНтеграція законодавства про соціальне партнерство у сфері праці до Європейського Союзу


	

Конопльова Ніна Віталіївна. 


Принципи та суб'єкти захисту трудових прав працівників


	

Касанюк Марина Володимирівна. 


Квазафробеніусові кільця


	

Руденко Богдан Борисович. 


Методологічні засади юридичної науки:парадигмальний вимір


	

Поздняков Михайло Володимирович. 


Синергетичний вимір етнології (філософсько-методологічний аналіз)


	

Громівчук Іванна Михайлівна. 


Міжнародно-правовий захист прав людини в умовах боротьби з тероризмом


	

Вишневська Галина Богданівна. 


Концептуалізація сакрально-хтонічного в українській поетичній драматичній мові кінця ХІХ - початку ХХ ст.


	

Дзюбенко Оксана Михайлівна. 


Концепт НАВЧАННЯ у латинській, українській та англійській мовах


	

Сошко Оксана Григорівна. 


Фразеологічна репрезентація внутрішніх рис людини: особливості внутрішньої форми і семантики (на матеріалі української, німецької та англійської мов)


	

Недзельський Антон Олександрович. 


Концепт рутинізації в феноменологічній та постструктуралістичній соціології


	

Степанов Сергій Степанович. 


Шляхи асиміляції С1-2 одноатомних спиртів клітинами Chlamydomonas reinhardtii


	

Ярмак Ірина Миколаївна. 


Принципи фінансового контролю: правовий аспект


	

Сакаль-Лісніченко Леся Миколаївна. 


Еволюція художнього бачення образу Северина Наливайка в українській літературі ХІХ - поч. ХХІ ст.


	

Калінкевич Олексій Миколайович. 


Мас-спектрометрична характеристика комплексоутворення біологічно активних речовин


	

Бабенко-Жирнова Марина Віталіївна. 


Сучасна українська філософська лірика: генеза і модифікації


	

Кучер Василь Васильович. 


Жанрово-стильові особливості соціально-утопічного роману і половини ХХ століття (на прикладі української та англійської літератур)


	

Циганок Ольга Михайлівна. 


Генологічні концепції фунерального письменства в Україні XVII - XVIII ст.


	

Козлова Анна Ігорівна. 


СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ АГРОХОЛДИНГІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ


	

Прокоф'єва Олена Володимирівна . 


Ринок Перестрахування в період глобальної репресії


	

Козенко Аліна Олександрівна. 


Вертикальне вирівнювання в умовах бюджетної децентралізації в Україні


	

Орчелота Олена Іллівна. 


Організація управлінського обліку та внутрішнього аудиту на підприємствах авіаційної промисловості


	

Собірова Аміна Еркенівна. 


Маркетинг страхових організацій на ринку України


	

Жорова Євгенія Романівна. 


Формування ефективної системи антикризового корпоративного управління


	

Криклій Владислав Артурович. 


Недержавні пенсійні фонди в системі пенсійного забезпечення в Україні


	

Кравченко Микола Васильович. 


Державні фінанси України в умовах глобальної економічної кризи


	

Плєшакова Олена Анатоліївна. 


Формування та розвиток акціонерного капіталу в умовах ринкових трансформацій


	

Олексенко Катерина Володимирівна. 


Стійкість банківських систем в умовах фінансової глобалізації


	

Ковтун Марина Валентинівна. 


Ринок житла в сучасних економічних умовах


	

Бикова Ольга Миколаївна. 


Комунікаційна жанровість модифікації репортажу в сучасній українській пресі (за матеріалами періодичних видань 2000-2012 рр.)


Автореферати 2301 — 2400 з 3127
Початок | Поперед. | 22 23 24 25 26 | Наст. | Кінець Всі