Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Гнатюк Любомира. 


Інтерперсовальна комунікація в міжкультурній взаємодії: прагматика, типологія вербальних і невербальних виявів (на матеріалі української, англійської, польської мов)


	

Дорошенко Ірина Юріївна. 


Нанорозмірні кластери у воднево-зв'язаних молекулярних рідинах


	

Данієлян Сергій Ашотович. 


Правове регулювання єдиного податку


	

Калініченко Вікторія Володимирівна. 


Правовий статус Вищого господарського суду України


	

Крижевський Антон Васильович. 


Антикознавство в Університеті Св. Володимира (1934-1919 рр.)


	

Джундієт Віктор Сергійович. 


Державно-правовий механізм підготовки і проведення Селянської реформи в Україні (1860-ті рр.)


	

Моренко Алевтина Григорівна. 


Мозкові процеси під час мануальних рухів у осіб із різними характеристиками альфа-ритму


	

Беньковська Леся Костянтинівна. 


Біологічне значення антигенної мімікрії при діагностиці гепатиту С


	

Крук Юлія Андріївна. 


Захист права на здоров'я в Раді Європи


	

Чебан Олеся Михайлівна. 


Злочинність безпритульних неповнолітніх осіб: кримінологічна характеристика та шляхи запобігання


	

Хом'яков Дмитро Олегович. 


Адміністративно-правове регулювання перетину кордонів України вантажами військового призначення та подвійного використання


	

Кулішенко Олена Юріївна. 


Правове регулювання земельних відносин в Гетьманській Україні у період другої половини ХVII - кінця XVIII століття


	

Боровець Оксана Василівна. 


Вплив естрону на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів


	

Конта Ростислав Михайлович. 


Організація етнологічних досліджень в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892-1940 рр.): історіографія


	

Літинська Наталія Василівна. 


Концептосфера "Сучасна Італія" в національній лінгвокультурі


	

Гаврилюк Ольга Олександрівна. 


Текстова трансляція як нова форма спортивного репортажу (на матеріалі англійської мови)


	

Співак Інна Віталіївна. 


Валютний механізм функціонування глобальної економіки


	

Карпенко Ірина Миколаївна. 


Особливі ситуації співучасті у злочині за кримінальним правом України


	

Пилипенко Сергій Володимирович. 


Моторна функція шлунково-кишкового тракту в умовах тривалої гіпоацидності шлункового соку та її кореляція


	

Богачевський Павло Станіславович. 


Концепт віртуальності в сучасній методологічній свідомості


	

Шелестун Катерина Юріївна. 


Реалізація наукового потенціалу молодих учених в сучасному суспільстві


	

Машаровська Світлана Юріївна. 


Маніпулятивні технології як складова політичних кампаній


	

Вовченко Людмила Леонтіївна. 


Вплив структурно-морфологічного стану нановуглецевого компонента на теплові та електрофізичні властивості вуглецевих композитів


	

Коваленко Сергій Олександрович. 


Кодифікація інституту відповідальності міжнародних організацій у міжнародному праві


	

Данілова Олеся Ігорівна. 


Віруси та вірусні інфекції томатів відкритого грунту в умовах Лісостепу України


	

Гришина Тетяна Володимирівна. 


Соціальне залучення людей старшого віку: порівняльний аналіз українського та європейського суспільств


	

Прилуцький Анатолій Михайлович. 


Формування та розвиток аграрного ринку в трансформаційній економіці


	

Овсяк Олександр Володимирович. 


Метод і математичне та програмне забезпечення системи ефективного опрацювання формул алгебри алгоритмів


	

Бричук Марія Степанівна. 


Конструктивно-географічні засади екологічного управління у великому місті (на прикладі м. Києва)


	

Штим Тетяна Богданівна. 


Акціонерні угоди, правочини із заінтересованістю та значні правочини в акціонерних товариствах


	

Баумейстер Андрій Олегович. 


Буття і благо: онтологічні підстави практичної нормативності


	

Россильна Ольга Василівна. 


Представництво в господарському процесі України


	

Мовчан Микола Миколайович. 


Електромагнітні коливання в композитних гіротропних резонаторах


	

Антоненко Наталія Павлівна. 


Міфопоетика та гінвосеміотика асоціативів у російських чарівних казках


	

Коротка Наталія Олександрівна. 


Особисті немайнові права фізичних осіб в сфері охорони здоров'я


	

Федоренко Вікторія Василівна. 


Основні конституційні засади судочинства в Україні


	

Колотілова Ілона Олександрівна. 


Законність та обгрунтованість рішень суду в цивільному процесі України


	

Айвазян Людмила Юріївна. 


Особливості самотності як загальнопсихологічного феномену


	

Челноков Максим Володимирович. 


Проблеми етнокультурної інтерпретації східноєвропейських пам'яток ранньоримської доби в науковій літературі


	

Марусинець Маріана Михайлівна. 


Функції часток у вираженні модальності речення (на матеріалі української, німецької, угорських мов)


	

Задніпряна Мар'яна Юріївна. 


Гармонізація принципів юридичної відповідальності України та Європейського Союзу


	

Вовк Олексій Олександрович. 


Нормативно-правове забезпечення зовнішньої безпеки України та держав-членів Європейського Союзу (порівняльно-правовий аналіз)


	

Касянюк Марина Володимирівна. 


Квазіфробеніусові кільця


	

Калініченко Дмитро Володимирович. 


Еволюція структури та фізичних властивостей кремнію, стимульована магнітним полем


	

Кібальник Любов Олександрівна. 


Геоекономічні трансформації в умовах світових фінансових криз


	

Хом'як Василь Романович. 


Моделювання та прогнозування кризи платіжного балансу в Україні


	

Мельник Юрій Ігорович. 


Вибір журналіста в умовах тоталітарної держави (на прикладі матеріалів італійської преси 20-30-их років ХХ ст.


	

Карелова Галина Андріївна. 


Кримінальна відповідальність в правових позиціях Конституційного Суду України


	

Снітовська Ольга Йосипівна. 


Інтелектуалізм як модус літературного простору: світоглядно-філософські та поетико-стилістичні аспекти


	

Діденко Вікторія Петрівна. 


Культурно-антропологічні напрями в історичній науці США наприкінці ХХ - на початку ХХІ століття


	

Двірничук Костянтин Васильович. 


Математичне моделювання динаміки товстих пружних плит в умовах невизначеності


	

Захарій Наталія Володимирівна. 


Еколого-геологічні та економічні ризики освоєння надр Західного Донбасу


	

Маковійчук Ліліана Василівна. 


Лінгвокультурні концепти MANN та FRAU у творах німецькомовних письменників Західної України ХІХ - початку ХХ століття


	

Монич Лілія Михайлівна. 


Жанровий контент літературно-художніх журналів України


	

Ганцян Роман Юрійович. 


Ліберально-ідеалістичні концепції історії сучасності у Великій Британії у першій половині ХХ століття


	

Бражук Юлія Борисівна. 


Натуроморфна метафора в медичній термінології (на матеріалі латинськомовних анатомічних термінів)


	

Костюк Юрій Вікторович. 


Регіональне радіомовлення України: становлення, розвиток, перспективи


	

Малунова Ганна Дмитрівна. 


Концептуальний простір "Апології Сократа" Платона: лінгвокультурологічний аспект


	

Травінська Світлана Іванівна. 


Облік і контроль поточних зобов'язань на молокопереробних підприємствах


	

Добровенко Олександр Анатолійович. 


Стратегічне планування у банківських установах України


	

Заруцька Олена Павлівна. 


Науково-методологічні засади банківського нагляду з викоританням структурно-функціонального аналізу


	

Гребенюк Світлана Анатоліївна. 


Удосконалення механізму формування та використання державного бюджету Придністровського регіону


	

Мєлков Юрій Олександрович. 


Об'єктивність і людиномірність постнекласичної науки


	

Лагода Володимир Андрійович. 


Нелокальні теореми існування V-обмежених розв’язків та інваріантних многовидів нелінійних систем


	

Мєдвєдєва Наталія Олександрівна. 


Структура, семантика та прагматика сегментованих висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі


	

Федоров Володимир Володимирович. 


Спектральні властивості одновимірних фотонних кристалів з трьома півхвильовими резонаторами


	

Баужа Тетяна Олександрівна. 


Просторово-часові закономірності водного стоку водотоків у басейні річки Ріка


	

Марченко Олександр Олександрович. 


Семантико-синтаксичні моделі природної мови. Тензорний підхід


	

Кучма Зоряна Василівна. 


Французька пісня у лінгвостилістичному вимірі


	

Аль-Фаєз Мохаммад. 


Йордано-ізраїльські відносини в контексті близькосхідного врегулювання


	

Лесько Христина Степанівна. 


Лінгвопрагматичний потенціал демінутивних та аргументативних деривативів в сучасному іспанському масмедійному дискурсі


	

Лимар В'ячеслав Богданович. 


Онтологічні модальності свободи


	

Седляр Юлія Олександрівна. 


Політика санкцій у міжнародних відносинах постбіполярної доби


	

Іллюк Надія Олексіївна. 


Медіаосвіта юних журналістів України в системі соціальних комунікацій (на прикладі Київського інформаційно-творчого агенства "ЮН-ПРЕС")


	

Дяченко Марія Володимирівна. 


Особливості функціональної активності гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією


	

Смірнов Ярослав Валерійович. 


Науково-методичні основи геоінформаційного картографування земельних ресурсів Чернівецької області


	

Малишенко Анна Ігорівна. 


Карбонатзаміщені апатити: синтез, властивості та перспективи застосування


	

Муратов Олексій Сергійович. 


Рентгенографічне дослідження структури розплавів Al-(TM)-Si (TM - Mn, Fe, Co та Ni)


	

Вишневська-Черкас Ірина Григорівна. 


Стратегія стримування та залучення в американсько-китайських відносинах


	

Потапенко Ганна Валентинівна. 


ШПІНЕЛІ СКЛАДУ Li[LiхMn2-х]O4 ТА LiNi0.5Mn1.5O4, ОТРИМАНІ ІЗ ЦИТРАТНИХ ПРЕКУРСОРІВ, ЯК ЕЛЕКТРОДНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛІТІЙ-ЙОННИХ АКУМУЛЯТОРІВ ВИСОКОЇ ПОТУЖНОСТІ


	

Дуркалевич Ірина Володимирівна. 


Я - концепція і система особистих значень молоді з заробітчанських сімей


	

Усар Ірина Ярославівна. 


Аналіз та оптимізація з повторними викликами і змінною інтенсивністю вхідного потоку


	

Кривошеїн Олександр Олегович. 


Геоінформаційне моделювання потенційної продуктивності землеробських ландшафтів України


	

Іванок Дмитро Вікторович. 


Моделювання стану геосистем басейнової ландшафтної територіальної структури (на прикладі р. Десни)


	

Орлова Наталія Василівна. 


Становлення і формування української журналістикознавчої думки кінця ХІХ - початку ХХІ століття


	

Батиченко Світлана Павлівна. 


Суспільно-географічні аспекти захворюваності населення регіонів України


	

Письменський Євген Олександрович. 


Теоретико-прикладні звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України


	

Клемпарський Микола Миколайович. 


Державні службовці як суб'єкти трудового права України


	

Чебан Олександр Якович. 


Ядерний вибір Ірану: теоретичний та міжнародно-політичний аспекти


	

Тельпіс Ольга Володимирівна. 


Еволюція дискурсу політичного лідера в сучасних міжнародних відносинах


	

Тищенко Олена Володимирівна. 


Концептуальні основи становлення сучасного права соціального забезпечення


	

Андрейчук Тарас Василович. 


Юридичні гарантії реалізації трудових суддів


	

Соломаха Артем Григорович. 


Поліцейська право у науковій спадщині М.М. Циточича


	

Мацькович Марія Романівна. 


Проза Анджея Кусьневича: історія, міф, нарація


	

Ясній Ярина Олегівна. 


Поетика тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині"


	

Кожекіна Людмила Юріївна. 


тенденції політичної ресоціації покоління 1970-80-х років в пострадянському українському суспільстві


	

Пилипчук Святослав Михайлович. 


Фольклористичні концепції Івана Франка: методологія, генологія


	

Кобернюк Сергій Володимирович. 


Джерела права соціального забезпечення України


	

Колесник Артем Степанович. 


Уявлення про душу, розум та свідомість у Кембриджському платонізмі XVII століття


	

Халед Салута. 


Диверсифікація зовнішньоторговельних зв'язків Сирії в умовах регуональинх нестабільностей


Автореферати 2401 — 2500 з 3305
Початок | Поперед. | 23 24 25 26 27 | Наст. | Кінець Всі