Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Семенюк Гліб Сергійович. 


Медіавіруси як складник контенту українських мережевих видань


	

Доманська Марія Ігорівна. 


Провадження у справах про зміну правового статусу фізичної особи в цивільному процесі України


	

Жуманкулова Лязат Оралтаївна. 


Управління діяльністю державних підприємств на ринку Казахстану


	

Гончар Галина Володимирівна. 


Науково-організаційна діяльність К.Г. Гуслистого та його внесок у розвиток української етнографії (30-70 рр. ХХ ст.)


	

Слободянюк Сергій Валерійович. 


Комбінаторика підмножин груп


	

Шкрібляк Катерина Павлівна. 


Односторонні правочини в нотаріальній та судовій практиці


	

Маслова Ольга Олександрівна. 


Морфофункціональні характеристики мезенхімальних клітин пуповини за модифікованих умов культивування


	

Онищук Дмитро Іванович. 


Комплексні петроелектричні моделі порід девону та кембрію Волино-Поділля (на прикладі Володимирської, Лудинської та Добротвірської площ)


	

Ковальчук Максим Олександрович. 


Земля як об'єкт інвестиційного розвитку за законодавством України


	

Фесенко Андрій В'ячеславович. 


Аналіз складності задачі обернення локально комутативного відображення в класичній та квантовій моделях обчислень


	

Васюренко Аліна Олегівна. 


Юридичні наслідки порушення міжнародно-правової заборони застосування сили


	

Бусол Катерина Ігорівна. 


Становлення та тенденції розвитку міжнародно-правового захисту культурних цінностей


	

Кучер Олена Борисівна. 


Становлення процесуальних норм щодо міжнародного судового розгляду за участі індивідів


	

Нечипуренко Максим Олександрович. 


Договір на проведення оцінки майна (цивільно-правовий аспект)


	

Фабрика Алла Анатоліївна. 


Альтернативні форми сімейної життєдіяльності (історико-соціологічний аналіз)


	

Салига Павло Георгійович. 


Трансформація мережевих електронних журналів як явища масової комунікації


	

Дзюба Тетяна Анатоліївна. 


Публіцистика другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст.: модель національної ідентичності


	

Отраднова Олеся Олександрівна. 


Механізм цивільно-правового регулювання деліктних зобов'язань


	

Трохименко Анна Юріївна. 


ТВЕРДОФАЗНО-ЙОДОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ ЙОДУ, ІНШИХ ОКИСНИКІВ ТА ВІДНОВНИКІВ НА ПІНОПОЛІУРЕТАНІ


	

Яструбецька Галина Іванівна. 


Динаміка українського літературного експресіонізму


	

Калінін Ігор Васильович. 


Біохімічні механізми знешкодження важких металів у тканинах щурів


	

Скобелєв Володимир Володимирович. 


Розробка і досдідження методів аналізу автоматних моделей, визначених на алгебраїчних структурах


	

Нестеренко Юлія Вікторівна. 


Сучасна українська есеїстика: жанрові трансформації


	

Пасова Тетяна Олександрівна. 


Публіцистичний дискурс журналу "Культура" (1947-2000) у контексті українсько-польського порозуміння


	

Дядюшкін Олександр Михайлович. 


Феномен псевдорелігії: конфесійна та релігієзнавча ідентифікація


	

Скопненко Богдан Олександрович. 


Формування чехословацьких військових частин на території СРСР в роки Другої світової війни та їх участь у фронтових операціях Червоної армії (1941-1945 рр.)


	

Риндер Іван Дмитрович. 


Внутрішня діалогічна активність як чинник проявів ідентичності особистості


	

Сідоров Олександр Олександрович. 


Психологічні механізми взаємозв'язку суїцидальних тенденцій з рівнем самооцінки у студентському середовищі.


	

Сергієнко Микола Петрович. 


Метод мажоруючих мір в статистиці випадкових процесів


	

Одрехівська Ірина Миколаївна . 


Внесок професора В. Коптілова в історію українського перекладу і перекладознавства другої половини ХХ сторіччя


	

Гусак Ольвія Олександрівна. 


Роль редактора в популяризації сайта інтернет-ЗМК


	

Ситник Олексій Валерійович. 


КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ КОМПОЗИЦІЙНО-ГРАФІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДНИК СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НОВИННИХ ПОРТАЛІВ


	

Мельник Марія Ігорівна. 


Вплив електромагнітних полів наднизьких частот на скорочення гладеньких м'язів шлунку щурів


	

Руденко Роман Миколайович. 


ВПЛИВ ОЛОВА НА ФОРМУВАННЯ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО КРЕМНІЮ В ТОНКИХ ПЛІВКАХ a-Si ТА a-SiOx


	

Романенко Олена Віталіївна. 


Еволюція жанрових модифікацій та типологічні домінанти української масової літератури ХІХ - початку ХХ століття


	

Ленко Максим Олександрович. 


Особливості початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою


	

Віщук Оксана Юріївна. 


Робота редактора з авторами - дітьми


	

Харишин Дарія Геннадіївна. 


Художня концепція особистості у прозі Лу Сіня 20-х років ХХ століття


	

Черниченко Ірина Василівна. 


Застосування відеоконференції у кримінальному провадженні України


	

Масол Дарія Ігорівна. 


Мотиви расової, національної чи релігійної нетерпимості у кримінальному праві України


	

Кобзар Андрій Юрійович. 


Обчислювальні технології інтерактивної побудови панорамних зображень в режимі реального часу


	

Безклубий Олег Ігорович. 


Особисті немайнові відносини за Статутами Великого Князівства Литовського


	

Нешик Тарас Степанович. 


Вердикт присяжних у кримінальному процесі


	

Самко Наталія Геннадіївна. 


Фінансово-кредитна система в умовах переходу від реальної до фінансової економіки


	

Жежеря Тетяна Петрівна. 


Форми знаходження та закономірності міграції силіцію у поверхневих водних об'єктах різного типу


	

Перец Юлія Сергіївна. 


Електрофізичні та теплові властивості полімерних композитних матеріалів з двокомпонентним наповнювачем


	

Муленко Сергій Анатолійович. 


Лазерно-індуковані фізико-хімічні процеси і осадження елементів з парів металоорганічних сполук


	

Наєнко Галина Михайлівна. 


Структурно-семантичні та функціональні параметри староукраїнського наукового тексту XVI - XVIII ст.


	

Гофман Юрій Богданович . 


Державні органи у справах релігій України


	

Осадча Наталія Володимирівна. 


ІНтеграція законодавства про соціальне партнерство у сфері праці до Європейського Союзу


	

Конопльова Ніна Віталіївна. 


Принципи та суб'єкти захисту трудових прав працівників


	

Руденко Богдан Борисович. 


Методологічні засади юридичної науки:парадигмальний вимір


	

Поздняков Михайло Володимирович. 


Синергетичний вимір етнології (філософсько-методологічний аналіз)


	

Громівчук Іванна Михайлівна. 


Міжнародно-правовий захист прав людини в умовах боротьби з тероризмом


	

Вишневська Галина Богданівна. 


Концептуалізація сакрально-хтонічного в українській поетичній драматичній мові кінця ХІХ - початку ХХ ст.


	

Дзюбенко Оксана Михайлівна. 


Концепт НАВЧАННЯ у латинській, українській та англійській мовах


	

Сошко Оксана Григорівна. 


Фразеологічна репрезентація внутрішніх рис людини: особливості внутрішньої форми і семантики (на матеріалі української, німецької та англійської мов)


	

Недзельський Антон Олександрович. 


Концепт рутинізації в феноменологічній та постструктуралістичній соціології


	

Степанов Сергій Степанович. 


Шляхи асиміляції С1-2 одноатомних спиртів клітинами Chlamydomonas reinhardtii


	

Ярмак Ірина Миколаївна. 


Принципи фінансового контролю: правовий аспект


	

Сакаль-Лісніченко Леся Миколаївна. 


Еволюція художнього бачення образу Северина Наливайка в українській літературі ХІХ - поч. ХХІ ст.


	

Калінкевич Олексій Миколайович. 


Мас-спектрометрична характеристика комплексоутворення біологічно активних речовин


	

Бабенко-Жирнова Марина Віталіївна. 


Сучасна українська філософська лірика: генеза і модифікації


	

Кучер Василь Васильович. 


Жанрово-стильові особливості соціально-утопічного роману і половини ХХ століття (на прикладі української та англійської літератур)


	

Циганок Ольга Михайлівна. 


Генологічні концепції фунерального письменства в Україні XVII - XVIII ст.


	

Козлова Анна Ігорівна. 


СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ АГРОХОЛДИНГІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ


	

Прокоф'єва Олена Володимирівна . 


Ринок Перестрахування в період глобальної репресії


	

Козенко Аліна Олександрівна. 


Вертикальне вирівнювання в умовах бюджетної децентралізації в Україні


	

Орчелота Олена Іллівна. 


Організація управлінського обліку та внутрішнього аудиту на підприємствах авіаційної промисловості


	

Жорова Євгенія Романівна. 


Формування ефективної системи антикризового корпоративного управління


	

Криклій Владислав Артурович. 


Недержавні пенсійні фонди в системі пенсійного забезпечення в Україні


	

Кравченко Микола Васильович. 


Державні фінанси України в умовах глобальної економічної кризи


	

Плєшакова Олена Анатоліївна. 


Формування та розвиток акціонерного капіталу в умовах ринкових трансформацій


	

Олексенко Катерина Володимирівна. 


Стійкість банківських систем в умовах фінансової глобалізації


	

Ковтун Марина Валентинівна. 


Ринок житла в сучасних економічних умовах


	

Бикова Ольга Миколаївна. 


Комунікаційна жанровість модифікації репортажу в сучасній українській пресі (за матеріалами періодичних видань 2000-2012 рр.)


	

Крайнікова Тетяна Степанівна. 


Культура медіаспоживання в Україні: актуальний стан і механізми формування


	

Дегтяренко Анна Сергіївна. 


Каркасні координаційні полімери на основі поліфункціональних піридазинів


	

Ящик Наталія Романівна. 


Лінгвокультурний аспект німецьких етносимволів


	

Чайківська Галина Святославівна. 


Лінгвопоетика францезької авторської казки


	

Каратаєва Марія Володимирівна. 


Лінгвосеміотика віртуальної комунікації (на матеріалі англійської мови)


	

Гулей Тетяна Василівна. 


Урбаністичні номінативні одиниці в сучасній англійській мові


	

Нічаєнко Ірина Ігорівна. 


Концепт краси в іспанській художній прозі ХІХ - ХХ століття та його відтворення в українських перекладах


	

Мозолевська Аліна Сергіївна. 


Лінгвопрагматичний аспект інформативності інтерв'ю (на матеріалі сучасної французької преси)


	

Ярошко Наталія Сергіївна. 


Лінгвопрагматика франкомовного жіночого дискурсу (на матеріалі художніх творів 60-90-х років ХХ століття)


	

Опришко Дарія Ігорівна. 


Договірні об'єднання підприємств як суб'єкти господарювання в Україні


	

Ромащенко Іван Олегович. 


Зміна та припинення цивільного правовідношення як способи захисту цивільних прав


	

Демченко Олексій Анатолійович. 


Бізнесовий контент в українському телевізійному мовленні: структура і функціонування


	

Грачов Сергій Володимирович. 


Відповідальність за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, за кримінальним законодавством України


	

Ісаєнко Анастасія Володимирівна. 


Конституційно-правовий статус державних органів зовнішніх зносин України


	

Тарабукін Олексій Юрійович. 


Теоретико-правовий аналіз форм соціального впливу права


	

Бабірад-Лазунін Володимир Олегович. 


Інформаційно-аналітичне забезпечення митної статистики в Україні


	

Серажим Юліан Віталійович. 


Трансформація механізму саморегулювання міжнародного ринку цінних паперів у сучасних умовах


	

Данько Костянтин Юрійович. 


Руслові процеси та гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок басейну Стиру


	

Сащук Тетяна Іванівна. 


Висвітлення соціальної проблематики в загальнонаціональних пресових виданнях


	

Герасько Марина Олександрівна. 


Побут населення містечок Чернігово - Сіверщини (друга половина XVIII - середина XIX ст.)


	

Ніколаєва Анна Володимирівна. 


Апотропеї та нормативи у повсякденному житті українців Полісся (кінець XIX - початок XXI століття)


	

Даниленко Юрій Олексійович. 


Організаційно-правові засади та діяльність правоохоронних органів Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки (1917-1921 рр.)


	

Герасим Петро Васильович. 


Етнокультурні процеси в античних містах-державах Півнчного Причонорномор'я в VI - I ст. до н.е.: історіографія проблеми


	

Тарасюта Катерина Сергіївна. 


Католицька церква в Іспанії в роки Війни за незалежність 1808-1814 рр.


Автореферати 2501 — 2600 з 3301
Початок | Поперед. | 24 25 26 27 28 | Наст. | Кінець Всі