Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Дрель Віктор Ростиславович. 


Біохімічні механізми розвитку оксидативно-нітративного стресу та діабетичних ускладнень


	

Дочу Аліна Рашитівна. 


Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики (на матеріалі англійського орнітонімікону)


	

Долінська Оксана Ярославівна. 


Державні зовнішні запозичення в системі макроекономічного регулювання в умовах глобалізації


	

Долгоновська Людмила Григорівна. 


Громадські об'єднання національних меншин України в збереженні етнічної ідентичності


	

Довгей Жанна Іллінічна. 


Будова групи трикутних автоморфізмів кільця многочленів від двох змінних над заданим полем


	

Довга Лариса Михайлівна. 


Система ціннстей в українській культурі другої половини XVII ст. (на матеріалі теоретичної спадщини Інкентія Ґізеля)


	

Діденко Тетяна Петрівна. 


Стаціонарні стани радіаційної повзучості при наявності комплексів дефектів


	

Діденко Наталія Миколаївна. 


Варіантність дієслівної парадигми у староукраїнських пам’ятках першої половини XVII століття


	

Денісова Галина Василівна. 


Підстави та порядок заявлення і вирішення відводів (самовідводів) посадових осіб, які ведуть провадження в кримінальній справі


	

Денисова Дар'яна Олександрівна. 


Міжнародно-правова відповідальність міжнародних міжурядових організацій


	

Дембовська Людмила Миколаївна. 


пряма і непряма композитна номінація в англійській мові: соціодискурсивний аспект


	

Девізоров Денис Сергійович. 


Правове регулювання укладення трудового договору з особливими категоріями працівників


	

Дахненко Марина Валеріївна. 


Життя та діяльність С.А. Ковпака (1887-1967 рр.)


	

Давибіда Лідія Іванівна. 


Регіональний довгостроковий прогноз природного режиму грунтових вод із використанням геоінформаційних технологій (на прикладі Житомирської і Дніпропетровської областей)


	

Гуцалюк Інна Олександрівна. 


Українські національні органи влади на Волині (1917-1921 рр.)


	

Гудзенко Станіслав Володимирович. 


Факторстепені симетричної групи зліченного степеня


	

Губанов Віктор Олександрович. 


Спектроскопія фононів, екситонів і екситонних комплексів та їх симетрія в кристалах і періодичних наноструктурах


	

Грицюта Наталія Миколаївна. 


Рекламна етика: принципи, чинники, реалії, тенденції


	

Грицюк Андрій Григорович. 


Незаконне відшкодування податку на додану вартість: кримінально-правові аспекти


	

Гриньків Андрій Петрович. 


Соціальний зміст релігійних дискурсивних практик в масовому суспільстві


	

Гридчина Вікторія Віталіївна. 


Семіотичні методи дослідження візуальної інформації в науці про соціальні комунікації


	

Гребіник Сергій Миколайович. 


Продукування активних форм кисню та зміна рівня цитозольного Са2+ у трансформованих Т-клітинах за дії фотозбудженого фулерену С60


	

Горбач Тимур Сергійович. 


Польща і Тевтонський Орден у ХІІІ–ХV ст.: військово-дипломатичний аспект відносин


	

Горбатенко Микола Юрійович. 


Змішаний варіаційний підхід до оцінювання розв'язків та детермінованих даних лінійних еліптичних та параболічних рівнянь в умовах невизначеності


	

Горбась Ірина Миколаївна. 


Управління диверсифікованими підприємствами на ринку будівельної кераміки


	

Гончарук Євгенія Леонідівна. 


Поезія українського Бароко: концептуальний простір


	

Гончарова Катерина Володимирівна. 


Держава та її органи як суб'єкти трудового права


	

Гонгало Сергій Йосипович. 


Судова техніко-криміналістична експертиза документів: сучасні можливості дослідження та перспективи розвитку


	

Гомон Наталія Володимирівна. 


Відтворення персоніфікації в іспансько-українському перекладі


	

Глушко Ірина Миколаївна. 


Числення та розширення сигнатур табличних алгебр


	

Глазунова Ольга Володимирівна. 


Стратегія просування міжнародного бренду країни в сучасних умовах глобалізації


	

Гладун Юлія Петрівна. 


Громадсько-політична діяльність українців у Канаді 1950-х - початку 1990-х рр.


	

Гладка Крісітіна Олександрівна. 


Обсесивно-компульсивна симптоматика в контексті психологічного захисту та копінгу


	

Германюк Світлана Ярославівна. 


Розвиток тюркології в Україні


	

Герасимчук Надія Григорівна. 


Трансформація фейлетону на шпальтах київської преси другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: призначення, жанрова сутність, стилістика


	

Галькевич Алла Володимирівна. 


Облік і аудит процесів придбання та об"єднання підприємств


	

Галів Уляна Богданівна. 


Ідеографічний словник поетів-шістдесятників: семантика, когніція, мотивація


	

Галагуз Ірина Вікторівна. 


ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ УКРАЇНЦІВ ТА ЕТНІЧНИХ МЕНШИН ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ (1990-ті – 2012 рр.)


	

Гайдай Тетяна Вікторівна. 


Еволюція методологічних засад парадигми інституціоналізму


	

Гайдабрус Тамара Михайлівна. 


Правовий статус та режим Чорноморських проток


	

Гаврилець Юрій Дмитрович. 


Короткотривалі медіаефекти в молодіжних студентських групах (на матеріалі теленовин)


	

Вуйців Микола Миколайович. 


Організаційно-методичні засади формування та функціонування внутрішньогосподарського контролю на підприємствах


	

Воробей Ольга Сергіївна. 


Творчість Лао Ше та китайська розмовна драма першої половини ХХ ст.


	

Волков Тимофій Олександрович. 


Політична Консервативної та Лейбористської партії Великої Британії відносно "ольстерської проблеми"


	

Волженцева Ірина Вікторівна. 


Генезис поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами


	

Войнаровська Людмила Іванівна. 


Антропоціннісний зміст філософсько-економічного знання


	

Власенко Валентина Вікторівна. 


Створення та діяльність органів місцевого управління в генеральному окрузі "Житомир" у роки німецької окупації (1941-1944 рр.)


	

Виноградова Анна Ігорівна. 


Розслідування порушень законодавства про захист рослин


	

Винарчук Ольга Олександрівна. 


Гідрохімічний режим та якість води річок Лівобережного лісостепу України


	

Виговська Ольга Сергіївна. 


Зовнішньополітичні аспекти національної безпеки України в інформаційній сфері


	

Вернигора Світлана Миколаївна. 


Французьке телебачення в Україні: особливості міжкультурного діалогу


	

Вернигора Ніна Миколаївна. 


Книговидання для дітей в Україні ХХ століття: типологія, проблематика, жанрові особливості


	

Вербовий Руслан Миколайович. 


Композиційно-графічна модель українського молодіжного журналу


	

Венедіктова Ірина Валентинівна. 


Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві


	

Величко Марія Петрівна. 


Поетика арабо-іспанської середньовічної лірики


	

Величко Ігор Миколайович. 


Арифметичні функції над кільцями матриць


	

Великодська Олена Олександрівна. 


Трансформації присудка в англо-українському перекладі


	

Васильєва Ольга Олексіївна. 


Двір гетьманів Лівобережної України у 1663-1734 рр.


	

Васильєва Ірина Михайлівна. 


Особливості нейрогуморального статусу у щурів із домінантним та субмісивним типами поведінки


	

Вакал Юлія Євгеніївна. 


Дослідження резонансних коливних процесів у маловимірних гамільтонових системах


	

Важна Катерина Анатоліївна. 


Концепція кримінальної відповідальності держави


	

Буско Тетяна Олегівна. 


Радіаційно-стимульована фотоактивність тонких плівок нанокомпозитів ТіО2


	

Бузань Віталій Юрійович. 


Арабсько-ізраїльський конфлікт у контексті суперництва між США та СРСР (1956-1991 рр.)


	

Бридня Наталія Сергіївна. 


Аналітична філософія релігії Елвіна Плантінги


	

Борисюк Оксана Анатоліївна. 


Регіональні авіатранспортні системи України (суспільно-географічне дослідження)


	

Борисов Євген Михайлович. 


Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: кримінально-правова характеристика


	

Бондзик Олена Володимирівна. 


Вплив L-аргініну на кисневий баланс та зовнішньосекреторну функцію печінки


	

Бондаренко Мар'яна Костянтинівна. 


Соціолінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти німецькомовної реклами


	

Бондар Євгеній Михайлович. 


Фінансова безпека банківської діяльності в умовах глобалізації


	

Бойченко Олег Валерійович. 


Моделі і методи підвищення стійкості інформаційної системи спеціального призначення


	

Бойко Марія Ярославівна. 


МОНОАЗОБАРВНИКИ ТА ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ АЗОСПОЛУКИ ЯК АНАЛІТИЧНІ РЕАГЕНТИ ДЛЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СУЛЬФАНІЛАМІДІВ


	

Боднар Володимир Вікторович. 


Переважні права в цивільному праві України


	

Богатирьова Наталія Юріївна. 


Релігійність і кримінальна правосвідомість: філософсько-соціальні аспекти


	

Бобровник Світлана Василівна. 


Компроміс і конфлікт у праві: теоретики-методологічне дослідження


	

Білоус Роман Володимирович. 


Метод створення автоматичної динамічної системи балансування навантаження в мережі на основі генетичних алгоритмів


	

Білоус Оксана Михайлівна. 


Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика


	

Берегова Ольга Андріївна. 


Лінгвостилістичні та комунікактивно-функціональні характеристики іспанської народної загадки


	

Бевз Олена Володимирівна. 


Правовий режим земель історико-культурного призначення в Україні (історичні ареали населення місць)


	

Батрименко Олег Володимирович. 


Бюрократія в системі сучасної демократії


	

Батковський Віталій Анатолійович. 


Банківська система у забезпеченні фінансової стабільності в Україні


	

Бас Юлія Петрівна. 


Фосфатні гетерополікислоти як твердофазні окисно-відновні реагенти для визначення катехоламінів, поліфенолів та оцінки антиоксидантної активності


	

Банті Ріна. 


Політика Великої Британії стосовно "кольорової" імміграції в період урядів М.Тетчер (1979-1990 рр.)


	

Бакай Марта Ігорівна. 


Імплементація положень "Антикорупційних" конвенцій у вітчизняне кримінальне законодавство


	

Бажанов Валентин Олександрович. 


Договірні правовідносини в авторському праві України


	

Афанасьєв Олег Євгенович. 


Суспільно-географічні основи регіонального природокористування: теорія і методологія (на прикладі Південно-Східної України)


	

Аркатов Ярослав Андрійович. 


Правовідносини із загальнообов'язкового державного медичного страхування


	

Ардонсо Валентина Анатоліївна. 


"Семантична і синтаксична структура безособових речень у новогрецькій мові"


	

Апанович Марія Миколаївна. 


Художнє втілення історіософського міфу в поетичній творчості Ганни Чубач


	

Антохі Лариса Іванівна. 


Календарно-обрядовий фольклор молдаван в українському оточенні: особливості побутування


	

Антонюк Марина Анатоліївна. 


АКСІОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ ПОВІСТЕЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНТЕКСТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ


	

Анісімова Ніна Павлівна. 


Поезія покоління 80-х ХХ ст. у системі пізнього українського модернізму


	

Андросович Олександр Григорович. 


Розвиток ґендерних відносин у мусульманському середовищі на Близькому та Середньому Сході у ХХ - початку ХХІ ст.


	

Андріїв Дмитро Миронович. 


Розслідування злочинів, спрямованих на заволодіння житлом


	

Аманжаєв Довран Гурбангельдиєвич. 


Іпотечне кредитування в соціально-економічному розвитку Туркменістану


	

Алексашина Юлія Борисівна. 


Договір в приватному праві як регулятор суспільних відносин


	

Акбаш Катерина Сергіївна. 


Асимптотична поведінка екстремальних значень випадкових векторів


	

Азархін Кирило Андрійович. 


Онтологічні інтенції свідомості: феноменологія і прагматика


Автореферати 3201 — 3297 з 3297
Початок | Поперед. | 29 30 31 32 33 | Наст. | Кінець Всі