Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Волков Тимофій Олександрович. 


Політична Консервативної та Лейбористської партії Великої Британії відносно "ольстерської проблеми"


	

Волженцева Ірина Вікторівна. 


Генезис поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами


	

Войнаровська Людмила Іванівна. 


Антропоціннісний зміст філософсько-економічного знання


	

Власенко Валентина Вікторівна. 


Створення та діяльність органів місцевого управління в генеральному окрузі "Житомир" у роки німецької окупації (1941-1944 рр.)


	

Виноградова Анна Ігорівна. 


Розслідування порушень законодавства про захист рослин


	

Винарчук Ольга Олександрівна. 


Гідрохімічний режим та якість води річок Лівобережного лісостепу України


	

Виговська Ольга Сергіївна. 


Зовнішньополітичні аспекти національної безпеки України в інформаційній сфері


	

Вернигора Світлана Миколаївна. 


Французьке телебачення в Україні: особливості міжкультурного діалогу


	

Вернигора Ніна Миколаївна. 


Книговидання для дітей в Україні ХХ століття: типологія, проблематика, жанрові особливості


	

Вербовий Руслан Миколайович. 


Композиційно-графічна модель українського молодіжного журналу


	

Венедіктова Ірина Валентинівна. 


Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві


	

Величко Марія Петрівна. 


Поетика арабо-іспанської середньовічної лірики


	

Величко Ігор Миколайович. 


Арифметичні функції над кільцями матриць


	

Великодська Олена Олександрівна. 


Трансформації присудка в англо-українському перекладі


	

Васильєва Ольга Олексіївна. 


Двір гетьманів Лівобережної України у 1663-1734 рр.


	

Васильєва Ірина Михайлівна. 


Особливості нейрогуморального статусу у щурів із домінантним та субмісивним типами поведінки


	

Вакал Юлія Євгеніївна. 


Дослідження резонансних коливних процесів у маловимірних гамільтонових системах


	

Важна Катерина Анатоліївна. 


Концепція кримінальної відповідальності держави


	

Буско Тетяна Олегівна. 


Радіаційно-стимульована фотоактивність тонких плівок нанокомпозитів ТіО2


	

Бузань Віталій Юрійович. 


Арабсько-ізраїльський конфлікт у контексті суперництва між США та СРСР (1956-1991 рр.)


	

Бридня Наталія Сергіївна. 


Аналітична філософія релігії Елвіна Плантінги


	

Борисюк Оксана Анатоліївна. 


Регіональні авіатранспортні системи України (суспільно-географічне дослідження)


	

Борисов Євген Михайлович. 


Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: кримінально-правова характеристика


	

Бондзик Олена Володимирівна. 


Вплив L-аргініну на кисневий баланс та зовнішньосекреторну функцію печінки


	

Бондаренко Мар'яна Костянтинівна. 


Соціолінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти німецькомовної реклами


	

Бондар Євгеній Михайлович. 


Фінансова безпека банківської діяльності в умовах глобалізації


	

Бойченко Олег Валерійович. 


Моделі і методи підвищення стійкості інформаційної системи спеціального призначення


	

Бойко Марія Ярославівна. 


МОНОАЗОБАРВНИКИ ТА ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ АЗОСПОЛУКИ ЯК АНАЛІТИЧНІ РЕАГЕНТИ ДЛЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СУЛЬФАНІЛАМІДІВ


	

Боднар Володимир Вікторович. 


Переважні права в цивільному праві України


	

Богатирьова Наталія Юріївна. 


Релігійність і кримінальна правосвідомість: філософсько-соціальні аспекти


	

Бобровник Світлана Василівна. 


Компроміс і конфлікт у праві: теоретики-методологічне дослідження


	

Білоус Роман Володимирович. 


Метод створення автоматичної динамічної системи балансування навантаження в мережі на основі генетичних алгоритмів


	

Білоус Оксана Михайлівна. 


Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика


	

Берегова Ольга Андріївна. 


Лінгвостилістичні та комунікактивно-функціональні характеристики іспанської народної загадки


	

Бевз Олена Володимирівна. 


Правовий режим земель історико-культурного призначення в Україні (історичні ареали населення місць)


	

Батрименко Олег Володимирович. 


Бюрократія в системі сучасної демократії


	

Батковський Віталій Анатолійович. 


Банківська система у забезпеченні фінансової стабільності в Україні


	

Бас Юлія Петрівна. 


Фосфатні гетерополікислоти як твердофазні окисно-відновні реагенти для визначення катехоламінів, поліфенолів та оцінки антиоксидантної активності


	

Банті Ріна. 


Політика Великої Британії стосовно "кольорової" імміграції в період урядів М.Тетчер (1979-1990 рр.)


	

Бакай Марта Ігорівна. 


Імплементація положень "Антикорупційних" конвенцій у вітчизняне кримінальне законодавство


	

Бажанов Валентин Олександрович. 


Договірні правовідносини в авторському праві України


	

Афанасьєв Олег Євгенович. 


Суспільно-географічні основи регіонального природокористування: теорія і методологія (на прикладі Південно-Східної України)


	

Аркатов Ярослав Андрійович. 


Правовідносини із загальнообов'язкового державного медичного страхування


	

Ардонсо Валентина Анатоліївна. 


"Семантична і синтаксична структура безособових речень у новогрецькій мові"


	

Апанович Марія Миколаївна. 


Художнє втілення історіософського міфу в поетичній творчості Ганни Чубач


	

Антохі Лариса Іванівна. 


Календарно-обрядовий фольклор молдаван в українському оточенні: особливості побутування


	

Антонюк Марина Анатоліївна. 


АКСІОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ ПОВІСТЕЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНТЕКСТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ


	

Анісімова Ніна Павлівна. 


Поезія покоління 80-х ХХ ст. у системі пізнього українського модернізму


	

Андросович Олександр Григорович. 


Розвиток ґендерних відносин у мусульманському середовищі на Близькому та Середньому Сході у ХХ - початку ХХІ ст.


	

Андріїв Дмитро Миронович. 


Розслідування злочинів, спрямованих на заволодіння житлом


	

Аманжаєв Довран Гурбангельдиєвич. 


Іпотечне кредитування в соціально-економічному розвитку Туркменістану


	

Алексашина Юлія Борисівна. 


Договір в приватному праві як регулятор суспільних відносин


	

Акбаш Катерина Сергіївна. 


Асимптотична поведінка екстремальних значень випадкових векторів


	

Азархін Кирило Андрійович. 


Онтологічні інтенції свідомості: феноменологія і прагматика


Автореферати 3301 — 3354 з 3354
Початок | Поперед. | 30 31 32 33 34 | Наст. | Кінець Всі