Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Вакал Юлія Євгеніївна. 


Дослідження резонансних коливних процесів у маловимірних гамільтонових системах


	

Важна Катерина Анатоліївна. 


Концепція кримінальної відповідальності держави


	

Буско Тетяна Олегівна. 


Радіаційно-стимульована фотоактивність тонких плівок нанокомпозитів ТіО2


	

Бузань Віталій Юрійович. 


Арабсько-ізраїльський конфлікт у контексті суперництва між США та СРСР (1956-1991 рр.)


	

Бридня Наталія Сергіївна. 


Аналітична філософія релігії Елвіна Плантінги


	

Борисюк Оксана Анатоліївна. 


Регіональні авіатранспортні системи України (суспільно-географічне дослідження)


	

Борисов Євген Михайлович. 


Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: кримінально-правова характеристика


	

Бондзик Олена Володимирівна. 


Вплив L-аргініну на кисневий баланс та зовнішньосекреторну функцію печінки


	

Бондаренко Мар'яна Костянтинівна. 


Соціолінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти німецькомовної реклами


	

Бондар Євгеній Михайлович. 


Фінансова безпека банківської діяльності в умовах глобалізації


	

Бойченко Олег Валерійович. 


Моделі і методи підвищення стійкості інформаційної системи спеціального призначення


	

Бойко Марія Ярославівна. 


МОНОАЗОБАРВНИКИ ТА ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ АЗОСПОЛУКИ ЯК АНАЛІТИЧНІ РЕАГЕНТИ ДЛЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СУЛЬФАНІЛАМІДІВ


	

Боднар Володимир Вікторович. 


Переважні права в цивільному праві України


	

Богатирьова Наталія Юріївна. 


Релігійність і кримінальна правосвідомість: філософсько-соціальні аспекти


	

Бобровник Світлана Василівна. 


Компроміс і конфлікт у праві: теоретики-методологічне дослідження


	

Білоус Роман Володимирович. 


Метод створення автоматичної динамічної системи балансування навантаження в мережі на основі генетичних алгоритмів


	

Білоус Оксана Михайлівна. 


Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика


	

Берегова Ольга Андріївна. 


Лінгвостилістичні та комунікактивно-функціональні характеристики іспанської народної загадки


	

Бевз Олена Володимирівна. 


Правовий режим земель історико-культурного призначення в Україні (історичні ареали населення місць)


	

Батрименко Олег Володимирович. 


Бюрократія в системі сучасної демократії


	

Батковський Віталій Анатолійович. 


Банківська система у забезпеченні фінансової стабільності в Україні


	

Бас Юлія Петрівна. 


Фосфатні гетерополікислоти як твердофазні окисно-відновні реагенти для визначення катехоламінів, поліфенолів та оцінки антиоксидантної активності


	

Банті Ріна. 


Політика Великої Британії стосовно "кольорової" імміграції в період урядів М.Тетчер (1979-1990 рр.)


	

Бакай Марта Ігорівна. 


Імплементація положень "Антикорупційних" конвенцій у вітчизняне кримінальне законодавство


	

Бажанов Валентин Олександрович. 


Договірні правовідносини в авторському праві України


	

Афанасьєв Олег Євгенович. 


Суспільно-географічні основи регіонального природокористування: теорія і методологія (на прикладі Південно-Східної України)


	

Аркатов Ярослав Андрійович. 


Правовідносини із загальнообов'язкового державного медичного страхування


	

Ардонсо Валентина Анатоліївна. 


"Семантична і синтаксична структура безособових речень у новогрецькій мові"


	

Апанович Марія Миколаївна. 


Художнє втілення історіософського міфу в поетичній творчості Ганни Чубач


	

Антохі Лариса Іванівна. 


Календарно-обрядовий фольклор молдаван в українському оточенні: особливості побутування


	

Антонюк Марина Анатоліївна. 


АКСІОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ ПОВІСТЕЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНТЕКСТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ


	

Анісімова Ніна Павлівна. 


Поезія покоління 80-х ХХ ст. у системі пізнього українського модернізму


	

Андросович Олександр Григорович. 


Розвиток ґендерних відносин у мусульманському середовищі на Близькому та Середньому Сході у ХХ - початку ХХІ ст.


	

Андріїв Дмитро Миронович. 


Розслідування злочинів, спрямованих на заволодіння житлом


	

Аманжаєв Довран Гурбангельдиєвич. 


Іпотечне кредитування в соціально-економічному розвитку Туркменістану


	

Алексашина Юлія Борисівна. 


Договір в приватному праві як регулятор суспільних відносин


	

Акбаш Катерина Сергіївна. 


Асимптотична поведінка екстремальних значень випадкових векторів


	

Азархін Кирило Андрійович. 


Онтологічні інтенції свідомості: феноменологія і прагматика


Автореферати 3301 — 3338 з 3338
Початок | Поперед. | 30 31 32 33 34 | Наст. | Кінець Всі