Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

ГРЕЧКО Оксана Юріївна. 


ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Телешун Ярослав Сергійович. 


ФІНАНСОВО-ПОЛІТИЧНІ ГРУПИ В НЕСТАБІЛЬНОМУ ІНСТИТУЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гринюк Діана Юріївна. 


СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОРЛИК СВІТЛАНА ВЛАДИСЛАВІВНА. 


ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОГО ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ В ГАЛИЧИНІ ТА БУКОВИНІ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914 -1917 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЖАМАН ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ. 


РОЗВИТОК ЕТНОТУРИЗМУ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ МІСТІ (на прикладі м. Чернівці)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Пономарьова Оксана Андріївна. 


СМИСЛОТВОРЧА РОЛЬ НАЗВ ЛЮДИНИ ЗА РОДОМ ЗАНЯТЬ У ВНУТРІШНЬОФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ (на матеріалі української, англійської та німецької мов)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кизима Олена Анатоліївна. 


СТРУКТУРА І МЕХАНІЗМИ АГРЕГАЦІЇ ТА КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ В РІДИННИХ СИСТЕМАХ З ФУЛЕРЕНАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОНДАУРОВА ХРИСТИНА ВАДИМІВНА. 


ЛАТИНСЬКОМОВНИЙ ЗАКОНОДАВЧИЙ ДОКУМЕНТ: ВІД ПАПСЬКОЇ БУЛЛИ ДО ГЕТЬМАНСЬКОГО УНІВЕРСАЛУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Іванова Ілона Ігорівна. 


Неокорпоративізм у політичній практиці Скандинавських країн

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЬЧУК МАРІЯ СЕРГІЇВНА. 


ПРАВОВА ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ В УКРАЇНІ, ФРАНЦІЇ ТА ІТАЛІЇ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАРЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА. 


МОДИФІКОВАНІ ВУГІЛЬНО-ПАСТОВІ ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОАКТИВНИХ СПОЛУК ІНДОЛЬНОГО РЯДУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Роїк Олександр Сергійович. 


АТОМНА СТРУКТУРА РОЗПЛАВІВ АЛЮМІНІЮ З 3d- МЕТАЛАМИ (Mn, Fe, Co, Ni, Cu) ТА КРЕМНІЄМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАЦІОН ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТІВ ЖИТТЯ І СМЕРТЬ У ТУРЕЦЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЬ ТЕТЯНА ВАЛЕНТИНІВНА. 


ПРОТЕОЛІТИЧНА ДЕГРАДАЦІЯ БІЛКІВ ЯК ФАКТОР МЕТАБОЛІЧНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ЗА КИСЛОТНОГО ОПІКУ СТРАВОХОДУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Яковенко Ніна Дмитрівна. 


ДИНАМІЧНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ТІЛ З НЕПРУЖНИХ МАТЕРІАЛІВ З МІКРОСТРУКТУРНИМИ ПЕРЕТВОРЕННЯМИ ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ ТЕРМОМЕХАНІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОДУСТ ГАЛИНА ПЕТРІВНА. 


ПРОВІДНІСТЬ ТА ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ МОНОКРИСТАЛІЧНОГО ZnSe ПРИ РЕНТГЕНІВСЬКОМУ ЗБУДЖЕННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТІХОВА ЄЛИЗАВЕТА ВОЛОДИМИРІВНА. 


БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОСТЕОАРТРОЗУ ЩУРІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАЛЯН ОКСАНА ВІТАЛІЇВНА. 


ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГЛАДКА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА  . 


ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ЗАСАДИ ТВОРЕННЯ НЕОФРАЗЕОЛОГІЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НІКІФОРОВА ЄВГЕНІЯ ЮРІЇВНА. 


ТИПИ ВІРТУАЛЬНИХ МОВНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ У ФОРУМНОМУ ПРОСТОРІ (на матеріалі англійської мови)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САВЕЛЮК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА. 


ПСИХОЛОГІЯ РОЗУМІННЯ ОСОБИСТІСТЮ РЕЛІГІЙНОГО ДИСКУРСУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЗНІЧЕНКО ОЛЬГА ІГОРІВНА. 


ФРАНЦУЗЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У ТУНІСЬКОМУ ДІАЛЕКТІ АРАБСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ДВОМОВНОСТІ (на матеріалі сучасних словників діалектної лексики)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧИК ДЕНИС ЧАБОВИЧ. 


ЖАНРОВІ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ПРОЗИ КІНЦЯ XVIII – СЕРЕДИНИ ХІХ СТ.: ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЇ ТА ПОЕТИКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФОКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


ПОЕТИКА ПІДТЕКСТУ В ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ СИСТЕМАХ СХОДУ І ЗАХОДУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАРЧЕНКО МИКОЛА ВАЛЕРІЙОВИЧ. 


КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ У ЗАКОНОДАВЧОМУ ПРОЦЕСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

 ДЕНИСИК БОГДАН ГРИГОРОВИЧ. 


РЕКРЕАЦІЙНІ ОСЕРЕДКИ ТА ГЕОЕКОТОНИ СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САВЕНКОВА ВЛАДИСЛАВА ГЕННАДІЇВНА. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СОКИРКО АНАСТАСІЯ АНДРІЇВНА. 


ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАНЬ ХУДОЖНИКІВ УСРР (1920-ТІ – ПОЧАТОК 1930-Х РР.): СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОНИПАЛЯК ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ. 


ДІЯЛЬНІСТЬ СТАРШИНСЬКИХ І ПІДСТАРШИНСЬКИХ ШКІЛ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ (1943 – 1946 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АФАНАСЬЄВА НАТАЛЯ ЄВГЕНІВНА. 


ПСИХОЛОГІЯ КОНСУЛЬТУВАННЯ ФАХІВЦІВ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дьякова Євгенія Олександрівна. 


УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Петров Антон Михайлович. 


КРИЗА ЯК ЧИННИК ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Воробйова Ганна Юріївна. 


ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІТИЧНИХ МЕТАФОР

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АВЄКІН ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


МОРФОГЕНЕЗ ТА РЕПРОДУКТИВНА ЗДАТНІСТЬ РАРИТЕТНИХ КАУДЕКСОПОДІБНИХ СУКУЛЕНТІВ В УМОВАХ ІНТРОДУКЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУЯДЖИ ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА. 


Довірча власність і трастоподібні конструкції: імплементація міжнародних стандартів у цивільне право України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГЛИБОВЕЦЬ Андрій Миколайович. 


АГЕНТНО-БАЗОВАНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ ПОШУКУ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЛЬЦЕВА ВАЛЕНТИНА ЄВГЕНІВНА. 


ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБУДОВИ ХРЕБТОВОГО РУХОВОГО СЕГМЕНТУ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЕЛЕМЕЦЬ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА . 


ВИДИ РОДУ SPIRAEA (ROSACEAE) ПРИРОДНОЇ ФЛОРИ УКРАЇНИ (таксономія, біоекологічні особливості, поширення, використання)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ситар Ганна Василівна. 


Синтаксичні фразеологізми в українській мові: структурно-семантичний, прагматичний і прикладний виміри

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЦІЛЕНКО Валерій Анатолійович. 


ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НОВІКОВ ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ: ДОСВІД ДЛЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОЛОНТИР ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ПОЛІТИКА ПОЛЬСЬКОЇ ВЛАДИ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ (1921–1939 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧАБАК ЛЮБОВ МИХАЙЛІВНА. 


ПРОЕКТИВНІ АЛГОРИТМИ ДЛЯ ВАРІАЦІЙНИХ НЕРІВНОСТЕЙ ТА ЗАДАЧ РІВНОВАЖНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кохановський Велеонін Олексійович. 


Зобов’язання у сфері туризму

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Круковес Валерія Володимирівна. 


ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ПРОЖИВАННЯ ОДНІЄЮ СІМ’ЄЮ ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ БЕЗ ШЛЮБУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЖЕНЧЕНКО МАРИНА ІВАНІВНА. 


ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИДАВНИЧОЇ ГАЛУЗІ

Автореферат: завантажити

	

ЛУКАШЕНКО АЛІСА ІВАНІВНА. 


ДУАЛІСТИЧНІ РЕЛІГІЙНІ УЯВЛЕННЯ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ ЄВРОПИ (IV – СЕР. XVII ст.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Коцур Максим Петрович. 


АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛІВ ВІД РОЗВ’ЯЗКІВ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Хорольський Олексій Вікторович. 


Структурні та нерівноважні властивості розчинів полівінілового спирту у диметилсульфоксиді та воді

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Цірат Катерина Геннадіївна. 


Автономія волі сторін у Гаазьких Принципах вибору права у міжнародних комерційних договорах.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Терехова Тетяна Андріївна. 


Міжнародно-правове регулювання діяльності засобів масової інформації в європейському інформаційному просторі.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Єфименко Вікторія Антонівна. 


Жанрові трансформації та мультимодальність сучасних казкових наративів (на матеріалі англійської мови).

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Антонюк-Кириченко Соломія Андріївна. 


Тактильні прикметники латинської мови: структурно - системний вимір (на матеріалі поетичних творів Горація, Вергілія, Овідія).

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кудрявцева Наталя Сергіївна. 


Лінгвістична відносність філософських термінів та їх перекладних еквівалентів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Павліченко Лариса Василівна. 


Сучасний англомовний дискурс досудового слідства: комунікативно - прагматичний аспект.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кобченко Наталя Віталіївна. 


Явища подвійності й перехідності в системі синтаксичних зв'язків сучасної української мови

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Синєгуб Ярослава Володимирівна. 


Формування української соціологічної термінології.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кулешова Олена Олександрівна. 


Циклічні 2- азагетарил -3- енамінонітрили в синтезі функціоналізованих азагетероциклів, металокомплексів та зондів.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Цімболинець Руслана Федорівна. 


Бімономіальні матриці над комутативними кільцями

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Буханько Валерій Олександрович. 


Двофотонна активація вивільнення нітроген ( ІІ ) оксиду з рутеній - нітрозильних комплексів, що містять ліганди різної електронодонорної здатності.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сисак Катерина Ярославівна. 


Локально нiльпотентнi алгебри Лi диференцiювань комутативних кiлець.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Оліх Олег Ярославович. 


Акусто- та радіаційно-індуковані явища в поверхнево-бар'єрних кремнієвих та арсенід-ґалієвих структурах

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Саєнко Галина Володимирівна. 


ПРОЦЕСИ ФАЗОУТВОРЕННЯ В БІНАРНИХ І БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ АМОРФНИХ СПЛАВАХ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТЕМПЕРАТУРНО-ЧАСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сікорський Юрій Миколайович. 


ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОБІЛЬНОСТІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В ТНК.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Іщенко Анастасія Іванівна. 


Історія становлення українського телебачення: виникнення телевізійних професій та апробація жанрів екранного мистецтва (1939 – 1969 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шатіло Володимир Анатолійович. 


Конституційний механізм державної влади в Україні: проблеми співвідношення організаційних структур і функцій

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Давидова Людмила Вікторівна. 


Організаційно - структурна і функціональна специфіка університетського видавництва

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гуменюк Ярослав Миколайович. 


Диверсифікація зовнішньоторговельних звязків аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шапошніков Антін Олегович. 


КВАЗІДЕРЖАВА ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РИБАК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


МІСТОБУДІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Нестор Яна Володимирівна. 


КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДУБОВИК ОЛЬГА ІГОРІВНА. 


ІСТОРИКО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОДЕЛЕЙ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Воровка Володимир Петрович. 


ПРИАЗОВСЬКА ПАРАДИНАМІЧНА ЛАНДШАФТНА СИСТЕМА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РОЖКО ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА. 


НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УКЛАДАННЯ ВЕЛИКОМАСШТАБНОГО ЕЛЕКТРОННОГО АТЛАСУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЄЛІКОВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПЕРИФЕРІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАШІКА ГАННА ВАСИЛІВНА. 


СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МА МІНЬ. 


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УСНОГО КИТАЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШАПУТЬКО  СВІТЛАНА  ВОЛОДИМИРІВНА. 


ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОГО СУДДІ ЩОДО СУДОВОГО КОНТРОЛЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУРЛАКА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ. 


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ ФУНКЦІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД ТА ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАВЛІЧЕНКО Володимир Миколайович. 


ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДО МІЖНАРОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Жовнич Олеся Володимирівна. 


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО ПИСЕМНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ ЗАСОБАМИ БЛОГ-ТЕХНОЛОГІЙ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОНОМАРЕНКО Євген Юрійович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ СУДДІ З ПОСАДИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ПОВНОВАЖЕНЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРИБАН Інна Олександрівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ СУДДІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТАРАСЮК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА. 


ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЧИТАННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шуляк Світлана Андріївна. 


МАГІЧНА ФУНКЦІЯ МОВИ В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ: НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЗАМОВЛЯНЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Задорожна Ольга Іванівна. 


ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ НІМЕЦЬКОМОВНИХ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У РЕЦЕПТИВНИХ ВИДАХ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОЛІЙНИК Наталя Максимівна. 


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ ПРАВ ГРОМАДЯН ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГУБСЬКА Яна Віталіївна. 


МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЗА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВИМ ДЕРЖАВНИМ СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАЛИЦЬКА Дар’я Сергіївна. 


АДАПТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РОМАНЮК Роман Васильович. 


ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН З СУДДЯМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Федорова Марія Вікторівна. 


Автоматні дії вільних добутків груп

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МУЗИЧЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА. 


АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ УХВАЛ СЛІДЧОГО СУДДІ ЩОДО ПРАВОМІРНОСТІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ОСОБИ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДРУЖЧЕНКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА. 


МЕТОДИКА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО УСНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дідух Лілія Віталіївна. 


СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕХНОКРАТИЗМУ ЯК НАПРЯМУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ХХ СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гігіберія Володимир Аркадійович. 


ПРОЦЕСИ САМООРГАНІЗАЦІЇ В РІДИННИХ СИСТЕМАХ, НАПОВНЕНИХ НАНОЧАСТИНКАМИ АНІЗОТРОПНОЇ ФОРМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лесюк Андрій Іванович. 


ОРІЄНТАЦІЙНІ ЯВИЩА У КОМІРЦІ РІДКОГО КРИСТАЛУ З МОДУЛЬОВАНОЮ ПОВЕРХНЕЮ І КЕРОВАНОЮ ЛЕГКОЮ ВІССЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ушкац Михайло Віторович. 


ОПИС ПРОЦЕСУ КОНДЕНСАЦІЇ ОДНОКОМПОНЕНТНИХ ФЛЮЇДІВ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНОГО ПІДХОДУ ГІББСА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Куварова Олена Костянтинівна. 


СТРУКТУРНА ТИПОЛОГІЯ І СТИЛІСТИКА ЗВЕРТАННЯ В ЕПІСТОЛЯРНИХ ТЕКСТАХ (на матеріалі російськомовних листів ХVIII–ХХ ст.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТОМА МАРІАНА ГЕОРГІЇВНА. 


ОСОБИСТІСТЬ ПРОФЕСІЙНОГО ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ ВІДБУВАЄ ПОКАРАННЯ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ (ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Задорожна Олена Сергіївна. 


Україна та жінка як ключові образи художньо-інтелектуальної реальності Оксани Забужко - постмодерніста

Автореферат: завантажити

Автореферати 301 — 400 з 2853
Початок | Поперед. | 2 3 4 5 6 | Наст. | Кінець Всі