Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Суровцев Олександр Олександрович. 


ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА СИСТЕМУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гаврилюк Анна Мирославівна. 


МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ІМУНОЗАЛЕЖНОГО НЕПЛІДДЯ В ОСІБ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ З ОРГАНОСПЕЦИФІЧНИМИ ТА СИСТЕМНИМИ АУТОІМУННИМИ ХВОРОБАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БІЛОШИЦЬКА ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. 


КОМУНІКАТИВНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН ПОЛІТИЧНОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ (на матеріалі аналітичних статей українських, англійських та французьких масмедіа)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Чумаченко Василь Анатолійович. 


РОЗГАЛУЖЕНІ ВОДОРОЗЧИННІ ПОЛІМЕРИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МЕТАЛОВМІСНИХ НАНОСИСТЕМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РОЙ АРІНА ТИМУРІВНА. 


ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ У МІЖНАРОДНІЙ СПІВПРАЦІ КРАЇН РЕГІОНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУЧЕР ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА. 


ТЕОРІЯ ДОВЕДЕННЯ У ЦИВІЛІСТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАРЦЕВСЬКА СОФІЯ ВАСИЛІВНА. 


БЛОК-КОПОЛІМЕРИ НА ОСНОВІ ПОЛІЕТИЛЕНОКСИДУ, ПОЛІКАПРОЛАКТОНУ І ПОЛІАКРИЛАМІДУ ТА ЇХ МІЦЕЛЯРНІ НАНОКОНТЕЙНЕРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білоус Оксана Іванівна. 


Аномальні данамічні властивості бінарних розчинів в околі їх особливих точок

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДАШКУЄВ  МАГОМЕД  АХМЕДОВИЧ. 


ІННОВАТИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ МЕРЕЖ КРАЇН СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Олешко Юлія Леонідівна. 


СТАРОУКРАЇНСЬКА ПРОПОВІДЬ XVII СТ. У КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНОМУ ВИМІРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТРОХЛЮК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. 


РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВЕДЕННЯ ВИНУВАТОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШАПОВАЛ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА . 


КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Андріяш Микола Михайлович. 


ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН В УМОВАХ АСОЦІАЦІЇ З ЄС (на прикладі України, Грузії та Молдови)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАХАРЧУК ОЛЬГА ІГНАТІВНА. 


СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ФОРМИ РАБСТВА: ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРИЩЕНКО ІРИНА ВАСИЛІВНА. 


ФОЛЬКЛОРНІ КОГНІТИВНІ ПАТЕРНИ: МІЖЕТНІЧНИЙ ПОЛІЛОГ У НАРОДНІЙ ПРОЗІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАРБАН АЛІНА АНАТОЛІЇВНА. 


ДИНАМІКА ЕПІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В НАРОДНІЙ ПРОЗІ ПРО ГОЛОДОМОР 1932-1933 РР.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУРЛАКА ДАР'Я ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ МОДЕЛІ ОБРАЗУ ПРАВИТЕЛЯ В УКРАЇНСЬКИХ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ І БАРОКОВИХ ЛІТОПИСАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Будаш Галина Володимирівна. 


ОЦІНКА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛЮРИПОТЕНТНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ТА ЇХ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ У НАПРЯМКУ КАРДІОМІОЦИТІВ В КУЛЬТУРІ КЛІТИН IN VITRO

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бака Віталій Олександрович. 


СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЗМІНИ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ ТА ЇЇ РОЗПАД (ГРУДЕНЬ 1989 – 1992 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОЗЛОВА ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА. 


ПРИНЦИП ІКОНІЧНОСТІ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В ЛЕКСИЦІ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАМОВИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Король Юрій Юрійович. 


Обмежені розв'язки та інтегральні многовиди диференціальних рівнянь з виродженнями

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШЕЛЕСТОВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ СМІХОВОЇ КУЛЬТУРИ У ТВОРЧОСТІ ПАВЛА ГЛАЗОВОГО

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЖУС ОЛЕНА ІВАНІВНА. 


МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУР ТРАНСФОРМОВАНИХ КЛІТИН ПРИ ДІЇ МОДУЛЯТОРІВ ФЕРМЕНТАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СЕМАШКО ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА. 


МОВНА СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ СЕНСОРНОГО СПРИЙНЯТТЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НІКОЛАЄНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА. 


АНГІОГЕННИЙ ПРОФІЛЬ КУЛЬТИВОВАНИХ ЕНДОТЕЛІОЦИТІВ В УМОВАХ МОДИФІКАЦІЇ МІКРООТОЧЕННЯ ПРО- ТА АНТИАНГІОГЕННИМИ ФАКТОРАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гримська Марта Ігорівна. 


КРАЙНІ ПРАВІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ: ІДЕОЛОГІЧНИЙ ТА ЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ ВИМІРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЦИРЮК ОЛЕНА ІВАНІВНА . 


МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕКРЕТОРНОГО АПАРАТУ ШЛУНКА В УМОВАХ ТРИВАЛОЇ ГІПЕРГАСТРИНЕМІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЯКОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ. 


ГНОСЕОЛОГІЧНА І ПРАВОВА ПРИРОДА ВИПРАВДУВАЛЬНОГО ВИРОКУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Панова Наталя Юріївна. 


ДИСКУРС САМОГУБСТВА В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОЛОШЕНКО Інна Олександрівна . 


БЕЗПЕКОВА ПОЛІТИКА ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОРНЄЄВ Віталій Михайлович. 


СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД В УКРАЇНСЬКІЙ НАУЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Охріменко Віталій Олександрович. 


ОНОМАТОПЕЇЧНА ЛЕКСИКА СУЧАСНОЇ КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Басиста Альбіна Володимирівна. 


Захист прав людей з інвалідністю в практиці ООН та Ради Європи

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГЕРАСИМЧУК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА. 


ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шурин Олена Андріївна. 


Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають у зв'язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОРНІЄНКО ІННА ВОЛОДИМИРІВНА. 


АБРЕВІАЦІЯ У СУЧАСНІЙ ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ: ДЕРИВАЦІЙНИЙ ТА ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЯШЕНКО Надія Анатоліївна. 


ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ РОЗГЛЯДІ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Перестюк Юрій Миколайович. 


Дослідження одного класу розривних динамічних систем

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ібрагім Муслем Х.. 


Фрактальні властивості випадкових величин з незалежними Q*-символами та їх застосування

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Паустовська Анастасія Сергіївна. 


Методи молекулярної спектрометрії для визначення мікрокількостей флуориду, оксалату і тартрату в об'єктах різного походження

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Чернова Анастасія Олександрівна. 


Лінгвопрагматика сучасної французької соціальної реклами

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШЕБАНОВА ВІТАЛІЯ ІГОРІВНА. 


ПСИХОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХОТИНСЬКА-НОР Оксана Зіновіївна. 


ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кучук-Яценко Сергій Вікторович. 


Відсутність арбітражу та оцінювання опціонів у моделях фінансових ринків зі стохастичною волатильністю

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРИНЮК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ . 


ФУНКЦІЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: ПРАВОВІ, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАГАНЕЦЬ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ . 


ДОКАЗУВАННЯ СТОРОНОЮ ОБВИНУВАЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУЗЬМЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. 


ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дорошенко Оксана Віталіївна. 


ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ТИПАЖ DER DEUTSCHE BÜRGER(на матеріалі німецьких художніх творів XVIII – XX ст., преси та інтернет-форумів)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШКАРЛУТА Тетяна Миколаївна. 


МІСТИФІКАЦІЯ «ПОРФИРІЙ ГОРОТАК» В ЕМІГРАЦІЙНОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ 1940-х РОКІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДРОЗД Олексій Юрійович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ НОРМ ТРУДОВОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СОКОЛОВА Олена Анатоліївна. 


ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НАЗАРЕНКО ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА. 


ІГРОВІ СТРАТЕГІЇ АЛЬМАНАХУ «ЛІТЕРАТУРНИЙ ЯРМАРОК» У КОНТЕКСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1920-30-х РОКІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОЙЦЕХОВСЬКА ІРИНА МИХАЙЛІВНА. 


ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕСТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мазурець Юрій Олександрович. 


ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ВИМІР НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МІРОШНИЧЕНКО Надія Леонідівна. 


СТРУКТУРОТВІРНА РОЛЬ МІФУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МОТРИЧ Андрій Іванович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Огієнко Олег Сергійович. 


Палеогеографічні обстановки формування верхньочетвертинних відкладів в Західному секторі Антарктики за даними діатомового аналізу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХУДЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЩОДО ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МЕЛЬНИК Ірина Валеріївна. 


ПРОВОКАЦІЙНЕ МОВЛЕННЯ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ВИМІР (на матеріалі сучасної англійської мови)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛАДИКА  ОЛЬГА  ВОЛОДИМИРІВНА. 


ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОНЦЕПТУ AMERICAN DREAM (ДІАХРОННИЙ ПІДХІД)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Зінабадінова Сабріє Серверівна. 


Біологічний вплив волокнистих токсикантів різної хімічної природи на курячі ембріони

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШУМ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА. 


ВІДТВОРЕННЯ ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНИХ ДОМІНАНТ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕРЕКЛАДАЧАМИ-ЕМІГРАНТАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІНЖИЄВСЬКА Леся Анатоліївна. 


ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ АРТ-ЗАСОБАМИ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Тараненко Юлія Вадимівна. 


Економіко-математичне моделювання логістичних процесів на підприємстві

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Куліченко Вадим Анатолійович. 


Синтез і властивості складних оксидів на основі РЗЕ, лужноземельних металів та нікелю

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Крайлюк Анна Ігорівна. 


Вплив батьківських настанов на вибір шлюбного партнера

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Голубенко Ірина Ігорівна. 


Інвестиційні спори в міжнародному приватному праві

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гулько Ганна Олександрівна. 


ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРИВОЖНОГО СПЕКТРУ В СИТУАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОЗДЕМІР ДУРСУН АЛІ. 


ФРАНЦУЗЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Чернолевська Єлизавета Анатоліївна. 


Кластерна структура одноатомних спиртів у конденсованому стані

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Тарадій Кирил Володимирович. 


Вплив радіаційного опромінення на параметри фазової рівноваги рідинних систем

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАВЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАЛЕРІЇВНА. 


ЕВОЛЮЦІЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ (1917–1939 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОКСАК АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА. 


ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГНАТЮК НАТАЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


ПРОЕКЦІЇ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ТА КІЛЬКОСТІ ОПАДІВ В УКРАЇНІ В ХХІ СТОЛІТТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РАДЧЕНКО ЛАРИСА ВАСИЛІВНА. 


АНТИГЕННА ТА ГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІРУСІВ ГРИПУ ЛЮДЕЙ В УКРАЇНІ У 2012-2015 РОКАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Клевчук Іван Іванович. 


ДОСЛІДЖЕННЯ АСИМПТОТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ РОЗВ’ЯЗКІВ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дрозд Андрій Олександрович. 


Моделювання кредитно-депозитної діяльності комерційного банку із врахуванням несвоєчасного повернення кредитів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОПОВ РОМАН ВІТАЛІЙОВИЧ. 


ПРОЦЕСУАЛЬНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ВІДПОВІДАЧІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

УГЛЯЙ ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА. 


ПСИХОЛОГІЗМ ПРОЗИ ТОНІ МОРРІСОН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФАРТУШОК Тарас Богданович. 


ЗАХИСТ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУЧМА Ольга Леонідівна. 


СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУРОВА Аліна Анатоліївна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИПИНЕННЯМ ПОВНОВАЖЕНЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БІЛІЧЕНКО Іван Сергійович. 


ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АНДРУСЯК Ірина Володимирівна. 


ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РУДА Наталія Вікторівна. 


СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СУХАРЄВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


ПОЛЬСЬКА ТА УКРАЇНСЬКА ПОЛЬСЬКОМОВНА ПРОЗА XVII СТ.: РИТОРИКА, ЖАНРИ, ІНТЕРТЕКСТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОКРОВСЬКА ІРИНА ЛЕОНІДІВНА. 


ДІАЛЕКТИКА РЕЛІГІЙНОГО І СВІТСЬКОГО В ТУРЕЦЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОЛІЩУК ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО САДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЮБИМОВА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА. 


ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ МОДАЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОРДЕНЮК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ. 


ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ СІЛ, СЕЛИЩ ТА МІСТ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОЙНА МАРИНА ОЛЕКСІЇВНА. 


ХУДОЖНЯ ПРОЗА ЦАНЬ СЮЕ: ПСИХОАНАЛІТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУЛІШ Тетяна Вікторівна. 


ПАРАНОЯЛЬНА РИТОРИКА В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПІДГРУШНА ОЛЕНА ГРИГОРІВНА. 


ВІДТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ГУМОРУ В УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Костяшкін Іван Олександрович. 


ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДУХНЕВИЧ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ. 


ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОД СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бойніцька Ольга Сергіївна. 


"Англійський історіографічний роман помежів'я ХХ–ХХІ ст.: генеза та жанрові модифікації"

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОБЕРЕЖНИК АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУЗНЄЦОВА Катерина Ігорівна. 


ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШПЕНЮК Ірина Євгенівна. 


ЕТИКЕТНІ МОВЛЕННЄВІ СТЕРЕОТИПИ АМЕРИКАНСЬКОГО НАУКОВО-АКАДЕМІЧНОГО ДИСКУРСУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЕДРИЧ Ярослава Вадимівна. 


КАТЕГОРІЯ ІНКЛЮЗИВНОСТІ У МОВІ НАУКИ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОГНІТИВНІ ТА ДИСКУРСИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (на матеріалі англо-американських статей у галузі інформаційно-комунікаційних технологій)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 401 — 500 з 2478
Початок | Поперед. | 3 4 5 6 7 | Наст. | Кінець Всі