Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

СТРЕКАЛЬ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ. 


МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НАЦІОНАЛЬНИХ НАФТОГАЗОВИХ КОРПОРАЦІЙ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дудар Людмила Валеріївна. 


МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІЗОЛЯТІВ ЦИРКОВІРУСУ СВИНЕЙ 2 ТИПУ, ІДЕНТИФІКОВАНИХ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПЕТРЕНКО ПАВЛО ДМИТРОВИЧ. 


ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СОКОРИНСЬКИЙ Юрій Володимирович. 


ДОКТРИНА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗУБРИЦЬКИЙ Микола Іванович. 


ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АЛІЄВА САМІРА ТАРЛАН КИЗИ. 


СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ-МІГРАНТІВ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МЕДВЕЦЬКА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТВОРЧИХ ПРАЦІВНИКІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЛИШЕВСЬКА ЗОЯ ЯРОСЛАВІВНА. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ РОБОЧОГО ЧАСУ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Яценко Ігор Станіславович. 


ІДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ПОДІЛУ ВЛАДИ НА ПРИКЛАДІ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КЛЮЧКОВСЬКИЙ ЮРІЙ БОГДАНОВИЧ. 


ПРИНЦИПИ ВИБОРЧОГО ПРАВА: ДОКТРИНАЛЬНЕ РОЗУМІННЯ, СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Олещук Петро Миколайович. 


Новітні політичні технології інформаційного впливу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дукач Юлія Олександрівна. 


СТРУКТУРА ПРОТЕСТНОГО ПОЛЯ СУСПІЛЬНИХ РУХІВ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПІСНА Руслана Сергіївна. 


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТЕМАТИЧНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ КАРТ (НА ПРИКЛАДІ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАРЦИНЮК МАРИНА ПЕТРІВНА. 


МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПОРТУГАЛІЇ (1974-2006 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАГДИЧ ОЛЕГ РОМАНОВИЧ. 


ЦЕРКВА У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ПОЛЬЩІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ Х – ПОЧАТКУ ХІІ СТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АВЕТИСЯН АНАСТАСІЯ ІГОРІВНА. 


ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІЗУАЛЬНИХ СТУДІЙ: КУЛЬТУРФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Яцентюк Юрій Васильович. 


РЕГІОНАЛЬНІ ПАРАДИНАМІЧНІ АНТРОПОГЕННІ ЛАНДШАФТНІ СИСТЕМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ільїна Галина Володимирівна. 


«Візуальне мислення» в історико-філософській ретроспективі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАЛЬЧУК МАРІЯ ВІКТОРІВНА. 


ПУБЛІЧНІ ПРОСТОРИ МІСТА КИЄВА: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПЕРЕГУДА ЮЛІЯ АНДРІЇВНА. 


СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ СТОЛИЧНОГО МАКРОРАЙОНУ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АХМЕТОВ РОСТИСЛАВ РУСТЕМОВИЧ . 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В ЄС

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОМАРОВА ТЕТЯНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА. 


СУД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: РОЗВИТОК СУДОВОЇ СИСТЕМИ ТА ПРАКТИКИ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА ЄС

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НВАОДУХ Ебере Олучі. 


ФЕМІНІЗАЦІЯ БІДНОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НІГЕРІЇ ТА УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Пипка Олександр Олександрович. 


НІЛЬПОТЕНТНІСТЬ ТА ЇЇ УЗАГАЛЬНЕННЯ В ДЕЯКИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ СТРУКТУРАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПІОНТКІВСЬКА ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА. 


СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА СУСПІЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛАСІНСЬКА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА. 


ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ІСТОРИЧНО МАРКОВАНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДІВ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРІОДУ XVIII – XX СТ.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЕВЧУК ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА. 


ГАЗЕТНА ПЕРІОДИКА КИЄВА ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЬКОГО ПОВСЯКДЕННЯ (1905-1914 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АНДРУЩЕНКО ГАЛИНА СЕРГІЇВНА. 


СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОНДАРЕНКО БОГДАН ДМИТРОВИЧ. 


ЗАКОНОМІРНОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛІТЯГА ВЛАДИСЛАВА ВЛАДИСЛАВІВНА. 


ОБРАЗ УКРАЇНИ В ДИСКУРСІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ФРАНЦУЗЬКИХ ЗМІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Добріян Дар`я Михайлівна. 


МИСТЕЦЬКА, ПЕДАГОГІЧНА ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕКСАНДРА МУРАШКА (1875–1919)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НАГОРНЯК Іван Михайлович. 


ПОЛІТИКА СУСІДСТВА У ВІДНОСИНАХ ЄС З ДЕРЖАВАМИ-УЧАСНИЦЯМИ ІНІЦІАТИВИ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Галицька Єлизавета Анатоліївна. 


Номінативні процеси у сучасній англійській мові в аспекті соціальної стратифікації

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛИСЕНКО КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА. 


РИТОРИКО-ПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РАДІОВИСТАВ ЗА П’ЄСАМИ В.ШЕКСПІРА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МОРОЗОВ ДЕМИД АНАТОЛІЙОВИЧ . 


РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ПОСІВУ АБО ВИРОЩУВАННЯ СНОТВОРНОГО МАКУ ЧИ КОНОПЕЛЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Василюк Ольга Валеріївна. 


ЛІНГВІСТИЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СЕРВІСНОЇ КУЛЬТУРИ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТАНОВИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. 


ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СПЕКТР ПАСТОК В ОКСИДНИХ ТА ХАЛЬКОГЕНІДНИХ НАНОСТРУКТУРАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЕЗВІКОННИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ. 


ЕЛЕКТРОННІ ПРОЦЕСИ В НОВИХ π-ЕЛЕКТРОНМІСТКИХ СИСТЕМАХ ТА ДИЗАЙН ЕЛЕКТРОЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ СТРУКТУР

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Євсюкова Анастасія Володимирівна. 


ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ: ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАРТИНЮК ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. 


МОЛЕКУЛЯРНА АНОТАЦІЯ РАРИТЕТНИХ ВИДІВ ТРИБИ SILENEAE DC. ФЛОРИ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЛЯРЕНКО ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА. 


АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНА БУДОВА ФАСЦІЙОВАНИХ ФОРМ РОСЛИН РОДИНИ СACTACEAE A.L. JUSS. ТА ЇХ ІНІЦІАЦІЯ IN VITRO

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗЕЛЕНКО ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ. 


ПРОГНОЗУВАННЯ НАФТОГАЗОГЕНЕРАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПАЛЕОЗОЙСЬКОГО ОСАДОВОГО КОМПЛЕКСУ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДДЗ ЗА ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИМИ ДАНИМИ ДЛЯ ПОШУКІВ ПЕРСПЕКТИВНИХ ОБ'ЄКТІВ НА ВУГЛЕВОДНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Співак Володимир Васильович. 


ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ АНТОНІЯ РАДИВИЛОВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ XVII СТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАЗЬМІРИК ЮЛІЯ ІВАНІВНА. 


ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ЄВРАЗІЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СОЮЗУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кисленко Роман Вікторович. 


ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГІБРИДНОГО ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГУЗЬ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ДИКОЇ ФАУНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МЕЛЬНИК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РЕНДА АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ. 


КАМИ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ ТА ЇХНЄ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПІДОПРИГОРА Світлана Володимирівна. 


УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ: «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Міщенко Анна Михайлівна. 


МОРАЛЬНИЙ ВИМІР ПОЛІТИКИ В ЗАРУБІЖНИХ КОНЦЕПЦІЯХ ХХ СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАМЕДОВ КЯНАН АЛЕСКЕР ОГЛИ. 


РОЛЬ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ У ГЛОБАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ МЕРЕЖАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БІРЮКОВА АЛІНА МИКОЛАЇВНА . 


ПРАВОВИЙ СТАТУС АДВОКАТА І АДВОКАТУРИ: ВІТЧИЗНЯНА МОДЕЛЬ У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЄРЕМЕНКО ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ. 


ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАЦКАН НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА. 


ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОСТУПУ ДО АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУРЯНИК ОЛЕСЯ ОЛЕКСІЇВНА. 


ЕКОЛОГО-ЛАНДШАФТОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ СКОЛІВСЬКИХ БЕСКИД

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАСАНОВ АЙДИН САРДАР ОГЛИ. 


ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ БАГАТОРІВНЕВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОРОЛЬОВ ІГОР РУСЛАНОВИЧ. 


НАЦІОНАЛЬНА КООПЕРАТИВНА КОМУНІКАТИВНА ПОВЕДІНКА: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ І ДИСКУРСИВНИЙ ВИМІРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОНДРАТЕНКО Олег Юрійович. 


ГЕОСТРАТЕГІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДОНІЙ Тетяна Миколаївна. 


АРХЕТИПИ І ТОПОСИ В ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ ПОЕЗІЇ УКРАЇНИ ТА США

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТАКАНОВ РОМАН ДМИТРОВИЧ. 


ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КЛИСЬ ЮЛІЯ ГРИГОРІВНА. 


СТАН СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ ПРИ ЗАПАЛЬНИХ ТА ОНКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ЛОР-ОРГАНІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СІРОМОЛОТ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ. 


ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АНТИГЕНІВ MYCOBACTERIUM SPP. MPT63 І MPT83 ТА ЇХ РОЛЬ У ДІАГНОСТИЦІ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОМАРНІЦЬКА Людмила Миколаївна. 


ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЄВАНГЕЛЬСЬКОГО СЮЖЕТУ ПРО ПОНТІЯ ПІЛАТА У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЯГЕЛО СВІТЛАНА ПЕТРІВНА. 


ЖІНОЧІ ПЕРСОНАЖІ У ДЕМОНОЛОГІЧНІЙ ПРОЗІ УКРАЇНЦІВ КАРПАТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЯРМОЛЬЧУК ВОЛОДИМИР СТАНІСЛАВОВИЧ. 


СИНТЕЗ ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ ПІРОЛІДИНІВ ЗА РЕАКЦІЄЮ 1,3-ДИПОЛЯРНОГО ЦИКЛОПРИЄДНАННЯ АЗОМЕТИНОВИХ ІЛІДІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Савощенко Яна Анатоліївна. 


ФОЛЬКЛОРИЗМ АВТОРСЬКОЇ ПРОЗИ МАРІЇ МАТІОС

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Клевцовський Арсен Володимирович. 


Асимптотичний аналіз крайових задачі в тонких областях з локальною нерегулярністю

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАГУДАЄВА ОЛЕСЯ АНДРІЇВНА. 


ЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ МОДЕЛЮВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗБОРОВСЬКА КСЕНІЯ БОРИСІВНА. 


Антропологічна рецепція спадщини Діонісія Ареопагіта у філософії Миколи Кузанського

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ. 


ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ерастов Василь Ігорович. 


ІНТЕРНЕТ-СТРАХУВАННЯ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЕМЯНЕНКО КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА. 


ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мельніков Андрій Сергійович. 


ГЕНЕЗА ТА РОЗВИТОК ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ СОЦІОЛОГІЇ ЯК НОВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ТЕОРЕТИЗУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Касянчук Валерія Олександрівна. 


Наукові журнали комунікаційної тематики в наукометричних базах даних Scopus і Web of Science: змістовий та організаційний аспекти

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧОРНЕНЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА. 


ПРОЦЕСИ ЗАГОЄННЯ ЛУЖНОГО ОПІКУ СТРАВОХОДУ У ЩУРІВ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ МЕЛАНІНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУКЛІНА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ІМУНОГЕННІ ВЛАСТИВОСТІ ІММОБІЛІЗОВАНОГО НА МІКРО- ТА НАНОЧАСТКАХ ДИФТЕРІЙНОГО ТОКСОЇДУ ЗА УМОВ ПЕРОРАЛЬНОЇ ІМУНІЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОЦКУЛИЧ ВЕРОНІКА ВІКТОРІВНА . 


ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ СУДДІ ТА СУДДІВСЬКОГО РОЗСУДУ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАПОТОЦЬКИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ. 


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАН ДЕН СІК . 


МІЖНАРОДНО-ПOЛIТИЧНI ЧИННИКИ ВРЕГУЛЮВАННЯ КOPEЙCЬКOЇ ПPOБЛEМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВИНОКУРОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ. 


ЗАХИСТ ПРАВ ПІДОЗРЮВАНОГО ПРИ ЗАТРИМАННІ ТА ЗАСТОСУВАННІ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бучак Христина Василівна. 


Аналiтичнi властивостi процесiв Пуассона та Скеллама з випадковою замiною часу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Русанюк Лариса Іванівна. 


Рівняння математичної фізики з випадковими чинниками, що мають важкі хвости розподілу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАВЛЕНКО ЮЛІЯ ЮХИМІВНА. 


ПИСЬМО ПРО СЕБЕ ФІКЦІЙНОГО СУБ'ЄКТА (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОГО РОМАНУ XVIII – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТЬ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧЕРНЕНКО ГАННА АНАТОЛІЇВНА. 


АКСІОЛОГІЧНІ ПРОПОЗИЦІЙНІ СТРУКТУРИ В УКРАЇНСЬКО- ТА РОСІЙСЬКОМОВНОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Климчук Тетяна Володимирівна. 


Канонiчнi матрицi та їх застосування

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШЕЛУДЯКОВ Роман Сергійович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МОРОЗ Тарас Павлович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДАШУТІН Ігор Володимирович. 


ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЖУРАВЕЛЬ Валентина Іванівна. 


СПІВВІДНОШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА КОЛЕКТИВНИХ ФОРМ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АВРАМЕНКО Олександр Іванович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАКАРЮК Людмила Василівна. 


СИСТЕМА ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЕРНАЦЬКА Наталія Іларіонівна. 


ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОКСЮТА ТАРАС ГРИГОРОВИЧ . 


ПРОЦЕСУЛЬНИЙ СТАТУС ЗАПАСНОГО СУДДІ У СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Курапов Антон Олександрович. 


ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ АКУЛЬТУРАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДИДИК-МЕУШ ГАННА МИХАЙЛІВНА. 


КОМБІНАТОРИКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVI–XVIII СТОЛІТЬ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, СЛОВНИК (АД’ЄКТИВНО-СУБСТАНТИВНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лушпієнко ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ. 


ПОКАЗАННЯ СВІДКА ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СИДОРОВА Ніка Миколаївна. 


МЕТОД КЕРОВАНОГО ОНТОЛОГІЄЮ ЗАСТОСУВАННЯ СТИЛІВ ПРОГРАМУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кліментова Олеся Василівна. 


КЛЮЧОВІ ТОПОНІМИ-КОНЦЕПТИ В УКРАЇНСЬКІЙ, ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШЕЛКОВНІКОВА ЗІНАЇДА БОРИСІВНА. 


ДИСКУРСИВНО-РИТОРИЧНІ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ПАРАМЕТРИ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОГО НАУКОВОГО НАРАТИВУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 401 — 500 з 3104
Початок | Поперед. | 3 4 5 6 7 | Наст. | Кінець Всі