Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

ВАКАЛЮК АННА ВАСИЛІВНА. 


МОДИФІКУВАННЯ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Hal-, N- ТА S-ВМІСНИХ ВУГЛЕЦЕВИХ ВОЛОКОН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бригадир Ярослава Олександрівна. 


Український ретродетектив початку ХХІ століття: генеза і жанрові особливості

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОПЛАК ОКСАНА ВЯЧЕСЛАВІВНА. 


ЕЛЕКТРОННА І ЯДЕРНА СПІНОВА ДИНАМІКА В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ НАНО - ТА ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Остапенко Віталій Іванович. 


Оцінки функціоналів від гармонізованих стохастичних процесів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Боднарчук Ірина Миколаївна. 


Регулярність розв’язків рівнянь в частинних похідних зі стохастичними мірами

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Андрійченко Юлія Валеріївна. 


ДИНАМІКА ГЕНДЕРНИХ ЗМІН В ІСПАНОМОВНИХ КАРТИНАХ СВІТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТАНІСЛАВ ОЛЬГА ВАДИМІВНА. 


ДИНАМІКА КОГЕЗІЇ ТА СЕПАРАТИЗАЦІЇ У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОЛОТА ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА. 


БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ КИШКОВОГО БАР’ЄРУ У ВІДДАЛЕНІ ТЕРМІНИ ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ ЦЕФТРИАКСОНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПЕТРОВИЧ ОЛЕСЯ ЗІНОВІЇВНА. 


ПОЛЕЗАХИСНІ ЛІСОСМУГИ ЯК РЕЗЕРВАТИ РІЗНОМАНІТТЯ СУДИННИХ РОСЛИН (TRACHEOPHYTA) ТА ПТАХІВ (AVES) У ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖЖЯ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шерепітко Анастасія Сергіївна. 


КОГНІТИВНІ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ВІЧНОСТІ У РОСІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАНФІРОВА Тетяна Анатоліївна. 


СВОБОДА ПРАЦІ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАПОН ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ. 


СТРУКТУРА МАГНІТНИХ РІДИННИХ СИСТЕМ НА ГРАНИЦІ ПОДІЛУ З ТВЕРДИМ ТІЛОМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АРТЮХ Юлія Ігорівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДИБАНЬ Максим Петрович. 


ПОРУШЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОБАЛЬ Михайло Іванович. 


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МУСТЕЦА Ігор Васильович. 


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПРАЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КИСЕЛЬОВА Олена Іванівна. 


СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО, ДЕРЖАВНОГО ТА ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЕНЧ Назар Володимирович. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ У СФЕРІ СВОБОДИ, БЕЗПЕКИ ТА ЮСТИЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Манзюк Марина Вадимівна. 


Йодометричне визначення благородних металів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДОРОФЕЄВА Маргарита Сергіївна. 


СИНЕРГЕТИКА ПЕРЕКЛАДУ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕКСТІВ (німецько-український напрямок)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МОВЧАН БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


ВІДТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНОЇ ОБРАЗНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ: ЕВОЛЮЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ПРИНЦИПІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУЦИК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ. 


ВПЛИВ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ В МОЛЕКУЛЯРНИХ БІНАРНИХ РОЗЧИНАХ НА ДИФУЗІЮ ТА ІНФРАЧЕРВОНІ СПЕКТРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТРІЛЬКО Валентина Юріївна. 


НОТАРІАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОЙКО Інна Олександрівна. 


ФУНКЦІОНАЛЬНА СФЕРА АПЕЛЯТИВНОСТІ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ РОЗМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АЛЬ-ГХАНІМІ КАБАС ДЖАМІЛЬ РАШІД. 


НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ЧИТАННЯ АНГЛОМОВНИХ АКАДЕМІЧНИХ ТЕКСТІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАПЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ. 


УКРАЇНСЬКИЙ СОКІЛЬСЬКИЙ РУХ У ГАЛИЧИНІ (1890 – 1930-ТІ РР.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Маринич Олександр Віталійович. 


Граничні теореми для випадкових процесів з регенерацією

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОНУФРІВ АНДРІАНА РОСТИСЛАВІВНА. 


ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ У ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ УСНОМУ СПІЛКУВАННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТРИКАШНА ЮЛІЯ ІВАНІВНА. 


ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АВТЕНТИЧНОГО ХУДОЖНЬОГО ФІЛЬМУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бондаренко Олег Олегович. 


СЕМАНТИКА ЗЛА В ЛІТЕРАТУРНОМУ ТЕКСТІ: ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛУЗОВІЦЬКА ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА . 


СТІК РОЗЧИНЕНИХ РЕЧОВИН Р. ДЕСНА ТА РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДІВ ЙОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Тарануха Володимир Юрійович. 


Моделі та алгоритми обробки природномовних текстів для флективних мов

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОБОДОВСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


ГІДРОМОРФОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА РУСЛОВИХ ПРОЦЕСІВ ТА ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РІЧОК ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ ТИСИ (В МЕЖАХ УКРАЇНИ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЬЧУК МАРІЯ ВІКТОРІВНА. 


СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ XVI СТ. НА ОСНОВІ СУЛТАНСЬКИХ КАНУН-НАМЕ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТУРАНЛИ ФЕРГАД ҐАРДАШКАН ОГЛУ. 


КОЗАЦЬКА ДОБА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В ОСМАНСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ ПИСЕМНИХ ДЖЕРЕЛАХ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI – ПЕРША ЧВЕРТЬ XVIII СТОЛІТТЯ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОШІЛЬ ГРИГОРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


ЖИТЛОВО-ГОСПОДАРСЬКЕ БУДІВНИЦТВО В СЕЛАХ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мохаммед Карам Джасім Мохаммед. 


РОЗШИРЕННЯ ТАБЛИЧНИХ АЛГЕБР МНОЖИННИМ УСПАДКУВАННЯМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШЕВЧУК КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА. 


АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЕСТЕТИЧНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ В ПОЛЬСЬКІЙ ЕСТЕТИЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЄЛІНСЬКА ІРИНА ВАСИЛІВНА. 


ГЕМАТОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ АНТИПУХЛИННИХ І АНТИАНЕМІЧНИХ СПОЛУК ПОХІДНОГО МАЛЕІМІДУ ТА ГЕТЕРОПОЛІЯДЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СОРОКА Оксана Станіславівна. 


КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЛЮДИНИ НА ВІЛЬНИЙ РОЗВИТОК СВОЄЇ ОСОБИСТОСТІ: ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Заболотна Людмила Володимирівна. 


Механізм адміністративно-правового забезпечення діяльності державного службовця дипломатичної служби України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТАВНІЙЧУК Анастасія Петрівна. 


МІСЦЕВИЙ РЕФЕРЕНДУМ ЯК ФОРМА БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ЗДІЙСНЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВЛАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дирів Михайло Ярославович. 


НЕЛІНІЙНО-ОПТИЧНЕ ПІДСИЛЕННЯ СВІТЛА НА ФОНІ СТОКСОВОГО ШУМУ В КВАРЦОВИХ ВОЛОКНАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВІТРЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


РОЗВИТОК СФЕРИ ПОСЛУГ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШУДЛЯК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. 


СВЯТИНІ ТА СВЯТІ МІСЦЯ В ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНЦІВ ПОДІЛЛЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РУСОВА Ольга Сергіївна. 


КРАЇНИ «ВЕЙМАРСЬКОГО ТРИКУТНИКА» В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТА БЕЗПЕКОВИХ ПРОЦЕСАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гриник Лілія Ігорівна. 


Зміна та розірвання кредитного договору

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Олексів Леся Вікторівна. 


НОВІ ПОХІДНІ АЗОЛІДОНІВ У МОЛЕКУЛЯРНІЙ АБСОРБЦІЙНІЙ СПЕКТРОСКОПІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КИЛИМЧУК АННА АНАТОЛІЇВНА. 


СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН КИТАЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АТАМАН ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА. 


СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ САКРАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ ПОДІЛЛЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Куліцька Софія Вікторівна. 


ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ (КОМПЕНСАЦІЇ) ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ СУДОМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЕМИДЮК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Годлевський Максим Сергійович. 


СИЛОВІ І НЕСИЛОВІ ЗАСОБИ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ АДМНІСТРАЦІЙ БАРАКА ОБАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОТІХА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА. 


ДИЗАЙН ТА СИНТЕЗ АЗАГЕТЕРОЦИКЛІВ НА ОСНОВІ α,β-НЕНАСИЧЕНИХ g-ГАЛОГЕНОКАРБОНІЛЬНИХ СПОЛУК

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАЛАЧ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ. 


МІЖКОНФЕСІЙНИЙ ДІАЛОГ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУБЯВКА МИКОЛА БОГДАНОВИЧ. 


МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ СУПРОВОДЖЕННЯМ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАСПАРЯН АРГАМ ЛЕОНІДОВИЧ. 


БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ НІМЕЧЧИНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Романюк Ярослав Михайлович . 


ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СУХАРЕВСЬКА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА. 


КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОСУВАННІ ЛАКШЕРІ-БРЕНДІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВЕРГУН ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


СОЦІОКУЛЬТУРНІ КОНТЕКСТИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНЦЕПТУ ІМІДЖУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАДЕНКО Наталія Ігорівна. 


ВПЛИВ МУСУЛЬМАНСЬКОГО ЧИННИКА НА ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ (НА ПРИКЛАДІ НІДЕРЛАНДІВ, ФРАНЦІЇ, НІМЕЧЧИНИ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сідей Марія Іванівна. 


Оцінки функціоналів від стаціонарних процесів за спостереженнями з пропусками

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Грабська Анна Володимирівна. 


Суспільно-правовий іномовник DW (Deutsche Welle): особливості німецького досвіду

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШЕВЧУК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ. 


СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ В УКРАЇНІ (теорія та практика досліджень наукових шкіл)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОБОДОВСЬКА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЕВЗЮК ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЧЕХІВ, СЛОВАКІВ І ЛУЖИЦЬКИХ СЕРБІВ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КРУКЕВИЧ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА. 


ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЗА УЧАСТЮ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШИРШОВА ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА. 


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІВАНИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ: ПРИНЦИПИ ТА СИСТЕМА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сисоєв Дмитро Олександрович. 


Синтез та дослідження фотохромних перемикачів на основі діарилетенів та азобензенів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФОМІНА Ліна Олександрівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОНДРАТОВА АННА МИКОЛАЇВНА. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ОБ'ЄКТІВ СПАДЩИНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Розуван Тамара Станіславівна. 


ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І ЕЛЕКТРОННА БУДОВА ПОВЕРХНЕВИХ НАНОСТРУКТУР З РІЗНИМ ТИПОМ АТОМНОГО ВПОРЯДКУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛУЦЮК Павло Сергійович. 


КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МЕТІЛЬ Анастасія Сергіївна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КРАВЧЕНКО ЕЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ПОЕТИКА ЗВ’ЯЗКІВ І ВІДНОШЕНЬ ІМЕНІ – ТЕКСТУ – ПОЕТОНІМОСФЕРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОСТАПЕНКО Юлія Олександрівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КЛИМЕНКО Анастасія Леонідівна . 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОЛЄСНІК Тетяна Володимирівна. 


ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Звонко Ганна Олександрівна. 


ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОНЦЕПТУ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОСИПЧУК ДАРІЯ ВІТАЛІЇВНА. 


АКТИВАЦІЯ ІМУННИХ КЛІТИН, ОПОСЕРЕДКОВАНА ТОЛЛ-ПОДІБНИМИ РЕЦЕПТОРАМИ, В ОЦІНЦІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ІМУННОЇ СИСТЕМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЕШКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА. 


КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ДО МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ УСТАНОВ ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТОГНІЙ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА СИЛЬВЕСТРА ЯРИЧЕВСЬКОГО: НАРАТИВНІ МОДЕЛІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАЛАМАГА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


САКРАЛЬНИЙ ЛАТИНСЬКОМОВНИЙ ТЕКСТ ДОБИ АНТИЧНОСТІ: ГЕНОЛОГІЧНІ, ВЕРБАЛЬНО-СУГЕСТИВНІ ТА ПРАГМАКОМУНІКАТИВНІ ВИМІРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Аністратенко Лідія Сергіївна. 


ЯПОНСЬКА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ТЕРМІНОЛОГІЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ТЕКСТУАЛЬНО-ДИСКУРСИВНІ ВИМІРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гридасова Ганна Олександрівна. 


ІНФОРМАЦІЙНІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МИЛИК ОКСАНА ВАСИЛІВНА. 


ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ ЗДОРОВ’Я В ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОЄЙКОВА ДАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ВНУТРІШНЬОЇ МІТОХОНДРІАЛЬНОЇ МЕМБРАНИ ГЕПАТОЦИТІВ ЩУРІВ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ СТЕАТОГЕПАТОЗУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДАНИЛЕВСЬКА АННА СЕРГІЇВНА. 


ВІДОБРАЖЕННЯ ПЕРВИННОГО ЛОКУСУ ДІАЛЕКТОНОСІЇВ У ФРАЗЕОЛОГІЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ (на матеріалі російських говірок Приамур’я)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Стецюк Христина Петрівна . 


КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОФІЦІЙНОЇ НАЗВИ ДЕРЖАВИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СЕРДЮК ЛАРИСА РУДОЛЬФІВНА. 


ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАКУЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ. 


ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТЮРІН ГЕННАДІЙ ЄВГЕНОВИЧ . 


ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ УЧАСТІ ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ НА ПІДСТАВІ УГОД

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БРОВКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ . 


КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УМИСНЕ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, АБО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІГНАТЧЕНКО Наталія Миколаївна. 


ДЕТЕРМІНАНТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАБАНСЬКА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА. 


ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ-ЧЛЕНАМИ ЄС ЗА УМОВ ЕКОНОМІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Проценко Ірина Юріївна. 


ОПТИМАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ БАГАТОПРОДУКТОВИХ МОДЕЛЕЙ КЕРУВАННЯ ЗАПАСАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бистренко Тетяна Олександрівна. 


ЕКРАНУВАННЯ СИЛЬНОЗАРЯДЖЕНИХ МАКРОЧАСТИНОК ТА ПОВ'ЯЗАНІ ЯВИЩА В КОЛОЇДНІЙ ПЛАЗМІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Фесенко Микола Васильович. 


КОНСОЛІДАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПОРЯДКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КИРИЧЕНКО Юлія Тарасівна. 


КОНЦЕПЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОГЕНЕЗУ ТА НАЦІОГЕНЕЗУ В ЕТНОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 401 — 500 з 2620
Початок | Поперед. | 3 4 5 6 7 | Наст. | Кінець Всі