Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

ШВИДЧЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА. 


Перший Зимовий похід Армії УНР в контексті національно-визвольної революції 1917 – 1921 років

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОРЧАГІН МАКСИМ ПАВЛОВИЧ. 


ДОБРОСОВІСНЕ НАБУТТЯ МАЙНА, ВІДЧУЖЕНОГО НЕУПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білоцький Сергій Дмитрович. 


Міжнародно-правове регулювання у сфері екологічно орієнтованої енергетики

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТОРОЖУК ХРИСТИНА ВОЛОДИМИРІВНА   . 


УКРАЇНСЬКА МОВА В АСПЕКТІ ТЕОРІЇ СУБСТРАТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПУЗІКОВА АННА ВАЛЕНТИНІВНА. 


ТЕОРІЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ В ТАБЛИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Острянська Інна Юріївна. 


Геолого-економічна та гемологічна оцінка проявів карбонатних оніксів Волино-Поділля

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛОПАТИНСЬКА ОЛЬГА ГРИГОРІВНА. 


ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛАЗМОННО-БІОМОЛЕКУЛЯРНИХ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ Au ТА Ag

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білоус Артем Олексійович. 


Трансформація міжнародної управлінської діяльності компаній залізничного машинобудування

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Слабошпицька Уляна Олександрівна. 


"Сучасні тенденції в уніфікації правового регулювання міжнародних спадкових відносин"

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РЯБІКІН ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ. 


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА ЗА ДОГОВОРОМ МІЖНАРОДНОГО МОРСЬКОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Жураковський Богдан Михайлович. 


Виявлення прихованих періодичностей в моделях регресії з локально перетвореним гаусівським стаціонарним шумом

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лікарчук Дар’я Сергіївна. 


Особливості парламентських конфліктів у сучасній Україні

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАЧИНСЬКА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА. 


ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Черних Геннадій Андрійович. 


"Відображення суперечностей індивідуалізації соціальних практик в сучасних соціологічних теоріях"

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Виноградов Олександр Миколайович . 


Антропологізація географічного простору в прозі Жоржа Перека ("Речі", "W, або спогад дитинства", "Життя спосіб використання")

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВІНІЙЧУК  Ольга  Миколаївна. 


ДРАМАТУРГІЧНА ТВОРЧІСТЬ ЗИГМУНТА КРАСІНСЬКОГО (ТРАГІЗМ, ІСТОРІОСОФІЯ, ХРИСТИЯНІЗМ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білик Катерина Аркадіївна. 


Семантика сакрального простору в поетичній картині світу Р.М.Рільке

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГУРМАЧ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ. 


ПОШУК in Silico ЛІГАНДІВ ДЛЯ ДОМЕНІВ SH2

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Печенюк Дмитро Олександрович. 


КОНЦЕПЦІЯ СИЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ БЕНДЖАМІНА БАРБЕРА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТИЩУК Тетяна Володимирівна. 


СПІВІСНУВАННЯ ПЕРІОДИЧНИХ КУСКОВО-СТАЛИХ РОЗВ’ЯЗКІВ НЕЛІНІЙНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ЧАСТИННИМИ ПОХІДНИМИ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МИХАЙЛЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА. 


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ СТРАТЕГІЙ ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИХ ТЕКСТІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА АНГЛІЙСЬКУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛИСЕЙКО ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА. 


НОРМИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТОК СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКОГО ПЕРІОДУ

Автореферат: завантажити

	

РОГАЧОВ Юрій Миколайович. 


ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити

	

Бунас Аліна Анатоліївна. 


Особливості прогностичної компетентності осіб з різними рівнями схильності до ризикової поведінки

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Длігач. 


РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРІЯ і ПРАКТИКА АКТИВІЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НІКОЛАЄНКО ОЛЕКСАНДРА ОЛЕГІВНА. 


КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАРТИНЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУДОВОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ У КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОГО ПРАГМАТИЗМУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАТІЄВИЧ ОЛЬГА ВАСИЛІВНА. 


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТИЛІСТИЧНОЇ УНОРМОВАНОСТІ НАУКОВОГО ПИСЕМНОГО АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФІЗИКІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НИКАНОРОВА ЮЛІЯ ЄВГЕНІЇВНА. 


ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕЧОВИННІ ОСОБЛИВОСТІ ОРЕОЛІВ ФЕНІТИЗАЦІЇ (на прикладі лінійного Чернігівського карбонатитового масиву Українського щита та його аналогів)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДРОЗД ТЕТЯНА ІВАНІВНА. 


КОНКРЕЦІЙНІ СИЛІЦИТИ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ ТА ЇХ ГЕМОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧИЖМАРЬ Юрій Васильович. 


НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАБАЧЕНКО Марина Олександрівна. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

УШВЕРІДЗЕ Давид Партенович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН З ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРИНЬ Тетяна Григорівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Покалюк Володимир Васильович. 


ВУЛКАНІЗМ І СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ РАННЬОДОКЕМБРІЙСЬКИХ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ КРИВОРІЗЬКО-КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦІЙНОЇ ЗОНИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КІНДРАСЬ ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


НАВЧАННЯ УСНОГО ТУРЕЦЬКОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АВДЄЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА. 


ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ КАРСТОВИХ РАЙОНІВ КРИМУ ТА ПРИДНІСТРОВ'Я У ПІЗНЬОМУ ПЛЕЙСТОЦЕНІ ТА ГОЛОЦЕНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТИХАНОВИЧ ЄВГЕН ЄВГЕНІЙОВИЧ. 


ПОШИРЕННЯ І ДИНАМІКА ЛАВИННИХ ПРИРОДНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАРМАНОВА Нінель Ігорівна. 


ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МІЖНАРОДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЄС

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОЦУЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ. 


МІКРОНЕОДНОРІДНА СТРУКТУРА ВОДНИХ РОЗЧИНІВ СПИРТІВ ТА ФЛУКТУАЦІЇ В ОКОЛІ ЇХ ОСОБЛИВИХ ТОЧОК

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОНОНЕНКО МАРІЯ ГРИГОРІВНА. 


ЕВОЛЮЦІЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ КНР В РЕГІОНІ ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЩАДИЛО АНАТОЛІЙ АНТОНОВИЧ. 


ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МУДРИЦЬКА Карина Олександрівна. 


ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА СТРАТЕГІЯ ФРАНЦІЇ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА НІКОЛЯ САРКОЗІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУБАЙЧУК КАТЕРИНА ІГОРІВНА. 


ERN1-ЗАЛЕЖНА РЕГУЛЯЦІЯ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНІВ, ЩО КОНТРОЛЮЮТЬ АНГІОГЕНЕЗ, У КЛІТИНАХ ГЛІОМИ ЛІНІЇ U87

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЬЧУК ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА. 


ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ МАРКУВАННЯ ТОВАРІВ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОТЕНКО ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА. 


ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСПАНСЬКОМОВНОГО СПОРТИВНОГО ДИСКУРСУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПЕРМІНОВА Алла Вікторівна. 


РЕЦЕПТИВНА МОДЕЛЬ ПОЕТИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ (на матеріалі перекладів американської поезії ХХ століття)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Левицька Олена Юріївна. 


Романтичний період творчості Морі Оґая: проблематика, поетика

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Калінкова Ірина Юріївна. 


Економічні шоки в макроекономічній динаміці

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАЯЧУК МИРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ. 


ФОРМУВАННЯ ТА ГЕОПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ФЕРМЕРСТВА УКРАЇНИ (теорія та практика суспільно-географічного дослідження)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІЛЬЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ. 


КОЛИВАЛЬНА СПЕКТРОСКОПІЯ КОМПЛЕКСІВ В БІНАРНИХ РОЗЧИНАХ З РІЗНОЮ МІЖМОЛЕКУЛЯРНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Данченко Ніна Миколаївна. 


Вплив таурину і гліцину на жовчокислотний та ліпідний склад жовчі щурів за умов цукрового діабету

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Деркач Світлана Сергіївна. 


Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на початку XXI століття

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОЛОМІЄЦЬ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ. 


ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА МЮЛЛЕР ПОЛЯРИМЕТРІЯ ОПТИЧНО АНІЗОТРОПНИХ НЕДЕПОЛЯРИЗУЮЧИХ СЕРЕДОВИЩ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кацуба Микита Олександрович. 


Художнє кіно у політичних процесах сучасного суспільства

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧЕНЬ ЦЗЮНЬ. 


СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ КНР В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЛКОВИЧ Тарас Іванович. 


ПРИНЦИПИ ВІДТВОРЕННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ КІНОПЕРЕКЛАДІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДАНИЛЬЧЕНКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА. 


ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ ТЕРИТОРІЇ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУТ Станіслав Анатолійович. 


СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО У МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИНАХ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛУКАЧ ІЛОНА БЕЙЛІВНА. 


ДОКТРИНА МОНРО В ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ США (1895-1917 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛАНЬ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ. 


ЗАХИСНИК ЯК СУБ’ЄКТ ДОКАЗУВАННЯ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОДОЛАЗЬКА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА. 


СУЧАСНА ВИДАВНИЧА ГАЛУЗЬ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ: ІННОВАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТА АКТУАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САЗОНОВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. 


СПОРТИВНА ПРЕСА УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Трошкі Віктор Бейлович. 


Квадратично -субгауссові випадкові величини та процеси

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Стеняшин Андрій Юрійович. 


Методи зборки програмних систем з функціональних та інтерфейсних об'єктів зі стандартними та згенерованими даними.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОЗНЮК Тарас Григорович. 


ЗАСТОСУВАННЯ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНОЇ ТЕНЗОРНОЇ МОДЕЛІ ПРИРОДНОЇ МОВИ ДЛЯ АНАЛІЗУ КОРЕФЕРЕНТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ТЕКСТАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДРАГАН-ІВАНЕЦЬ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА. 


CТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОГО ВПЛИВУ: ПЕРСВАЗИВНІ ЧИННИКИ В СУЧАСНИХ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ТЕКСТАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РОМАНЮК НАТАЛЯ СЕРГІЇВНА. 


СТАНОВЛЕННЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ЄЛИСАВЕТГРАДА І ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ (КІНЕЦЬ ХVIII – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОРБАНЬ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


ТРАЄКТОРНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ АТРАКТОРИ КЛАСІВ КВАЗІЛІНІЙНИХ НЕОДНОЗНАЧНО РОЗВ’ЯЗНИХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ СИСТЕМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РОМАНЮК ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ. 


КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САВИЧ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ. 


ДЕТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЮДЖЕТНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВБАСЮК СТЕФАНІЯ АНДРІЇВНА. 


ПОПУЛЯРНА КУЛЬТУРА РАННЬОМОДЕРНИХ НІДЕРЛАНДІВ (1480-ті – 1580-ті рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дрьоміна-Волок Наталія Вікторівна. 


Концепція расової дискримінації у міжнародному праві

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Доронін Олексій В'ячеславович. 


Семіпараметричне оцінювання та перевірка гіпотез за спостереженнями у суміші

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САМОЙЛЕНКО Юлія Іванівна . 


АСИМПТОТИЧНІ СОЛІТОНОПОДІБНІ РОЗВ'ЯЗКИ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНОГО РІВНЯННЯ КОРТЕВЕГА-ДЕ ФРІЗА ЗІ ЗМІННИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Відейко Михайло Юрійович. 


Етносоціальні трансформації у центральній та південно-східній Європі V-IV тис. до н.е.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Худайбердиєва Оксана Аширгельдиєвна. 


"Вплив доісламських вірувань на формування духовної культури та побуту кримських татар і ногайців"

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Стеблова Ольга Вікторівна. 


ЕЛЕКТРОННИЙ ТРАНСПОРТ ТА ЕЛЕКТРОННА ПОЛЬОВА ЕМІСІЯ З НАНОКОМПОЗИТНИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СТРУКТУР

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАЗЮК АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ (ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СМІРНОВ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ. 


АЛЮМОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ РОСЛИН РОДУ ГРЕЧКИ (FAGOPYRUM MILL.) ЗА ПІДВИЩЕНОЇ КИСЛОТНОСТІ СУБСТРАТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПРОЦЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КЛЕПКО ОЛЕКСАНДРА ЮРІЇВНА. 


ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАКЦІЙНО-ПРЕСОВАНИХ КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ Ті – В – Al – O

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОСТЕНКО ІНЕСА ВОЛОДИМИРІВНА. 


АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У РОЗПОРЯДЖЕННІ СУДУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЕРДНІКОВА КАТЕРИНА ВАДИМІВНА. 


АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАБОРОН ТА ОБМЕЖЕНЬ В СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДАНИЛОВА НІКОЛЬ ВІКТОРІВНА. 


СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА РИНОК ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА ЄС

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПІНЧУК-РУГАЛЬ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА. 


РАДІАЦІЙНІ ПОШКОДЖЕННЯ ПОЛІЄНОВИХ МАКРОРАДИКАЛІВ КОМПОЗИТІВ КАРБОЛАНЦЮГОВИХ ПОЛІМЕРІВ З ВУГЛЕЦЕВИМИ НАНОТРУБКАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФОМЕНКО ІРИНА СТЕПАНІВНА. 


CИСТЕМИ НІТРОГЕНУ ОКСИДУ ТА ГІДРОГЕНУ СУЛЬФІДУ У МЕХАНІЗМАХ УШКОДЖЕННЯ СЛИЗОВОЇ ШЛУНКА ТА ТОВСТОЇ КИШКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАРНАУХОВА НАДІЯ ЛЕОНІДІВНА. 


ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ РЕЛІГІЇ НІНІАНА СМАРТА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шалайко Тарас Олександрович. 


Стохастичний аналіз змішаних моделей

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЯРОЦЬКА ГАЛИНА СЕРГІЇВНА. 


МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СВІДОМОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ганиченко Юрій валерійович. 


Оцінка швидкості збіжності в граничних теоремах для адитивних та мультиплікативних функціоналів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІВАНИЦЬКА МАРІЯ ЛОНГИНІВНА. 


ОСОБИСТІСНИЙ ВИМІР В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ (ВІД СЕРЕДИНИ ХІХ ДО ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЦИГАНКОВА ЗОЯ МИКОЛАЇВНА. 


ЛЕКСИЧНІ ІННОВАЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ПРОСТОРІ ПОСТФЕМІНІСТИЧНИХ РОМАНІВ ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХОВАЙБА НАТАЛЯ ГРИГОРІВНА. 


ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У ГАЛУЗІ КІНЕМАТОГРАФА УРСР (ДРУГА ПОЛОВИНА 1960-х – ПЕРША ПОЛОВИНА 1980-х рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МИХАЙЛОВ Іван Михайлович. 


КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБУТ ТА ІНШІ НЕЗАКОННІ ДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ЗБУТОМ ПІДРОБЛЕНИХ ГРОШЕЙ, ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, БІЛЕТІВ ДЕРЖАВНОЇ ЛОТЕРЕЇ, МАРОК АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ ТА ГОЛОГРАФІЧНИХ ЗАХИСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВИСЕЛКО ІННА ВЯЧЕСЛАВІВНА. 


ТРАНСФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ СМИСЛІВ У КОНТЕКСТІ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гриців Наталія Миколаївна. 


ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ ВАСИЛЯ МИСИКА ЯК ПЕРЕКЛАДАЧА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ХХ СТОРІЧЧЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАЇКА ТЕТЯНА ПЕТРІВНА. 


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕРНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧОРНОДОН МИРОСЛАВА ІВАНІВНА. 


ГЕНДЕРНА КОНЦЕПТОСФЕРА СУЧАСНОЇ ПЕРІОДИКИ ДЛЯ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МИХАЙЛЮТА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ЖУРНАЛІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 401 — 500 з 2016
Початок | Поперед. | 3 4 5 6 7 | Наст. | Кінець Всі